Jump to content

Recommended Posts

1936-1937 година

Беседа: Най-голям в Царството Божие

Какво ли не ядат хората днес? И салами, и суджуци, пастърми, разни майонези, консерви, риби, храни, от които се разболяват хората, от нечистотиите се разболяват. И плодовете не са чак толкова чиста храна. Трябва да знаете как да ядете. Не може да се откажете от храната, но може, преди да поемете една храна, да се помолите да не остава от това, което ядете, никаква нечистота в кръвта ви. Злото в света идва от яденето. За да бъде здрав човек, той трябва не само да знае как, какво и колко да яде, но и как да диша, как да мисли, как да се движи, как да спи, как да сяда, как да говори.

* * *

Няма защо да хващаш служители да опяват старите ти дрехи. Ти ще си ги вземеш сам. Ако се плашиш от гроба, това е загубена работа. От гроба няма да се плашиш, но ще се плашиш, че няма да отидеш там, гдето трябва.

* * *

Ако знаете какво нещо е злото, вие никога не бихте осъдили никого за нищо.

* * *

Търбухът не е стомахът. Търбухът - това е старото ядене. Виждате как яде котката.

* * *

За в бъдеще консервирана храна няма да се употребява.

Природата е създала хляба и ако хората не бяха сгрешили, те щяха и досега да се ползват от най-хубавата храна, без да имат нужда от нещо друго. Някога житото е било много едро и хубаво, във вид на малки самунчета, както днес са ябълките и крушите. Днес, като го мелят във воденици, повече от половината от хранителността на житото се губи.

* * *

Каквато храна яде човек, такъв и ще стане. Общественото положение, здравето, моралът, отношенията ви към Бога - все зависят от храната, която употребявате. Не мислете, че само с физическа храна може да се живее. Христос казва: „Не само с хляб може да се живее, но и с всяко слово, което излиза от устата на Бога". Като дойде тази храна, тя ще се отрази на целия ви живот.

* * *

Черният дроб е онази материя, която е създала света. Господ е създал света чрез черния дроб. Знаете ли какви киселини, какви сили са действали при създаването на черния дроб! Това на вас ви се вижда невъзможно, но аз ви казвам, че черният дроб е бил способен да създава. Господ му казва: „Като тебе няма друг орган, който може да свърши тази служба, да служи при храносмилането и да поддържа живота".

* * *

Най-добрите хора в света са хора със здрав черен дроб.

* * *

Всеки орган е отражение на онези сили, които действат в известна област, в която и самият орган действа. Учените изучават каква служба извършват нервите, кръвоносните съдове, вените и артериите, какво участие взема сърцето и кръвообращението, но те не знаят каква служба извършват всички органи в духовния свят. Те не знаят, че ако човек например не обича някой от органите си, този орган ще се разболее.

Разстроен е черният дроб. Защо? Защото не го обичаш. Той се сърди и руши. Обикнете черния дроб и той ще се поправи. Най-хубавата панацея за черния дроб е да го обикнете и, като съзнавате важността му, той ще се поправи. Обикнете ли и противоречията, вие ще държите черния си дроб в пълна изправност. Щом намирате, че светът не функционира както трябва, вие разстройвате черния си дроб. По този начин си пакостите. В черния дроб всичко е добро, но онова, което е направило пакости на човека, е, че той не мисли добре за черния дроб. Мислите ли добре за черния си дроб, вие ще бъдете полезни и за себе си и за другите.

* * *

Всеки косъм на човешката глава от двете полушария - от дясното и от лявото, имат противоположни качества. Космите - антени на лявото полушарие на мозъка, внасят мекота в човека, те са от света на любовта, а от дясното полушарие на мозъка произлизат от света на мъдростта.

* * *

Има един еликсир, който обновява живота - това е водата. На сегашната вода й липсва нещо. Още един елемент има, който трябва да влезе във водата. Това е вечният живот.

* * *

Колкото водата е по-чиста, толкова и храносмилането става по-правилно и умът става по-свеж.

Хората не мислят, затова и боледуват. Те губят паметта си, защото не мислят. Мисълта е божествена сила. Болният, ако мисли правилно, ще се излекува.

Всички жени, на които е започнала да никне брада в този живот, в бъдещия живот ще бъдат мъже. А онези мъже, които сега са почти без косми, в бъдеще ще станат жени.

Защо побелява косата на човека? За да се научи да дава (белият цвят е символ на даване), нищо да не задържа за себе си.

Хубавата розовееща краска на лицето (нещо като узряло жито и жълточервена ябълка) е признак на здраве.

С хора, които имат бели коси, лесно се живее, но не и с хора с руси коси.

Някои от разумните същества създадоха формите на микроорганизмите.

Ако имаш развито шесто чувство, ти ще можеш да виждаш какво става в съседната къща, ще проникваш в миналото, в настоящето и бъдещето. Шестото чувство всичко може да ти предскаже и да те ориентира, и изобщо практически придобивки в живота си може да имаш много, ако това чувство е развито. Човек постоянно се сблъсква с какво ли не, защото е сляп.

За в бъдеще хората ще се подмладяват с помощта на електричеството. Като се прекара през него силен волтаж до десет милиона, човек ще се обнови, ще стане като малко дете. Обаче само праведните ще могат да издържат такъв волтаж.

* * *

Питат ме често: „Къде е онзи свят?". Казвам: "Хващат те разбойници, връзват те с въже и те обират - това е този свят. Дохождат после твоите приятели, развързват те, освобождават те, връщат ти парите - това е онзи свят".

* * *

Ако на един умирающ можете да внушите една божествена идея, и той я възприеме и започне да живее с нея, няма да умре. Не може ли да я разбере, да я възприеме, непременно ще умре. Всеки човек, който има и живее за една божествена идея, той лесно не умира.

* * *

Изкуство е да се внесе кръв от млад и здрав човек в кръвта на болен, изкуство е да се внесе едно божествено чувство в сърцето на човека или една божествена мисъл в ума.

* * *

Ако една майка каже: „Господи, не си го давам детето, обичам го много, на Теб не ти е нужно. Искам да живее детето ми. По никой начин не го давам", детето ще оздравее. Защо умря Христос? Защото не го обичаха всички. Които не го обичаха, насила му извадиха душата. Заковаха го на кръста с гвоздеи дори.

Една тревога, една лоша мисъл е в състояние да умъртви в човека около три милиона клетки в неговия организъм.

Стар човек е този, който е като светлината, да тича. Вие сте остарели, понеже сте взели известни идеи, които нямат никакво значение и отношение към вас.

Любовта към Бога е един процес на обновление.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...