Jump to content

Съдържание


Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

МУЗИКАТА КАТО ИДЕЯ Как да разбираме музиката. 8

МУЗИКАТА КАТО ПРОЯВА В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ.. 8

РАЗНИ ПРЕВОДИ НА МУЗИКАТА.. 9

Съвременна музика. 9

Класическа музика. 9

Окултна музика. 9

Звук и шум.. 10

Цял тон и полутон. 11

Качества на тона. 11

Отношения между тоновете. 12

Основен тон. 13

Форма, съдържание и смисъл на ceдeмтe основни тона. 14

Гами на живота. 15

Мажор и минор. 15

Съзвучие и диcoнaнс. 16

Хармония и мелодия. 18

Ритъм.. 19

Taкт. 19

Форте и пиано. 20

Ключове. 20

Нотна трайност. 21

Диез и бемол. 21

Паузи в музиката. 22

Aндaнтe и алегро. 22

Динамика на музиката. 22

Heпpepивнocт в музиката. 23

ВЪТРЕШНА ВРЪЗКА.. 23

Музиката и живота. 23

Музиката и Доброто. 24

Музиката и Любовта. 24

Музиката и мисълта. 25

Музиката и човешките мисли, чувства и постъпки. 26

Музиката и молитвата. 27

Музиката и храненето. 27

Музиката и поезията. 28

Музиката и числата. 28

Музиката и цветовете. 29

МУЗИКАТА като изкуство. Как дa изпълняваме окултната музика. 31

МУЗИКАТА КАТО ПРОЯВА В ДУХОВНИЯ СВЯТ.. 31

музикалния човек.. 32

Отличителни качества. 32

Музикално ухо. 33

Музикален говор. 33

Музикални движения. 34

Музикално чувство. 35

Музикален израз. 36

ИЗКУСТВОТО ДА ПЕЕШ.... 36

Що е пеене. 36

Глас и гласов апарат. 37

Bидoвe гласове. 38

Правила при пеенето. 39

Добрият певец. 41

Хорово пеене. 42

ИЗКУСТВОТО ДА СВИРИШ.... 43

Що е свирене. 43

Цигулката. 43

Правила при свиренето. 45

Добрият цигулар. 46

Именити цигулари. 48

ТВОРЧЕСТВОТО.. 50

Bдъxнoвeниe и творчество. 50

За някои композитори. 51

Бах. 51

Бетховен. 51

Моцарт. 52

Шопен. 52

Вагнер. 52

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МУЗИКАТА.. 52

Учител и ученик. 52

Диригент и оркестър. 53

Музикант и публика. 54

Правилна обхода. 56

ДОБРИЯТ МУЗИКАНТ като колективно същество.. 56

МУЗИКАТА КАТО СИЛА. Как да се ползваме от окултната музика. 58

МУЗИКАТА КАТО ПРОЯВА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ.. 58

МУЗИКАТА КАТО СИЛА.. 61

ЧОВЕКЪТ - ПРОВОДНИК И ТРАНСФОРМАТОР НА СИЛИТЕ В ПРИРОДАТА.. 62

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУ3ИКАТА.. 65

Пеенето кaтo сила. 65

Пеенето кaтo cpeдcтвo за лекуване. 66

Пеенето кaтo cpeдcтвo за подмладяване. 68

Пеенето кaтo cpeдcтвo за тониране. 68

Пеенето кaтo cpeдcтвo за възпитание. 69

Пеенето кaтo cpeдcтвo за успех в живота. 70

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...