Jump to content

КАКВО Е СВОБОДА?


mkitanov
 Share

Recommended Posts

КАКВО Е СВОБОДА?

Свободата е нещо духовно, а не материално. 145-119.

Тя е стремеж на човешкия ум, сърце, душа и дух. Свободата е живот. 4-105.

Свободата подразбира безграничност, т. е. стремеж към Божествен живот. 11-11.

Тя е външната форма на справедливостта. 192-100.

Свободата е вътрешно качество на човека. 146-290.

Тя е Божествен процес, който се изявява отвътре на вън. Тя е резултат на усилието на човешкия дух, на човешката душа, на човешкия ум и на човешкото сърце. Когато умът, сърцето, душата и духът са в съгласие, човек е свободен. 36-47.

Свободата е вътрешен процес, връзка с Божията мисъл. Свободен е само онзи човек, чиято мисъл е свързана с Божията мисъл. Това е същественото за всеки човек. 127-110.

Под думата „свобода” се разбира Божествената хармония на нашите мисли и желания, да се уреди всичко в света, сиреч, всеки да бъде на своето място, всеки да излолзува условията, които се крият в неговия мозък, в неговото сърце. 5-16.

Сега на всички предстои да решите един от важните въпроси: „Да съм или да не съм” - т. е. да съм роб или да съм свободен. Това значи да служиш на необходимостта или на свободата. Думата „свобода” значи пробуждане, служене на Духа. 74-151.

Свобода, това подразбира най-висшето, което има у човека. 8-45.

Казваш: Не съм свободен да се проявявам както искам! Свободата не се заключава в човешкия гняв, нито в човешкото подозрение. Да правиш каквото искаш, това не е свобода. Казано е, че Истината освобождава. 70-60.

Да бъдеш свободен, това не значи, че можеш да мислиш, да чувствуваш и да постъпваш както искаш. Свободата подразбира разумно мислене и чувстване, разумни постъпки. Свободният човек се подчинява на природните закони. 145-119.

Свободата подразбира разумно ограничаване. Колкото и да е свободен, човек не може да излезе вън от законите на природата. На земята, за да бъде абсолютно свободен, да не зачита никакви закони, човек трябва да стане лош. 57-3.

Да бъдеш свободен, това значи, дето минеш, никого да не закачиш, никого да не предизвикаш. 87-162.

Свободата е нужна на всички живи същества, но навреме и на определено място. 24-175.

Да служиш без закон, това е свобода. Дето е законът, там няма свобода. 70-49.

Бъдете свободни в мислите, чувствата и постъпките си, но не своенравни. 87-162.

Когато са свободни, хората живеят в пълна хармония и любов. 86-358.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...