Jump to content
Светулка

17. АНАРХИЗЪМ И КОМУНИЗЪМ

Recommended Posts

17. АНАРХИЗЪМ И КОМУНИЗЪМ

САМ СЕ ОПАСВАШЕ . Беседа от Учителя ,държана на 17 ноем . 1929 г. - В: Учителю благи . Сер. XII. т. I. София . 1937 . с . 250-252

„Достойнството на човека не седи в неговите външни качества, но в добродетелите на неговата душа. Да любиш , това значи, да дадеш възможност на Божественото в себе си да се прояви . Да дадеш възможност на Бога в себе си да се прояви за един кратък момент в живота ти, това значи, да получиш Божието благословение за цял живот . Речеш ли да употребиш насилие върху любовта в себе си, или върху любовта на своя ближен, това значи, да я прогониш. Любовта не търпи никакво насилие. Любовта показва единството , което съществува между човешката душа и Първата Причина на нещата. Да любиш, това значи да си в единство с Бога. Какво мислят по този въпрос философите, учените, поетите, това е тяхна работа. Обаче, ние знаем, че любовта е контакт на човешката душа с Бога.

Сега, като се говор и за любовта , както и върху много въпроси от положението на новото учение, мнозина гледат на него като на особена форма на анархизъм. - Не, новото учение не е нито анархизъм, нито комунизъм, нито социализъм. Това са повърхностни учения.Анархизъмът е учение, което има за цел да направи силните слаби, а слабите - силни.Комунизъмъ т пък е особена класова борба.Социализъмът е учение за братство и равенство. Преди години, когато индусите и египтяните развиваха учението за социализъма и комунизъма, те създадоха закон за трансмигриране на душите, или закон за прераждане на душите. В този смисъл, законът за прераждането е социален закон.

Според този закон, ако човек днес е богат, утре ще бъде сиромах. Ако днес е силен, властвуващ, утре ще бъде без всякаква власт. Не стана ли това в Русия? Няма нищо лошо в това, че стават смени в живота на хората. Злото седи във факта, че хората не разбират, какви трябва да бъдат отношенията им към Първата Причина. Каква полза от това, че някой има власт, заема положение на цар, на виден общественик, на виден проповедник, на майка или на баща, а не постъпва според великите Божии закони? Ще кажете, че това е заблуждение. Има някакво заблуждение в света, но трябва положително да се знае, къде е това заблуждение. Когато момата обича някой момък и си въобразява, че и той я обича, това е заблуждение. Обаче, когато момата обича някой момък и той е готов да се жертвува за нея, това не е заблуждение. Същото се отнася и до момъка.

Следователно, когато човек вярва в Единния, Който го обича, това не е никакво заблуждение. Това е истината, която всички хора познават. В тази истина се крие спасението на човечеството. Същата вяра трябва да се приложи и към обществата, държавите и народите. Ако вярвате, че обществото и държавата, към които принадлежите, ви обичат и създават закони, които са във ваша полза, и вие ги обичайте. Но, ако обществото и държавата не ви обичат и създават закони, които ви насилват, не им вярвайте.

На какво се дължат анархиите в света?! Те се дължат изключително на онази свещена лъжа , която срещаме навсякъде в живота. Някои религиозни подържат мисълта, че за да се избегне лъжата, хората трябва да се убедят в съществуването на Бога. Хората не се нуждаят от доказателства в съществуването на Бога, но от отношения към Бога. Те трябва да имат свещени отношения към Него. Щом отношенията им към Бога са свещени, отношенията им и към всички други същества ще бъдат свещени. Ние не сме против религията, но против всички ония, които проповядват, че човек може да живее без сърце, без ум, без душа и без дух. Ние вярваме и в тялото си, и в сърцето си, и в ума си, и в душата си, и в духа си. Ние вярваме във всичко възвишено и благородно, което подига, както отделния човек, така и неговите ближни. Ние вярваме във всичко, което ни обикаля. Ние вярваме в Бога, Който ни говори.

Как говори Господ на човека? Господ не говори нито на български, нито на английски, нито на френски, нито на санскритски, но речта Му се превежда на всички езици. Господ не говори и на ангелски език, но от памти-века досега речта Му се превежда и на този език. Езикът, на който Господ говори , е общ , всемирен . Който разбира свещения език на Бога ,Той разбира вече същината на нещата . - Как можем да познаем кой човек е дошъл до това положение? - Как можете да познаете свещта? По какво ще я познаете? - По светлината и. Щом запалите една свещ, тя веднага започва да свети. Свещта е свързана с понятието светлина. Всяко нещо, всеки предмет е свързан с известно понятие."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×