Jump to content
Светулка

4. ЗАКОНЪТ НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ

Recommended Posts

4. ЗАКОНЪТ НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ

КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ . Беседа от Учителя , държана на 2 0 август 1921 г. - В: Беседи , обяснения и упътвания от Учителя . Дадени на учениците от Всемирното Бяло братство , при срещата им в гр. Търново , през лятото 1921 г. [София . 1921] . с. 59-60,66-6 7

„Давайте място на другите. Дошъл някой човек да прави добро, вие ще отстъпите, ще му дадете място той да се прояви. И за вас има място. Защото три изключения може да има: когато дойде някой да прави добро, ти ще отстъпиш мястото си; може да се яви и втори, и нему ще отстъпиш, а третият ще бъдеш ти. Когато се движи вашия крак в известна посока, за да извърши някое добро дело, т.е. разумно, с вас заедно ще вземат участие всички други разумни сили и всички разумни същества. Движението е разумно , когато то е в хармония с движенията на всички разумни същества. А неразумно е, когато ние сами вършим нещо, а другите не вземат участие. И когато ние извършим една постъпка, тогава усещаме този вътрешен закон. Когато всички същества са били с нас в хармония, усещаме една вътрешна радост, а когато направим някоя глупост, усещаме тъга. Това показва, че тази наша постъпка не е навременна, може да е права, но не е в съгласие с разумните сили. Всяко наше движение , всяка наша мисъл , всяко наше чувствуване трябва да бъде в съгласие с целокупния божествен закон на всички същества , които са вътре в туй колективно съзнание. "

„В колективното съзнание, според друг един закон, хората колективно трябва да си помагат . Като срещнеш някого, някой твой брат например, не го критикувай в душата си, но гледай да намериш някоя добра черта в него и чрез Божествения Дух да го подпомогнеш, защото твоето подигане е и негово, защото неговото падане е и твое. Той ще падне в едно отношение, ти в друго. Аз мога да ви обясня този закон. От този закон произлизат много нещастия. Един като прави грешка в едно отношение, друг - в друго отношение. Един като направи добро в едно отношение, друг ще направи добро в друго отношение. Доброто е общо за всички ни , и злото е общо за всички ни.

Този Господ, Който ни говори, Който ни учи вън от нас и вътре в нас, аз Го виждам проявен във всички форми, всичкото Негово желание е да Го познаем като Любов. Аз съм уверен, че все ще Го познаете, когато и да е: някои по-рано, някои по-късно, някои може сега, някои в бъдеще, а някои в миналото може да са Го познали."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×