Jump to content
Hristo Vatev

48. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ... ЗА КОГО? (бр. 17, 19.V.1924 г.)

Recommended Posts

48. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ... ЗА КОГО? (бр. 17, 19.V.1924 г.)

(В. „Ратник на свободата”, бр. 17, 19.V.1924 г., София, стр. 1)

Софийското комендантство е намерило за необходимо да издаде едно предупреждение към столичаните за действието с военна сила. То има право да прави подобни разпореждания и ний смятаме, че е твърде уместно, гдето даде такава широка гласност на своите разбирания за назначението на армията и жандармерията всред столицата на България.

Съберат ли се няколко души - изкомандва ли им стражарят да се разотидат и те не хукнат веднага: огън бий! - и свършено.

Чуе ли някой да се оплаче за нещо и няколко души кажат, че това е вярно: огън бий! - въпросът решен.

Излезе ли утре гладното в София да поиска хляб и по-човешки условия - куршуми му пратете.

Поискат ли наемателите да изкажат мненията си срещу новия закон за квартирната криза, който иска дванадесеткратно увеличение на квартирите - огън! - и въпросът разрешен. Ето ти едно универсално средство за разрешение на всички въпроси! Бях на война, влизал съм в завладени страни, но и там разпорежданията на комендантите бяха малко по-човешки, отколкото тези, които се издават тук, в столицата на България, от българи срещу българи! Това говори за един страх, който скоро ще се превърне в ужас, който във всяка сянка ще вижда неприятел, за да стигне може би до мания на преследвание... Срамотно е, за нас самите е срамотно! Култивира се озлобение и насилие до размери, нечувани в нашето отечество. А всички в него не са партизани. Има и хора, които обичат своята свобода, без да са се наредили под цветните партийни знамена. Не че протестираме, но това рамо ще ви кажем - не е този пътят. Ако властта третира народа си като врагове - и той ще й върне със същото. А при тези условия мир няма и не може да има.

Държавникът, който не може да се вдигне над всекидневното и дребното, носи само проклятия за страната си. Това го доказа нашето минало, доказа го сегашното ни и сигурно ще подчертае още по-дебело бъдещето ни*, защото изглежда ний не се учим от събитията.

Запасен полковник Т.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×