Jump to content
Светулка

Б. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ И БОМБАРДИРОВКИТЕ НАД СОФИЯ 1. Предупреждение за бомбардировките от преди 40 години

Recommended Posts

1 . ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БОМБАРДИРОВКИТЕ ОТ ПРЕДИ 40 ГОДИНИ

БЕЗОПАСНОТО МЯСТО. Беседа ,държана от Учителя на 22 дек. 1943 г. - В: Новият светилник . Общ окултен клас. Г. XXIII. София . 1946. с. 269-271,273-274

„Един ден, през време на бомбардировките, седим с един брат и се разговаряме. Той казва: Не зная, защо съм вътрешно смутен Не се мина много, бомбардираха София. Той веднага слезе в града, да види, какво е станало у тях, със сестра му и майка му. Безпокойството му се оправда. Близо до тях паднала бомба и разтърсила и тяхната къща. Вратите били изкъртени, прозорците - също, част от мазилката на стените паднала, но майка му и сестра му останали здрави. Един техен познат бил малко контузен. Братът се явил навреме не да утешава, но да помага. Вратата е изкъртена, трябва да се пригоди някак. С отворена врата не може да се спи. (Виж„Изгревът", том ІІ, с. 308. с. 189)

Ще кажете: Дано не дойде до нас. - И до нас е дошло. Като бият магарето по задницата, то казва: „Тъпан бие в долната махала.'' Като го бият по главата, казва: „Дойде и в нашата махала." В долната, или в горната махала са все до главата на магарето. Като бие тъпанът в долната махала, скоро ще дойде и в горната. Вие мислите, че сте в безопасност. Дали тъпанът бие в горната, или в долната махала, все е опасно.

Цели 40 години аз предупреждавах българите , какво ги очаква. Ако ме слушаха , нямаше да дойде това , което вече дойде . Никой не ме слушаше - нито управниците, нито духовенството . Мнозина мислеха, че аз искам да стана министър, да заема висок пост. Нищо не ме интересува. Аз не се боря за човешки пост. Аз дойдох в света и взех най-малката служба, която никой не искаше. Моята идея не се стреми към високи места. На всички големци се радвам, без да се стремя към тяхното положение.

Ако царят и българският народ ме бяха послушали, работите нямаше да вземат такъв обрат. Ония, които съветваха царя, не го съветваха, както трябва. Всеки си говореше, както знае. Всички му даваха криви съвети. (Заб. Учителят гледа Лулчев и му говори, който по време на цялата беседа стои прав) Аз и на царя казвах: Обичай Бога и на Него служи! Бъди добър с народа. Като служиш ти на Бога, и народът ще Му служи. И българският народ трябва да служи на Бога, както аз служа. Едно зная: Докато служа на Бога, аз съм човек. Щом престана да Му служа, от мене нищо няма да остане.

Искам да разбирате нещата, както аз ги разбирам; да правите всичко, каквото Бог прави. Как ще служите на Бога? - Като внесете любовта в сърдцата и в душите си, а изнесете страха навън . И без страх не може, но вложете любовта вътре в себе си, а страха изнесете отвън. Недоволен си, страхът е вътре, любовта - вън; доволен си - страхът е вън, любовта - вътре. Несправедлив си - страхът е вътре, любовта - вън; справедлив си - страхът е вън, любовта - вътре.

Сега всички очакват мира. Как ще дойде мирът? Светът може да се оправи в 24 часа, и мирът да дойде. Ако всички хора, всички народи възлюбят Бога, мирът веднага ще дойде. Обаче, хората не са готови още да възлюбят Господа. - Защо? - Защото всеки иска да заповядва. Мъжът иска да заповядва на жената; жената иска да заповядва на мъжа; децата искат да заповядват на родителите си, господарите - на слугите, слугите - на господарите. И това не е лошо, но, като заповядваш, да бъдеш готов да оправиш света. Кой ще оправи света? Едни мислят, че Русия ще оправи света; други мислят, че Германия ще го оправи; трети мислят, че Англия, Америка ще оправят света.

Едно трябва да знаете: Народите са слуги , които трябва да изпълняват Божията вола. Една велика държава съществува в света . Бог е създал света . Той знае законите . Той щ е оправи света . Всъщност , светът е оправен , но хората трябва да излезат от калта, в която са попаднали . Докато са в калта, нищо не могат да постигнат."

„Когато се връщахме от Витоша, срещахме стотици и хиляди хора, напуснали красивата София и бягат по периферията. Всеки гледа да бъде далеч от София. Срещаме един инженер, богат човек, има голям апартамент в София, иска да си купи поне една стая някъде в околността, в селата, да бъде спокоен във време на тревоги и бомбардировки.

Сега не искам да ви плаша. Аз плашех света преди 40 години . Каквото предстоеше да стане , аз го казах , с цел да се избегне това , което днес става в цялото човечество и специално в България . Казвате: Кажи нещо ново. - Няма какво да кажа вече. Едно време казвах: Идат сто мечки от гората. Опитайте се да ги хванете и вържете. Ако не успеете, те ще причинят големи пакости. Мнозина ми възразяваха: Възможно ли е мечки да дойдат между хората? Казвам: И мечки идат, и вълци идат. Когато хората са най-щастливи, тогава идат и мечки и вълци. Дето има кошари с хубави и добре изхранени овце, там идат вълците. Ако кошарите са праздни, нито един вълк няма да се приближи. Чудите се, защо иде злого. Много естествено, то има нужда от вас, от вашите овце. Радвайте се, че сте богати, но бъдете будни. Вземете всички грижи, да не дохождат вълците около вашите кошари. Пазете грижливо малкото семенце, което, посадено в земята, след години ще израсте, ще стане голямо дърво и ще даде изобилно плод. Какво ще кажете за бомбите от по 250 кг., каквито днес пущат от аеропланите? Какво ще видите на мястото, дето е паднала такава бомба? Това са делата на плътта.

Вие се стремите към големи работи . Бомбите вършат големите работи . Оня ден: когато бомбардираха града, видяхте какво правят големите работи. Мислите ли, че ако имате барут в избите си, ще бъдете в безопасност? Мислите ли, че взривните вещества ще стоят мирни във вашите складове? Не разсъждавайте детински. И хиляди да ви обещават, никога не дръжте взривни вещества в себе си. - Ще забогатеем. - Никакви пари не ви са нуждни. Дръжте взривните вещества на хиляди километри далеч от себе си! Добри скривалища са направени в околността, но те са опасни, пълни са с взривни вещества.

Кое е най-безопасното място?- Любовта . Да носиш любов към Бога в сърдцето си, това е най-безопасното място, дето можеш да се скриеш. С любовта и в палат да влезеш, и в изба да се скриеш, ти си в рая - на най-безопасното място. Ти искаш да бъдеш в рая. Щом любиш, ще бъдеш в рая. Раят е място на любовта. Ако любиш Бога, ти си в рая; ако не Го любиш, ти си в ада. Любовта не е проява на физичния живот."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×