Jump to content

Наблюдавайте и се учете


Recommended Posts

Наблюдавайте и се учете

Както може да се чете по линиите на природните форми - казваше Учителят в школните лекции, - така може да се чете и по движенията, които извършват всички живи организми и човекът. По тези форми и по тези движения се разпознават мислите, желанията и стремежите на човека, както инстинктите, жестокостта, плахостта, хитростта и всичко останало у животните. Този закон е валиден и за растителното царство, както и за минералите, но малко са хората, които се съгласяват с това.

Нищо не е случайно, твърди тайната наука. Когато едно посадено дърво расте при неблагоприятни условия, то върши при своя растеж най-различни, незабележими за окото движения. С тях то преодолява препятствията, които среща при своето растене, и когато порасте, човек може да види „мъката“ на това дърво, с която то е преодолявало препятствията и се е издигало над земята.

И у човека има белези, които показват дали животът, който е водил досега, е бил труден и дали този човек е притежавал воля да преодолява трудностите, които са го посрещали на пътя. Трудностите от външно естество и трудностите от вътрешно естество са различни. Различни са и силите, и белезите на тези сили. Само едно вещо око може да ги разпознае. Много от учениците, както и от обикновените хора, не обичат да се учат. Те искат да им се даде всичко наготово. Напразно, в света ние се учим чрез наблюдение и опит. Дори ако наблюдавате линиите и израза на собственото си лице и като знаете отчасти своите склонности и навици, вие имате вече достатъчни условия за едно полезно упражнение. По такъв начин вие можете да изправите някои лоши черти у вас. Може би ще си помислите, че няма какво да изправяте. Не се лъжете. Ако беше така, нямаше за какво да ви изпращат в училището на този свят.

Какво придобива ученикът от изучаването на тези неща в природата? Преди всичко той се уверява, че посредством мисълта, с която ние се натъкваме на някакви мъчнотии, бихме могли и да излезем от тях. Във всеки лабиринт от противоречия има изход, през който търпеливият може да излезе.

Когато наблюдавате човека, вие ще познаете дали той е доволен или страда. Вие ще придобиете изкуството да разберете качеството на неговото страдание и ще знаете как да му помогнете. Най-малкото, което ще направите, е да му кажете, че на земята е невъзможно без страдание. Както земята не е гладка топка, така и животът на нея не е възможен без препятствия. Какъв живот е този и какво училище е нашият свят без мъчнотиите, които трябва да преодоляваме?

Линиите по лицето на човека се появяват и в неговия почерк. Почеркът е графично изображение на състоянието и духовните склонности, както и на цялостния натюрел на един индивид. Почеркът е един несъзнателен осцилограф за физическите и душевните процеси. Този, който знае да чете почерка, ще види всичко за човека. По този път се е появила и науката за почерка - графология.

Ще настъпят времена в развитието на човешките раси, когато ще станат съвсем излишни препоръчителните документи и характеристиките за хората. Чувствителността и деликатното интуитивно домогване на бъдещите хора до същността на нещата ще бъдат достатъчни, за да може те да познаят напълно оня, който е застанал пред тях. До известна степен такава способност съществува и у всеки човек в зародиш, но времената, в които живеем, не способствуват да се доверим на нея.

За много хора днес нашите твърдения изглеждат като легенди и фантастични сказания, но ние говорим за съвсем реални неща. Човек носи със себе си три документа, които съдържат най-изчерпателно неговата характеристика. Това са: лицето на първо място и двете му ръце. Написаното върху тях не е измама. Като прибавим към това движенията, походката, гласа и израза, който е белег за душевната нагласа, можем да сме сигурни, че познаваме вече този човек.

Ако по една кост, намерена при някои разкопки, опитният палеонтолог може да възстанови целия скелет на животното, защо по един белег върху човешкото лице да не може да се възстанови цялостната психологическа картина на един жив човек?

С казаното до тук не се дават готови рецепти. Това не е позволено. Същественото е ученикът да работи върху себе си, да наблюдава, да прави изводи и да учи усърдно великото писмо на живота.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...