Jump to content

Из спомените на сестра М. П.


Recommended Posts

Из спомените на сестра М. П.

В сбирката спомени на сестра М. П. са описани случаи, които ясно говорят за възможностите на Учителя да вижда събитията в света на причините - недостъпен за обикновения човек, и да борави с това видяно във физическото поле с абсолютната сигурност, очаквайки спокойно предвидените от него събития.

От записките на тази сестра, които са доста обемисти, ще вземем само някои места, тъй като не всичко може да се помести в обема на настоящата книга. На стр. 14 четем:

„Това се случи на 12 септември 1933 г. В инспекцията бяха обявени последните списъци с назначения за детски учителки в София. Моето име не фигурираше там. Предстоеше ми да се върна във Варна и да продължа там да учителствувам.

Унила тръгнах към „Изгрева“, за да се сбогувам с Учителя и да се видя с някои приятели. Обиколих полянката и пих вода от хубавата изгревска чешма. Чудните багри на есента красеха превалящия ден, по алеята около чешмата бяха нападали сухи листа. Без да разсъждавам, взех от братската кухня една метла и почнах да ги мета.

- Е, ти метеш! Добре правиш, Милке! - Чух гласа на Учителя, който незабелязано се беше приближил до мен.

Сепнах се и се изправих.

- Какво стана с назначението ти? - запита той.

- Нищо, Учителю. Днес беше последният ден, но аз не получих назначение. Утре тръгвам за Варна, за да не изпусна и тамошното място.

- Иди още сега в инспекцията - отвърна Учителят. - Опитай! Учителят говореше тихо, но убедително.

- Но сега няма приемен час.

- Въпреки това, иди, рекох - настояваше той.

Меко, тихо, но все пак убедително прозвучаха тези думи и аз не можех да се противя на тях.

- Ще довърша метенето и ще отида - казах и бързо се заех да премета мястото. Учителят ме гледаше внимателно. След като свърших работата си, оставих метлата на място, целунах ръка на Учителя и тръгнах по шосето за града. Кой знае как и защо, но на мене ми стана много леко. Радостна бях, че Учителят беше много внимателен с мен.

Влезнах в тъмния коридор на инспекцията, без да зная какво ще правя там. Приемаха само от 10 до 12 часа преди обяд, а сега беше около 5 часа след пладне. Няколко минути се суетях къде да похлопам.

- О, здравей Милке! Какво те води насам? - чух гласа на един мой познат - журналистът А. Г., който излизаше от кабинета на председателя.

- От цял един месец идвам всеки ден за назначението си - отговорих му изненадана.

Този човек знаеше, че аз издържам семейството ни, което бе преместено в София, а аз бях принудена да работя във Варна. Без да продума нещо, той ми даде знак да почакам и се върна в стаята на председателя. След известно време в същия кабинет влезе инспекторът. Чух, че се говори нещо оживено. Не минаха повече от 15 или 20 минути и моят познат се показа на вратата и ме повика да вляза в кабинета.

- Подпишете акта за влизане в длъжност - каза ми той.

Като на сън подписах екземпляра. Моят познат ми честити назначението и двамата излязохме от кабинета доволни.

- Е, господин Г. - казах аз развълнувана - много ви благодаря за голямата услуга. Как не ви срещнах досега!

- Все пак навреме ме срещна - обясни той. - Днес назначили една софиянка, която е единствената дъщеря на архитект от заможно семейство, а като обясних какво е твоето материално положение, съгласиха се тебе да назначат. Довиждане, защото бързам за редакцията - рече моят познат и си отиде.

Като в сън литнах обратно към „Изгрева“ с акта за назначението в ръка и си шепнех: „Учителю, назначена съм в София! Как знаехте момента, в който трябваше да ида в инспекцията. Ах, Учителю, колко малко Ви познаваме! Безкрайно Ви благодаря!“

С тези радостни мисли не усетих как стигнах на „Изгрева“.

Пред салона, заобиколен от братя и сестри, Учителят разговаряше. Като се приближих до групата, той се усмихна леко, погледна ме и каза тихо:

- А сега работи и учи.

Никой там не разбра какво беше станало.

„Работи и учи“ - тези думи ми останаха дълбоко врязани в съзнанието. Целунах ръката на Учителя и тръгнах за дома, да зарадвам домашните си.“

В записките на сестра М. П. четем и следния случай: „През лятната ваканция работех в детско игрище. Единствената ми отмора от работата беше да отивам вечер на „Изгрева“. През течение на цял месец реших да спя там. Намерих си палатка и търсех място да я поставя. Реших да се посъветвам с Учителя.

- Постави я, рекох, на мястото на брат Стефов.

- То е много близо до гората... не е ли страшно? - възразих нерешително, макар че не бях много страхлива.

- Ще ти изпратя пазач - рече шеговито Учителят.

Нямах друг избор и се съгласих. Мислех си, че Учителят ще ме пази дори със своята мисъл.

Още същия ден - неделя, двама братя опънаха палатката на показаното от Учителя място. Пред нея сковаха малка дървена масичка и също такава малка пейка.

Никога не бях спала в такава обстановка. Палатката, бидейки бяла, струваше ми се, че е ладия, с която плавам по някакво море. Вечерникът танцуваше из дърветата и от време на време лекичко полюшваше платната на моята бяла ладия. Чудесно беше! Тишината на нощта и на близката гора успокояваше душата ми и отнемаше от мене всяка умора.

Първата нощ преди да си легна, когато завързвах връзките при входа на палатката, трепнах, защото видях, че напреко беше легнало голямо куче - вълча порода. Миг след това ми стана смешно. Как е намерило точно това място пред палатката ми, сякаш да ме пази помислих аз. Легнах си спокойно. На утринта кучето го нямаше.

Бодра и отморена отидох на работа.

Вечер бързах да се прибера в моята „ладийка“, дълго седях на пейката пред палатката и наблюдавах звездите. Душата ми беше сякаш опиянена от тишината на нощта, в която едва се долавяше тайнствения й шепот.

Когато вечерницата скланяше доста на запад, влизах в палатката да си легна. Завръзвайки връзките на входа, аз винаги виждах същото голямо куче, легнало напреко пред него. Странно съвпадение и през толкова много нощи! Случайно ли бе това?

Цял месец, докато аз спях в палатката, кучето идваше вечер, лягаше пред входа, а сутринта, когато отварях палатката си, него го нямаше.

Кой изпращаше при мене този мълчалив нощен пазач? Ех, този чуден наш Учител!...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...