Jump to content

ДА ТЕ ОБИЧАТ!


 Share

Recommended Posts

ДА ТЕ ОБИЧАТ!

Ако искаш да те обичат, трябва да обичаш. 145-66.

Доколкото човек проявява любовта си, дотолкова може да бъде обичан от хората. 145-165.

Човек може да бъде обичан само когато носи Божествените блага в себе си. Вижте какво прави изворът и постъпвайте като него! 136-30.

Само онзи човек ви обича, в присъствието на когото вашите мъчнотии постепенно намаляват и изчезват. 20-28.

Всеки, който те обича, трябва да даде нещо от себе си. 59-328.

Всеки, който ви обича е извор, от който черпите. 145-171.

Ако ви е обичал обикновен човек, и вие сте станали обикновени; ако ви е обичал някой човек, повдигнат в умствено отношение, вие сте станали талантливи, ако ви е обичал някой гений, и вие сте станали гений. Понеже всички хора имат известни сили, дарби и способности, това показва, че някой ги е обичал. 147-51.

Човек трябва да учи, да придобива вътрешно богатство, за да бъде обичан. 142-183.

Ще знаете това, че ако хората не те обичат, причината за това е, че нищо не си родил. Когато човек роди една светла мисъл, едно светло чувство и една светла постъпка, хората непременно ще го обичат. 142-64.

Видите ли, че някъде не сте желани, че не ви обичат, не чакайте да ви кажат това, но веднага напуснете къщата на тия хора. 145-208.

Ако някой не те обича, това е за твое добро. Какво ще стане с тебе, ако те обикне лош човек? Той ще ти причини зло. За предпочитане е лош човек да те мрази, отколкото да те обича, ако те обича, той ще ти дава пари, ще ти направи къща, но с това, ще изопачи съзнанието ти, ще развали твоя живот. Защо ти е такава любов? Такава е любовта на недоразвития човек. Не очаквай любов от недоразвит човек. Ако развитият те обича, ще ти направи голямо добро; ако недоразвитият те обича, ще ти причини зло. Когато някой те обича, ще знаеш към кои хора принадлежи. Ако е недоразвит, благодари, че не те обича; ако е развит, очаквай да те обича. Бог ще проговори чрез него. Той говори и чрез недоразвития, но по друг начин - чрез омразата. 68-271.

Да не обичате някого, това значи, че не можете да му дадете, каквото той иска, нито можете да приемете това, което той ви дава. Защо не искате да дадете и защо не искате да приемете? Не

искате да дадете на някого това, което той желае, защото не е готов да го върне. Не искате от него нищо, защото не можете да се освободите от него. Той ще ходи подир вас като сянка. 145-208.

Няма човек в света, който да не е обичан, но никой не знае кой именно го обича. 145-159.

На какво се дължи величието на големите философи, музиканти, поети, учители? На любовта на хората: все има някой да ги обича и те да обичат някого. Кой е този, който ги обича и когото те обичат? - Някои го наричат Бог, други - майка, баща, брат, сестра, приятел. Този именно който ви обича, е подтик за вас да се проявите. 64-313.

Горко на онзи, който не е обичан! Поне един човек трябва да ви обича, за да се намирате под крилата на Любовта. 59-15.

Вярвайте, че има кой да ви обича. Не един, а трима ви обичат: единият е от най-добрите, другият е от най-умните и третият - от най-силните. Това да бъде вашето верую. И тогава, дето и да сте, казвайте си: понеже трима ме обичат - най-умният, най-добрият и най-силният, и аз искам да бъда като тях. 70-40.

Човек може да те обича, докато му даваш свобода. Отнемеш ли свободата му, ти престъпваш закона. 70-117.

Хората не ме обичат - Ти сам трябва да заслужиш любовта, сам да си я купиш. 90-209.

Такива са разбиранията на хората за любовта. Обичаш някого, защото има какво да вземеш от него. 112-209.

Казващ че хората не те обичат - Кой не те обича? - Ако никой не те обича, ти няма да живееш на земята. Значи, обичат те. 90-147.

Съвременните хора се нуждаят от положителна наука, която да подобри техния живот. Въпреки това, те не търсят такава наука, но искат да бъдат обичани. За да те обича някой, трябва да знаеш закона да се превърнеш на светлина и така да влезеш в очите на твоя възлюбен. После да се превърнеш на слово, чийто звук да мине през ушите на твоя възлюбен. И най-после да се превърнеш във въздух, да влезеш в носа на този, който те обича. Който не може да се превърне на светлина, на звук и на въздух, за да влезе в своя възлюбен, неговата любов не е истинска. 64-50.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...