Jump to content

ЩО Е ЛЮБОВ?


 Share

Recommended Posts

ЩО Е ЛЮБОВ?

Любовта е вътрешната връзка между частиците на живота. 136-224.

Любовта е особено космично течение, което минава през всички живи същества. 82-3.

Без любов, животът се разпада на своите части. 136-224.

Следователно, който е здрав, който мисли, чувства и постъпва добре, той има в себе си тази вътрешна връзка - Любовта. Тази връзка е процес на Духа. 136-224.

Първият принцип, който трябва да се постави за основа на живота е Любовта. 13-164.

Любовта като принцип е във всичко и над всичко. 152-19.

Тя е същността на живота. 130-136.

Любовта е носителка на вечния живот. 129-13.

Тя излиза от Бога и носи Неговия живот на всички същества да растат, да се развиват, да се радват и веселят. 147-200.

Хармонията на световете зависи от любовта, която ги привлича и чрез която те се движат и въртят. 145-274.

Аз говоря за оная Любов, която създава света, Вселената и която днес преустройва всичко. 36-16.

Без любов никакъв живот не съществува. 59-98.

Любовта е същината на живота. 129-11.

Сцеплението на материята зависи само от любовта, която съществува между нейните частици и ги кара да се привличат. 6-274.

Любовта е най-високият връх в света. 124-9.

Любовта - това е Бог. 45-11.

Тя е най-възвишеното чувство, което свързва човека с Бога. 45-11.

Човек се стреми към любовта, за да му даде живот. 142-402.

Любовта е велик принцип, в който няма никакво зло. 38-182.

Любовта слиза от невидимите светове. 147-245.

Тя е космична сила, която движи всичко в света. 80-143.

Тя е първият необходим подтик на живота, срещу който никоя сила в света не може да противостои. 8-389.

Без любов, в света нищо не можете да извършите, крачка не можете да направите. Тя е Божествен импулс. Когато човек изгуби този импулс, той започва да остарява, умира, какво ли не става. 0-14.4.91.

Най-великото нещо в света е Любовта. 85-32.

Тя е принцип на сърцето и душата. 152-13.

Туй, което задоволява душата, е любовта. 136.

При Любовта нещата стават с най-малко разноски. 79-52.

Тя има два израза: висш - духовен и низш - физически. 13-164.

Ние говорим за любовта като разумна проява на живота, а не за човешките чувства и настроения. 82-52.

И до днес още, хората не са я разбрали, затова често смесват любовта с чувствата. 34-11.

Чувствата са проводници на любовта. 90-208.

Казано е за тялото, че е храм Божий. Защо? Защото в него живее Любовта. 143-329.

Хората мислят, че сърцето е място на любовта. Не, сърцето е едно от жилищата на любовта. Много жилища има тя, но чрез цялото тяло Любовта служи на всички страдащи, на всички бедни и угнетени, на всички, които се обръщат към нея. 142-220.

Любовта е плод на духа. 143-329.

Тя внася живот в човека. 59-329.

Тя е особено чувство, особено състояние в човека, при което Бог, Божественото в самия него иска да му покаже начин как да живее правилно. 141-153.

Вложи ли се любовта в целокупния живот като сила, която е в състояние да помага при развитието на всички способности и дарби в човека, работите му ще се наредят. 13-155.

Тя е велик процес, който постоянно усилва светлината на човешкия ум, топлината на човешкото сърце и силата на човешкото тяло. Любовта прави човека съвършен. 145-61.

Любовта е, която носи условията на живота. 115-3.

Под думата „любов” разбираме онези условия, при които Божественото в човека се проявява. 35-313.

Ние живеем и се движим в Любовта. 70-199.

Любовта и обичта подразбират връзка с нещата. 147-70.

Тя подразбира правилни отношения между души, които се отправят към Бога. 70-95.

Тя е естествен, непринуден процес. 14-15.

Да желаеш благото на другите, както го желаеш за себе си, това е любов. 48-61.

Любовта подразбира работа за ближния. 82-47.

Най-голямото изкуство за всички е изкуството да любим. 27-162.

Дето има мир и хармония, там е любовта. 27-278.

Каквато му е любовта, такъв е и животът на човека. 122-249.

Философията на Любовта е да дадеш и да вземеш едновременно, та обмяната да бъде правилна. 5-48.

Любовта е капитал, който никога не се губи. Всеки, който мисли, че се е излъгал в любовта си, в края на краищата ще получи вложения си капитал с лихвите заедно. 146-16.

Любовта е сила, която може да оправи всички работи. 192-60.

Дойдете ли до закона на любовта, знайте, че тя стои по-високо от всички останали закони. 145-160.

Любовта е закон на боговете. Тя има отношение към Божествения свят. 93-114.

Любовта трябва да се познава. 142-279.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...