Jump to content
Светулка

15. СОЦИАЛИСТИ И КОМУНИСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО СА ПО-ГОЛЕМИ ИДЕАЛИСТИ ОТ ДУХОВНИТЕ ХОРА

Recommended Posts

15. СОЦИАЛИСТИ И КОМУНИСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО СА ПО-ГОЛЕМИ ИДЕАЛИСТИ ОТ ДУХОВНИТЕ ХОРА

ПРОСТРИ РЪКАТА СИ Беседа от Учителя ,държана на 31 дек. 1922 г. - В: Живият Господ . София. 1948.с. 248-24 9

„Каквото има в духовния свят, точно това трябва да се приложи и на земята. Мойсей, като видя модела на скинията, направи я точно такава, каквато му показаха. И като питате, какъв е духовният и Божественият живот, казвам: Ще отидете горе и ще ги видите. Какво трябва да бъде Братството? - Като знаеш методите, как да се живее, не остава нищо друго, освен да ги приложиш. Всички идеи, които се разпространяват между хората, са добри, но нямат методи за приложението им в обществения живот.

Прилагането на новите идеи има място в новата възвишена култура. Следователно, не мислете, че духовният свят е нещо отвлечено. Според мене, най-великото , най-реалното в света, това е духовният живот . Ние сме сенки на този живот. Даже и най-крайните материалисти ,като комунисти , социалисти , в приложението са по-големи идеалисти от духовните хора .

Днешният свят се е обърнал с главата надолу. Например, онези, които на теория са духовни, в практическия си живот са материалисти. Обаче, ние се радваме на идеалното, чистото, възвишеното. Няма защо да спорите, дали някой вярва, или не. За нас въпросът е поставен другояче. Някой казва: Важно е, дали човек вярва в Бога, или не. Това са относителни неща. И онзи, който не вярва, и онзи, който вярва, нямат първата дума в себе си. И който се моли по три пъти на ден, и който не се моли, и те нямат първата дума в себе си. Единият е честен и казва: Аз съм се отчаял вече, не вярвам в нищо. Другият казва: Аз вярвам. Обаче, религиозните хора трябва да си признаят, че не познават Бога.

Казано е: „Това е живот вечен, да познаем Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си проводил." Вечният живот трябва да има резултат. След това казвате, че истината се заключава в това, да познаете Бога. Познаваш ли Го? Имаш ли вечен живот? Всеки трябва да носи вечния живот в себе си. Този живот не се основава на принципа на щастието, но на принципа на висшата разумност."

ПОУЧАВАШЕ ГИ. Беседа от Учителя , държана на 7 януари 1923 г. - В: Поучаваше ги . Беседи от Учителя .София. 1948. с. 18,19

„И отвори устата си, та ги поучаваше." - На какво? - На блаженствата. Блажен е онзи , у когото е пробудено Божественото съзнание . Той трябва да работи. Божественото съзнание е пробудено във всички крайни течения - в анархистите , в комунистите . То е пробудено и в духовните хора, и в учените, и във вегетарианците. И анархистите, и комунистите имат хубави идеи. Някои не ги обичат, но те не са опасни. Те искат свобода и се борят против злото в света.

Днес Христос се обръща към хората с крайните идеи и им казва: Елате при мене. Чрез вас ще дойде Царството Божие на земята. Онези, които от хиляди години са ръкоположени, сега са безверници. Те са жестоки в отношенията си. Те са званите на времето. За тях говори Христос в една от притчите си. Онези, които бяха поканени на трапезата, се отказаха да дойдат. Тогава Господарят каза на слугите си: „Излезте на улицата и когото срещнете, поканете на трапезата." И дойдоха слепи, сакати, клосни и ядоха и пиха. Ще кажете, че хулим църквата. - Това не е верно. Ние не можем да хулим църквата, защото тя не е още на земята."

„Една е истинската църква , една за всички народи.Тя е вътре в човека , духовна църква е тя - идеал за всички хора . Аз я наричам Божествена църква . Тя носи ред и порядък за всички хора, за всички общества и народи. Тя носи братство и равенство, еднакво за всички: за богати и бедни, за учени и прости, за силни и слаби. Пред Закона на Бога всички са равни. Щом е така, силният, умният, чистият, добрият трябва да посвети живота си на своите слаби братя. Само така могат да се повдигнат обществата и народите. Това донесе Христос в света.

Тъй както съвременното общество се развива, то върви към разлагане. Какво може да се очаква от едно общество, дето мъжът използува жена си, и жената- мъжа; децата използуват родителите си; братът използува брата си, и приятелят - своя приятел? Така не може да се живее! Три неща могат да спасят света : Истината в човешката душа ; тя ще внесе онази свобода, която ще освободи хората от всички слабости и пороци. Мъдростта в човешките умове : тя ще внесе онази светлина, която ще помогне за изучаване на природните закони. Любовта в човешките сърца : тя ще внесе онази чистота, при която силите на човека се развиват, и той може да реализира своите благородни желания."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×