Jump to content

Recommended Posts

1934-1935 година

В дар на всички жадуващи души съставих тази книга от живителното Слово на Учителя с надежда, че струите Му ще освежат и възрастат семенцата, поначало вложени във всяка душа.

Лалка Найденова Кръстева

Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли 1864 г. в с. Хадърча, днес Николаевка, близо до Варна, е семейството на свещеник. След като завършва гимназия, започва да учи цигулка. През 1883 г. постъпва в Богословския отдел на Американското научно-бо-гословско училище в Свищов. След това работи като учител в русенското село Хотанца. През август 1888 г. заминава за Америка, където посещава подготвителен курс по теология в семинарията Дрю в Меди-сън, Ню Джърси. На 7 юни 1893 г. се дипломира в Теологическия факултет на Бостънския университет. Две години по-късно се завръща в България, където започва да изнася беседи и открива Окултна школа. Приема своето най-високо посвещение като Беинса Дуно - пряко проявление на Бог Отец, който изявява Себе Си като учител на Своя Син. Затова Го наричат Миров Учител.

Завършва земния си път на 27 декември 1944 г., оставяйки едно неоценимо духовно богатство на българите и света.

За него великият учен Алберт Айнщайн казва: „ Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) от България“.

От книгите: Учение и работа. Ценната душ.

Призоваха Исуса. Ако говоря. Силни и слаби страни.

Царският път на душата. Трите родословия

Човек умира поради прекъсване на връзката си с първата причина на нещата. Когато животът на човека не е в съгласие с божествения, виждаме, че смъртта неотстъпно, неотклонно го следва. Държите ли човека доста време без въздух, без вода и храна, той непременно ще умре.

* * *

Случва се понякога да си лягат хората здрави и читави и да стават сутрин болни, слаби. Това са приятелите им от миналото, с които са яли и пили, днес идват с полици, искат да им се плати. Докато не им се плати, те няма да ги напуснат. Христос лесно се справяше с тези същества - пъдеше ги навън. От духовно гледище всички болести и мъчнотии в човешкия живот се дължат на нисши ненапреднали същества, които влизат в човека и го връзват по различни начини. Учените казват, че болестите се дължат на микроскопически, нисши същества - микроби, които влизат в организма и го разрушават.

* * *

Старите дрехи ги изгорете. Нови, чисти дрехи си облечете. Не носете стари и изпокъсани дрехи, нито чужди дрехи, нито от умрели, па макар и да са ви били близки. Болните хора предават болезнените си състояния на всеки, който се допре до тях.

Всяка мисъл, всяко чувство оказват влияние както върху самия човек, така и върху ближните му. Ако пипнете пулса на добрия и на лошия човек, ще видите, че те коренно се различават. Те се различават и по температурата на телата си, и по миризмата си.

* * *

За неврастенията и всички нервни болести: три месеца -април, май, юни, всеки ден ще се разхождате на планина, така че слънцето да пече гърба ви, ще вървите от изток към запад, и то когато слънцето още не е изгряло и малко след изгряването му.

* * *

Да бъде човек здрав, това значи да има права и трезва мисъл. Ако духът не е здрав, мощен и тялото не може да бъде здраво. Духът не е мощен, вследствие раздвоението на съзнанието на човека.

* * *

Като развива мускулите си само, човек ще дойде до един краен предел, когато повече не може да работи в това направление, оттам нататък настъпва една реакция, която се придружава с бавно, но сигурно втвърдяване на мускулите. Значи друго нещо се иска от човека, а не само физическа сила. Ако би работил и вътрешно върху себе си, той би могъл да избегне втвърдяването на мускулите.

* * *

Неврастенията не е нищо друго освен резултат на неправилно функциониране на капилярните съдове. То се предизвиква от голямо натрупване на електричеството върху нервната система. Излишното електричество причинява голямо напрежение върху нервите, вследствие на което човек става нервен. Затова той трябва да затвори ключовете на нервната система, да не допуща прииждане на голямо електричество отвън. Когато се атакува повече симпатичната нервна система, човек затлъстява. Затлъстяването пък причинява друг род болезнени състояния. И симпатичната нервна система трябва да се пази от излишни наслоявания.

* * *

Неврастенията се дължи на това, че хората са изгубили средата, в която са живели, а тази среда е любовта.

* * *

Искате ли да се предпазите от греха в яденето, спазвайте следното правило: яжте само такава храна, която отговаря на естеството ви и която е проводник на божествени енергии. Когато ядете, гледайте да не си угаждате. Когато угощавате ближните си, и на тях не угаждайте, не им позволявайте да преяждат. Някои хора са вегетарианци, но какво ли не готвят, какви ли не пищни ястия правят, което също е вредно.

* * *

Грехът се е родил от яденето, а престъплението от криворазбраната любов.

* * *

Всяка храна, която разстройва стомаха, е неестествена. Енергията, която минава през дървото за познаване доброто и злото, е неестествена за човека, вследствие на което събужда в него лоши наклонности и разположения, затова му е било забранено да яде от плодовете на това дърво. За да не изпада в такива състояния, на човека се препоръчва да яде от живия хляб, за който Христос казва: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето, който ме яде, ще има живот в себе си".

* * *

В миналото светии и праведни хора са бягали в горите, дето са прекарвали в пост и молитва, за да се освободят от лошите мисли и греха, които дебнат човека навсякъде. Обаче трябва да знаете, че нечистите мисли и желания невинаги са ваши. Те представляват тор, останал от векове. Вашата задача е да се чистите, без да се самоосъждате.

* * *

Истинският вегетарианец и наяве, и насън не вкусва месо.

* * *

Човек има седем тела, едно от друго по-фини. Най-вътрешното тяло е най-фино, от най-фина материя направено - в него се крие душата. Умирането не е нищо друго освен събличане на старата дреха и обличане в нова. Невъзможно е човек да има вечно нова и здрава дреха, вечно чиста.

* * *

По-нисшият живот съдържа неорганизираната материя. По-висшият живот съдържа константната материя. Като живеем добре, ние придобиваме от тази материя. Ако телата ни бяха направени от нея, нямаше да боледуваме. Има същества, които имат безсмъртни тела, те са добили от тази материя. А нас малко причини могат да ни лишат от живот. Спре ли сърцето, спира и животът - това е малка причина.

При парализа: да се четат на глас псалмите на Давид на болния, и той сам ако може. Да се правят слънчеви бани на гръбнака и паси. Да се излиза на чист въздух. Хубаво е, ако болният спи дълбоко, да му се четат до главата псалмите. Когато болният е вече толкова зле, че е индиферентен към всичко, отпуснат, за да се събудят жизнените сили в него, може да му се говорят страшни неща, или да му се описват страшни картини за смъртта. Знае се, че в снега, в леда има скрита топлина, също, че в мъртвото тяло има скрита топлина, която човек, ако знае как, може да я събуди, да възкреси за живот мъртвия,

* * *

За възпаление на сляпото черво - няколко дни абсолютен пост, без храна и без вода. В някои случаи възпалението се дължи на чуждо вещество - частици от храна или друго нещо в апендикса. При глад организмът, лишен от храна, изсмуква тези частици, премахва се причината и възпалението минава. При възпаление на сляпото черво да не се яде месо един месец, да се мият и потапят краката в топла вода и тогава да се заспива.

* * *

Причината за отслабване на паметта се дължи на излишък на млечна киселина, която се събира в мозъка на човека.

* * *

Цветята съдържат лечебна сила в себе си, която трябва да се използва на определено време. Лечебността им не е еднаква всякога - зависи от времето, от месеца, от деня и часа, в които се берат.

За да развивате гласа си, трябва да пеете поне по един час всеки ден. Ако се предадете на грижите на физическия свят, вие ще престанете да пеете. При недоволство и неразположение на духа човек не може да пее. Затова поставете се в положението на дете, което сега се учи да пее. За да сте здрави - пейте.

* * *

Първоначално Бог е казал на човека да се храни с плодове, но след потопа, като видял, че човек не може да се храни само с плодове, позволил му да се храни с месото на някои животни, но в никакъв случай да не употребява кръвта им.

* * *

Често най-силните отрови са и най-добрите лекарства, затова се вземат в минимални дози. Отровата на кобрата се счита за най-силна и опасна, но лекува неизлечими болести.

* # *

Какво може да допринесе каменната къща на човека? Нищо друго освен нещастия и страдания. Той трябва да живее най-малко 20 години в нея, за да преработи донякъде този груб материал, от който е направена тя. Не е лесно човек да преработи грубата и нисша материя, да я превърне в по-фина. Тялото също така е къща, но колкото по-добре е организирана материята, от която е направена тя, толкова по-здрав е човек. Само със здраво тяло могат да се използват благата на живота.

Причината за известно заболяване е много проста: турена е преграда пред някой божествен закон. За да се излекува човек, трябва да се премахне преградата, а щом гя се махне, енергиите, които са свързани с този закон, моментално ще почнат да действат. Освободи ли се човек от гази преграда, с него заедно се освобождават хиляди хора още. Хората представляват система от скачени съдове, според която, ако един човек се разболее или страда, хиляди хора боледуват или страдат заедно с него.

* * *

Неразумният живот на един човек се отразява вредно върху много хора. Човек носи отговорност за своите добри или лоши мисли, чувства и постъпки. Добрият живот носи здраве. Уханието, което се отделя от добрия човек, надминава аромата на всички познати цветя.

* * *

При всяка лъжа се намалява силата на ума. Като говориш истината, придобиваш сила и тежест.

* * *

Грехът е една от големите спънки в живота. Дойдеш до едно място, и този грях става причина да изгубиш живота си. Грехът трябва да се изповяда, за да може да се възстанови животът наново. Грехът е като прах и се отлага, затова всяка вечер трябва да се почиства.

* * *

Имате например ставен ревматизъм - писано е кармически вашият крак да се осакати и той ще се вдърви - това е кармата. Но вие се обръщате към Бога: „Господи, ако ме избавиш, аз ще живея добре. Тези прегрешения, които досега съм правил, няма да ги правя". И кракът ти ще се подобри. Боли те глава - същото правило - ще се помолиш на Бога. Може да викаш и лекар - нали някой трябва да установи болестта.

* * *

Когато ви атакуват болестите, трябва да се измените, да имате един смирен дух. Смиреният дух е този, който отвътре става силен дух. Ако твоят дух отвътре не става силен, тогава не е смирен.

* * *

На един брат от Пловдив почнаха да се пукат артериите. Лекарят му казал да лежи 40 дни по гръб, за да заздравеят тези пукнатини; забранил му да се качва по високи места. Аз бях в Батак на височина 750 метра и го повиках. Той дойде. После го качих на 2200 метра височина. Той се уплаши, мислеше, че ще се мре. А оздравя. Ако ти не слушаш божественото в теб, тогава сърцето ти може да се пукне. Ти си страхливец, защото вярваш на онова, което е резултат на човешкия живот, а не вярваш на резултата на божествения живот вътре у тебе.

* * *

Има нещо в човешкото естество, което се нуждае от едно вътрешно разклащане. И всяко едно страдание, и всеки един изпит е за заякване на вашето духовно естество. Ако нямате изпитания, няма да се развивате.

* * *

Имате някакво неразположение на духа - занимавайте се с отглеждането на плодни дръвчета или грижете се за карамфили, като ги помирисвате често. Може и здравец да отглеждате. Дърветата и цветята са проводници на един висш свят, затова при мрачни състояния те могат да ви помогнат.

* * *

Сръднята между хората произтича от това, че хората не мислят. Да мисли човек - това е лекуването на сръднята. Като дойде сръднята, кажи: „Мисли, мисли, мисли!". Така ще възвърнеш загубената енергия, която тялото ти е изгубило при сръднята.

* * *

Човек всякога си остава такъв, какъвто е - той нито е кротък, нито е лош, нито е добър.

* * *

Изнесете болния на планината, на чист въздух, хранете го с чиста, здравословна храна и не се безпокойте за него. Природата ще свърши своята работа както никой друг.

* * *

Храната - това е Словото. И ако човек не може да се запознае със Словото, той тогава остава ненахранен. Словото обновява силите и насърчава.

* * *

Неорганизираната мисъл е слаба. Тя е силна отвън, но отвътре е слаба.

* * *

В тази обвивка - тялото, в което си поставен, има нещо друго, което ти още не си изучавал. Не си правил опити да отделиш духовното си тяло от физическото и да излизаш свободно, освен когато заспиш, излизаш, но това други го правят, ти не го правиш, въпреки че имаш тази способност. Ти можеш да възстановиш своите минали животи в паметта си, но не знаеш как. Забравил си всичко - какъв си бил преди 15-20 прераждания не знаеш.

* * *

Никога не изпращайте лоши мисли към един добър човек, защото тези мисли ще се върнат към вас. Ако някой е болен от вас, започнете да му изпращате най-хубави мисли и той ще оздравее.

* * *

Тази форма, в която сте сега, е временна. В следващия цикъл на вашия живот ще вземете друга форма. Някой е малък, да се радва, че е малък, друг е остарял, да не роптае, а да се радва, да благодари за всичко.

* * *

Магията зависи от ума на човека - каквото мисли човек, това става.

* * *

Пейте на хремата и за един-два дни тя ще ви напусне.

Ако ви боли сърцето, причината е главата и обратно.

* * *

Грешният човек е тежък.

* * *

Никого не трябва да държите много близо до себе си, за да не се осакатявате.

* * *

За онова, което Бог ти дава, ще се радваш, а за онова, което направиш, ще се веселиш.

Мисълта е, която определя човека. Чувството е външната страна на човека. Постъпката е външната форма, по която може да се познае човекът.

* * *

Самоосъждането аз го наричам чесане на крастата.

* * *

Буквите не са произлезли произволно. Има си особен път, по който езикът е дошъл в света. Езиците не са създадени на земята. Те са копие на нещата от невидимия свят. 1/1 езикът на всеки народ е нареден според неговото развитие.

* * *

Онзи, който не разбира, се тревожи, а който разбира -благодари.

* * *

Боли ви крак, ще искате да се излекува само кракът ви, другите десет болести, които имате, ще оставите за после. Постепенно едно по едно ще лекувате. Това се отнася до всичко, което искате. Десет работи наведнъж няма да искате. Едно по едно.

* * *

Човек представлява едно двойно същество - две същества живеят в него. И съзнанието на човека има две страни - нисш ум и висш ум.

* * *

Светията има широка душа и светъл ум.

* * *

Дойдат ли в ума ви лоши мисли и чувства, знайте, че сте се свързали с лоши същества. Прекъснете ли връзката си с тях, ще се освободите от лошите мисли и чувства.

* * *

Ако човек е неразположен, нека изпие сока на два-три лимона със захар, а след това сока на няколко портокала. Сокът от лимоните и портокалите дава добро разположение на духа, подобрява състоянието на стомаха. Състоянието на мислите и чувствата се подобрява и повдига чрез четене на хубави книги, които описват делата на учени, светии, велики хора. Не се плашете от обезсърчението - попаднали сте в област на същества, които искат да ви ограбят, това са крадци и разбойници, те искат да ви обезсилят. Дръжте съзнанието си будно, за да се справяте лесно с тях.

Щом се разболеете, започнете да разговаряте с болестта. Питайте я откъде е дошла и какво иска от вас. Като разберете намеренията и, попейте и малко. След два-три дни или седмица тя ще си замине. Болният не бива да чака да му прислужват, а сам да иска да услужва и помага на здравите. Ще стане, ще услужи и пак ще си легне. По този начин той събужда своите жизнени сили.

* * *

Според мен в света съществуват три главни и най-страшни бацили. Първият бацил е непослушанието; вторият бацил е на безверието и третият - на лъжата. Това са най-страшните бацили. Някой се зарази от непослушание, направи някаква погрешка, усъмни се, а след това изпада в пълно безверие и започва да си служи с лъжата.

* * *

Докато човек се движи между хората и им помага, невъзможно е да остане чист. Това е външната страна на живота, тя не трябва да ви смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-чистия извор на живота да изперете дрехата си, да се измиете, преди още слънцето да е залязло. Някои се перат сутрин. Когато тръгвате за другия свят, вие ще се перете един час преди залязване на слънцето. Сутрин ще отивате на работа, а надвечер ще се перете.

* * *

Ако един човек може, като плюе на земята, да направи от плюнката си кал, с която да намаже очите на слепия и той да прогледа, това говори за велика, дълбока наука, на

която съвременната наука би завидяла. Още като взел тази пръст с ръката си, Христос вложил нещо в нея, от пръстите му излязла особена енергия, калта става животворна и слепият прогледнал. Сила и знания имаше Христос.

* * *

Колкото повече те боли нещо, толкова повече ще дишаш и ще благодариш, и като дойдеш до някое място, болката ще престане и заедно с дишането ще излезе навън.

* * *

Мъченията, които преживяваме, се дължат на същества от астралния свят, изостанали в своята еволюция. Тези същества понякога влизат през устата ви, като ги държите отворени или като се прозявате.

* * *

Всяка болест показва, че е нарушена някаква добродетел. Болката в очите, в главата, на гърдите, на стомаха показва, че те са лишени от нещо. Щом придобият това, което им липсва, здравословното състояние ще се възстанови.

* * *

Човек може да бъде щастлив, когато езикът му не е много дълъг; когато не се сърди, не се кара, не се гневи, когато не е ревнив.

* * *

Унилост, апатия, немощ, слабост, тъга - това са все състояния на материалното естество у човека, а не на духовното.

* * *

Каквото и да се говори, каквото и да се пише в свещените книги, невъзможно е човек да се освободи от естеството на своята плът. Борбата между плътта и духа винаги е съществувала и ще съществува. Животът на духа и животът на плътта, колкото и противоположни да са един на друг, толкова са и необходими за човешкото развитие. Без живота на плътта не може да има никакво развитие. Не се страхувайте от плътта, но гледайте да я подчините да слугува на духа. Възпитавайте плътта си във всяко направление. Като ядете, разумно яжте, всякога оставайте по малко гладни. Ако хлябът е сух, турете го на пара малко да поомекне, ако е мокър, турете го да се препече малко, ако е прашен, избършете го с влажна кърпа. И да нямате нищо друго за ядене, хлябът е в състояние да замести всички яденета, в него ще намерите, каквото пожелаете, той съдържа всичко. Човек може да живее само с хляб.

Ако всеки ден някой ви разтрива по гръбначния стълб, всяка болка, която имате, ще ви мине. Това показва, че известни места на организма съдържат в себе си скрита жизнена енергия, която лекува болните места. Щом се предизвика деятелността на тази енергия, моментално тя се проявява и оказва своето влияние. Хората, понеже прекъсват връзката си с божествения свят, затова се лишават от енергиите на този свят, затова търсят външна помощ, но тя не идва отвън.

* * *

Щом усетите, че сте близо до хората по плът, повдигнете мисълта си така, като че не живеете на земята, като че нищо не ви засяга.

* * *

Който служи на душата си, се подмладява.

* * *

Ако се прелее здрава и чиста кръв в тялото на болния, той ще се обнови.

* * *

Чистите мисли укрепват ума, чистите чувства укрепват сърцето, а чистите и благородни постъпки укрепват волята.

* * *

Добре е човек да има поне един златен пръстен със скъпоценен камък и всяка сутрин да го туря последователно на всичките си пръсти и да си казва: „Искам да дам ход на божественото в себе си, да бъда благороден, да бъда справедлив, да бъда музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората". Голяма сила се крие в скъпоценните камъни.

Този, който може да се излъчва вън от тялото си да излиза, това състояние ние наричаме „пробуждане на космическото съзнание".

* * *

Какво всъщност е магията? Мъдрост. Магът е мъдрец, който със силата на своята мисъл може да носи слабите хора, чиято мисъл е лишена от светлина.

* * *

Смъртта е събаряне на старата къща и съграждане на нова и в това няма нищо страшно. Понякога става нужда да се събори цялата къща, а понякога само стените, или покривът, или само да се пречисти основно.

* * *

Засега на човека е определено да живее 120 години на земята; съблече ли по-рано старата и нечиста дреха, казваме, че преждевременно е напуснал земята.

* * *

Страшни са последствията от нечистотата. Ако една лоша мисъл не се размножава, лесно ще се справиш с нея, но ако се размножава, ти си изгубен. За да се запазите от последствията на лошата мисъл, излезте от порядъка на човеците и влезте в божествения порядък.

* * *

Като се храни, човек трябва да гледа в чинията си, а не да се върти наляво или надясно, да следи всичко, да не изпусне нещо. Храненето е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на човека. Не се занимавай с нищо отрицателно, защото ще се свържеш с него.

* * *

Щом загрубее кожата, течението на жизнените сили в организма не става правилно и човек заболява. Щом загрубее човек физически, ще загрубее и духовно.

* * *

Не яж мухлясал хляб.

* * *

Болестите са създадени от човека, а здравето се дава от Бога.

* * *

Всички органи имат освен физиологическа, още и психическа функция, сърцето не пречиства само кръвта, но и чувствата. Дробовете не пречистват само кръвта, но те са олтар, на който се поставят мислите, чувствата и желанията да се пречистят. А какво ще кажем за останалите органи, жлези, удове, тела, за които съвременните хора и представа нямат. Мъдреците и Учителите говорят за седем тела в себе си и живеят в тях.

Апостолите и учениците на Христа говореха за духовно тяло. А според мен те не са седем, а дванадесет, които в далечното бъдеще ще се развият.

* * *

Много широките носове не са за препоръчване.

* * *

Вълците ще бъдат изтребени от лицето на земята; месоядните животни и жестоките хора - също.

* * *

И най-лошият човек да е, идва ли при вас, отворете му, той ви носи несметно богатство, той е проявление на Бога, вие ще получите нещо от него. За мъдреца, който разбира същността на нещата, добрият и лошият са еднакво добри. Един човек в едно отношение е лош, в друго отношение е добър. За вас може да е лош, но за друг да е добър.

Ако имате силна, концентрирана мисъл, няма защо да се страхувате от началници, от управници, от дяволи, от мечки и лъвове.

* * *

Бог помага на смелите хора.

Боли те стомах, кажи му да оздравее; думите обаче трябва да са проникнати от вяра, сам да си вярваш, за да ти повярва и стомахът, и да оздравее. Христос е лекувал различни болести, защо и вие да не направите опит поне себе си да лекувате? Той се е уповавал на Бога, затова е имал резултат, а вие се уповавате на лекарствата и на лекаря.

* * *

Меката кожа е много по-добър проводник на живота, отколкото грубата. Човек с мека кожа има фини възприятия.

* * *

У някои хора почти цялото тяло е обрасло с косми. Такива хора са енергични, но от косматия човек светия не става. Човек не се нуждае от косми по цялото тяло. Малките косми по тялото имат друго предназначение. Отгоре по главата е още потребно да има косми. Веждите са границата, която отделя божествения свят от човешкия. Не искам да се спирам подробно относно космите, защото се изваждат погрешни заключения. Тънките вежди гайтанлии показват фино чувство, интуиция, вътрешно схващане, а пък дебелите вежди показват развито чувство към материален живот.

Не дръжте в ума си стари хора, за да не остарявате, също и стари образи. Гледайте портретите на родителите си като са били млади и преди да се оженят, не ги гледайте сега.

* * *

Поставете ръцете си на пъпа и поемете въздух отдолу, пъпът да се издува, после средната част на гърдите се издува и най-после горната част на дробовете се издува, това е правилно. При това бавно ще се вдишва, ще се задържа, сдържано ще се издишва, също бавно, както сте поели бавно (издишването е отгоре надолу). Ще сте обърнати на изток, понеже има три течения, едното от изток към запад; другото - от север към юг, и третото идва от слънцето към земята. Ако вие правилно сте седнали, или пък стоите и дишате правилно, ще установите равновесието на вашата мисъл. С течението, което идва от изток, ще установите правилността на дишането и равновесието на мисълта. С течението, което идва от север към юг, ще възстановите правилността на стомаха. Течението, което идва отгоре, ще произведе яснота в ума, в мисълта. Чрез дишането ще регулирате дейността на сърцето, а оттам и чувствата си.

* * *

Над пъпа се намира слънчевият възел, симпатичната нервна система, чрез дишането и тази система се регулира, а от тук и стомахът се урегулирва.

* * *

В цялата природа има графология, физиогномика, френология, Кабала, астрология. Всяко нещо си има знак, символ, чрез който говори. Тези знаци трябва да се изучават. Едно почесване значи нещо. Зависи къде ви сърби.

* * *

Ако болният ме обича, преди да съм го излекувал, той ще оздравее. 1/1 ако сега ме обикне, ще оздравее. Като обикнеш добрия човек, ще оздравееш. Като обикнеш Бога, ще оздравееш. Ако си здрав и обикнеш болния, и ти ще се разболееш, ако си по-слаб от него. Ако си здрав и силен, тогава помагай.

* * *

Външните условия и вътрешната деятелност слагат известен отпечатък върху човека.

* * *

Когато хората стават егоисти, лоши, студени, то времето винаги се разваля - става студено. И ако във вас става студено, значи противоположните сили на коравосърдечието вземат във вас надмощие.

* * *

Някои хора се чудят какво да правят, затова им давам съвет - да садят плодни дръвчета. Велико е да посадите три ябълкови дръвчета, три круши, три сливи - ето как ще дойде и късметът ви.

* * *

Щом не можеш да помниш, то твоето сърце има влияние върху ума ти, умът ти не се занимава с работи, които трябва, а с работи, които не трябват. Всякога разсеяността произтича от чувствата. Щом човек има много желания, то неговата памет отслабва.

Link to comment
Share on other sites

Слънчевият възел е възприемател на много впечатления, които идват от невидимия свят, и вие трябва да ги различавате. Всяко едно впечатление ще даде една линия. Ако слънчевият възел възприеме впечатления от личните чувства, то лицето ще се удължи; ако страхът повлияе върху слънчевия възел или милосърдието, то лицето ви ще вземе съответна форма. Всяко чувство си има форма.

* * *

Когато седнете на масата да ядете, първо ще благодарите на Бога за благата, ще вземете от хляба малко, ще се поусмихнете малко, ще го погледнете малко, ще благодарите за него и малко по малко, без да бързате, ще си хапнете, спокойно, ще дъвчете много. Това не се отнася само до яденето, но и четенето и всяка една работа така ще извършвате.

Дясното око е свързано с разсъждението, а лявото - с чувството.

* * *

Най-голямата преграда за божественото е човешкият егоизъм.

* * *

Свободен е онзи човек, само над когото смъртта няма власт.

* * *

Една вода ще я стоплите толкова, че да не се изпарява; изпарява ли се, нейната сила изчезва. Най-добре е да се махне от огъня в момента на завирането.

* * *

За мене едно помръдване на палците вече значи нещо. Как вървите, дали се клатите, дали сте приведени, дали с разтворено палто ходите, дали бавно или бързо се движите, всичко говори, абсолютно всяко движение говори за вашия вътрешен живот и характер.

* * *

Лъжата обезсилва човека. Каквато и да е лъжа - бяла или черна, все едно. Колкото пъти я употребите, тя всичко ще ви вземе, не само че ще ви обезсили, но и последен бедняк ще ви направи. Истината е пътят, по който идват силите и знанието, а лъжата всичко разрушава.

* * *

Големият палец показва силата на човека. Ако отрежете двата палеца на човека, волята му вече не може да се прояви. Едно вдигане на ръката, свиване на пръстите говори, че чрез ръцете се проявяват големи сили, които стимулират ума. Ако ръката ви не се движи, ако палецът се атрофира и не може да се върти, това говори за едно болезнено състояние. Не можете ли да свивате палците си, това показва, че скоро ще фалирате. И ако гръбнакът не може да се огъва, значи, че сте фалирали.

* * *

Ако искате да знаете какво нещо представлява божественият свят, изучавайте палците. Който не разбира значението на палците, нищо не разбира. Палецът е волевата страна на човека. Който има хубав палец, може да се бори с всички неприятели в света. Аз само ви загатвам сега за палеца, а той представлява цял един свят, една дълбока същност.

* * *

Прераждането е закон за поправка на погрешките, които правят хората.

* * *

Този, който страда от туберкулоза, щом излезе от един режим, той не се лекува. Даже ако той прави големи усилия да се лекува, временно само може да си помогне. Туберкулозата е една болест, причина за която са чувствата. Болезнени чувства. Засегнати чувства. Може и от далечно минало да е причината. Туберкулозата идва от силни безпокойства, от ревност.

Някои хора привличат туберкулозата, а други хора могат да стоят и да гледат туберкулозноболни и нищо да не им стане, не могат да се заразят. Някои може и до прокажени да стоят и пак нищо да не стане - тази болест не намира почва навсякъде да се прояви.

* *

Увеличава ли се благородството, сръднята изчезва. Човек има ли развити лични чувства, има ли достойнство, не можеш дума да му кажеш и да му кажеш, не може да я възприеме.

* * *

Понякога на носа или другаде някъде се явява една малка фуска - това е признак, че има условия за болезнени състояния.

* * *

Божественото е главата на човека. Духовното - гърдите. Физическото - стомахът. Яденето е физическото, обличането е духовното, а мисленето е божественото. Няма да оставите физическото да изпъкне като бременна жена, грозно е да сте с благоутробие.

* * *

Паметта е отслабнала - има наслояване, наслояване отгоре, че нищо вече не може да се чете. Интензивната и правилна мисъл може да премахне това наслояване.

* * *

Здравето на човека зависи от връзките, които има. Болен ли сте, вие сте се сдружили с по-нисш свят, по-нисш живот. Нисшето всякога дразни човека, състарява го, оглупява го. Божественото всякога подмладява, ободрява и всичко дава.

* * *

Мисълта трябва да се опреснява постоянно.

* * *

Не е лесно човек да стане вегетарианец. Трябва да има едно преходно положение в храната, а не изведнъж да преминете на друга храна.

* * *

Ако имахте злато в кръвта си, щяхте да имате и в джоба си. Щом нямате злато в кръвта си и в ума си, нямате и в джоба си.

Откъснете едно цвете и не го смятате това за нищо. Питате: „Че какво от това?". Ако аз изтегля от главата ви един косъм, вие ще се раздразните. Защо? Имате на главата си 250 хиляди косми, какво от това, че аз съм изтеглил един? Все ще ви заболи. Умно ли е да тегля косми от главата ви? Нито от своята, нито от чуждата глава ще теглите косми. Нито ще късате цветя. В стаята, където работите, ще имате посадени цветя, но не и откъснати.

* * *

Една изказана дума има сила динамическа, сила магическа. Всеки един от вас може да употребява някоя дума, за да въздейства за нещо положително.

* * *

Мъжът приема повече впечатления, отколкото жената, и понеже не може да се справи с тях, и вследствие на това той е по-груб по естество от жената. Повече е натоварен. Когато човек се натоварва повече, отколкото трябва, той става по-груб. Когато стомахът се натовари повече, човек става неразположен, груб.

* * *

Ако косата ви е много суха и щръкнала, и ако всичко ви дразни, не чакайте щастие.

* * *

Съществуват два рода електричество: едното е отрицателно-низходящо, а другото е положително-възходящо. Когато първият род електричество влезе в човека, то се отразява зле върху нервната система и той полудява. За да се освободи от това състояние, човек трябва да изхвърли отрица-телните мисли от ума си, да не вижда никакви погрешки, нищо лошо в другите. Това отрицателно състояние в човека е непотребно.

* * *

Когато Адам огладнееше, отиваше да си откъсне един-два плода от дърветата и толкова. Никакво готвене, никакви тенджери и тигани, никакви кюфтета и агънца.

* * *

Яденето е свързано със симпатичната нервна система, с чувствата и не спада към физическия свят, а към една по-нисша култура. Ако човек не знае как да се храни, мисълта му не може да бъде ясна и свежа.

* * *

Ако яденето не е правилно, то и процесът на дишането ще бъде неправилен. Ако дишането като изключително важен процес е неправилно, то и мисълта неправилно ще се развива. Всички хора, които неправилно се хранят, имат разстроена симпатична нервна система, такива хора са гневливи, сприхави, нервни. Който иска да се излекува от тази нервност, трябва правилно да се храни. Да яде само това, което обича. В храната има прана и яденето е разумен процес. Благото на човека идва чрез храната.

* * *

В молитвата вие ще улесните дейността на кръвта да минава през вашия мозък горе - в най-горната част на главата, там е центърът любов към Бога.

* * *

Когато сте нервни, вземете един празен лист и започнете да теглите прави линии, от горе на долу и обратно, също от ляво на дясно. Линиите да са прави и успоредни. Правете тези линии, докато се успокоите. Нервността показва, че има някаква тъмнота у вас. Нервният има малко светлина в себе си. Когато пресилите вашата нервна система, енергията излиза навън и вие се чувствате като ограбен, като че ли сте извън себе си.

* * *

Когато човек умствено и сърдечно огрубява, то огрубява и неговият вкус.

* * *

Щом се измени животът, изменя се и организмът, изменя се и мисълта.

* * *

Човек може да бъде съзнателен проводник на доброто или на злото, а може да бъде и несъзнателен проводник на доброто или несъзнателен проводник на злото.

* * *

Има едно състояние, в което човек се изменя, то не е смърт, а трансформиране, минаване от едно състояние в друго.

Тялото е резултат, то съответства точно на стремежите на човешкия дух, ум и сърце.

* * *

Ще ядете само по едно ядене, няма да смесвате различни неща да ядете.

По-лоша храна от чорбата няма.

По-лоша храна от дълго стоялата храна в тенекиени кутии няма и от тази, в която са смесени плодови и млечни, зеленчукови и млечни продукти.

* * *

Неврастенията и някои други болести се дължат на ред неестествени образи на мисълта, които са се наслоили в човешката глава. За да се излекува човек, всички тия неестествени образи трябва да се извадят от ума му, да се пречисти, тогава ще се излекува.

* * *

Животните изкупват живота на хората. Човек се храни с животните, това не е естествено. Ако искате да имате отличен ум, отлични дробове и отличен стомах, трябва да си избирате съответна храна, която е и здравословна. Не е вегетарианец този, комуто се прияжда от време на време месце, щом за него месото има притегателна сила.

* * *

Плода ще го измиете много хубаво, ще се изрежат угнилите места и тогава ще ядете; всяка храна трябва да бъде съвършено чиста и тогава да влиза в устата. Вие не може да измените храната си, ако не измените мислите и чувствата си не само по форма, но и по същество.

Над бъбреците има една жлеза, на която още учените не знаят функциите, но когато тази жлеза се повреди, това се отразява болезнено на целия организъм. В мозъка има жлеза, която направлява човешката мисъл, дава й директиви. Ако тази жлеза се повреди, целият организъм реагира с известни болезнени симптоми.

* * *

Нервността понякога се дължи на малкото количество въздух, на слабото окисляване, което става в организма, вследствие на което кръвта се замърсява. Натрупването на повече венозна кръв се дължи на обстоятелството, че чувствата са взели надмощие. Тогава мисълта е разсеяна. Човек се раздвоява, разсейва, фантазира.

* * *

Единственото същество, на което еволюцията не е спряна, това е човекът. Всички други живи същества са спрени в своята еволюция, в своя растеж. Всеки човек, който се спре в своята еволюция, той остава в една незавършена форма и се върти като в един омагьосан кръг. За да не се въртите повече в този кръг, непременно трябва да промените начина на хранене, дори цяло едно общество ще трябва да направи опит да проучи с каква храна точно да се храни, за да прогресира. Вегетарианството е преходно състояние.

* * *

Казвате, че човек е същество, което мисли. Тогава и ангелите, и херувимите, и серафимите мислят, и те са човеци, само че съвършени, не се поддават на никакви слабости, те знаят как да се хранят, как да мислят, как да дишат. Те нямат клозети като хората, нямат излишъци като хората, оставят само някакви пари, някакъв газ, който затварят в особени тръбици. След това ги изпращат на земята да се филтрират и така пречистени те се връщат отново към тях.

* * *

Когато човек почувства какво нещо е великото страдание, той никога няма да има желание да убива някого или причинява страдание на когото и да е. Няма по-страшно от това да спънеш един човек в неговото развитие. Този човек е дошъл на земята да придобива знание, а някой дойде, убие го и с това спъва неговото развитие.

* * *

Когато един мъж няма чист и светъл ум, по-добре е да не се жени. Когато една жена няма изправно, благородно сърце, по-добре е да не се жени. Ако се съберат мъж и жена с лоши наклонности, какво поколение ще създадат?

* * *

Когато умре едно дете, това понякога показва, че майката има някаква погрешка, която трябва да изправи. Ако някое дете е създадено със слаб, хилав организъм, то умира, за да се създаде с нов, здрав организъм в друг живот. То може да умре и втори, и трети път, докато най-после си създаде една хубава къща, в която да живее дълго.

* * *

Ако майката знае как и къде да целува децата си в различните възрасти, тя ще им предаде голямо благословение.

Ако ти си болен и дойде един твой приятел да те види и те целуне, целувката му е на място, ако ти оздравееш или поне се подобри положението ти, той е истински приятел и знае как да те целуне.

* * *

Човек се намира между две системи: мозъчната и симпатичната нервна система. И след като той си замине от този свят, тези две системи продължават да функционират и в онзи свят.

* * *

На човек, който боледува и който има много органически недъзи, дадено ли му е да разбере какво нещо е животът? Не му е дадено.

* * *

Яденето на свинско месо е много вредно, това месо е причина за много нещастия и пакости на човечеството.

* * *

Песента ще моделира вашето сърце, ще подобри кръвообращението, ще се подмладите, ще изгоните песимизма от вас.

* * *

Лятно време, когато сте неразположени духом, минете през нивите, когато житото е изкласило, и ще усетите едно такова полъхване, от което веднага състоянието ви ще се подобри. Има нещо много хубаво, което се излъчва от растителното царство.

* * *

Бог по някой път може да ни проговори чрез някой лист, чрез някое животно, чрез една малка мушица или човек, чрез книга или скъпоценен камък, чрез светкавицата, или чрез някоя звезда. Хиляди са начините, чрез които Бог може да окаже едно благотворно влияние върху света.

Злото е недоузрял плод. Доброто е плод на висшите същества, които са завършили своето развитие, а злото е плод на същества, които сега са започнали своето развитие.

* * *

Причината за много болести на петата раса се дължи на алчността и стяженолюбието. Човек се трупа с толкова много излишни неща и не мисли, че този огромен товар ще го съсипе.

* * *

Приеме ли човек злото, създава се една дисхармония в неговия организъм. Открадне някой десетина хиляди лева, този акт ще остави последствие за четири поколения. След тази кражба човек трябва да мине през цели четири поколения, за да се премахне тази нечистота от него.

* * *

Дълголетен е животът на добрите хора.

* * *

Засега болестите са методи за продължение на живота. Болестите са методи за заякване на човешкия организъм. Болестта се дължи на някакъв чужд живот, който не хармонира с вашия, или тя е излишен материал, който не принадлежи на вашия организъм, не е в унисон с живота на вашето тяло, или трептенията на този организъм са много ниски и не съответстват на трептенията на вашия организъм.

Почти на всички престъпници ръцете са къси, пръстите също са къси, а главата широка. Горната част на главата е къса, ниска, а челото е слаборазвито, устните са дебели, а ушите грозни.

* * *

Ако познавате законите на разумния свят, вие може да концентрирате ума си и като използвате собственото си електричество да разтопите тази мъгла. Скръбта, която чувствате, ще се разтопи като лед. Хората не знаят, че някои растения и нисши животни се запасяват с енергия от природата, за да живеят дълго.

* * *

Природата зарегистрирва всички събития така, както са станали още от памтивека, в природата няма лъжа. Един ден науката ще открие апарати, с които може да се долавят всички речи, произнесени отпреди хиляди години.

* * *

Има една светлина, която се отделя от слънцето, и минава, заминава покрай земята, но ние не я възприемаме, а по-далечните планети я възприемат.

Това са лъчите X, радиоактивни сили.

* * *

Среброто е лечебен елемент. Ако разбирахте свойствата на месечината, вие бихте могли да използвате среброто като елемент за лекуване на много болести. Месечината управлява среброто. Среброто трансформира енергиите, които идват от месечината, а златото трансформира слънчевата енергия. Хората несъзнателно се стремят към златото и среброто, защото усещат, че има нещо в тях, те лекуват. И на всичките си пръсти да има човек златни пръстени, ще е добре. Някои ще кажат: „Това е суета, или това е суеверие". Ами вземането на лекарствата не е ли суеверие?

* * *

Лекарствата могат да лекуват дотолкова, доколкото имате вяра в тях. Ако вие знаехте как да употребявате водата, бихте могли с нея да се лекувате.

* * *

Човешкият мозък е една силна, красива батерия, в която са вложени всичките му богатства. Ако разбирате законите на вашата глава, всички болести, страдания, нещастия, недоразумения ще изчезнат.

* * *

Христос ще дойде в нашите умове и сърца и оттам ще действа, няма защо да го чакате да дойде отвън, някъде от въздуха.

* * *

Когато влезете в новата култура, щом като не ви се иска вече да живеете, ще повикате приятелите си, ще им дадете едно угощение и ще кажете: „Сбогом, приятели, аз си отивам вече". И ще изчезнете, ще се намерите в онзи свят. Тогава няма да има гробища, паметници, опявания, плачове.

* * *

Ние се страхуваме от смъртта, защото не я разбираме, не разбираме какво представлява тя. Страшна е смъртта за онзи, който не я разбира, за онзи, който я разбира, няма по-добро нещо от нея.

В човека има и тъмнина, и светлина, и вода, и въздух, и твърда почва, и зверове, и змии, гущери, насекоми, и млекопитаещи, и растения - всичко има в човека. Когато човек сгреши, Господ го изпъди от рая и тогава животните взеха надмощие в него. И кармата влезе в света, след като хората сгрешиха.

* * *

Страдание, което носи след себе си знание за душата, то е на мястото си. Болест, която носи след себе си укрепване на организма, е на мястото си. Не забравяйте, че всяка болест и болка крият нещо хубаво в себе си.

* * *

Съвременните хора никак не мислят откъде идва тази енергия, с която те мислят. Те не подозират даже колко скъпо струва един грам енергия. За да се пригоди тази енергия за умовете на хората, специални същества слизат от особено високи светове и я обработват. Не мислете, че човешкият мозък се нуждае от същата енергия, която е нужна на стомаха. Различна е енергията, при която стомахът функционира, различна е енергията на белите дробове и тази на мозъка. За да се образува формата на една благородна, възвишена мисъл или идея в човешкия мозък, се изисква специфична енергия, която обхваща само горната част на мозъка. Тази идея може да се схване само от горната част на челото. Долната част на челото може да схване друга идея. Горната част на мозъка в много хора не е така развита, вследствие на което те не могат да възприемат тази енергия, която е необходима за тяхното повдигане.

* * *

Месото на животните не е толкова хранително, защото в процеса на своето хранене те употребяват за себе си ценните хранителни елементи, а оставят непотребните, тия, които именно хората употребяват за храна. Храната, която свинята употребява, отива за поддържане на нейния организъм, а това, което е в повече, тя натрупва като месо и мазнини.

Силата на всяка храна е в Словото, което тя включва и използва. Ако вземете боб и го посеете на припек, той ще бъде по-хранителен от онзи, който е посят на усойно място.

* * *

Постът не прави човека по-добър, но постът укротява лошите хора, а добрите ги подобрява, ако са болни.

И затлъстяването, и изпосталяването са вредни.

* * *

* * *

Човек с убеждение не умира.

Жените остаряват от много любов; зъбите им опадат от много любов; очите им отслабват от много любов, от неразбраната любов, разбира се. Жената не трябва да чака и да търси любовта на другите. Тя сама е извор, от който любовта трябва да извира. Тя да обича, няма защо да чака да бъде обичана.

В астралния свят жената е по-силна от мъжа с любовта си. Жената трябва да бъде по-силна в астралния свят, а мъжът трябва да бъде по-силен в умствения свят. Като влезе в любовта на мъжа, жената да чувства, като че лъха приятна хладина от него към нея, след като е била нажежена в топлината си до 45 градуса. Под топлината на жената всичко расте и се развива. А за разбирането и приложението на любовта се изисква хладина, при която плодовете не се развалят.

* * *

Много от идеите се развалят, защото любовта на жените не е с такива трептения, с такава топлина, с каквато трябва да бъде, а любовта на мъжете не е с такава хладина, каквато е необходима. Като говоря за мъжа и жената, аз имам предвид самия човек. Ако дясното полушарие на човека не е хладно, и ако лявото полушарие не е топло, човек не е нормален. Този закон е валиден не само за по1Алушарията, но и по отношение камерите на сърцето. Двете камери на сърцето му дават по-голяма топлина, а другите две - по-голяма хладина, те са хладилници. Но за тялото е обратно: дясната страна трябва да бъде по-топла, а лявата по-студена.

* * *

С една сладка дума вие можете до произведете в душата на човека цял преврат.

* * *

Умният човек сам избира храната си и ще яде такава храна, която ще му помогне да развие известни качества. Умният ще яде от тези плодове, които са необходими за неговата интелигентност, да я усили, да я развият още повече. Някой иска да стане красив, изящен, деликатен, нека яде от най-хубавите ябълки. Който иска да стане интелигентен и разумен, да яде круши - с правилна крушеобразна, красива форма, с хубав жълт цвят, а не от валчестите, с груба месеста част. Който иска да поправи бъбреците си, да яде бял боб. Слаби ли са очите ви - яжте леща, но не говоря за болни очи, но за здрави, и като се яде леща, ще се поддържа здравето. По малко ще ядете от гулиите, зелето, лещата, боба, плодовете, за да поддържате здравословното си състояние. В понеделник човек ще яде такива храни, които ще развиват неговото въображение. Във вторник ще яде храни, които ще му дадат енергия. В сряда ще яде храни, които ще развият неговата интелигентност; в четвъртък ще яде храни, които ще усилят вярата му, ще поддържат неговото достойнство и достолепие. В петък, ако не пости, ще яде от венерините плодове - череши, ябълки, домати, ягоди, кръгли плодове, розови и червени. В събота - плодове за ум ще яде - грозде, орехи, бадеми и прочее. В неделя ще яде цитрусови, предимно оранжеви плодове, сочни и сладки. Относно храните за отделните дни може много да се каже, но засега и това ви стига.

* * *

Когато човек огрубее малко, добре е да разтрива палците си, за да повлияе на чувствата си, да станат по-меки, по-нежни. Често чувствата огрубяват поради прекомерна работа.

Човек понякога работи, когато трябва и когато не трябва. Когато детето огрубее, майката трябва да разтрива палците му.

* * *

Дърветата трябва да се пазят грижливо, да не ги накълцваме, да не ги обелваме и осакатяваме. За в бъдеще на децата си ще осигурите, ще определите десетина плодни дръвчета - те ще ги отглеждат и ще се грижат изцяло за тях, хем по този начин ще се възпитават.

* *

Господ е светлината, водата, храната, въздухът. Когато въздухът влезе в дробовете, той пречиства кръвта ви, подтиква живота и това е именно Бог. Когато възприеме човек в себе си онова свойство на светлината, което му дава подтик за знания, това е Бог. Когато възприеме в себе си онова свойство на водата, която утолява жаждата му, това е Бог. Онова свойство на храната, което дава живот и здраве на човека и поддържа вечно запаса на неговите сили, това е Бог.

* * *

Човек поради много отклонения и слабости се разболява и умира. Не от всички болести се умира. Има едни болести, които аз наричам прекрасни масажи. По-добри от тези болести няма.

* * *

За да бъдеш здрав, никога не притискай устните си силно. Стискаш ли ги много, разрушаваш волята си. Ако искаш да живееш дълго, дръж съзнанието си винаги будно и устните ти едва да се долепват. Словото, любовта през устата ще излязат. Като говориш за любовта, за мъдростта, за истината, правдата, добродетелта, твоята уста трябва да бъде чиста винаги. Това значи никога да не позволиш чрез устата ти да излизат нечисти трептения.

* * *

Никога не кълцайте лука, когато го приготвяте за ядене; никога не го режете на ситно. Разрежете го на две половини и така го сложете в яденето.

* * *

Естествената храна за всеки организъм е тази, която има същите трептения, каквито има организмът. Всяка храна, която има същите трептения, каквито има вашият организъм, само нея яжте, тя е за вас, тя носи същия живот, какъвто е вложен и във вашия организъм.

* * *

Еднообразната храна всякога осакатява организма. Има едно вътрешно чувство в човека, което всякога му подсказва с какво трябва да се храни. Това чувство нашепва и какви книги да чете човек освен специфичната за него храна. И когато приеме определената за него храна, той изпитва едно освежаване, едно ободряване и просветление на своя ум. Умът ще почне правилно да работи, а сърцето му ще има равномерен ритъм, няма да прескача. Пулсът трябва да е равномерен, а не с пресичания, с ускоряване и намаляване на темпа. Ритъмът на сърцето да е музикален. Понякога човек обременява сърцето си със своето песимистично състояние и тогава пулсът е неравномерен.

* * *

В целия космос има един ритъм, който движи пулса на всички живи същества, и на насекоми и на растения, и на животни, и на човека. Този пулс е космичен и регулира всичко. В сърцето има един специален нерв, който определя колко пъти в минута трябва да бие сърцето.

Ако вие спазвате закона на Любовта, сърцето ви ще бие точно толкова, колкото е определено в минутата.

* * *

Мнозина са ме запитвали: „Защо тези хора, които са около тебе, които постоянно се занимават с Господа, са така хилави и слаби, защо и те боледуват, защо кашлят, защо и те умират?". Казвам им: „Нито един от всички тия хора около мен не е роден по правилата, които аз препоръчвам. Аз определям какви трябва да бъдат качествата на майката и бащата, но от тия хора, които са около мен, нито един не е роден от такава майка и от такъв баща".

* * *

Глупавият човек не може да пее. В народ, в който има нещо добро вложено, в който има вложени дарби, само в него може да се раждат добри певци и музиканти. В българина има нещо добро вложено, той е музикален, но чувството му към Бога и благоговейното чувство не е развито в него и това ще му пречи.

* * *

Който иска да бъде даровит, раменете му трябва да имат широчина най-малко 70 см. Широчината на раменете развива волева сила, дробовете ще приемат повече въздух, човек ще мисли по-добре и по-правилно. Не можеш да имаш светла мисъл при тесни рамене, защото тогава дробовете не функционират добре, кръвта не се пречиства достатъчно, събира се повече нечиста кръв в мозъка и по цялото тяло и човек не мисли правилно.

* * *

Лицето е израз на човешката душа. Всяко местенце от лицето изразява една скрита сила от човешката душа.

Здрави зъби - това е законът на природата, значи зъбоболът е от човешкия свят.

* * *

Всеки човек, с когото сте в съприкосновение, е необходим за вашето повдигане.

* * *

Много хора са слепи по единствената причина, че им липсва жизненост. Жизнеността дава мускулна сила.

* * *

Разумният човек носи вълнени чорапи през зимата и изобщо по-широки обуща и не страда от мазоли. На разумния стомахът винаги е в изправност, дробовете, главата - също.

* * *

Обича ли те някой, ще живееш, не те ли обича, няма да живееш.

* * *

Когато някой човек е много нервен, толкова, че чак се стига до гърчове, до припадъци, нека да се занимава с някакъв голям въпрос, с нещо научно, с голям научен въпрос, да се обземе съзнанието и така да се промени това състояние.

* * *

Разните скъпоценни камъни, разните метали и масла, които се намират в земята, не са нищо друго, освен богатствата на хилядите същества, които са работили с векове преди нас. Тези богатства не принадлежат на един човек или двама. Те са общи блага и трябва разумно да се разпределят и употребят.

* * *

Старият живот е вашата плът, от която не можете да се освободите, но речете ли да се освободите, вие ще спрете вашата еволюция и ще заминете за онзи свят. Стария живот, плътта вие не можете да пренебрегнете.

* * *

Човек умира, защото дрехата му е съдрана, трябва да я захвърли на земята и да му дадат нова. Дрехите умират, но не и човекът. Човек никога не умира. Съжалявам всички хора, които имат паметници.

* * *

Ако сте болен, изпейте тона ДО 50 пъти. Ако сте анемичен или мързелив, изпейте тона 99 пъти (пак ДО). Ако не можете да мислите, изпейте го 80 пъти. Ако сте разсеян или разточителен, изпейте тона ФА 75 пъти. Ако не обичате правото, изпейте тона СОЛ 101 пъти. Ако не обичате изкуството, изпейте тона ЛА 110 пъти. Ако не сте набожен, а искате да станете такъв, изпейте тона СИ 150 пъти.

* * *

Майката може да целува детето си, но не и другите хора, защото между майката и детето има тясна връзка. Ако момъкът не може нищо да предаде на момата, като я целува, по-добре е изобщо да не я целува. Ако на болния може да му придадеш живот, целуни го.

* * *

Леглото не е място за мечтание. Като легнеш - никакво мечтание. Там сметките трябва да са начисто, да са привършени. Щом не можеш да спиш, работите ти не са свършени. Това показва, че природата ти тропа на вратата да станеш, да отидеш и да си свършиш работата на деня, и тогава да си легнеш. Щом свършиш работите си, ще имаш Божието благословение, това значи да спиш сладко. С никого не трябва да си в конфликт - нито със себе си, нито с ближните си, нито с приятелите си. Защо? Защото тази вечер Господ може да те повика, какво ще Му кажеш тогава?

* * *

За да не се развиват чрезмерно половите чувства, отзад в задния мозък не бива да минава много кръв, но да се прекарва в предния мозък, в предната част на мозъка, с тази част да се работи повече. Човек да мисли повече, да се занимава активно с умствена работа, иначе изкушенията са неминуеми, може дори до болестни състояния да се стигне.

Ако на пътя си срещнете една страдаща душа и помогнете, и вашето положение ще се подобри.

* * *

Всички хора на Любовта са красиви. Когато те обикнат и когато обичаш, ставаш красив.

От любов човек никога не припада, но от безлюбие може да припадне.

Когато е в здравословно състояние, двойникът на човека има един цвят, а когато е в болезнено състояние, той има друг цвят. От цветовете на двойника, ако го виждате, може да разберете, какво е действителното положение на един човек.

* * *

Аз не свързвам любовта с брака. Бракът е търговска сделка, а любовта е божествен процес, който е общ за цялата природа. Той е непреривен процес в целия космос, във всички живи същества, от най-малките до най-големите. Между ангелите брак не съществува. Ако един ангел на небето реши да се жени, веднага ще го изпъдят навън. Ако двама ангели си кажат една груба дума, от тях нищо няма да остане. Между тях помен от груба дума няма. Те имат грамадна сила, могат да се проектират със своите 25 милиона крила и да хвърчат с бързина, по-голяма от тази на светлината. В кратко време един ангел може да преброди пространството.

* * *

Чрез своята мисъл човек може да се освободи от всички ограничения.

* * *

Мозъците на учените са по-големи, по-тежки от мозъците на невежите. Що се отнася до тялото, трябва да се знае, че то не е човекът, то е дрехата на човека. Мускулната сила при една болест се губи, теглото на тялото се губи, но теглото на мозъка не се губи.

Любовта не трябва да се губи. Ако те разлюби един, ще обикнеш друг. Без любовта животът е едно вътрешно мъчение, една вътрешна несрета, едно безсмислие. Най-малкият лъч на любовта осмисля живота.

* * *

На умрял човек никакви цветя няма да слагате.

Всяка силна мисъл оставя своите следи на лицето на човека. Силна мисъл е онази, която е минала през съзнанието.

* * *

Красотата е израз на правата мисъл, на честността и на добротата.

В човека има едно висше чувство, центърът на което се намира горе на главата. Индусите го наричат хилядолистник - център на възвишеното съзнание в човека, на любовта му към Бога.

* * *

Ревността е една от причините за остаряването на човека.

* * *

Не е лесно човек да се създаде. За да стане, трябва с хиляди години да работят върху него със своите чукове Бог, ангелите и всички висши сили, светиите, добрите хора и чак тогава ще излезе от него нещо.

Яденето е процес на вътрешна хармония. Човек трябва да обича храната, която яде, за да се ползва от нея. Щом не обичаш една храна, тя е отрова за тебе.

* * *

Дисхармоничните мисли и чувства състаряват човека. Вие може да премахнете бръчките от лицето си, когато поискате, но трябва да знаете как.

Не приемай две блага едно подир друго. Не се пресищай!

* * *

Има хора, които могат да вдигнат 150, 200, 500 килограма, защото разбират закона на поляризирането на енергиите. Ако човек направи най-малкото отклонение от този закон, гръбнакът му ще се строши, няма да издържи.

* * *

Цветът на кръвта в здравия човек е ясно червен. Организмът на здравия човек е изтъкан само от мускули, без мазнини, той върви изправен като свещ. Ноздрите са широко отворени, носът е правилен.

* * *

Много бащи боледуват по единствената причина, че децата им не водят добър живот. Много майки боледуват, понеже синовете им не водят добър живот. Кой с когото е свързан, носи последствията на неговия живот. Ако си свързан с човека, който не живее добре, можеш да платиш с живота си.

* * *

Любов, която не може да ни извади от нашите тъги и болки, не е любов.

Когато глупавият ходи гологлав в горещите летни дни, за него има слънчев удар, но когато умният ходи гологлав, умът му просветва.

* * *

Животът не е само в яденето, но и във вярването. Ако ти вярваш в Словото Божие, може да дойде сила в тебе и си нахранен вече. Гладен си, а имаш много малко хляб в тебе. Чрез вярата този хляб може да се увеличи. Ако имаш вяра и знаеш как да извадиш енергията от житното зрънце, от един самун хляб може да извадиш толкова енергия, която ще ти стигне най-малко за шест месеца.

* * *

Водата не се е образувала от водород и кислород. Тя съществува вън от тези два елемента. Тя е някъде далеч от тях. Водородът и кислородът са само проводници на водата, но не и нейни съставни части. Тя, ако произлизаше от тях, трябваше да прилича по свойства на тези два елемента - тя обаче не прилича на тях.

* * *

Бялото винаги дава повече, а черното взема повече. Черната боя символизира пестеливите хора. Черната боя означава спестовност, а белият цвят - това са щедрите хора. Вие гледате, че моята коса е бяла. Бяла е, защото аз сега уча закона на щедростта, но никога не давам безразборно. Раздавам по известни правила. Любовта е крайно щедра и крайно взискателна.

* * *

Ако всеки ден се подмладявате с по един ден, за една година съвсем ще се подмладите. Направете сметка с колко години ще се подмладите в продължение на 40 години, ако всяка сутрин се подмладявате с един ден. От вас зависи да се подмладите по-рано или по-късно, по-бавно или по-бързо.

* * *

Болните хора не трябва да се женят. Безсърдечните и глупавите и недъгавите - също не трябва да се женят.

* * *

Докато жената не залюби Бога и не пожертва всичко заради него, тя по никой начин не може да се повдигне. Тя сега минава през посвещение и в никакъв случай не бива да се отрича от вярата си за един мъж.

* * *

Всички болести се дължат на един нисш живот, който не функционира в хармония с висшия живот на човека и оказва влияние върху нашия организъм. Зародишите на всички тия нисши същества са причина за ред заболявания. Нисшите същества - това е плътта, а висшите - висшият живот в човека, или животът на духа.

* * *

Тлъстината се дължи на неправилно възпитание на човешките клетки. В тях е внесена идеята, че трябва да си доставят храна и за утрешния ден. Вследствие на това тяхно разбиране те си доставят храна за няколко дни. Това са тлъстините. Ще убедите клетките си, че нямате нужда да трупате храна от днес за утре.

Лицето е израз на човешката душа. Лицето показва капитала в обръщение, какви печалби и загуби има човек.

* * *

Поквари ли се умът, покварява се и сърцето и тялото на човека.

* * *

Добрите мисли, добрите чувства са една броня против черните лъчи на слънцето. Сутрешното слънце не е опасно до към 10 часа, но около обяд между 11 и 11,50 часа черната светлина може да те атакува, ако не си с будно съзнание. По същото време не е хубаво да спите, също да не спите и след обяд. Може да си почивате, но да не лежите и спите.

* * *

Има известни сили, има известни лъчи на слънцето, които са подействали за създаването на сетивата. Има ред лъчи, които създават очите, които създават ушите, носа, устата, ако липсват, се явяват болестите по тях. Някой път боледуват, че се лишават от влиянието, храната на слънцето.

* * *

Ако ви кажа, че някой лекар лекува, ще ви заблудя. Лекарят не може да лекува, той само може да ви облекчи, да снеме от товара ви, да ви постави в по-хигиенични условия. Природата е, която лекува. Вярата лекува. Мисълта лекува.

* * *

Тънкият врат и дебелият врат са признак на болезнени състояния. Мъж с широки рамене и тесен кръст мисли хубаво. Жена с тесни рамене и закръглени, широки бедра чувства хубаво. Сърцето е създадено, за да намали страданията на хората.

* * *

Винаги трябва да знаеш кога изгрява слънцето, за да си буден. Да излезеш и да го посрещнеш. Първият лъч на слънцето е нещо много мощно и красиво. Ако десет пъти можеш да го хванеш през годината, то е достатъчно. Но за да го усетиш както трябва, не бива с нищо да отвличаш вниманието си.

* * *

Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките несгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен, който работи, който е изправен във всяко отношение.

* * *

Всякога, когато човек се събере с хора, които стоят умствено и духовно по-ниско от него, той се състарява по-бързо.

* * *

Дрехата (физическото тяло) - това е резултат на вашия живот. Вие сте скрити зад този резултат.

За в бъдеще каквото сега мислите, ще бъдете. Може още по-хубава дреха да имате.

* * *

Остаряването е процес на безверието.

* * *

Христос е господар на смъртта.

* * *

Ние се страхуваме от смъртта, понеже не разбираме какво представлява тя. Страшна е смъртта за онези, които не я разбират, няма по-добро нещо от нея.

* * *

Наближило е да умираш. Кажи: „Господи, от умрели хора Ти нямаш нужда. Нека живея, да работя за Тебе, да живея на земята, да Те обичам".

* * *

Всяка мисъл има своя форма. Мислите са живи.

* * *

Нетърпеливи сме, защото не мислим.

* * *

Кармата е дълг със сложна лихва.

* * *

Нито ще хулите злото, нито ще хвалите доброто.

* * *

Храната е божественото слово.

* * *

Всички постъпки, които са неестествени, природата ги е осъдила на безплодие, вследствие на което те сами се заличават.

Раят е в мозъка на човека, но представлява свят не като нашия. Неизмерим е този свят.

* * *

Дето има съдба, там няма спасение.

* * *

Желателно е да не ни погребват, тъй както се погребват всички хора. Да турят умрелия в кола, да го носят на гробището, да го опяват попове, да го заровят в земята, да го изпращат роднини и близки, това е голяма погрешка, това е цяло представление. Като дойде на човека времето да заминава, да каже на ближните си и на приятелите си: „Сбогом, аз отивам при своя баща. Изминаха 70, 80, 90 години, откакто съм дошъл на земята, време е да отида за няколко години при Баща си". Даваш банкет на приятелите, излизаш - ни глас, ни услушание повече.

* * *

Всичката материя, която влиза в нашата Вселена, е едно число 9 с 90 нули след него.

* * *

Съзнанието се чисти от големите страдания.

Страданието е процес на чистене на човешкото сърце.

Човешката мисъл прави сто милиарда обръщания в една секунда във физическото поле. В духовния свят четиристотин квадрилиона обръщания прави в една секунда. В умствения свят едно число от сто милиона в десета степен.

* * *

Някой седи, но непрекъснато движи тялото си, движи се, мърда от едно място на друго. Това показва, че не може да владее мисълта си.

* * *

Гледайте водата за пране или за пиене да не се пренагорещява, да не се изпарява много. Щом кипне, да се изтегли от огъня. Като започне да се образува туй налягане на парата, ще извадите водата.

* * *

ИШВАРА- върховен контрольор, или върховният Господ.

* * *

С помощта на слънчевата светлина, чистия въздух, морските бани, чиста вода и чиста храна тялото ще се пречисти, ще се зарежда с енергия, съзнавайки, че колкото по-съвършено е тялото, толкова по-способен ще е човек да поглъща космическата енергия и ще се нуждае от по-малко материална енергия.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...