Jump to content

ВЯРВАЩИ ХОРА


mkitanov
 Share

Recommended Posts

ВЯРВАЩИ ХОРА

Като ви наблюдавам, намирам, че всички се нуждаете от повече вяра. Всички несъгласия, раздори, съмнения, подозрения, сиромашия и ред още отрицателни състояния у човека се дължат все на слаба вяра. Силната вяра произвежда изобилие. Ако хората в някое общество имат силна вяра, между тях ще излязат много учени. Дето има вяра, всичко расте; дето няма вяра, всичко умира и съхне. 46-156.

Вяра е нужна на човека: вяра в Бога, в ближния и в себе си. 26-9.

Бог живее във всеки човек дотолкова, доколкото той вярва в Него. 141-19.

Имайте вяра, Бог е във вас и ви помага. Той е във всичко добро. 70-171.

Докато има вяра, човек знае, че като работи, непременно ще има някакъв резултат. Да имаш вяра това значи да бъдеш по-силен от окръжаващата среда. 122-148.

Вярващият човек трябва да бъде в съгласие с физическия, духовния и Божествения свят. Това значи, във физическия свят да бъде в съгласие с резултатите; в духовния свят трябва да бъде в съгласие с условията, а в Божествения - с принципите. 63-163.

Само онзи може да вярва, който има знание и любов. Само разумният може да вярва. 80-45.

Вярата се проявява само при права мисъл. Само разумният може да бъде истински вярващ. 59-284.

Човек трябва да дойде до тази вяра в себе си т. е. вяра в Божественото в себе си. 12-129.

Да вярваш в някой човек, това значи да завържеш правилни отношения с него, за да може Божествената Любов да се прояви едновременно и в теб, и в него. 132-234.

Какъв ще стане човек, това зависи от неговата вяра. 26-27.

Хората имат вяра, но в съзнанието им има малки пропуквания, отдето част от енергията им изтича навън. Вследствие на това изтичане на енергията, човек се демагнитизира. 50-7.

Всички хора - добри и лоши, са проводници на Божието благословение. Закон е: ако вярвате в това, благословението ще дойде. Това, в което човек вярва, то става. Ние вярваме в Божествения порядък и той иде. 70-36.

През всички състояния, през които човек минава, теглото му ту се увеличава, ту намалява. Днес вярва в нещо, повдига се духът му, той печели - теглото му се увеличава. Утре изгуби нещо материално - с него заедно губи и вярата си. Като резултат от тези загуби, той губи час от теглото си. 142-297.

Силен във вярата е онзи, който, като легне болен и умира, може да каже:”Аз няма да умра! Ще живея за Бога, за Неговото велико име, ще служа и ще се радвам на всичко, което Той е създал.” И като каже тези думи, да стане от леглото. 0-20.8.90.

Кой човек е истински вярващ? Истински вярващ е онзи, който заминава за онзи свят, без да умира. 145-106.

Истински вярващ е този, който не се разколебава във вярата си. Целият свят да се обезвери, той пак ще остане верен на своето верую. 145-125.

Вярвайте в себе си т. е. във вътрешните възможности, които са вложени във вас. 146-226.

За да се свържете с разумния свят, от вас се иска вяра, поставена на опит. 145-111.

Ако работиш и вярваш в успеха на своята работа, ще видиш резултата. 145-92.

Великите хора са вярващи. Те вярват в постигането на своите идеали и така са станали силни и велики хора. 26-27.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...