Jump to content

СИЛА ЖИВА . НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА МУЗИКАТА


Recommended Posts

СИЛА ЖИВА

Ново РАЗБИРАНЕ ЗА МУЗИКАТА

УЧИТЕЛЯТ (Петър Дънов, 1864 ÷ 1944) е едно от най-светлите явления в българския духовен живот. Неговите беседи и лекции, изнасяни в продължение на 40 гoдини пред българската общественост, съдържат една оригинална житейска философия, въз основа на която човек би могъл да преустрои живота си и духовно да го осмисли.

УЧИТЕЛЯТ

СИЛА ЖИВА

Ново РАЗБИРАНЕ ЗА МУЗИКАТА

СИЛА И ЖИВОТ

1993

СИЛА ЖИВА е един опит да се извлече и систематизира новото знание за музиката, което Учителя Петър Дънов е изложил в своите беседи и лекции. Тук представения материал включва негови оригинални мисли организирани по теми. В този вид словото на Учителя хвърля светлина върху много въпроси, свързани с философската същност на музиката, с проблеми на изпълнението и, и ползата от съзнателната работа с нея.

На светлата памет на Брат Борис,

- източник на Сила и Живот

в моя духовен Път.

© Милка Кралева, Съставител, 1993

© ИК Сила и Живот

ISBП 954-8146-05-3

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...