Jump to content
Светулка

6. Христос - роден от универсалната Риба в XII дом на зодиака

Recommended Posts

6. Христос - роден от универсалната Риба в XII дом на зодиака

61. А) Разгледахме оста Исус-Христос, оста на Рибите и Девата, оста между 6 и 12 домове на Зодиака. Виж точки 55,56,57,58,59 . И сега идваме до 12 дом, където Юда трябва да се яви и да го предаде. Той го знаеше и го очакваше. В своите проповеди Исус това напомняше на учениците си. От друга страна след възкресението на Лазар (виж Йоана, гл. 11, ст. 11 -53) то фарисеите се вбесяват и събират Синедриона и взимат решение да се убие Исуса . По това време първосвещеник е Кайафа, а първосвещеникът в древно време е бил орган на Божествено откровение (Изход гл. 28, ст. 30, Числа, гл. 27, ст. 21) и неволно изрекъл пророчество, че по Божие определение Исус трябва да умре за народа, за да събере в едно разпръснатите Божии чеда. Значи да умре, а разпръснатите да се съберат около него като първосвещеник.

Пред своите ученици Исус обявил , че Син человечески съгласно пророчествата ще бъдe разпънат, убит и в третия ден ще възкръсне. Но учениците от неговото предсказание за смъртта му нищо не разбирали. Защото се намирали заедно с Исуса в 6 дом на Девата, където са свидетели как Месията се утвърждава чрез Сила и Дух и лекува болните. Това се вижда от Матея 20 гл. 17-23, Марка гл. 10, ст. 32-40, Лука гл. 18, ст. 31-34. И така в 12 дом на Рибите Исус знаеше, че ще бъде предаден. И някой трябваше да го предаде. Исус дава пророческа реч във вторник вечер, (Лука, гл. 21, ст. 6-36), която е предсказание за своите страдания. В сряда Синедриона взима решение да убие Исуса. (Матея, гл.26, ст. 1-5, ст 14-16, Марка, гл. 14, ст. 1-2, ст. 10- 11, Лука, гл. 22, ст. 1-6). Явява се Юда Искариотски , който трябва да го предаде, така както е предсказал Исус , че един от неговите ученици ще го предаде. Останалите ученици на Исус са били от Галилея, деца на рибари, неписмени и неуки. Само Юда е бил юдеин, писмен и знаещ еврейския закон. Той го предаде, заплащат му сумата от 30 сребърника, която евреите са давали за продаден роб (виж Захария, гл. 12, ст. 13, или за слугата, убит от вол. (Изход, гл. 22, ст. 32).

Изобщо оценката от 30 сребърника в очите на евреите от времето на Исуса служели за символ на нищожество и изразявали презрение към оногова, който с нея бил оценяван. Това е била цена долна и за роб. Тя е била цена ,с която да се унижи и да се отмъсти на Исус от Галилея, да бъде пренебрежение към лъжемесия, като към човек, който не струва повече от който и да е роб. С тази сума се е изпълнило древното пророчество на Захария за ЗО-те сребърника, с които неблагодарния еврейски народ оценил бащински грижи за него от Йехова (Захария, гл. 11, ст. 12-13) Господ Йехова се обръща към еврейския народ: „И рекох им: Ако ви се вижда добро, дайте ми мъздата (заплатата), ако ли не - отречете я. И притеглиха за мъздата ми тридесет сребърника. И рече ми Господ: Хвърли ги на грънчаря: почтена цена, с която се оцених от тях. (За някои това е било мястото, където в глинени съдове са се разтопявали метали.) И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен." И така за себе си всичко проявено от Отца чрез Словото Господне,Израил плаща робска цена.За Отца плаща 30 сребърника.А за сина му също плаща 30 сребърника. Синът се удостоява също за 30 сребърника. Това не е случайност Така че сумата, която получава Юда за предателството е сума нищожна, но той я взима, за да се сбъдне пророчеството. И не е вярно това, че той взима парите от сребролюбие. Взима, за да се изпълни пророчеството. Той е юдеин, бил е запознат със законите и пророчествата, и е знаел да чете и пише.

А защо Юда го предава? Юда е знаел кой е Исус и искал да го накара да изяви своята Сила и Власт на Духа, който е в Него, за да порази Синедриона и да разруши римския легион и да освободи еврейския народ. И затова когато чрез устата на Петър Светият дух отговаря на Исус, че той е Христос, син на живия Бог, тогава в Юда се заражда тази идея за истинския месия в блясък и земно царуване. За да охлади представата му за Месия, Исус съобщава, че трябва да отиде в Ерусалим, да бъде убит от свещениците и на третия ден да бъде възкресен. Матея, гл. 16, ст. 13-23, Марка, гл. 8, ст. 27-33, Лука, гл. 9, ст. 18-22.

61. Б) Какъв път трябва да избере? Това се вижда, когато се качват на планината Тавор, най-високата планина в Галилея, като планина на преображението. Исус се преобразява, просветлява се неговото лице като слънце, неговата риза е блестяла, явила се славата, т.е. Божествената светлина. И тогава идват Мойсей и Илия, говорят си за изхода от смъртта на Исуса. Исус трябва да избира дали да използва силата на закона чрез който пророк Илия навремето изби 300 пророка. Или да използва духовния закон на жезъла на Мойсея и да раздели морето или разцепи скалата и да извика своите легиони от небето и да помете синедреона и Римската империя. Накрая се спуска светъл облак, същият както във Вехтия завет, който е бил символ на Божие присъствие (Изход, гл. 19, ст. 18, гл. 24, ст. 18, 3 Царства, гл. 8, ст. 10-12) От облака се чува глас „Този е моят възлюблен Син, в който е моето благоволение Него слушайте." Накрая Исус им поръчал да не съобщават никому за това видение. Много ясно казва „видение" ! Съобщава, че човешкият син ще пострада. Това определя неговия път. (Матея, гл. 17, ст. 1-13, Марка, гл. 9, ст 2-13, Лука, гл. 9, ст. 28-36)

На много места Учителят Дънов споменава, че ако Юда не се е явил да го предаде, то Исус нямало да мине по този път на Разпятието и Възкресението. Значи той е бил необходим. И трябвало да се яви. Но тогава още не се е знаело кой ще бъде този. Чак на Тайната вечеря се определя този, който ще го предаде. (Матея, гл. 26, ст. 21-25, Марка, гл. 14, ст. 18-21, Лука гл.22, ст. 21-23, Йоан гл. 13, ст. 21-30.) Юда получава нареждане от Исус да извърши предателството, което е замислил. След като излиза Юда, тогава казва: „Сега се прослави човешкия Син и Бог се прослави в Него (Йоан, гл 13, ст. 31-32) И Бог ще го прослави в себе си и скоро ще го прослави."

Ето защо Юда беше колективно същество. Той само изпълнява това, което тези от 6 дом желаеха, понеже бяха обсебени от духовете и демоните. А в 12 дом трябваше някои да го предаде. Така че трябваше да се изпълняват писанията и Син человечески да се предаде в ръцете на грешниците (Матея, гл. 26, ст. 45).

61. В) Преражданията на Юда

Всички онези лица, които бяха с Мойсея в Египет, се бяха преродили по времето на Исуса Христа. Кой какъв си беше по времето на Стария завет, такъв си беше и по времето на Христа. Старите пророци от Стария завет се преродиха като апостоли и последователи на Исуса и след слизането върху тях на Светия Дух станаха светии. За едните днес четем от Стария завет, а за вторите от Новия завет - Евангелията.

Но онези, които са били по времето на Исуса, се прераждат също и по времето на Учителя Дънов. Прераждат се не само последователите на Исуса, но и враговете му. Те винаги са вървели заедно от памтивека. И сега има един окултен закон, а той е следният: Кой какъв е бил по времето на Мойсея, такъв е бил по времето на Исуса. Кой какъв е бил по времето на Исуса, такъв е бил по времето на Учителя Дънов. Кой какъв си беше по времето на Учителя Дънов, такъв си беше и по моето време. Аз ги заварих - бяха си същите. Аз ги изучавах, като им записвах преживяванията, а от друга страна аз им бях изповедника. Те си оставяха пред мен спомените, изповядваха се и си тръгваха от мен разчистени отвътре и разтоварени. А преди срещата им с мен те бяха задръстени като кюнец на печка със сажди. Тогава печката не гори, а от кюнците излиза пушек, опушва стаята и задушава обитателя й. Та аз им бях коминочистачът, изчиствах им кюнците. После се качвах на покрива на къщите им и им изчиствах и пробивах с топуза задръстените им комини. И така ставах от черен по-черен, защото бях доброволно поел ролята да бъда коминочистач. Аз ги заварих тези хора, коминочистачите да вървят от къща на къща в София. А като се качваха на комините, те имаха едно специално провикване и огласяваха с него всичко наоколо. А пък гражданите бяха взели образа на коминочистача, като среща с онзи, който ще им донесе късмет. Имаше картички с изобразени коминочистачи в знак на предстоящ късмет. Та гражданите очакваха да се яви коминочистачът и да прокара топузи през собствения им комин вътре в тях, да го пробие този запушен задръстен комин и да разчисти живота им. Ето това е ролята, която бях поел. А бях поел и друга роля, освен да бъда изповедник и коминочистач, да им бъда отводящ канал. Как ви се струва това? Ще го издържите ли? Едва ли!

Натоварваха ме с техните карми. И аз трябваше всичко това да понеса и да издържа. Те не ме предадоха. Много им се искаше да ме предадат, опитваха се, но в последния момент са спираха, защото се страхуваха. Ако бяха ме предали, то комунистическата власт щеше да ми направи обиск, да прибере всичко, което 30 год. събирах и работех, и щеше да го изгори и унищожи . Тогава всеки месец се правеха обиски срещу последователи на Учителя и то по донесение пред властите от някого си. А това бяха шпионите, доносниците и онези т. н. последователи на Учителя, когато решаваха да отстранят някого от пътя си. Тогава правеха донос, следваше обиск. Та да не им пречи повече и да не им се пречка в техния път. Знаеха, че без мен нямаха да имат историческо присъствие в Школата. И това ги спираше. А иначе ме мразеха. Ах, да знаете как ме мразеха.Омразата им към мен бе толкова голяма, колкото е разстоянието от земята до небето. А обичаха ли ме? Само един и това бе Пеню Ганев и аз не го предадох и му издадох спомените в

„Изгревът", том XVI, и има да му издам още 2 тома, както и неговия албум с Учителя и Школата. Неговите снимки, които е правил лично по времето на Учителя. Част от тях публикувах в „Изгревът" том XVI и том XVII

И понеже тук говорим за Юда като колективно същество и като онзи, чрез който трябваше да се предаде Исус, то тези личности се преродиха и по времето на Учителя. Аз ги заварих. Заварих и онзи, чрез който бе предаден Исуса . Той ме позна. И аз го познах. Но аз имах друго разбиране за ролята на Юда. И той това го знаеше и беше много приятелски разположен към мен. Ако бе разказал всичко, което знаеше и помнеше, щеше да излезе един том от „Изгревът" от 1000 страници. Разказваше спомените си когато имаше слушатели събрани в някой дом. Но когато отивах с ролков магнетофон при него - той не искаше да говори Така бе няколко пъти. Дойде времето, когато се съгласи да разказва. Но някой отвътре в него самия беше прерязал спомените му. Искаше да разказва, но не можеше да ги разказва. Разказваше по малко. Накрая той завърши земния си живот, като се хвърли от последния етаж на старческото общежитие в Дървеница. Навремето го обсебваха духовете от времето на Исуса, след като го предаде, а сега, след като извърши предателство отново, духовете го хвърлиха от последния етаж. Повториха се събитията. Но неговата изповед е много силна макар и кратка. Когато я публикувах, беше невероятно преживяване за мен. Единият му син бе 40 години в лудницата, дъщеря му ослепя вследствие на диабет. Жестока карма. Бях свидетел. Описвам това, за да се знае, че онзи, който трябва да се яви, за да извърши предателството, то винаги се явява точно навреме и на определено място. Без него не може да се изяви Духът Христов. А за доказателство ще ви предоставя неговата история на Дякон Симеон в „Изгревът", том VI, стр. 400-459. А за неговата съпруга Райна виж на стр. 459-470. А знаете ли само колко красив беше той отвътре и колко богат беше отвътре. Невероятна поляна от хиляди благоуханни цветя. Но там в тази ливада пълзяха змии, които понякога изпълзяваха през него и ухапваха когото трябва. При мен змиите не излязоха, затова можех да се любувам на прекрасната гледка на една Божествена градина от рая. Да, това представляваше неговата душа - градина от рая. Благодаря ти, Симеон, че това го видях у теб. У другиго не видях това. До нова среща в следващото ни прераждане.

62. Раждането на Исус чрез Витлеемската звезда в съзвездие Дева , това е било не само планетното съчетание между Юпитер и Марс но изпращане на Жива светлина . Тази светлина е ползвал Исус чрез знака Дева на Зодиака. (Виж „Изгревът", том XIX, стр. 712-714) Слизането му на земята и неговата задача ще намерите в „Изгревът", том I, стр. 647-654, „Исус Христос - Глава на Великото Бяло Братство". Той прокарва път между видимия и невидимия свят. От него започва еволюцията на човечеството с пробуждане на космическото съзнание в човешкия мозък и пробуждане на човешката душа . Но това стана след като беше разпънат на кръста. Лявата му ръка пробита с гвоздеи бе символът на 6 дом, гвоздеят от дясната - на 12 дом. А главата и тялото му бяха вертикални. Значи трябваше да примирява две сили - хоризонталните между 6 и 12 дом и перпендикулярните между 9 и 4 дом. Едните сили са егоистични, а другите, перпендикулярните, са общочовешки идеи. А как става това виж в „Изгревът", том XV, стр. 623-626, „Към великата цел."

За да може да.се разбере как става пробуждането на човешкото съзнание и преминаването му от самосъзнание в свръхсъзнание,трябва много добре да проучите и научите посвещението в„Изгревът", том XI, I част, озаглавен „Жертвоприношение, изкупление, възкресение чрез Светия дух в Духът Христов" стр. 6-35. А в том XI, II част, „Антиминсът е печатът на Светия Дух за възкресение чрез Духът Христов в живот вечен", стр. 36-93. Издаден е специален плакат за Антиминсът като безплатно приложение за упътване в „Изгревът", том XI, как се работи с него. Също е издаден неръкотворния образ на Исуса Христа в плакат, който е висял върху стената му над леглото на Учителя Дънов, който е бил истинския лик физически на Христа. Дадени са упътвания как да се работи с него. Това са двата метода чрез които може да се доберете до Духа Христос.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×