Jump to content

Беседа за силите


Recommended Posts

Беседа за силите

В много от своите беседи Учителят казваше, че между законите на физическия свят и тези на духовния, съществува пълна аналогия. Разликата е в това, че разбирането и прилагането на тези закони в различните полета е различно. Различието е само по форма, а не по вътрешния смисъл, който е един и същ.

От неговото слово ние разбираме, че понятието сила, взето като пример, не е напълно изяснено дори и в механиката на физическия свят. Тук, на земята силата винаги е свързана с веществото, но тъй като веществото не създава, а само изявява силата, излиза, че силата е нещо извън нейното дефинитивно определение. За силата във физическия свят ние съдим по ефекта на нейното действие и дори по този ефект е определена и единицата за тяхното измерване.

От друга страна, ние казваме в обикновения говор, че у някои хора съществува „силен“ поглед. Тук ние не знаем в какво седи силата на погледа и вероятно пак по ефекта на тази сила съдим за нейната стойност. Ние знаем от практиката, че един поглед може да предизвика понижение или повдигане на духа у човека и затова в духовната наука се казва, че в погледа не трябва да се внася отрицателно съдържание. Същото важи и за мислите и чувствата. В същата наука се казва, че никой не е освободен от отговорността за съдържанието, което влага в своите мисли и чувства. Както за обществения ред съществуват органи, които дирят сметка за това, че си повредил нечие имущество или си причинил страдание на някой гражданин, така и в по-горните светове има специални уреди, които отбелязват качеството на човешките мисли, добронамереността на чувствата и доколко с тях ние хората увреждаме или подпомагаме развитието на тези, към които ги отправяме.

Учителят твърдеше, че съществуват духовни закони, които се покриват със законите на физическия свят. Например между еднаквите психични елементи се поражда отблъсквателна сила, каквато сила има в електричеството и магнитните явления. Често се среща двама учени да не се търпят. Рядко явление е да се обичат двама певци или двама юнаци. Българинът макар и грубичко в своя словесен фолклор справедливо с изразил този закон с поговорката: „Два петела не пеят на едно и също бунище“.

Доброто и злото са положителните и отрицателните сили в живота. Понякога дори е трудно да ги различим, защото мъдростта на тези, които ръководят развитието, ги облича в най-разнообразни форми. Повърхностно доловените неща не изразяват още истината. Хората знаят, че има добро и зло, но те не са свикнали в една подробност, а именно, че има положително и отрицателно добро, както положително и отрицателно зло.

Един пример: има случаи, когато като направите едно добро, повдигате човека, но има и случаи, когато едно направено добро те смъква надолу. Закон е: не правете добро на престъпник, не го улеснявайте в намеренията му да извърши злодеяние. Това е отрицателно добро, привидно добро, защото истинското добро никога не носи лоши резултати. Също така има зло, което е привидно, тъй като то носи положителни резултати. За пример един човек ви пречи и настойчиво не ви позволява да минете по моста, до който сте стигнали. Той дори извършва насилие върху вас, защото настоявате да минете през този мост. Този привиден насилник знае, че мостът е зареден с взрив и след няколко секунди ще бъде вдигнат във въздуха. Злото, което той ви причинява със своята забрана, е едно маскирано добро, което в настоящия момент може да бъде изявено единствено по този начин. Запомнете следното - казва Учителят. - Преоблеченото агне във вълча кожа, не е зло. Зло е, когато вълкът наметне агнешка кожа.

Само положителното добро е несъмненото добро и само отрицателното зло е несъмненото зло. Според едно тълкуване истинското добро, което наричаме положително добро, е извършено от едно любящо сърце, а несъмненото зло е също замислено от сърце, в което отсъствува любовта.

Силите в природата трябва да се уравновесят. Не се ли постигне такова уравновесяване, получават се взривове. Това е вярно както за отделния индивид, така и за живота в обществото. Злото в света, срещу което ние роптаеме, е оставено да съществува, тъй като то възпитава човека да расте, като в края на краищата винаги доброто побеждава. Ученикът трябва да бъде разумен, а разумният се познава по това, че еднакво използува и доброто, и злото все за добро и за развитието на човешката монада. Доброто и злото са резултат на неизвестни сили, които чертаят пътищата и съдбините на развиващите се души.

Бедността е зло, но е скрито богатство за този, който знае как да го използува. Мнозина ще помислят, че това е за успокоение на бедняка. Да се мисли така е невежество. Кой беден, като се е борил със съдбата си, с станал богат? И кой богат, събрал богатството си с насилие, е станал щастлив? Бедността отвън е отрицателно, неблагоприятно и трудно поносимо положение, но отвътре е положително. Тя крие много богатства. Богатството отвън е положително, благоприятно, но крие често пъти големи вътрешни опасности. Истински богат е този, който не разчита на своето богатство, а истински сиромах е този, който е осиромашал в своята душа.

Полезно знание притежава такъв, който умее да си служи разумно със силите на природата. Съвременната техника е поставила много от тези сили в служба на човека, но все още човекът не е техен господар. Той би станал такъв, ако паралелно с използуването на лоста и механиката, би изработил и лоста на своя духовен живот. Моралният гръбнак на всеки човек е оня лост, с който той повдига и понася тежестите на живота.

За разбирането на всички тези неща е необходима подготовка. На всички хора не може да се говори с един и същи език. На този, който е завършил първо отделение, ще му говорите по един начин, що се отнася до разбирането на някои научни проблеми. На един гимназист - с друг език, а на академика - с трети. Към всеки от тях ние трябва да имаме еднакво уважение като към същество, тръгнало в пътя на развитието, но езикът, с който ще се разбираме, ще бъде различен. Истините на духовния живот могат да се разбират само от такива, които са дошли до тях по най-различни, но свои, специфични пътища. Към тях те имат изработена известна чувствителност, с други думи, резонират на тях. Турците имат пословица, която казва: На този, който може да слуша, и комарът да му свирне, ще го усети, но този, който не знае да слуша, и зурла, и даул да му блъскат в ухото, пак не ще те чуе и разбере.

Природата не дава нищо даром. Тя дава силите си, за да бъдат използувани в определена работа. Тези сили трябва да бъдат изразходвани системно и мъдро за развитието на човека, а не с тях да се произвеждат експлозиви. На всеки човек, който е злоупотребил със силите на природата, сметката му е задължена и той ще плати за това, когато и да е.

Не се грижете за големите, за световните дела. Тях има кой да следи и завърши. Вие свършете онази работа, която е възложена на вас. Вършете добре и ония работи, които наричате земни и които не винаги са ви приятни, но извършването на които калява вашата воля. Ако успеете покрай тях да спечелите един приятел по Божието дело, те са полезни. Дали пишете с писалка или копаете на лозето или нивата, винаги дръжте в съзнанието си мисълта, че вършите Неговото дело. От значение е не толкова външният облик на работата, но съдържанието, което влагате в нея, и мисълта, с която я вършите. Не се извинявайте с условията. В каквито и времена да се намирате, реализирайте вашите идеи в малки дела, които никой не може да ви забрани. Няма пречка в света, която би ви отнела възможността да направите някому едно малко, дори микроскопично добро.

Обикновено хората, които не желаят да си дадат труд и да поработят съзнателно за своето развитие, казват: „Бог ще промисли за всичко. Няма за какво да се безпокоим.“ Че Господ промисля за всички, това е вярно, но знаете ли как Той мисли за човека? Той, Който ни е дал всички възможности, праща при нас един вестител, който ни казва: „Стани и почни да работиш!“

Така е, защото онзи, който е решил да стане съзнателен ученик на светлината, сам трябва да решава своите задачи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...