Jump to content

МУЗИКАТА КАТО ИДЕЯ. Как да разбираме музиката.


Recommended Posts

Аз съм Пътя, и Истината,
и Живота: никой не отива
при Отца, освен чрез мене.
Евангелие от Йоан, 14:6
***
Път, Истина и Живот -
това са трите основни тона
на идеалната хармония,
която съществува
във Всемира.
Върху нея се гради
разумният живот.
Учителя
***
Музиката има три степени
на проявление:
проявление в Божествения свят, проявление в
духовния свят и проявление във физическия свят.
Учителя

МУЗИКАТА КАТО ИДЕЯ

Как да разбираме музиката

МУЗИКАТА КАТО ПРОЯВА В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ

Светът на светлината е Божествения свят.

Светлината е музика за ума, с който ще възприемаш Мъдростта.

Подтик на Мъдростта е тонът Сол.

В Божествения свят музиката е проявление на Мъдростта. Онова разумно съчетание, което съществува в абсолютната хармония на Божествения свят, е израз на Мъдростта. От нея изтича светлината, носеща Божествените идеи в цялата Вселена. Светлината е онази форма, по която Бог изпраща живота в света. Тя засяга преди всичко човешкия ум, дава му подтик. Божествената светлина е нещо разумно. Тя е необходима за живота, защото чрез нея се проявяват всички светли, разумни същества и предлагат услугите си на хората.

Божественият свят е свят на Велика хармония. Светлината е неговата Външна страна. Всеки един лъч на светлината е съставен от седем цвята. От този лъч се чува музика. Щом влезе в Божествената светлина, т. е. в света на Мъдростта, човек чува една хармония, едно съзвучие. Висшият свят може да се прояви само чрез музиката.

„Аз съм Пътя, Истината, и Живота.”

Пътят, това е Мъдростта, през която човек трябва да мине, защото в нея се крият от незапомнени времена всички неща, които Бог е създал и всички неща, които възвишените Духове са създали и всички неща, които човеците са създали. Пътят е символ на светлината. Без светлина Пътят не съществува. А светлината има отношение към знанието, без което тя не може да се изяви. За да се изяви светлината в човешкия ум, нужен е стремеж, подтик към онзи Път, в който всички науки са събрани в едно цяло. Когато се роди в ума на човека този подтик, тогава той ще чуе светлината като съзвучие от тонове. Тази постоянно звучаща хармония в мисълта му ще стане извор на знание и Мъдрост за неговия ум. И само онзи човек, който е развил музиката на своето съзнание, той ще може да влезе в Божествения свят и да разбере музиката като Път, по който Бог е създал всичко в света.

МУЗИКАТА НЕ Е СВЕТСКА,

НИТО ДУХОВНА.

ТЯ Е ЕДИН ПРИНЦИП,

НО ИМА РАЗЛИЧНИ ПРЕВОДИ.

РАЗНИ ПРЕВОДИ НА МУЗИКАТА

Съвременна музика

Цялата съвременна култура, с нейния оптимизъм, песимизъм, материализъм, скептицизъм и пр. е изразена в сегашната музика на хармонията. Тя сега еволюира. В нея се вижда усилието на съвременното човечество към напредък.

Някои се възмущават, че съвременната музика се свири и пее в кръчми и в кафенета. Обаче свиренето и пеенето в кръчмите и кафенетата е допринесло твърде много за повдигането на човека.

Съвременната музика е предисловие на чистата музика т. е. на Божествената музика. Тя има още много работи да постига. Музиката на съвременните хора представлява малка светлинка, сред голяма тъмнина. Колкото малка да е тази светлина един ден тя ще се усили. Тя е началото на бъдещата музика, без която Новата култура не може да дойде на земята.

Класическа музика

Класическа музика е тази, която може да измени състоянието на човека, да превърне скръбта му в радост. Тя оказва възпитателно влияние върху хората.

Класическата музика е дошла, за да внесе мекотата. Хората не биха имали тази култура, ако не беше дошла класическата музика. Първият тласък към чистата музика е даден в класическата музика. В нея има идея, която е продиктувана от нещо по-високо.

Окултна музика

Окултната музика, това е един велик Божествен закон, който царува в целия космос, в цялата природа. Тази музика се отличава със своята крайна мекота, яснота, картинност и природни образи. Тя идва, за да внесе съдържание и смисъл в онази форма на музиката, която е дадена в периода на 19 век.

Окултната музика се отличава от обикновената по следните две качества. В окултната музика се дават най-първо основните черти. Тя е нещо като художеството - един художник слага най-първо носа, веждите,очите, устата, ушите - главните линии и постепенно картината се развива.

Втората разлика е, че в окултната музика никога не се допущат думи или тонове с две значения. Там всяка една дума има едно значение. Никакви прибавки, никакви завъртания не се позволяват. Всяка дума, всеки слог трябва да се вземе много ясно.

В окултната музика няма мълчание, пеенето там е непреривно - никакви прекъсвания няма. Там дeтo няма паузи, пак се чува звук, само че по-фин, по-виcoк. Всеки тон в тази музика е жив и продължава да звучи и след кaтo прекъсне пеенето.

Трептенията на обикновените и тия на окултните тонове са различни. Трептенията на окултната музика са по-силни, и с по-къси вибрации. Това са вибрации нагорено за разширение на съзнанието.

Окултната музика много мъчно се пoддaвa на изучаване. За нея се изисква остър слух и съсредоточено внимание. Съзнанието на човека трябва да е свободно от всякакви традиции. Изисква се също голямо присъствие на ума, на сърцето и на волята - равновесие се иcкa.

В основата си окултната музика е много проста, но вън е много сложна. Тя е само за хора, чието съзнание е пробудено, а пробуждането е eднo висше състояние. Окултната музика не може да се излага пpeд света, защото още не е дocтъпнa за цялото човечество. Един ден, когато хората се развият музикално, тази музика ще стане дocтъпнa за всички. Тя не е още за света, но може да послужи за един подтик на съвременната музика и всеки един музикант може да се ползва. Чрез нея може да се пробудят някои висши чувства. Изобщо окултната музика има за цел облагородяването и възпитанието на човека. Тя има образи, израз има, идея има в нея.

Свещена музика е тя!

МУЗИКАТА Е НАУКА.

ЧОВЕК ТРЯБВА

ДА Я ИЗУЧАВА СЪЗНАТЕЛНО,

ЗА ДА ПРОНИКНЕ В НЕЙНИЯ

ДЪЛБОК СМИСЪЛ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...