Jump to content

ПОКАЗАЛЕЦ ЗА НЯКОИ СНИМКИ ОТ „ИЗГРЕВЪТ" TOM I - XXII И НА АВТОРИ В ПОРЕДИЦАТА


Светулка
 Share

Recommended Posts

ПОКАЗАЛЕЦ ЗА НЯКОИ СНИМКИ ОТ „ИЗГРЕВЪТ" TOM I - XXII И НА АВТОРИ В ПОРЕДИЦАТА

1. Домът на Гина и Петко Гумнерови на ул. „Опълченска" N 66, „Изгревът" том XIIснимки от N2-33.

2. Ръководителите на братствата в страната, „Изгревът" том VI снимки N 6 и 7.

3. Ученици в Богословското училище гр. Свищов, „Изгревът" том V снимки N 5.

4. Учителят Дънов на Черни връх,„Изгревът"том V снимка N 6,томVII снимка N 7,том XIV снимка N 37.

5. Петър Дънов като млад, „Изгревът" том VI снимки N1,2,3,4 .

6. Учителят в гр. Русе, „Изгревът" том VI снимки N 8,9,10 .

7. Първите събори на Изгрева - том VII снимка N 8, том IX снимки N 3, 5, том XI снимки 2-7, том XV снимка N120.

8. Салонът на Изгрева - том XII, снимка N 40, том XVIII снимка N 6, том XX снимки N 4-5.

9. Салонът на Изгрева отвътре - том IX снимки N12-13, том XIII снимки N110,136-140.

10. Приемната на Учителя - том IX, снимка N11, том XVI снимки N 40,41,42,43, том XX N 4, 5.

11. След побоя на Учителя 1936 г. на Рила - том V снимки N 6-8, том XXI- снимки N 3- 17.

12. Стенографките на Учителя - том IV, снимки 5-6, том VI снимка N 21, том IX снимки

N 8,9,10,15,16,17,21 . Бараките на стенографките том IX снимки N 8-10.

13. Тодор Стоименов - том VII, снимка N15, том VIII снимки N 26,35, том IX, снимкаN 46, том XIV снимка N 16, том XVI снимка N13.

14. Дедо Благо /Стоян Русев/ - том VII снимка N 15, том VIII снимка N 35, том IX снимка N 46.

15. София Попова - том XIV снимка N 42

16. Любомир Лулчев - том VII снимка N15, том VIII, снимки N 35,36, том IX снимки N

46,47,48, том XX снимки N18-23,30-31,43-44,46,49-62,67-76, том XXI снимки N19- 27.

17. Бертоли - том VI снимка N 24, том VII снимка N 33, том VIII снимка N 35, том IX снимка N 46, том X снимка N 47.

18. Методи Константинов - том IV, снимки N 4,10, том XIX снимки N 7-19.

19. Галилей Величков - том IV снимка N 7, том VII снимки N 25,32, том VIII снимки N12,22,23,28 , том XIV снимки N 39.

20. Стоянка Илиева - том VI снимка N 19, том VIII снимки N1,2,3 2

21. Цеко Етугов - том VI снимка N 20, том VIII снимка N 3, том XIV снимка N 29.

22. Тодор Маринчевски - том VI снимка N 22, том VIII снимки N 33,34,58 , том XIIIснимка N 61, том XIV снимки N11,12, том XX снимки N 53,63-67.

23. Симеон Арнаудов - том VI снимка N 25.

24. Мария Златева - том IV снимка N 8, том VIII снимки N 12,28.

25. Илия Узунов - том IV снимка N 9, том XIX снимка N 62.

26. Крум Въжаров - том IV снимка N 9, том VI снимка N 24, том XIX снимки N 50-63.

27. Драга Михайлова - том IV снимка N11.

28. Нестор Илиев - том IV снимка N 12.

29. Борис Николов - том IV снимки N 13-15, том XV снимки N 60-67, 77, 79-82,84-86, том XVI снимки N 24-25, 26-27, том XVIII снимки N 16-17.

30. Мария Тодорова - том IV снимка N 14, том V снимки N 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,

15,16, том XV снимки N 78, 82-83.

31. БОЯН БОЕВ - том V снимка N 10, том VI снимка N11, том X, снимки N 3,4,5 , том

X снимки N110,111,121, том XIV снимки N 39,40.

32. Петър Пампоров - том V снимка N 9, том VII снимка N 43, том X снимки N118,119, том XIV снимки N 46, 47, 48.

33. Михаил Стоицев - том V снимка N 9, том X снимка N12,13,14, том X снимка N 69.

34. Латвийци на Рила - том V снимка N 9, том VII снимка N 40, том XIV снимки N 56,- 64.

35. Цанка Екимова - том VI снимки N11,15, том VIII снимка N 4, том XV снимки N 77-78,80-81,84-95,141.

36. Янка Шопова-то м VI снимка N 11, томX снимки N 110,111.

37. Кина Рангелова - том VI снимки N 14,50.

38. Марийка Марашлиева - том VI снимка 52.

39. Илия Младенов и Мария Младенова - том VII снимки N 1,2,3.

40. Магдалена Попова - том VII снимка N 5, XIII снимка N 41, том XVIII снимка N 2.

41. Георги Радев - том VII снимки N 5,6, том VIII снимка N 42, том XVIII снимки N 2-28.

42. Темелко Стефанов - том VII снимки N12,13,14.

43. Д-р Иван Жеков - том VII снимки N 28,31,32, том XIV снимки N 20-22.

44. Юрданка Жекова - том VII снимки N 28,30, том XIV снимки N 20-22.

45. Славчо Печеников /Славянски/ - том VII снимка N 27, том XVI снимка N 14.

46. Тереза Керемедчиева - том XIV снимки N 49,50-55,56-61.

47. Савка Керемедчиева - том VI снимки N 21,22, том VII снимки N 18, 28, том IX

снимки N 38,41,42, том XIV снимки N 5-17,20-67, том XVII снимки N 29-31.

48. Паша Теодорова - том VI снимка N 21, том VIII снимка N 6,21,38, том XIII снимки

N11-24, том XIV снимка N 38.

49. Елена Андреева - том IX снимки N18,19,20,21,24,25,27-31,34,35,37,38,41,42, 43, том XIV снимка

N 38.

50. Гена Папазова - том XIII снимки N 25-28.

51. Васко Искренов - том VII снимка N19, том XVIII снимки N 27-28.

52. Младежката група - том VII снимка N 20.

53. Дедо Ради /Ради Танчев/ - том VII снимка N 30.

54. Николина Балтова - том VII снимки N 34,35, том VIII снимка N 3.

55. Пенка Белева - том VII снимка N 35, том VIII снимки N 3,6 .

56. Влади Симеонов - том VII снимки N 34,35,36,37 , том VIII снимки N 3,12.

57. Верка Куртева - том VII снимка N 35, том VIII снимки N 3,28, том XVI снимки N 26-27.

58. ДимитърЯнушев - том VII снимка N 35, том VIII снимка N 3.

59. Гради Минчев - том VII снимка N 62.

60. Атанас Минчев - том VII снимки N 11,63.

61. Генчо Алексиев - том VIII снимки N1,41.

62. Игнат Котаров - том VII снимка N11.

63. Георги Йорданов - том VII снимки N 10,57, том IX снимка N 25.

64. Елиезер Коен - том VIII снимки N 2,41, том XVIII снимка N 18.

65. Неделчо Попов - том VIII снимки N 2,5, том XVI снимка N11, том XVII снимка N12.

66. Катя Грива - том VIII снимки N 2,4,10,15,16,17,18,19,20,21 , том XVI снимки N 78-79.

67. Димитър Грива-том VIII снимки N 10,11,12,13,14.

68. Анастасия Янакиева - том VIII снимка N 4.

69. Теофана Савова - том VIII снимки N 5,6,7,9 , том XVI снимка N11, том XIX снимка N 63.

70 Мара Савова - том VIII снимки N 4,5,7 , том XVI снимка N11.

71. Асен Арнаудов - том VIII снимки N5,18 , том XVI снимка N11, том XVII снимка N12.

72. Музиканти на Изгрева-то м VII снимка N 11, том VIII снимки N 12,18,19, 28,30,

40, том XVI снимки N 44-46, том XI снимка N 14.

73. Музиканти на Рила - том VII снимка N 25, том VIII снимки N 31,37,38,39, том XVI

снимки N 48-58, том XVIII снимки N 31-35.

74. Катя Зяпкова - том VIII снимки N 16,21,25, том XVI снимка N11.

75. Ангел Янушев - том VIII снимка N 18.

76. Филип Стоицев - том VIII снимки N 19,28,59.

77. Димитрина Антонова - том VIII снимки N 21,50, том XIII снимки N 122,123.

78. Юрдан Симеонов - том VIII снимка N 27.

79. Ирина Кисьова - том VIII снимки N 29,32,56.

80. Симеон Симеонов - том VII снимка N11, том VIII снимки N 28,53,том XIII снимка N 110, том XIV снимка N 28 .

81. Никола Нанков-том VIII снимки N 41,60, том XVI снимки N 19,21, том XVII снимки N 39, 40.

82. Буча Бехар - том IX снимки N 18,20,23,25, том XVII снимки N 29-31.

83. Петра Шелингозова - том IX снимки N 18,23,25, том XVII снимки N 29-31.

84. Мария Граблашева - том IX снимка N 33.

85. Анриета Маркова - том IX снимка N 33, том XIII снимки N 39,40.

86. Георги Куртев - том X снимки N 2-16,66-75.

87. Минчо Сотиров-том X снимки N 11,12,13,14,26

88. Райна Грозданова - том X снимка N1

89. Братската градина в Айтос - том X снимки N18,19, 20,21,22, 23,24, 25,26.

90. Чешмата Тополица - том X снимки N 34-46

91. Петър Камбуров - том X снимка N 31

92. Марин Камбуров - том X снимка N 31

93. Олга Славчева - том X снимки N 51,56, том XVIN12, том XVII снимки N 34,39, том XXI снимки

N 13-18.

94. Стамат Тодоров - том X снимка N 50, том XX снимка N 45.

95. Мария генерал Стоянова - том X снимки N 53,54.

96 Д-р Радка Давидова - том X снимки N 53,54, том XXI снимки N 78, 79,80.

97. Елена Казанлъклиева - том X снимки N 53,54, том XVII снимки N 73-78, том XXI снимки N 77-80.

98. Надка Куртева - том X снимки N 67, 73,26,32.

99. Георги Събев - том X снимки N 81, 82, 83, 84,85, 86, 87, 88, 89,90,91, 99.

100. НейчоГеоргиев от гр. Ямбол-то м VI снимки N 15,17, том X снимки N 112,113, 114,115.

101. Лидия Аладжем - том XIII снимки N 42,43.

102. Милка Говедева - том XIII, снимки N 29-38.

103. Цветана Щилянова - том XIII снимки N 63-83.

104. Борис Георгиев - том XIII снимки N 84-95, том XV снимки N 148-151.

105. Цветана Гатева Симеонова - том XIII снимки N 96-109.

106. МихаилВлаевски-томXIII снимки N111-118.

107. Борис Шаров - том XIII снимки N119-122,126-129.

108. Милка Аламанчева - том XIV снимки N 17,24,39.

109. Марияна от Латвия - том XIV снимки N 25-29.

110. Стефан Тошев-то м XIII, снимки N 1,8,9.

111. Жечо Панайотов - том XV снимки N 6-51.

112. Николай Дойнов - том XV снимки N 67-70,74-78,103,137,138,140,142-143, том XIX снимки N20-35.

113. Дора Карастоянова-том XV снимки N104-137.

114. Паневритмия на Изгрева - том VI снимка N12, том VII снимка N 4, том VIII снимка N 11, том IX снимки N 36, 37, том XI снимки N 12-16, том XIII снимка N 5, том XV снимки N 121-123, том XVI снимки N 44-47, том XX снимки N 6-14.

115. Паневритмия на Рила-том V снимка N 15, том VI снимка N 23, том IX снимки N

44-45, том XVI снимки N 48-51,54,55,59-62, том XVIII снимки N 30,33,34,57-58, том XX снимки N 47-53.

116. Пеню Ганев - том XVI снимки N11-16,18-30,32-39,49-50,67-96.

117. Елена Хаджи Григорова - том XVI снимки N 74-79, том XVII снимки N 29-31,35-

38,42-54,58-65, том XIX снимки N 48-49.

118. Начо Петров - том XVI снимки N 26,27, том XVIII снимки N 27,28.

119. Руси Събев - том XVI снимки N 26, 27, том XVIII снимки N 27,28.

120. Наталия Чакова - том XVII снимки N 29-31.

121. Ани Шишкова - том XVII снимки N 66-68, том XVIII снимка N 19.

122. Никола Гръблев - том VI снимка N 40, том XIII снимка N 56.

123. Петър Карапетров - том XIII снимки N 50,52.

124. Изгледът на лагера на Рила - том VII снимки N 24,26, том XVI снимки N 29-31, том XVII снимки N 4-7, том XX снимки N 24-27.

125. Изворът „Ръцете" на Рила-том XX снимки N29-41.

126. Изворът „Махабур" на Рила - том XVII снимки N 32-40.

127. Михалаки Георгиев - том XVII снимки N 69-70

128. Мара Белчева - том XVII снимки N 71-72.

129. Д-р Стефан Кадиев - том XVII снимки N 79-86.

130. Георги Томалевски - том XVIII снимки N 37-52.

131. Влад Пашов - том XVIII снимки N 53-64.

132. Иван Антонов - том XVIII снимки N 65-99, том XIX снимки N 64-79.

133. Петър Филипов - том XIX снимки N 36-45.

134. Светозар Няголов - том XIX снимки N 42-47, том XXI снимки N 53-56,75.

135. Елена Симеонова - том XXI снимки N 56-58,75.

136. Стефка Стойчева-Няголова - том XXI снимки N 31-34,36-52.

137. Кънчо Стойчев - том XXI снимки N 34-35,43-45.

138. Крум Няголов - том XXI снимки N 39-41,42-45,48-31.

139. Костадин Няголов - том XXI снимки N 60-64.

140. Величка Няголова - том VIII снимка N 57, том XXI снимки N 65-69,73-75.

141. Любомир Няголов - том XXI снимки N 71-74.

142. Свещеник Константин Дъновски - том XI, три снимки след с. 176.

143. Първата българска църква във Варна и първото българско училище в гр. Варна

- том XI, две снимки след с. 208.

144. Съставителят на "Изгревът" като млад - том XV снимки N 49,50,51, снимки N

142,143, том XIX снимки N 32,33,34,35, с. 40,41.42,43.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...