Jump to content

Recommended Posts

1937-1938 година

От книгите: Ликвидация на века. Законите на

вечната младост. Лъчи на живота. Възможности в живота. По образ и подобие. Красотата на душата.

Двигатели в живота. Свещени думи на Учителя

Който боледува от язва, нека пече през лятото корема и стомаха си на слънце, да пие всеки ден по една кафена чашка зехтин - това ще прави три месеца наред.

* * *

За в бъдеще хората няма да се раждат по досегашния начин, но чрез закона на вселяването.

* * *

Когато умира, човек само изменя мястото си, без да е изчезнал.

* * *

Една от големите задачи на сегашния свят е да организира човешкото сърце. За всяко живо същество природата е определила специален ритъм и брой удари. Също има разлика в ритъма на сърцето на добрия и лошия човек, на умния и на глупавия. В ударите на сърцето на светията има нещо музикално, едно особено преливане в ударите. В ударите на сърцето на престъпника има забавяне, прекъсване. Нормалното човешко сърце има 72 удара.

Някои мислят, че са господари на земното богатство, но се лъжат. Знаете ли какво нещастие донесоха въглищата на човечеството? И добрият, и лошият живот на предпотопните животни, превърнали се вече във въглища, се внесе в човешкия живот. Лошите духове, които бяха във въглищата, чрез изгарянето им се освободиха и днес хората са се видели в чудо - не знаят как да се справят с тях. Спасението им е в растенията, те трябва да се умножат, за да погълнат излишната въглена киселина от въздуха, за да се нормализира животът. В бъдеще хората трябва да заместят въглищата с електрическа енергия.

* * *

Като умре някой, който е обичал да си угажда в яденето, с изчезването на физическото тяло изчезва и възможността да яде и пие, обаче желанието му остава, затова обикаля около онези, които ядат и пият, поощрява ги да ядат, но той пак остава гладен, защото няма физически органи.

* * *

Мисли право и ще се подмладиш.

* * *

Вместо да ходиш тук-там да разправяш за крадеца, че те обрал, че е лош човек, нахрани го, ако е гладен, и като заболее, излекувай го. Така ще станете приятели. Да говориш лошо за човека, това е все едно да готвиш ядене, което да разстрои стомаха му. Лошите думи са лошо ядене. Без любов грешките на хората не могат да се оправят. А грешките на хората са и твои грешки.

* * *

Разгневиш се и свиваш пръстите си. Отвори пръстите си и гневът ще мине.

* * *

Когато започне да боледува човек, златото в организма му се намалява. Когато се лекувате, турете една златна монета да стои известно време във вода и след това пийте от нея по една чаена лъжичка на ден.

* * *

Вечер, като спиш, ще те посетя и ще те излекувам. Как ще стане това? Това не е твоя работа, аз ходя вечер; ще дойда при тебе, когато спиш, и ще ти помогна. Ти няма да ме видиш, но сутринта ще бъдеш здрав.

* * *

Най-мощното лекарство е светлината. Най-мощното лекарство е въздухът - диханието на Бога. Най-мощното лекарство е хлябът - Божието Слово. С тези лекарства си служат и растенията. Лечебните им свойства се дължат на светлината, на въздуха, на водата и храната, които те възприемат.

* * *

Човек забравя, защото не е развил чувството на ред и порядък в себе си.

* * *

Сприхавият страда от липса на вода и от изобилие на въглена киселина. Не се ли набави нужното количество вода на организма, човек страда от сухота.

* * *

Бог не живее в грубия, в егоиста, в жестокия, в завистливия, в алчния.

Ревматизмът може да се лекува с глад. Гладът пречиства тялото, порите се отварят, дишането става по-дълбоко. Гладът внася и повече светлина в ума.

* * *

Приятно е да срещнете 80-90-годишен човек, весел, изправен, свеж - това става с умерено ядене.

* * *

Жълтият цвят на лицето говори за малко светлина в ума и за някаква обща болезненост. И почерняването на лицето говори за болестно състояние. Черният цвят означава почивка - трябва да влезе в стомаха черният цвят, за да си почине той.

* * *

Който иска да запази светлината на ума си, топлината на сърцето си и силата на душата си, трябва да бъде съсредоточен. Никакво раздвояване на ума!

* * *

Тези утайки, тези отлагания по ставите се дължат на лошите мисли и желания. Неврастенията често пъти се дължи на утайките, които са се натрупали по вените и артериите и атакуват нервната система и не дават възможност на електричеството и магнетизма да функционират правилно в организма. Така се явява сърцебиене, кръвно налягане, атеросклероза и други болести. На някого сърцето не бие правилно, защото диафрагмата го притиска, тя се е надигнала и натиска стомаха, дробовете и сърцето, и така страда целият организъм. Затова трябва да се диша дълбоко, да се изпълнят дробовете с въздух, да се намести диафрагмата.

Който страда от сърцебиене, е горделив човек, който страда от главоболие, е тщеславен.

* * *

Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната система. Дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система. Дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната системи.

* * *

Има духове, които са обсебили някого и не излизат лесно. При такива случаи да се чете „Отче наш". С пост и молитва ще ги гоните.

* * *

Ревматизма и холерата с вряла вода ще ги гоните - два часа преди ядене по една чаша вряла вода да се пие.

* * *

Вярата усилва здравето.

* * *

Слънцето праща на хората и въздуха, и парите (златото), и живота.

* * *

Слънцето е седалище на Бога.

* * *

Първата реформа, която трябва да се направи в живота, е да готвят хората в сребърни и златни съдове. За да работи сърцето правилно, чувствата трябва да бъдат златни.

* * *

Сълзите лекуват - те пречистват съзнанието.

* * *

Окултният ученик винаги се огражда мислено. Той трябва да пази своята аура непроницаема за влиянията на преходното.

* * *

Мисълта за Бога огражда неговата аура със своята светлина.

Молете се винаги, за да бъдете в контакт с разумния свят и да се запазите от примамката на нисшите духове.

* * *

Ученикът не трябва да губи своята чувствителност - да не настъпва притъпяване.

* * *

Ако решите да постите, може да почнете поста, когато сте във възходяща степен на духа си.

* * *

Бели петна по ноктите не трябва да имате - те са резултат на силно смущение и притеснение.

Главата ви трябва да е винаги изправена, никога не гледайте надолу. Главата и гръбнакът винаги перпендикулярни на земята. Когато сте изправени, се свързвате със слънчевите енергии и положителното в живота.

* * *

Всички движения да са съзнателни и красиви. Несъзнателните движения са под влияние на изостаналите духове.

* * *

Главна храна трябва да са ви плодовете - те чистят тялото, мислите и чувствата.

Болният, потопен в Божията Любов, може да оздравее моментално.

* * *

Слънчевите лъчи, възприети с любов, са най-лечебният сок за тялото.

Ученикът пази дрехите си, защото е прекарал част от аурата си в тях. Ако те попаднат в неподходящи ръце, той ще страда, без да знае откъде идва страданието му.

* * *

Като мислиш за Бога, ти се ограждаш от лоши влияния.

* * *

Повдигай мислите си нагоре към божественото. По този начин се организира духовното тяло.

* * *

Когато окултният ученик е на излет, хубаво е на най-високото място, докъдето е стигнал, да си направи молитва и гимнастически упражнения.

* * *

Девственост е качество на душата, тя не е нещо външно.

* * *

Истината изключва всички удоволствия. Мъдростта изключва всички глупости, а любовта изключва всякакво насилие.

* * *

За ограждане: направи един светъл кръг мислено около себе си и един отгоре - ти ще бъдеш вътре в кръга, и произнеси: „В името на Божията Любов, Мъдрост и Истина и със силата на Духа Божий да се разбият всички лоши мисли, които идват, всички лоши заклинания да станат на пух и прах".

* * *

Единствената къща, която имате, това е тялото.

Един опит: раздели годината на четири части по три месеца, през всяко годишно време се храни по един месец изключително само с плодове, чай, жито, картофи, варени със сол, ошав и хляб - нищо повече. Никакъв зехтин, никакви мазнини, никакви млечни продукти. През пролетта изберете си някакъв плод, който повече да ядете, и следете резултатите. Същият опит може да направите и през лятото, есента и зимата.

* * *

Изповед човек може да направи само пред Бога. Пред глупав човек пък никога не се изповядвай за нищо.

* * *

Дишането става и през кожата, и през костите, и през ръцете. Праната трябва да се приема през всичките кости, като че се всмуква, и тази жизнена енергия се предава на всички клетки.

* * *

Най-напред трябва да се проявят най-слабите сили в човека, после по-силните, и най-после най-силните. Най-силната енергия е долу, половата, а пък хората най-първо нея използват и после нищо друго не могат да направят.

* * *

Някои души влизат временно във воловете например, затова те заслужават целувка, а не лошо отношение, каквото хората имат сега към тях.

Духовното тяло сега се строи, то не е завършено. Челото, носът, устата, костите, черепът, умът, ръцете - не са завършени. Астралната ръка сега се изработва, астралният свят се сгъстява, приготовлява се за по-висш живот, по-пречистен, сега той е в нещо като водно състояние.

* * *

Черната ложа ще влезе под кората на земята. Под кора-та на земята и сега има живот.

* * *

Пластичността зависи от духа. Когато човек се стреми да живее по Бога, той става пластичен.

* * *

Четенето на хубави книги пречиства нервната система.

* * *

Яденето е първото общение с Бога, дишането е второто, мисленето е третото общение с Бога.

* * *

Ако е слаба вярата ти, отглеждай едно синьо цвете. Поливайте цветята, грижете се за тях и здравето ви ще се подобри.

* * *

Правиш нещо, но се затрудняваш - бутни с показалеца си три пъти края на брадичката си, ако пак не върви, бутни дясната ноздра, ако пак не върви, бутни челото горе, над веждите, ако пак не върви, с двата показалеца бутни разсъдителните центрове, ако пак не върви, бутни с двата показалеца горе центъра на любовта към Бога.

* * *

Любовта обновява живота на клетките.

Музиката е първият хигиеничен принцип. Хубаво да

пееш, хубаво да говориш. Езикът на природата е музика.

* * *

Сърцето се е образувало при слизането на човека от божествения свят, а умът се е образувал с изкачването на човека към божествения свят.

* * *

На месечината има 150 градуса студ. Жителите й дишат етер и имат етерни тела.

* * *

Направете опит да се храните десет дни с житни зърна, когато житото зрее, когато е още меко.

* * *

Човек със своята мисъл, със своето чувство изменя повърхността на земята. Ако мисълта не е светла и чиста, плодовете не са сладки и не могат да зреят добре. Ако чувствата не са добри, тревите почват да жълтеят. Ако хората са недоволни, скалите се рушат.

* * *

Житото е слънчев плод.

* * *

Като обича себе си, човек се обновява, като обича ближния си и Бога, също се обновява. Обичай себе си, за да се обновиш, за да лекуваш себе си, тялото си. Обичай ближния си, за да лекуваш сърцето си, обичай Бога, за да преуспяваш във всичко.

* * *

Уважавайте и почитайте животните, те идват от една висша йерархия; те са дошли преди човека, по-стари са, за да му помагат.

Ние сега сме в една нова епоха, когато се ражда нов човек, сега се създава новият Адам. Всякога, когато се създава един Адам, има катаклизми, преустройства.

* * *

През месеците май и юни слиза едно течение от слънцето, минава през екватора, отделя се към полюсите, и ако вземеш една мотика и поработиш земята, тази енергия ще мине през тебе и ще се обновиш.

Половин час да работиш земята е достатъчно.

Природата е пълна с енергии от март до юли и ако работите в градината си сутрин до към 10 часа, през това време ще бъдеш здрав.

* * *

Зло има само за онзи, който не разбира законите. За онзи, който ги разбира и изпълнява, злото се превръща в добро.

* * *

Златото е символ на слънчевата енергия. Индусите я наричат прана - Satva. Праната е онази чиста енергия, която човек приема, особено сутрин и в ранните дни на пролетта.

* * *

Каквато и болка да имате, дишайте дълбоко.

* * *

Ти не можеш да бъдеш здрав, ако нямаш права мисъл.

* * *

Тези, които живеят само с желанията си, са от черната

раса. Тези, които се борят да реализират желанията си, са от червената раса. Онези, които мислят да реализират желанията си, са от жълтата раса. От бялата раса са хората на разума.

* * *

Пътят на източните народи е инволюционен, а на западните - еволюционен. Затова, ако един индийски адепт иска да напредне, идва да се прероди на Запад като европеец.

* * *

Ще развиваш ума, сърцето и волята си. Ще гледаш да прекараш животинските енергии нагоре. Енергията, която се образува отзад, на тила, ще я прекараш напред на челото, там е разумността, после ще ги насочиш отгоре - мястото на божествения свят.

* * *

Ако някой път се чувствате подпушени, хванете върха на носа си и кажете: „Няма нищо". Леко, нежно, ще го пипнете. Един лек масаж на носа действа отлично.

* * *

Когато излишни енергии се набират в мозъка, подпушва се артериалната и венозната система, сърцето почва да бие неравномерно, пулсът се ускорява, тогава вземи малко квас, наложи го на слепите очи, да стои 12 часа. Всичко ще мине. По-опасно е подпушването в гърдите и стомаха.

* * *

Вие сте неблагодарни от живота, но знаете ли колко струва той? Аз оценявам очите на десет милиона английски лири. Ушите на пет милиона и устата на пет милиона английски дири. Досега станаха 25 милиона, а да не говорим за тялото. Бедни ли сте тогава? Тялото колко ли милиона би струвало? Може ли да се пресметне? Грамадни богатства има човек, които не само че е занемарил, ами и постоянно мърмори. Светлината трябва да пътува 25 милиона години, за да дойде тази материя до вас, да образува една малка бурма в организма ви. За да създаде вашето тяло, природата е работила с години - най-щателно е събирала материал за съграждането на вашето тяло, докато ви изпрати на земята, а вие сте неблагодарни.

* * *

Здравето на човека зависи от здравите малки частици, които са влезли в съединение с мозъка. Умът зависи от интелигентността на мозъчните клетки. В човешкия мозък се правят ред изчисления. Когато се взема храната, има известен род клетки, които като специалисти химици започват своята реакция, смилат храната, отделят соковете, турят необходимите хранителни вещества където трябва, а другите, непотребните изпращат навън. После други клетки има, които пречистват кръвта и после същата храна се праща в мозъка, реформира се, изваждат се най-потребните сили за живот и се изпращат по цялата нервна система. Тези сили някои ги наричат духове, души и т.н., но това е неразбрана работа. Духът - това е разумното у човека. Душата - това е съзнанието на човека. Това, което се хармони-ра и координира с разумната мисъл, то е душата на човека.

* * *

Според окултната наука материята, от която човек е направен, не е взета само от земята. Тази материя, от която човек е направен първоначално - космическият човек, неговата материя е взета от цялата Вселена, от всичките слънца и планети по една малка част и е сглобено сегашното тяло. На основание на това каквато част от планетата сме взели, тази материя е свързана с нас и тя има влияние върху нас. Каквато и колкото материя сме взели от планетите, такова и въздействие те ще окажат върху нас, върху физическо и психическо отношение.

* * *

Някой казва: „Не зная какво ми стана, урочасан съм". Уроките са в твоя нос. Твоят нос има два сантиметра и половина широчина, а трябва да има най-малко три сантиметра широчина. Долу носът, ако е широк два сантиметра, дихателната система е слаборазвита. Уроки те хващат, понеже не вземаш достатъчно количество въздух. Започни да дишаш бавно, дълбоко, приемай колкото се може повече въздух. После, малко слушаш - в ушите има кал. После, ходиш заплеснат, на нищо не обръщаш внимание.

* * *

Ако постиш, по-лесно ще оздравееш, отколкото ако ядеш.

* * *

Земеделецът, като изорава нивата и когато я жъне, да не казва нито една лоша дума, само веселие и песен да има. Тогава житените зрънца ще са пълни с енергия. Има хляб, който изцерява.

* * *

Едно жилище трябва да има най-малко три прозореца -на изток, на юг и на запад, и тези прозорци да бъдат най-малко метър и половина широки, да влиза много светлина отвън. Къщите не трябва да бъдат квадратни, ъглите да са заоблени, за да има мека атмосфера.

Носът ти не трябва да бъде запушен, ухото ти не трябва да бъде заглъхнало, очите ти не трябва да бъдат мъжделиви. Не трябва да страдаш от никакъв дефект в очите. Дефектът всякога показва, че има известен анахронизъм, нещо нередно и дисхармонично в човека. Тогава светлината не се възприема както трябва. Ако обичаш очите си, никога няма да страдаш от очи. Ако обичаш носа си, никога няма да страдаш от нос. Същото се отнася и за устата, за ушите, за сърцето и за всички органи и удове. Обикни и стомаха си, не го претоварвай с много работа, дай му толкова, колкото може да свърши, той не е ратай, да го пресилваш.

* * *

Красотата има магическа сила, тя може да лекува. Грозотата носи тъмнота.

* * *

Престъпление е човек да работи по 10-12 часа на ден. Най-много три часа физически труд трябва, за да не огрубеете. Трябва да намерите за всичко време - за дишане, за благодарност, за молитва, за четене и размишление, за хранене, за гледане и слушане, за помагане на хората.

* * *

Има песни, от които смъртта бяга.

* * *

Има изключителни случаи, когато цветята могат да се късат. Хората могат да ги късат само ако се лекуват с тях. Престъпление е за удоволствие да се късат. Ако си болен и откъснеш някое уханно цвете, вдъхнеш от него и ти мине, тогава и то се радва, че е откъснато и е могло да помогне. Намерили са житни зрънца отпреди хиляди години и като ги посадили в земята, те изникнали и дали плод.

* * *

Смъртта е само разединение между частиците на тялото, но смърт няма. Има само ограничение на човешкото съзнание.

* * *

За да се пречисти човешкият мозък, изисква се фина, благородна мисъл. Сегашните хора живеят в постоянен страх. Гледам как са изопачили лицата си, как са се обезобразили. Всеки те среща намусен, изплашен, недоволен, кисел. Рядко ще срещнеш лице благородно, спокойно, хубаво. Всеки мяза на военен, на полицай, дебне и наблюдава дали не си някой шпионин.

* * *

Хора, на които показалецът е по-дълъг от безименния пръст, са песимисти, лесно се обезсърчават. Ако се обезсърчи някой, нека хване безименния си пръст и да започне да му пее: „Синко, иди да помогнеш на брат си, на показалеца". Настроението ще се подобри.

* * *

Когато ви заболи корем, сложете ръцете си на болното място, подръжте ги така и болката ще премине. Причината е, че в слънчевия възел се е събрала повече енергия и като турите ръцете си там, те са като два тока, които възприемат тази енергия, изразходват я и така болката минава. На всички части на тялото си може да си помогнете по този начин.

* * *

Щом имам ръка, аз съм във връзка с живата природа; щом имам лице като възприемател, аз съм във връзка с живата природа, и най-после, като имам мозък, с него съм във връзка с целия Космос. По този начин аз мога да направя всичко каквото пожелая, и ще успея.

* * *

Който не възприема светлината правилно, не може да мисли.

* * *

Душата е, която строи човешкото лице и човешкото тяло.

* * *

Здрав стомах, здрави гърди, здрав мозък - това е човекът.

* * *

По външна форма бобът мяза на бъбреците, следователно той се отнася към тази система, която чисти организма. Когато някой иска да се освободи от някоя нечистотия в себе си, трябва да яде боб, но ако го яде повече, отколкото трябва, не е добре. От често ядене на боб се образуват други болести. Опасна е твърдата обвивка на боба. Нея нито буболечиците я ядат, нито свинете.

* * *

Всяка храна, дали е боб или леща, ябълки или круши, тя идва от една разумна област на природата, и ако ти си в хармония с тези храни, между тях и теб има едно съответствие, приеми ги в себе си. Вътре в човека е написана хигиената за храните, с които трябва да се храни. Всякога яж това, което най-много обичаш.

* * *

Здравето зависи много от нормалното състояние на стомаха, а здравето на стомаха зависи от нормалния живот, който човек води. Ако чувствата не са благородни, ако човек е завистлив, той не може да има здрава дихателна система. Ако човек няма широка мисъл, широк замах, нервната система няма да е в ред. А всичко това човек може да го има. Чистите мисли ще пресъздадат нашия мозък. Чистите чувства ще пресъздадат нашите гърди и добрият живот ще пресъздаде нашия стомах. Тези сили, които идват от природата, ще пресъздадат всички мускули, те ще създадат пък нови сили, за да можем да работим.

* * *

Има един специален начин за дишане, чрез който човек може да добие безсмъртие. Има известен еликсир, свързан със слънцето, но има и еликсир, свързан с въздуха. Има едно специално дишане, при което човешките дробове могат да възприемат два вида прана. Едната прана носи енергия - зараза, от която човек умира, нарушава се равновесието в организма, а другата прана уравновесява и всякога има една придобивка. Тази прана именно е жизненият еликсир на живота. Той се намира във въздуха, в светлината, във водата, но трябва да знаеш как да ги възприемаш, да имаш известно разположение към тях. Ако не знаеш как да ги възприемаш, те може да ти причинят вреда, вместо полза. Онези, които прилагат само механически дълбокото дишане, не могат да имат добър резултат. Методите на йогите са неприложими за Западна Европа, защото европейците не разбират онези принципи, на които почива йогизмът.

* * *

Покопаеш ли малко в градината си, настроението ще се подобри, но много ли копаеш, ще си създадеш зло.

* * *

Може ли да се възвърне животът? Природата казва: „Не, ще минеш през един конус, през една дупка и всичко каквото си взел, ще го оставиш и ще минеш през тази дупка". И като минеш оттам, природата туря пещта отдолу и човек почва да се топи, а хората казват: „Умря човекът". Тя го прецежда, като го филтрира, прави своите научни изследвания. Не мислете, че той е изгнил. Природата го събира в шишета и от краката взема серум, от ръцете, от мозъка и казва: „Това е от еди-кой си човек". И след това започва да прави своите опити и доказва от какво е фалирал. След като го филтрира по всички правила, повиква го и казва: „Ела сега тук. Това шише виждаш ли какво означава?" 1/1 започва да му разправя. Вярно ли е това? Вярно е. Ще те пратя пак на земята да се учиш, да работиш, да мислиш, да благодариш, да не правиш това, което досега си правил. Вземе друго шише и пита: „Вярно ли е това?" Ако не е вярно, природата извиква онези, които са определили съдържанието на шишето, и те ще се явят пред него и той, ще-не ще, ще признае.

* * *

Бог не може да направи нещо, което умира. Ние умираме като хора, но не като творения на Бога. Плътта е, която умира. Тя е онази зараза, която влиза вътре в човека и той трябва да умре. Смъртта в този случай е едно освобождение от човешкото, за да възтържествува божественото, разумното, да дойдем до истинския живот, където престават да имат власт над нас страданията.

* * *

Една човешка душа е повече от ангел. Душата съдържа възможности повече от постиженията на един ангел. Душата съдържа възможности в себе си повече, отколкото може да има едно божество в себе си. Несметни възможности Бог е вложил в душата, тя е израз на самия Него, направена по образ и подобие Божие. За в бъдеще тези възможности, вложени в душата ни, още повече ще се проявят.

* * *

Зад нашите врагове е Бог. И зад нашите приятели е Бог.

* * *

Човек остарява, защото не се обновява.

* * *

Вие, ако имате истински познания, може да кажете например кои са причините, които са създали носа. За това си има причини и астрални, и умствени. Носът е един възприемател, поле, от което се възприемат силите, които служат. Без нос човек не може да бъде здрав. С носа се приема въздухът, приемат се миризми, цялата тази система в носа, която отделя специфично вещество, отделя сили, които са необходими за растенето, за развитието на човешкия мозък. Когато светлината удари носа, той възприема тази светлина и я вкарва в мозъка. Тогава той расте и се развива правил-но. Другата част на носа вкарва сили в симпатичната нервна система. Ако този нос не може да функционира правилно, не може да възприема силите от природата, тогава обеднява симпатичната нервна система и мозъчната - също.

* * *

Когато заболее един човек, пускат му кръв, защото кръвта щяла да го подлуди. Кръвта е носителка на живот, друго е, което подлудява. Когато влезе в кръвта нещо чуждо, тогава кръвта се изхвърля навън от тялото, с нея излиза отровното навън.

* * *

Хора, в които преобладава кислородът, са много деятелни, активни, вадят нож където трябва и където не трябва. В които преобладава водородът, са подвижни, леки, мислят, че всичко е постижимо. Въглеродът играе солидна роля в живота, отличава се със своята тежест. Азотът е инертен, крайно консервативен, такъв е характерът на този, който го има в повече.

* * *

Някои болести може да се дължат на малкото количество сол в организма. Ако знаеш как да я възприемаш било във водата, било в храната, солта лекува. В големите горещини човек се поти много и тази вода, която излиза, отвлича доста сол, обезсолява организма и затова е нужно да се добави тя допълнително. В чая си може да туриш малко сол. Сладкото ядене, то си има сладчина, образува мазнина. Но дали да се яде сладко, дали да се яде солено или не, за това все има спор. В теорията има спор, но в природата няма. Ти трябва да дишаш, трябва да се храниш, трябва да приемаш светлина и топлина, да си във връзка всеки момент с природата, тя пошепва на човека с какво трябва да се храни. Сега хората не само че живеят като хищници, но не си и лягат навреме. Те излизат по забавления тогава, когато трябва да са в леглото. Който иска да бъде здрав, най-късно в 22 ч. трябва да бъде в леглото и да е заспал, а не да се върне отвън в 24 ч. - 1 ч. и тогава да заспи, когато няма никакви условия за спане.

* * *

Организмът в спането се храни.

* * *

Да икономисваш от яденето е крайно вредна икономия. От крайната разточителност може да икономисваш, но не и от яденето. Природата наказва тези, които ядат разточително. И в яденето трябва да си съвършен. Ти все бързаш, превъргаляш една хапка един-два пъти и гълташ, а после усещаш тежест.

* * *

Вегетарианството трябва да бъде обосновано на един велик закон - никога не яж храна, която няма съответстващи трептения на твоето тяло. Природата е създала храна и за човека, и за животните, и за растенията. Никога не употребявай храна, която не е създадена за тебе. За човека има специфична храна, която е приготвена, и всеки един трябва да я намери. Хората имат достатъчно сол в своето тяло. Солта произвежда онова вътрешно здраве, тя пази едно равновесие или един баланс в кредита, който човек има. Който има сол в организма си, не е изложен на големи катастрофи. Щом обезсолее, той умира. Смъртта ще дойде, но да не е рано. След 120 години да дойде.

Бацилите са нисши организми, същества, които живеят в природата, на които интересите за живот са дисхармонични, противоположни на нашите. Язвата в стомаха - това са микроорганизми, които се загнездват в стомаха и започват да го изяждат. Някои от тези организми се загнездват в мускулите, някои в мозъка и там правят чудеса - от една страна градят, от друга рушат.

* * *

По време на чумна епидемия да се пие много вряла вода, тя разрежда серумите, не позволява на микроорганизмите да се размножават, гони изверженията на тези организми, които отравят кръвта. Водата разширява капилярните съдове, дава възможност на кръвта да се разпространява правилно навсякъде. Студената вода свива капилярните съдове.

* * *

Лятно време пийте чиста вода с малко солчица, тя ще даде малко равновесие, а непотребната сол се изхвърля навън. Солите са потребни, за да поддържат организма - това е външната страна на една хигиена.

* * *

Човешките чувства регулират топлината. Онзи, който не може да регулира своите чувства, той не може да регулира и топлината. Същото се отнася и до мисълта и светлината. Мислите трябва да бъдат светли, да се регулира и възприема правилно светлината. От мислите и чувствата зависи здравословното състояние.

* * *

Ти не можеш да бъдеш здрав, ако не обичаш природата. Ако едно дете се роди сляпо и недъгаво, или неспособно, ни най-малко не е виновна природата за това.

* * *

Ако човек знае как да използва растенията, той би намалил най-малко 60-70 процента от нещастията, които сега има.

* * *

Човек трябва да се оглежда често и никога да не мисли, че е стар, но да пее, че ще се подмлади и че е млад. Във вашия ум има хиляди плочи, важното е да знаете коя от тях да пуснете.

* * *

Ако на един съвършен му се каже, че трябва да има баща и майка, за да се роди, той ще се чуди. Той знае, че човек сам може да се роди. При сегашните условия на живот е така - човек трябва да има баща и майка, за да се роди. Но съвършеният човек сам себе си ще роди.

* * *

Ако твоят мозък не е в съгласие с Бога, ако твоите гърди, дробове, кръвообращение не са в единство с природата, с това, което е свойствено на битието, ако стомахът не е съгласен с всички органи на тялото, ти и с волята си нищо не можеш да направиш.

* * *

Велико нещо е човек да знае как да се храни. По това как се храни един човек можеш да разбереш какво представлява той. Ако ти не обичаш това, което ядеш, какъв живот искаш да имаш?

* * *

Мислите и чувствата също трябва да се дъвчат.

Има хора, които носят отрова в себе си, влиянията им са толкова лоши, че като минат и погледнат било вол, било крава, бивол, те умират. Има хора толкова лоши, че като си турят гърба на някое дърво, то след време изсъхва, или като погледнат ясното небе, то след малко се заоблачава.

* * *

Всяка неестествена мисъл, която се вмъква в твоя ум, всяко неестествено желание, което се вмъква в твоето сърце, всякога ще даде противоречие или в първото, или във второто поколение, а може и след 25 поколения. Всяко противоречие в четвъртото поколение трябва да се ликвидира. Природата най-много до деветото поколение може да остави да живее едно противоречие.

* * *

Както е опасна пищната храна, така е опасна и еднообразната.

* * *

Заместете хляба с нещо друго и вижте какъв ще бъде животът ви. С употребата на хляба животът се подобрява. Някога месоядните животни са били повече, отколкото днес. В бъдеще, когато хората и животните се нагодят повече към хляба и растителната храна, месоядните животни ще намалеят.

Един ден душата ще се храни само със Словото и тогава човек ще бъде здрав, няма да боледува. Сега боледувате, защото не се храните със Словото Божие.

* * *

Ако любовта се увеличава, и животът се увеличава.

Ако не мисли, не чувства и не постъпва добре, човек не може да бъде здрав.

* * *

- Мястото на сприхавостта е в скулите. Щом се разгневиш, намокри една гъбичка с вода, накваси скулите си три-четири пъти. Гневът ще мине.

* * *

Като дойде при вас някой неразположен, изпейте му една-две песни или му изсвирете нещо хубаво. Освободете го от мъката му.

* * *

И като седиш на едно място, трябва да знаеш как да седиш. Седнеш, кръстосаш ръцете си и мислиш, че добре си седнал, а не подозираш, че си притиснал клетките си. Така ще сядате, така ще стоите, така ще лежите, че да не притеснявате клетките си и да се свързвате с положителните сили на природата.

* * *

Недоимъкът и изобилието произвеждат два различни резултата. Изобилието прави човека лаком, а недоимъкът - скържав.

* * *

Нямаш право да плюеш и да се секнеш на земята. Тя е твоя майка, ще я пазиш чиста. Нямаш право да риташ по земята и да тропаш по нея. Бог е навсякъде, а ти се секнеш и плюеш където ти падне. Един ден ще плащаш за това невнимание. Ще се изсекваш и плюеш в кърпа и после сам ще си я переш. Колкото по-нечист е вашият живот, толкова повече плюнки излизат навън.

Да говориш лошо за своя брат, това е все едно да плюеш върху него. „Вие сте храм Божий и Бог живее у вас". Как тогава ще плюеш на човека?

* * *

Обичай Бога, благодари за всичко и никога няма да боледуваш.

* * *

Ако кажеш на човека лоша дума, четири поколения ще плащаш за нея. Ако добрите думи не траеха векове и хилядолетия, вие никога не бихте излезли от мочурлуците на този свят. Добре че, като си казал сто лоши думи, казал си и една добра, за да се балансират.

* * *

Щом изпълняваш волята Божия, ще бъдеш здрав и разположен.

* * *

Кармата може да се ликвидира със закона на любовта. Докато живееш в безлюбие, ще се раждаш и прераждаш. Щом дойде любовта, прераждането престава. Тогава ще влезеш в закона на вселяването.

* * *

Не обезсърчавай себе си, не обезсърчавай ближния си,

не прави зло никому и никога.

* * *

Водата, с която сте си мили лицето, я хвърлете на цветята, на дърветата, в никакъв случай там, където минават хората или на нечисти места.

* * *

Всички хора, от които излиза неприятна миризма, са пътници за другия свят. Те не са завършили своето развитие на земята, трябва да се връщат и пак да се връщат, за да се учат и престанат да миришат на лошо, а да ухаят.

* * *

Лекарство за кашлица: вземете сухите люспи на десет глави лук и ги сварете във вода; прецедете водата и в нея турете половин килограм мед, една-две лъжички счукан синап, една-две лъжички ленено семе. Вземайте от тази смес по една лъжичка три пъти на ден, сутрин, на обяд и вечер. Природата е вложила в лучените люспи лечебна сила, а вие ги хвърляте навън. Кашлицата е резултат на човешкото безлюбие. Който кашля, търси човек да го обича. За да се справите с кашлицата - възлюбете я. Като я обикнете, тя ще ви напусне. Ако двама души обикнат онзи, който кашля, скоро ще го излекуват. Кашлицата се явява при понижаване вибрациите на организма. Щом се повишат, кашлицата минава. Любовта е в състояние да повиши вибрациите на организма. Да се излекува кашлицата е нужно белите дробове да се изчистят от нечистотиите и лигавата течност, която е запушила бронхите. Важно е да използвате люспите на лука като лечебно средство, а окончателното излекуване на кашлицата ще дойде пак от любовта.

Добре е, като се обръснат мъжете, да се намажат с дървено масло, за да запазят топлината на кожата си. Още по-добре е да имат бради - космите запазват гърлото от простуда.

* * *

Добре е, като се разболееш, няколко дни да се въздържаш от храна. Скаран си с твой съсед. Ако се примириш с него, ще оздравееш. Недоволен си. Ако се справиш с недоволството - ще оздравееш.

* * *

Любовта добива цена, когато заздравява раните на човека.

* * *

Правете опити сами да се лекувате, сами да си помагате. Казвате, че имате вяра, но като се разболеете, викате лекар. Нямам нищо против лекарите, но защо, като се разболеете от ревматизъм, не приложите вярата си? Оплаквате се от главоболие, от хрема, от какво ли не, но никой не опитва да се лекува с вяра.

* * *

Отвратително нещо е грехът! Когато попадне човек в материята на греха, трябва да мине много време, докато се очисти. Не е лесно да се освободиш от нечистата мисъл, от нечистата постъпка или чувство.

* * *

Първата работа, която ви предстои, е да се освободите от оковите на вашето минало, от оковите на черната ложа.

* * *

Докато сърцето не е отдадено напълно в служене на

Бога, човек всякога ще се натъква на противоречия, а противоречията са причина за неправилното биене на сърцето.

* * *

От правилния сън зависи дълголетният живот на човека. Ако не можете да спите добре, тогава животът ви ще бъде кратковременен.

При големи противоречия между ума и сърцето в пулса се забелязва прескачане или става много бавен пулсът. Сърцето ще се тонира най-добре, ако мислите за Бога. Тонира ли се сърцето ви, после ще се тонира и вашият ум, и вашата душа, и вашата сила.

* * *

Яж най-хубавата храна, и малко.

* * *

Който не прави поклони, той всякога боледува. Какво ви струва да правите на ден по сто поклона?

* * *

Има мисли, които са толкова материалистични, че задръстват човешката мисъл.

* * *

Има змии отровни, има сили отровни. Ако човек не знае да си служи с окултните сили и не знае по какъв начин може да се справи с тях, те могат да го уморят.

* * *

Когато човек прави поклони, не трябва да допира пръстите си до земята, да се осакатява.

* * *

Когато кажете на един човек: „Аз те обичам" вие ще почувствате, че е влязъл повече живот у вас. И всеки човек, който ви казва: „Аз те обичам", той влага живот у вас.

* * *

Знанието е това, което придава сила на човека.

* * *

Ако вашето тяло беше същината, то не трябваше да умира, но има друга същина. Това тяло, което сега човек управлява уж и употребява, той ще го остави настрани и ще го смени с друга материя, ще си направи друга форма.

* * *

Сега човек, като поостарее, не чува, не вижда, не му се работи. Това старост ли е? Стар човек е този, който е като светлината, да тича.

* * *

Остарели сте, понеже сте взели известни идеи, които нямат никакво значение и отношение към вас.

* * *

След всяко издишване на въздуха ще вдишваш и ще кажеш: „Благодаря Ти, Господи, за голямото благо, което си ми дал". И мисли. Не бързай. Приеми въздуха и задръж. Полека ще вдъхваш и плавно ще издишваш.

* * *

Препоръчвам ви да ставате сутрин рано, когато изгрява Сириус, или когато Зорницата изгрява, ако искате да внесете нещо хубаво в душата си. Първият лъч на слънцето го дочакай и тогава може да отиваш на работа.

* * *

Любовта към Бога е един процес на обновление.

Никакво стискане на устата. Никакво чесане по главата. Никакво многозначително стискане на ръце.

* * *

Всеки пръст на ръката е носител на особени сили. Чрез ръцете излизат божествените сили. Движението на ръцете изразява вътрешния живот.

Страхът понякога произвежда треска и страхът ще я лекува, а именно, като полеете болния с една кофа вода изневиделица.

* * *

Бих ви препоръчал да си носите винаги по едно гребен-че в джоба си и косата ви да върви все назад. Това ще ви помогне в здравословно отношение. Когато главата е покрита с косми, тогава магнетизмът функционира много правил-но, а пък когато главата оголее, хората стават нервни.

* * *

Човек какви ли средства не е опитвал, за да възвърне косите си. Ти като концентрираш мисълта си и кажеш: „Господи, да израсте косата ми, да се сгъсти малко" ще имаш по-скоро резултат, отколкото другите начини. Опадването на косата се дължи най-често на тревогите. Вие сте гледали мрачно на живота. Вие сте гледали да уредите живота си. Като сте се грижили да го уредите, все ще остане нещо неуредено.

* * *

За да се пазите от лошите мисли, повдигнете трептенията на вашата мисъл. Чрез вярата човек може да повдигне трептенията на мислите.

Като ставате рано в зори, ще имате по-добри условия за духовна работа.

* * *

Здравословно е да носите по няколко златни монети в джоба си, но не да ги харчите или да се хвалите с тях, но от време на време да си ги държите в ръка, да ги погледнете и пак да ги поставите в джоба.

Ще носите такива дрехи, че да изпъква лицето ви, шията ви. Да изпъкват устата ви, очите ви. Хубаво е да видите една хубава шия и да видите как е поставена главата на нея.

* * *

Най-добре е всеки сам да стане лекар на себе си.

* * *

Човек няма право да говори каквото и да е, понеже като изкаже една дума, създава вече нещо.

* * *

Когото и да срещнете, кажете му една добра дума (може и мислено, ако не го познавате човека). Може да не му помогнете за момента, но вие ще помогнете на божествения план.

* * *

Човек остарява, защото не се обновява. Ще пеете, ще свирите, ще играете, ще се разхождате, ще мислите върху стиховете, дадени за освежаване от „Заветът на цветните лъчи" и ще се обновите.

* * *

Някой път аз, като мисля за Бога, се тонирам.

В мажорната гама е здравето, а не в минорната.

* * *

Формата на хляба не е хляб; и вкусът не е хляб; но хранителността, която той може да има и която ви дава, това е същественото.

* * *

Надеждата е свързана със симпатичната нервна система. Не може да имате надежда, докато симпатичната нервна система не функционира правилно. Не може да имате вяра, ако мозъкът ви не функционира правилно.

* * *

Трябва да знаете как да си държите главата спрямо центъра на слънцето - отвесно да държите главата си спрямо слънцето и земята. За да не падаш, за да не изкълчваш крак, за да не си пукваш главата, ще се научиш как да вървиш, как да стоиш, как да сядаш. Случват ли ви се често неприятности, значи, че не знаете как да вървите: краката ви не са правилно поставени към центъра на земята, а главата ви не е правилно поставена спрямо центъра на слънцето.

* * *

Добре е сутрин, като ставате от сън, да се вчесвате много внимателно. Всеки косъм представлява един лист от книга. Затова всеки лист ще пипнеш, ще прокараш пръстите на ръцете си по главата, за да научиш нещо. Хваща се човек за главата, защо? За да знае какво да направи. Някой път има много несъзнателни движения, но движението, макар и несъзнателно, си има смисъл и значение. Седи някой човек

и си вдига показалеца до челото. Какво го кара този човек да си туря показалеца на челото? Така мисълта минава в пръста и той взема едно решение какво трябва да направи. Всяко движение е символ за този, който разбира.

* * *

Лошите мисли, лошите чувства, лошата дума, подозренията отравят млякото на майката, която кърми, и тя с това мляко мисли, че храни бебето. Тя го трови.

По някой път боледувате, защото прекомерно сте работили, за да забогатеете, преуморили сте краката или ръцете, или очите си. Боли ви главата, защото не знаете как да гледате, не знаете как да слушате, не знаете как да миришете, не знаете как да ядете. Като седнете да ядете, оставете всички грижи навън. Не мислете за нищо, мислете за яденето само; благодарете на Бога, не бързайте.

* * *

Хубаво изпечете хляба, но не го прегаряйте. Хубаво сгответе яденето, нека ври на слаб огън. След завирането огънят да е слаб, така да ври около час най-много.

* * *

Храната, която възприемаш, трябва да я използваш добре. Съдържанието на живота е вложено в клетките. Ако имаш любов към храната, тези живи клетки ще се отворят и онова, което Бог е вложил в тях, ти ще го възприемеш и ти ще се разположиш, ще ти бъде приятно цял ден.

* * *

Всичко, което си готвите, да е от пресни материали и с любов и песен сготвено. Като сееш житото на нивата, ще пееш, като го жънеш и вършееш, ще пееш също. Като месиш хляб, ще пееш, като доиш мляко - също.

* * *

По-добре е гладен човек да стои, отколкото да яде нечиста храна. Ако вземете нещо нечисто, после с дни трябва да се чистите.

* * *

Безпокоите се, че не сте яли. Бог, който е създал света, за дълго няма да ви остави гладен, ще помисли за вас.

Никога не готви, когато си болен.

Не пипай хляба, когато си болен.

Водата, която ще пиете, да няма прашинка.

Всички нечистотии, влезли в човешкото тяло, един ден ще му донесат болест. Мъчно се лекува тялото. Никога не яж онова, което не обичаш.

* * *

Дрехи от умрели хора няма да носиш. Друг е въпросът да носиш дрехи от светия.

От каквото е умрял този, на когото носиш дрехите, и ти ще умреш от същата болест.

Здрави трябва да бъдат готвачите, хлебарите, шивачите, обущарите.

* * *

Който бързо яде, и бързо умира.

* * *

Ако не си лягаш навреме, не можеш да се ползваш от съня. В спането става едно пречистване. Ти трябва да спиш тихо, спокойно, да не се въртиш непрекъснато, за да могат божествените слуги да пречистят тялото ти. Ти излизаш по време на сън навън и тогава слугите пречистват тялото ти. Ти, като се върнеш отново в тялото си и като го намериш почистено, ти е приятно.

* * *

Паметта винаги става слаба, когато сърцето и чувствата се месят в работата на ума.

И умът не трябва да се меси в работите на сърцето.

* * *

Езикът не трябва да побелява. Побелява ли, ти остаряваш; храносмилането не е правилно.

* * *

Една жена, която се е научила да мисли, тя ражда без болка.

* * *

Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник излиза повече, отколкото трябва навън, вследствие на това приема повече впечатления и разбира се страда повече.

* * *

Щом сега не можете да влизате в рая, и като умрете няма да можете да влезете в рая. Щом можете да пеете и да ви тупти сърцето, вие сте в рая.

* * *

За да се освободите от животинското състояние, трябва да мислите, защото и животните имат чувствания. Щом сте се разчувствали, то е животинското състояние. Започнете ли да мислите, вие сте човек вече.

Духовете ги е страх от глада. Духовете не обичат да гладуват. Затова, за да се избавите от тях, ако са ви нападнали, ще гладувате.

* * *

Злото расте механически, а доброто расте органически. Никога не оставяйте една лоша мисъл да работи във вашето съзнание. Вечерно време, преди да заспите, прегледайте сметките си и не оставяйте в съзнанието си лоша мисъл да работи, защото тази мисъл лоша ще спре вашия прогрес и ще напакости и на другите също.

* * *

Когато на един човек започнат да му излизат циреи, това значи, че организмът му е започнал да се чисти, да се усилва и лошото да излиза. Не се плашете от циреите, нито от погрешките си.

* * *

Има едно слънце в света, на което нашето слънце е отражение. Има едно лунно течение и едно слънчево течение. Слънчевото течение идва от.дясната страна на мозъка, влиза вляво и излиза през задната част на опашката, долу. Това е най-нисшият ум у човека. Другото течение минава от лявата страна и отива вдясно. През ноздрите при дишане имаме пак същото течение. Едното течение е на ума, а другото на сърцето. Двете образуват една осморка.

* * *

Ако не дишате правилно, вие не можете да имате ясна представа за нещата, които Бог е създал.

Малко ще ядете. Колко малко? Всеки си има вътре в себе си едни везни, с които точно се определя колко трябва да яде. Колко и как да яде, всеки от нас знае. Ако сте забравили, ще възстановите това знание.

* * *

Студено ви е, понеже студът е по-силен от вас. Ако станете по-силни от студа, няма да ви е студено. Ако станете по-силни от топлината, тя няма да ви изгори. Ако знаете как да повдигнете трептенията си, нито студът ще ви изстудява, нито топлината ще ви изгаря.

* * *

Праната е силата в света, която изпълва пространството. И в потенциално отношение съществува, и в кинетическо отношение съществува. Когато тя се преплете с материята, се образуват формите.

* * *

Искаш да бъдеш красив. Ако не разбираш законите на праната, на жизнената сила, или ако не разбираш качествата на първичната материя, ти не можеш да се подмладиш, нито красив да станеш.

* * *

Черните сенки под очите показват, че стомашната, мозъч-ната и симпатичната нервна система не функционират правилно. Когато черният дроб не функционира правилно, също се явяват черни сенки под очите и жълт цвят на очите. Ония животински състояния, които животните имат, се дължат на черния дроб. И вашето неразположение се дължи на черния дроб, и нисшите животински чувства се дължат на него.

Той е в съседство със стомашния мозък или до слънчевото сплитане и може да се обнови, като използвате тази жизнена енергия, която Бог ви е дал. Когато казва Христос „от вода и дух" да се роди човекът, то под вода в дадения случай се разбира първичната прана, силата, а под дух се разбира божественият Дух, то е разумното в човека, то е най-висшето съзнание. „От вода и дух" ще се роди новият човек.

* * *

Какъвто и да е човек, трябва да има в себе си изобилно прана, изобилно първична вода. Трябва да има и в запас. Щом няма този запас, той е неразположен. Ще започнете да дишате, да приемате от тази прана с вашите клетки, ще вкарвате енергия и вътре в ума си. Значи, когато кажете „Аум" или „Ом", или „Аом" това значи, че сте свободни и ще вярвате, че няма в света никаква сила, която да може да ви мръдне от мястото, на което Бог ви е турил.

* * *

Ако знаете как да изпеете тона ДО, всяка болест ще изчезне.

* * *

Когато приемате въздух, мислете за въздуха, който идва от слънцето, за тази жизнена енергия, приемете я дълбоко в дробовете, мислете върху тази сила. Издишването е отново връщане към Бога. Като издишвате, мислете за Божията Любов. I

* * * |

Три канала има в гръбначния стълб. Два канала са отворени, през които хората дишат и оттам вървят теченията. Горе, в големия мозък и в симпатичната нервна система са двата канала, и третият канал е канал на Истината, който в съвременните хора е затворен. Всичкото зло е там. Ако този канал, който е посредата, се отвори, въздух свободно ще влиза в мозъка, оттам ще минават и другите две течения, ще минат в предната част на челото и в горната част на главата, тогава човек придобива вече съвсем друг изглед, съвсем друга сила се представя. Понеже сега само двата канала са отворени, най-важният е запушен и човек все пак, макар и велик, в много отношения е безпомощен. Единият канал в жените е повече развит, а другият канал в мъжете е повече развит. Третият канал е, който децата трябва да развиват. Новото, което постоянно се ражда, това са нашите деца. Всичките възвишени мисли, които идват в нас, те са нашите деца. Те трябва да развият тия течения. Запушеният канал е каналът на Истината. Когато се отвори този канал, ние ще бъдем свободни. Вие мислите, че е много лесна работа. Никак не е лесна.

* * *

Челото е мярка, с която Бог мери. Носът е мярка, с която ангелите мерят. Брадата е мярка, с която човек мери.

* * *

Месоядството го образуваха падналите духове; то влезе в света, когато се прекъсна връзката с Любовта.

* * *

Певците не бива да ядат люто и кисело и не бива да пият студена вода.

* * *

Мързелът се ражда във водата, а сприхавостта се ражда при сушата.

Лицето поне по четири-пет пъти на ден трябва да се мие с приятно хладка вода, да се мие леко, нежно, да не се търка. Да се мие с движение на дланите нагоре, само носът се наплисква леко с движение надолу. Клетките са живи, умни, интелигентни, ще се отнасяте с любов към тях. Лицето и особено челото трябва да е открито, лицето красиво, изразително, с хубава кожа.

* * *

Аз съм против прекомерния труд. Ръцете не бива да загрубяват и задебеляват. Ръката и отгоре, и отдолу трябва да бъде мека. Ако кожата е груба, всички възприятия за света у нас ще са съвсем изопачени. Човек със своите мисли, чувства и желания може да огруби кожата си.

* * *

В продължение на десет години, ако си все недоволен, кожата ти ще загрубее и ще се напука.

* * *

Въздухът е носител на живота и ние дишаме по единствената причина да можем да възприемем живота, уханието на Бога да остане в нас., И дотолкова, доколкото остане, той се разпространява по цялото тяло.

* * *

Един човек, който е хилав физически, в него чувствата преобладават.

* * *

Когато издишвате, ще мислите, че това, което сте приели от Бога чрез въздуха, трябва да го разпространите по всички клетки.

Боледуването почти винаги се дължи на човешките чувства, на неестественото развиване на човешкото сърце.

* * *

Когато вратът задебелява, пулсът на сърцето се намалява.

* * *

Човек е все още една неорганизирана материя.

* * *

Здравето се възстановява чрез човешката мисъл, а се поддържа чрез чувствата. Сърцето работи на дребно, а умът - нашироко. Само чрез закона на мисълта може да се очистите.

* * *

Вие сте болни, защото сте излезли от Господа навън. Ще отидете при Него и ще кажете: „Господи, понеже не изпълнявам Твоята воля, затова се разболях. Сега ще изпълня Твоята воля, за да оздравея".

* * *

Ако можете да концентрирате мисълта си тъй силно, вие можете да имате един наполеон в джоба си. Онези, които изучават закона на концентрирането, ще дойдат до убеждението (като направят опити), че много неща са постижими при концентрацията.

* * *

Вярата - това е духовното тяло. Надеждата - това е храносмилателната система на духовното тяло.

* * *

Хора, които са изгубили своето равновесие, дишат много бързо.

Всеки плод е едно написано писмо от невидимия свят. Върху този плод са падали слънчевите лъчи. Онези, които са събирали слънчеви лъчи, кондензирали са слънчевата енергия вътре в този плод. Вие имате една задача да извадите тази светлина и да я внесете вътре в тялото. Плодовете са слънчева храна.

* * *

Щом видите, че космите ви са щръкнали, ще си ги вчесвате с малко вода. Щръкналите косми показват, че във вашия организъм има сухота и космите се нуждаят от вода. Може с ръцете си да си намокрите косата, така е по-здравословно. Космите задържат влагата, сочността. 1/1 ако оголее главата ви, не е хубаво. Не е хубаво човек да бъде космат, но няма ли косми, е още по-лошо.

* * *

Болен сте. Погледнете на болестта тихо и спокойно и кажете: „Ще се оправи!". Боли ви крак. Защо ви боли? За концентрация. Всички болести идват, за да се учите да се концентрирате. Боли ви глава - концентрирайте се върху главата си, или където е болното място, с мисъл болката да изчезне след един час. Ако ви заболи корем, ще сложите ръцете си върху него и ще пеете: „Силни болки ме свиват. Нетърпими са болките, но при герой са дошли те". Когато човек пее на болката, тя не е страшна. Когато човек пее, болестта се лекува. Всяка болест, на която не може да се пее, мъчно се лекува.

* * *

Месоядните са произлезли от корените на растителното царство, а пък тревопасните - от клонищата.

Хората повече мислят за своя стомах, отколкото за своята глава, и вследствие на това долната част на тялото, предимно у жените, е много по-развита при таза, а пък горе, при плешките, е по-слаборазвита.

* * *

Ако човек е развил своята стомашна система, той ще развие повече своя черен дроб прекомерно, а това не е нормално.

* * *

Освен лошата миризма, която излиза от тялото на човека, когато се поти, има едно друго влияние, което изтича от човека, една друга нечиста материя, която вие не виждате и затова казвате: „Не мога да разбера защо, но този човек не мога да го търпя". Влиянието му е лошо. Някой път от очите излиза нещо неприятно.

* * *

Когато човек е слаб, хилав, изтощен, той вече е нарушил функцията на ония сили, които идват от живота. Нарушил е функциите на другите тела.

* * *

Ако вие можете да изпеете „Бог е Любов" както трябва, бихте могли да се освободите от всяка една болест. На тази песен трептенията са толкова силни, че всички онези прашинки, които са полепнали по неговите мисли, изчезват, изчезват всички лоши мисли и чувства.

* * *

Музиката трябва да е толкова силна, че да е метод за поддържане на здравето. Имате хрема. Ще й пеете.

Разбрана храна е тази, която, като влезе в стомаха, става част от човека и му дава сила. Тази храна, която не се смила лесно и запича стомаха, е неразбрана.

* * *

Ако любовта ви е съвършена, няма да имате болки никъде. Може да имате болки, които произтичат от самите вас, а може да имате болки, които да произтичат от окръжаващата среда. А понякога може да получите ревматични болки само за това, че сте се срещнали с някой познат, който страда от ревматизъм.

* * *

Ако искам да усиля паметта си, често ще си слагам ръката върху челото. Ако искам да усиля религиозното си чувство, горе, в най-горната част на темето, където е хиля-долистникът, ще си сложа ръката.

* * *

На болен човек не давай да те пипа, на лош човек -също. Здравият, ако си сложи ръката на тебе, ще ти предаде нещо.

* * *

Ако човек има добри мисли, той ще причини добро и на себе си, и на другите.

* * *

Щом кажете една дума, която не е разумна, чувствате една скръб. Щом ви владее едно глупаво чувство, неразумната скръб идва. Неразумните постъпки носят също скръб.

* * *

Така правете упражненията, че да се ползвате от тях. Като вдигате ръцете си, да ви е приятно. Бавно, съсредоточено ще ги правите, не гледайте другите как ги правят.

* * *

Трептенията, които излизат от тебе, образуват един равностранен триъгълник.

* * *

Като влезете в другия свят, няма да имате коси, уста, уши и т.н., но част от тялото ви ще бъде направено от мисловна енергия, част от тялото ви ще бъде направено от духовна енергия и част от тялото ви ще бъде направено от една малка съединителна материя, и така трите материи ще са съединени в едно. И ако вие влезете в оня свят и погледнете на хората от този свят, ще видите, че от някои хора излиза кал от главите им, или ще видите, че от сърцата им излиза кал. От онзи, който мисли и чувства неправилно, излиза кал. От светския, от учения-недоучен, от религиозния, от лицемерния, излиза кал. Ако от другия свят гледате един учен човек, който мисли хубаво, една свежа, приятна светлина излиза от него, от главата му и едно ухание излиза.

Песента „Фир фюр фен" е за главата, а песента „Махар Бену" е за сърцето.

* * *

Един ден ще ви се отворят очите и ще видите колко е било правилно това, което сте вършили. А освен това вие сте заобиколени с много същества, които не виждате. Най-малко сто същества ви наблюдават. Всички сте под зорките очи на разумните същества, те знаят вие какво правите и как живеете.

Като ви забоди крак, кажете: „Благодаря Ти, Господи, че си благоволил да ме посетиш. Благодаря и на тези приятели, които са дошли. Каквото искат, ще им го дам и почвам да говоря с тях и да раздавам".

* * *

Ако сте много преуморени, нужно е да се разтоварвате от време на време, да се позабавлявате и да се посмеете.

* * *

На всички ревматично болни казвам да пеят постоянно: „Аз ще бъда здрав". На крака, на рамото, на гърба - ще пеете. Ако болките престанат, това значи, че правилно пеете.

* * *

Ако вашето съзнание е развито, ще чувате песен отвред.

* * *

Носете по-широки обуща, нищо че са груби и демоде, да не осакатявате краката си.

* * *

Нашият организъм, нашият духовен мир, сърце, нашият ум са проява на светове, които са работили преди нас хиляди разумни същества.

* * *

Един кон има толкова право на живот, колкото и един човек. Той на земята няма права. Но в онзи свят има.

* * *

Пет-шест ореха на ден - това ви стига за мазнина. Лешници, бадеми, орехи - ето ви мазнините. Оставете това рафинирано олио. По-добре е орехи да сложите в яденето или слънчогледово семе. Като си смелите с една машинка малко орехи или 150 грама слънчогледово семе, това е достатьчно.

* * *

Еднообразната мисъл образува втръсване в мисловния свят.

* * *

Майката без детето нищо не представлява.

* * *

Светлината създаде очите. Този постоянен напор на светлината ги създаде.

* * *

Против кръвоизлив: вземете малко серива (непрана) вълна, ще я изгорите на свещ, да стане на пепел вълната. Една лъжичка вземете от тази вълнена пепел и малка част от нея ще сложите на мястото, откъдето кръвта тече, или ако е вътрешно нещо, ще пиете от пепелта на тази изгорена вълна.

* * *

На слънцето крадешком ще хвърляте един поглед за една десета от секундата. Слънцето действа много силно и за да не си повредите очите, не гледайте направо и дълго време слънцето. Светлината не е лоша, но ретината не е приспособена.

* * *

Когато се печете на слънце, мислете за светлината като за живо същество.

Една майка, която е родила бебе, но няма мляко да го храни, любовта й е малка. Някои жени нямат деца, защото не е трябвало да се женят или преждевременно са се оженили.

* * *

Когато човек не мисли правилно, коремът го боли. Когато стомахът правилно не чувства, главата го боли. Щом те боли главата, причината е в сърцето.

* * *

Пиянството на което и да е поле - физическо или ду-ховно, е едно.

* * *

На простудата ще пеете. Само така най-бързо ще я прогоните.

* * *

Препоръчвам ви всеки един от вас да има по една златна монета в джоба си и от време на време да си я гледа или да си я пипа. Хората пипат златото, но понеже много хора преди това са го пипали, са го изцапали и затова не могат да възприемат благословението, което идва чрез златото.

* * *

В един дом, ако няма деца, нито бащата е баща, нито майката - майка.

* * *

Не цапайте онзи, който ви обича.

* * *

Да не се полива гробът. Долу кръстовете, долу ковчезите, долу некролозите!

Неразумният човек няма светлина, вследствие на това отгдето минава, все се блъска.

* * *

Стойте на един метър поне един от друг, не се приближавайте много, това вече много пъти съм ви го казвал, спазвайте това правило.

* * *

Анемичните да ядат череши; на които вярата е слаба, да ядат сини сливи, не зелени, не презрели, но точно узрели.

* * *

Здравето на човека зависи от силата на неговото добро. Доброто укрепва нервната система. Трябва да ходите, да се движите, за да бъдете здрави. Използвайте хубавите топли дни да походите боси по моравата, по скалите, по пясъка, по водата, тогава земята взема от вас, поглъща всичко, което е нечисто у вас, а пък от нея ще приемете онази енергия, която е здравословна.

Капилярните съдове не бива да се притискат, ще носите дрехи, обуща широки.

* * *

Доброто трябва да се отглежда така, както се отглежда едно дете, дърво, цвете, за да може всяко добро, което сте направили, да расте.

* * *

В движението е подмладяването.

* * *

Между двата бели дроба е поставено сърцето.

Горчивите чувства свиват капилярните съдове и така те изгубват своята пластичност, а оттук и кръвта не се движи добре.

* * *

Щом на някого не се живее, нещо му е дотегнало, да излезе на планината, да се поразходи, да остави по храстите всички тегоби, просто да ги закачи по тях и ще се прибере обновен вкъщи.

* * *

Основата на здравето е Любовта.

* * *

Заболи ви коляното или кръстът. Вместо да се мажете с газ или да вземате хапчета, помилвайте с любов болното място. Майките обичат да милват децата си, когато са болни, защото, когато майката милва, то е все едно, че масло излиза от ръцете й и детето скоро оздравява. Хубаво е, когато заболеят известни части, да се милват. Под думата „милване" аз разбирам мислов вътрешен процес.

Заболи ви коляно. Ще го помилвате и ще кажете: „Братко, много си ме слушал, много съм те претоварил. Отсега нататък ще бъда много внимателен с теб". Вие помилвали ли сте някога колената, ръцете си? А колко работа ви вършат те? На вас дори не е идвало наум да им кажете сладка дума или да ги помилвате. Тогава дойде някоя болест, за да ви накара насила от немай-къде да ги пипнете. И здрави да са удовете и органите ви, пак ги милвайте. Благодарете им. Като помилвате крак или ръка, ще усетите приятност. Болестите са негативни състояния.

Някой път е хубаво да прекарате ръката около ушите си и да кажете: „Благословен Господ Бог мой, Който е създал моите уши. Благословен Господ Бог мой, Който е създал моите очи". Помилвайте очите, после помилвайте носа и кажете: „Благословен Господ Бог мой, Който е създал носа". Ако сте в разумния свят, между разумните същества, от вашата обхода, каквато линия на движение направите, от това движение ще съдят за вас какво представлявате. Всичко е в движението.

* * *

Всяко движение и най-малкото помръдване показва какво мислите. Всяко движение има свой вътрешен смисъл. 1/1 от неестествените движения в света произтичат много болезнени състояния.

* * *

Няма ли човек красиви, пластични движения, губи от красотата си. Набръчка се рано вашето лице, защото не знаете как да се движите.

Когато въздухът постоянно влиза и излиза из дробовете, се образува правилно отношение, тогава и любовта, която влиза, постоянно функционира в душата. Сега светлината не може да се прояви, ако човек няма едно добре оформено чело. Любовта не може добре да се прояви, ако човек няма добре оформени уста, и постъпките не могат да бъдат добри, ако той няма добре оформени ръце. С каквито и да е ръце не се прави добро.

* * *

Светлината не може да се прояви, ако нямате едно добре оформено чело. За да се развие човешката съвест -светлина трябва. За да се развие мекотата - топлина трябва, за милосърдието - също. За да се развие неговата добрина, трябва справедливост. Да държите ръцете си една върху друга скръстени или пръстите преплетени, вплетени, вие не знаете какво да правите - това са неестествени положения. Ако си милвате ръцете, по-специално китките откъм горната страна, по този начин укротявате мъжкия принцип в себе си, грубото, а когато милвате китката откъм меката страна (отдолу), укротявате женския принцип в себе си.

* * *

Доброто е кръвообращението на човека.

* * *

Ако вашите чувства не ги държите в изправност, те може да се разстроят както едно пиано се разстройва.

* * *

За мен аристократическа кръв е тази, в която има изо-билно топлина, светлина и доброта, и то сгъстена светлина, топлина и доброта.

Новото учение е за това - да оформи вашите чела, носове, уши, очи, уста, да оформи лицето и ръцете ви, и ако успее да ги оформи, ще се прояви доброто у вас.

* * *

Боли ви нещо, например малкият пръст. Помилвайте го, намажете го със зехтин. Прочетете му една молитва: „Господи, помогни на малкото ми пръстче".

* * *

Всеки, който яде по пет-шест пъти на ден, той ще си плати за това, ще го нападнат ред болести.

* * *

Ако концентрирате съзнанието си, около вас ще се образува едно магнетическо движение и нито един комар няма да кацне на вас да ви хапе.

* * *

Когато човек е богат умствено и сърдечно, и когато е богат със сила, винаги тогава ще дойде изкушението.

* * *

Като вземаме храната от природата, ние се опознаваме с естеството на Бога.

* * *

Всеки човек, у когото има малко азот, организмът му е неустойчив и затова често заболява, силите му се изразходват, неразположен е духом.

* * *

Божествената любов е най-добрата хигиена, най-хубавото хигиенично състояние.

* * *

Преди да легнете да спите, ще се съблечете и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за живота и за всичко, което ми даде. Благодаря Ти за очите, ръцете, краката, за ушите, устата, сърцето, за всичко, което ми даде". За всичко ще благодарите, ще пипнете всяка част от тялото си и тогава ще легнете да спите. За устата и езика ще благодарите, чрез тях изказвате сладките думи. Имате един хубав мозък, благодарете за него. Имате уши да слушате, очи да гледате, за всичко благодарете.

* * *

Щом не искате да ви прегръщат, стойте надалеч. Ако някой ви е прегърнал, това се отнася само до тялото ви. Каква е вината на този, който ви е прегърнал? Колкото е виновен той, толкова сте виновни и вие.

* * *

Всякога, когато човек върши една постъпка, която е божествена, той усеща светлина и топлина в себе си.

* * *

Човек има седем милиона пори, чрез които се свързва с въздуха, а отделно дробовете, дето имат пряко отношение с въздуха.

* * *

Нечистата мисъл и нечистото желание ще привлекат една нечиста постъпка.

* * *

Новото учение е да знаете по най-разумния начин да очистите своите чувства и да знаете как да оправите постъпките си.

Боли те главата, защото не мислиш. Стягат те дробовете, защото не дишаш както трябва. Стомахът те боли, защото не дъвчеш и не знаеш как да ядеш, колко и какво да ядеш, защото не са оправени отношенията ти с твоите близки.

* * *

Ние ядем повече, отколкото трябва, и дишаме повече, но не колкото трябва. Бог прави само една вдишка и една издишка. Като издишва и прави цяла Вселена. След това вдишва, докато се завърши цялото битие. Вдъхне ли, всичко поправя. Вие двадесет пъти в минута вдишвате и издишвате и искате да бъдете като Бога. Задържате ли въздух в дробовете си до един час, много можете да постигнете. Един светия може до двадесет минути да задържа въздух, а пък най-напредналите светии могат до една седмица да го задържат. Дишането за такива светии е работа.

* * *

Когато някой човек е груб, това показва, че има излишък от червения цвят в себе си, от неговата енергия и той трябва да се освободи от нея. Безволието, малодушието е липсата на син цвят. От това гледище лошите хора всякога имат по-голяма топлина, а по-малко светлина. Добрите хора, обратно - имат повече светлина, а по-малко топлина. Червеният цвят поглъща всичко в себе си.

* * *

Когато човек боледува, може да се лекува чрез изпотяване, а също и чрез нагорещяване с цветна лампа (пак до изпотяване), изтривате го с кърпа, намазвате болното място със зехтин, дадете му да изпие 2-3 чаши гореща вода, за да се запази вътрешната топлина, т.е. да се набави онова количество вода, което е изгубено при изпотяването.

Водата е носителка, добър проводник на здравето.

* * *

Гениалният човек има една обширна повърхност на своя мозък.

* * *

Ако повърхността на дробовете не е голяма, и чувствителносто не е голяма.

Повърхността на стомаха не бива да е много голяма, нито много малка, за да не страдате.

* * *

Първичният човек, това е космичният, истински гений, който носи в себе си сърце, богато с възможност за проява на вярата.

* * *

Камъните пеят, дърветата пеят, вятърът пее, светлината, всичко пее, но ние не чуваме тази песен. Ние виждаме само външната форма на нещата и цветовете, но същността им не познаваме. Например още не познаваме, не можем да схванем музикалния тон, който излиза от този червен цвят. Това е една разумна музика, до която съвременните хора още не са дошли.

* * *

Ако иска някой да стане учен, трябва да знае как и под какъв ъгъл да поставя главата си спрямо слънчевата светлина, да знае начина, по който да възприема жълтия златист цвят на светлината. Жълтият цвят на светлината е много важен за развитие на човешката интелигентност.

Когато кожата на човека почне да пожълтява и очите му да се помрачават, той трябва да вземе сериозни мерки.

* * *

В дробовете има растителни клетки, които се нуждаят от въглена киселина, и затова чрез дълбокото дишане, чрез задържане на въглена киселина в дробовете тези растителни клетки се засилват и продължават своя живот. Като задържа въглената киселина за по-дълго в дробовете си, човек усилва растителните клетки в себе си. А засили ли ги, той е здрав.

* * *

Страданията и мъчнотиите се дължат на бента, който съвременните хора са поставили между големия и малкия мозък, вследствие на което се спира кръвта в малкия мозък. Това спиране на кръвта създава ред болезнени състояния. Често кръвта на човека се спира в тия центрове, които са около ушите, и човек става лош, изопачава характера си, започва да се кара с всички. Най-малкото засягане на тия центрове го кара да избухне. Ако човек знае как да препраща кръвта по всички центрове на мозъка равномерно, да ги препраща от задните центрове към предните части на мозъка, той ще избегне всички аномалии в своя живот, но затова се иска знание.

* * *

Щом човек е нервен, това показва, че има застояла вода някъде в организма си. Важно е в случая да вкара в организма си прясна вода, която дава възможност в него да проработи магнетизмът. Магнетизмът е необходим, защото той гради, а електричеството движи нещата, движи биенето на сърцето. Това е космическото електричество.

* * *

Човек може да се лекува безплатно, като вземе едно червено стъкло и да прекара през него светлината. Анемичният бързо може да си помогне с червения цвят. Нервният да отделя чрез призма зеления цвят на светлината. Когато иска да засили дейността на своя мозък, да отделя жълтия цвят. Хората са оголели от недоимък на жълтата светлина.

* * *

Здравите хора се отличават по това, че имат достатъчно количество сребро в кръвта си, а богатите хора имат излишък злато в кръвта си.

* * *

Пипането осакатява хората. Пипането е достояние на много учените хора, на мъдрите.

* * *

Злото в човека е свързано с месоядството. В злото всякога има насилие. Трябва да станем добри към всички същества, за да избегнем насилието в света. Докато има насилие, никакво добро не съществува.

* * *

Вие, ако обичате, лицата ви ще светят, а сега вашите лица са набръчкани и изразяват недоволство.

* * *

Умирането не е нищо друго освен пълното изхарчване, изяждане и изпиване на благата, които Бог е дал на разположение на всеки човек. Няма нищо страшно в смъртта. Страшното е в неразбирането. За да предпази хората от смъртта, Бог казва: „От дървото за познаване на доброто и злото няма да ядете. Право ще мислите, право ще чувствате, право ще постъпвате, право ще ядете"

* * *

Ако искаш да придобиваш маниери, да имаш добра обхода, яж ябълки. Те придават нещо хубаво и свежо на

характера. Ако искаш да развиеш ума си, да станеш по-интелигентен, яж круши. За вяра яж сливи. За да се усили надеждата ти - яж череши. Черешата подхранва сърцето. Грубият да яде плодове и да отглежда цветя.

* * *

Една отрицателна мисъл в човека може да произведе склероза, неврастения, пожълтяване на очите или каквото и да е разстройство. На отрицателните мисли веднага поставете добрите, божествените мисли.

* * *

Когато човек има правилна физическа любов, той има здраво тяло, отлично и добре организирано тяло.

* * *

„Господи, от много ум страдаме". Не че човек има много ум, но той от преизобилието на информацията, която е в него, не може да канализира злото, вследствие на което не може да го впрегне на работа. И после знанията, които добива, не че не са реални, но са преходни.

* * *

Злото се дължи на онази енергия в човека, която не е поставена на място, не е впрегната на работа.

* * *

Болестта не е създадена от Бога. Човек сам създава условията за болестта и сам става болен, значи че и сам трябва да се лекува. Ако страдаш белодробно, Той ще те изпрати при тинтявата. Ако кашляш, ще те изпрати при черния пипер. Ако нямаш вяра, ще те изпрати при зелето. Ако страдаш от безлюбие, ще те изпрати при хляба.

Когато при вас дойде човек и ви създаде голяма неприятност, след него ще дойде друг, който ще ви създаде една голяма приятност. В света доброто и злото, скръбта и радостта се редуват като ден и нощ.

* * *

Всеки учен, който боледува, е прост човек, а който никога не боледува, е учен човек.

* * *

Всяко нещо, което ви спъва в живота - изхвърлете го, турете го настрана.

* * *

Духът е този, който присажда нещата. Научете се да присаждате доброто в себе си. Ако имате един порок, не считайте, че е непоправим. Порокът е един трън в човека. Отрежете този трън и го присадете. Нетърпелив си. Отрежи това клонче и го присади с търпение. Скържав си. Отрежи това клонче и го присади с щедрост. Жесток си. Отрежи жестокостта и я присади с милосърдие.

* * *

Здравето се отнася до външната страна на живота, а доброто до вътрешната, до органическата. Здравето е създало външността на тялото, неговата форма, а доброто е създало съдържанието на организма. Най-великият свят, най-чудното творение на земята - това е човекът.

Каже ли ви някой една обидна дума, и вие веднага потъмнявате: Че какво е направил този човек? Той е раздвижил само въздуха и вие се обиждате. Казал ви, че сте невежа.

Вие казвате: „Да, невежа съм, защото не бях там, когато се създаваше света. После и на слънцето не съм ходил".

* * *

Когато на един пияница му се втръсне пиенето, то злото ще изчезне. Когато хората се втръснат от злото, те ще престанат да го правят. Когато хората се освободят от злото, от своя егоизъм като от проказа, тогава те ще бъдат здрави, силни, добри и каквото вършат, ще го вършат с любов.

* * *

Когато в ума или в сърцето на човека се яви една лоша мисъл или лошо чувство, това са гноясали циреи, които трябва да излязат вън, да се пробият и да се изчисти човек от отровата, която е била в неговия организъм.

* * *

Като съзнаваш своята погрешка, ти си по-добър, отколкото когато не я съзнаваш. Когато видиш лошото в себе си, благодари на Бога, че ти е дадена светлина да го видиш.

* * *

През хиляди форми е минал един човек, докато развие в себе си една болест в най-лошата й форма. За да се излекува една болест, трябва тези форми да започнат да се повтарят, да мине болестта по обратен път през всички състояния, през които се е развивала. Тя постепенно ще отслабва, докато дойде най-после до онова първоначално проявление. И по този начин ще изчезне. Така лекува невидимият свят.

* * *

Чрез земетресението Господ освобождава някои души или някои елементи, които от дълго време са били заровени дълбоко някъде в земята.

* * *

Бог създаде човешкото тяло от земята, от неорганизираната материя. След това Той вдъхна в ноздрите му новия живот и той стана жива душа.

* * *

Вие сте учен човек, но боледувате. Аз зная, че причината за всички болести е лошата храна. Това масло, което ядете, не е чисто. Колко хора има в света, които готвят яденето си от онези материали, които Христос донесе? Като опитам хляба ви, ще видя, че и той не е такъв, какъвто трябва да бъде. Брашното нито е прясно, нито е чисто.

* * *

Ако вие приемете слънчевата топлина и светлина такива, каквито са, вие няма да може да издържите. Според някои учени слънчевата топлина е равна на шест хиляди градуса. Според други на 25, на 50 хиляди градуса и т.н. Това са все теории. Топлината на слънцето не е физическа. Като слиза слънчевата топлина, тя се трансформира в пространството, за да може да се нагоди, да внесе онзи живот в хората, към който те са приспособени. Когато светлината влезе в мозъка и там трябва да се трансформира, да се нагоди така, че да стане благоприятна за мислите. Защото мислите могат да растат само при специална светлина. Мислите могат да растат в човека така, както семената в земята. Мислите растат в мозъка, както семената в почвата и после узряват. Ако във вашия мозък влезе божествена светлина, тогава се раждат онези възвишени, благородни мисли, които облагородяват човека.

* * *

Без светлина умът не може да роди нищо и без топлина сърцето не може да роди нищо.

* * *

Живият хляб е разбраното Слово. Живото Слово поддържа живота.

* * *

Човек сам се ражда в света, но с неговото раждане на земята заедно слизат около 10-30-50-100 хиляди души, в един момент на земята. Тези души са разпръснати по земята и така се случва, че всички тези души едновременно не са бедни. Ако един от тях е закъсал, много от тях са богати и могат да му помогнат. Достатъчно е човек да отправи ума си към Бога и радиото на всички тези десет хиляди започва да работи и те се притичват на помощ.

* * *

Онова, което има да става, всичко е предвидено, ти не може да се избавиш от него. Ако се избавиш от едно зло, ще ти дойде друго, по-голямо. Ако приемеш едно зло раз-умно, с благодарност, след него идва едно добро.

* * *

Някои хора през огън минават и смъртта не ги засяга.

При Любовта и смъртта отстъпва. Ако смъртта се е доближила до едно дете, майката казва на Господа: „Господи, не давам детето си. Ако вземеш детето ми, с него и мен вземи. Остави и мен, и детето ми. То е дошло да работи, то трябва да живее". И Господ не взема детето, но е опитал волята й. Когато децата на една майка умират, това се дължи на безволието и слабата вяра на тази майка. Хората умират по единствената причина, че любовта им е слаба. Колкото повече любовта между хората отслабва, толкова повече те умират. За да не боледуват, хората трябва да живеят духовен живот, да увеличават любовта си.

* * *

На земята навред има въплътени ангели, служители на Бога, които са готови да се отзоват на всеки вик за помощ. Благодарение на тези ангели и служители Божии хората могат да понесат тези изпитания, през които минават. Земята и човешкото сърце минават през голямо преустройство. Бог създава в хората едно ново сърце и написва на него Своя Закон. Той създава и нов ум на хората, нова конструкция, за да могат да дойдат новите хора в света с ново разбиране.

* * *

Този те лъже, онзи те лъже и ти от своя страна лъжеш, докато най-после остарееш и казваш, че животът е нещо безсмислено.

* * *

Както животът на млекопитаещите беше предисловие на човешкия живот, така и човешкият живот сега е предисловие на нещо по-високо, което идва сега в света. Като говорим за човека, ние разбираме колективния човек, а не онзи, с когото се запознаваме, отделния човек. Защото като нашата цивилизация е имало много цивилизации още, но в сравнение с миналите, нашата седи по-високо.

Щом космите ти от главата изчезват, окапват, ти не можеш да разбереш света, нито да го изучаваш. Космите не търпят никакви мазилки. Мъже и жени, които обичат да мажат косите си, трябва да знаят това. От мазилките космите се развалят и не могат да възприемат впечатленията от външния свят. Природата е предвидила всичко. Ако е нужна известна мазнина, тя има своя козметика, от време на време тя намазва космите с някаква мас. Който спазва законите, ще види, че космите сами се намазват. Не съм против намазването на космите, но само един път в годината. С малко дървено масло (зехтин), но всеки ден да се мажат, няма смисъл, ще развалите косите си. Космите на главата са антени, които възприемат много нещо от външния свят.

* * *

Няма нещо в света, което човек да е повярвал и да не е станало. Пазете се да не допускате отрицателни неща. Мине ти през ума, че детето ти ще се разболее, не минава много време и то се разболява. Мине ти през ум, че слугата ти ще те обере, след време наистина те обира.

* * *

Животът изтича от една точка, която е център и отива към периферията. Ние наричаме този център на човешкия живот душа. Външният живот на душата наричаме ум - въздухът на земята. В земята се намира душата на земята. Във въздуха е умът на душата. Водата е сърцето на земята.

* * *

Бих препоръчал на всички ви да си посадите в саксия по един уханен карамфил, нискостеблен, че като плачете над него, ще вдъхвате от уханието му и ще го поливате, а не така да падат безцелно сълзите ви.

* * *

Жената се отличава по устройството на своя мозък, на своите чувства и способности кардинално от мъжа. Това не е противоречие. Това е хармония. Мъжът в друга гама е създаден. Те са две велики гами в света. Минорната гама дава дълбочина и мекота, а мажорната - височина и сила.

* * *

Нещо ти тежи в областта на сърцето. Това значи, че сърцето е натоварено с излишни чужди вещества, които не трябва да са в сърцето. Чуждото трябва да се изхвърли навън.

* * *

В златото се крие една сила, която може да произведе безсмъртие, но днес хората още не знаят как да оперират с вътрешното му богатство и затова са смъртни.

* * *

За физическото тяло засега нормалната топлина е 36 градуса. За астралното тяло топлината е друга. За умственото, за причинното тяло, съвсем друга е топлината. Причинното тяло на човека може да издържи на 273 градуса, няма нищо да усети, но от човешкото тяло при толкова градуса няма нищо да остане. Като умре, човек оставя тялото си, т.е. външната обвивка на земята. Върху това тяло сега се гради друго едно тяло, което всеки може да го види.

* * *

Когато измените вашите постъпки, вашите желания и мисли, ще видите, че лицето ви ще се измени, освежи и подмлади. Така действа духовното тяло. Щом действате със законите на Любовта, ще влезете в духовното тяло. Ако искате да станете умен човек, ще влезете в законите на умственото тяло. Ако искате да постъпвате добре, трябва да бъдете здрави. Ако искате да обичате, трябва да имате духовно тяло. Ако искате да бъдете умствено здрави, трябва да имате умствено тяло. Тези тела влизат едно в друго. Най-шуплесто е физическото тяло. Духовното тяло влиза в шуплите. Божественото тяло влиза в умственото и така всички тела съставляват едно цяло.

* * *

Вечерно време с кое тяло се разхождате? Приказвате, бягате, движите се насам-натам - това е вашето духовно тяло, а физическото е на леглото, почива си.

* * *

В бъдеще даже и главата ще оголее. Ще бъде по-добре, ако тялото остане без косми. Възприемчивостта ще бъде по-голяма. Засега те са още необходими.

* * *

Сълзите са за промивка на очите. Но не бива да се прекалява, да не се образуват мочурища. Когато нещо ви е тъжно много на душата, влезте в банята, пуснете един душ, облейте се хубаво, после си легнете малко, опитайте се да попеете.

Когато се влюбите, посрещате вашите близки, които идват от духовния свят. Щом се влюбите, благодарете, че сте се влюбили. Тогава вие посрещате същества от божествения свят, от духовния свят.

Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане.

* * *

Няма престъпна любов. Любовта носи живот. Любовта идва в света да внесе живот, светлина, знание във вас, да донесе свобода и простор, и щастие на хората.

* * *

Разсеяност понякога се дължи на едно същество, което е успяло да проникне в твоето тяло, иска да дойде непременно на земята, вълните на неговия ум и чувствания разбъркват твоя ум и ти не си спокоен, не можеш да се съсредоточиш.

* * *

Желанието на някого да се самоубие се дължи на чужди влияния. Всички вие страдате не толкова от ваши погрешки, но от погрешките и от прегрешенията на хиляди поколения ваши роднини, живели преди вас: вие изплащате постоянно чужди дългове.

* * *

По-хубава почивка от спането няма и по-хубаво състояние от работата няма.

* * *

Лошите мисли са по-злокобни от холерната микроба, която се загнездва у вас и за няколко часа е в състояние да ви отрови. Лошите чувства, користолюбието, безнадеждието

- същото нещо правят.

Това, което виждате отвън и го наричате небе, то не е никакво небе, то е отражение. Реалността е вън от нас.

* * *

Светлосинята краска е жива, подвижна, прелива се в няколко цвята. Синият цвят е почва, в която се сеят някои чувства, главно религиозни. Синият цвят не може да бъде бял, понеже белият цвят не съдейства за растенето. В синия цвят се посаждат семената на божествените чувства, за да може те да растат, цвят да дадат и плод да дадат.

* * *

Хората на любовта, които тепърва ще почнат да идват, ще имат другояче устроени тела. Те ще виждат и отпред, и отзад, и отстрани, без да се обръщат, без да движат врата и очите си. Те ще знаят всеки ден какво ще им се случи и всичко ще приемат на драго сърце. Те ни най-малко няма да се безпокоят за това, че идват болести и сиромашия. Те знаят как да впрягат на работа мъките, болестите и смъриа, те са им господари.

* * *

Космите ви не бива да са нагьрчени, а меки, гладки. Накъдрените коси не са хубави.

* * *

Един груб, лош човек има много желязо в организма си, което му е излишно, отколкото потребно. Жлъчният човек има повече мед в кръвта си, извадете излишното желязо от кръвта му. Някой е много отстъпчив, малко желязо му трябва, а някой път му трябва и отровица за жлъчката, трябва му киселина, която да разлага.

* * *

Добрият човек има знак, че е добър, носи печат, на който е отбелязано, че е добър. Провидението е турило на добрия черти на добродетелта, на разумността, на любовта.

* * *

Българинът казва: „Понеделник-поседелник" обаче той, освен че не поседява, ами тогава най-много работи - чисти, пере, мие, маже, кърпи. В понеделник ще седиш и ще размишляваш, ще продължиш неделята, ще гледаш и мислиш за красиви неща, ще мечтаеш, ще си въобразяваш, ще живееш с велики работи, за богатство, за наука, за музика и красота ще мислиш целия ден, ще се разхождаш, никаква работа, никакво пране. Ден-деница има двояко значение. Вие не знаете сега и другите дни от седмицата какво трябва да правите. Проучвайте кой ден за каква работа е най-подходящ.

* * *

Отличен стомах, отлични бели дробове, отлично устроен мозък - това са три врати, през които божественото благословение може да дойде. Чрез устата, чрез нервната система ще дойде друго благословение.

* *

Човек, за да бъде нормално здрав, трябва да дойде до десет вдишки на минута.

* * *

Безсмъртието, което ние търсим, няма да дойде от хората. Безсмъртието ще дойде от Бога. Ако ти не си свързан със своята мисъл с Бога, какво искаш? Не е необходимо да знаеш какво нещо е Бог, да имаш предвид някаква външна форма, за да се обърнеш към Него за помощ. В Бога е непреривният живот, щастието, блаженството, разумността. Всичко е в Бога.

* * *

Само праведните са определени да бъдат наследници на земята. Няма да се минат и сто хиляди години и в края на краищата земята ще бъде освободена от всичките грешни хора. Не се заблуждавайте да мислите, че грешните хора на земята благуват. Те са нещастници.

* * *

Чрез свойствата на червения цвят на светлината ние приемаме живота. Чрез свойствата на портокаления цвят придобиваме индивидуалност. Чрез свойствата на жълтия цвят укрепва нашата мисъл. Чрез зеления цвят придобиваме сила да растем. Чрез синия - укрепва нашето сърце, а чрез виолетовия ставаме мощни, силни.

* * *

Сегашната култура подобрява развиването на челото, организира най-грубата материя в човешкия организъм. Музиката, която сега ви се дава, ще организира правилно човешкото тяло. За в бъдеще ще влязат още три тона или четири тона и тогава с хармонията на всички тонове и цветове ще имаме възможност да се справяме с мъчнотиите, които имаме сега. Боледуваш нещо. Ще пееш на болестта и ще оздравееш. Но засега е още рано да говориш за тази музика.

* * *

Заболи ви коляно, ще му пеете. Ако вие не можете, ще платите на някой музикант да направи песен за болното място и ще го помолите да ви попее малко. Точно, ясно трябва да искате. Ако някой от вас се оплаче, че го боли някъде, кажете му: „Аз имам точна рецепта, ще ти дам препис от нея, рецептата е сигурна. Попей си тази песен".

* * *

Когато действа духовното тяло на човека, лицето веднага светва. Нещо приятно лъха от целия човек. Щом дойде физическият човек, веднага нещо като сянка мине през лицето, човек се свива.

* * *

Силата идва от Бога. Здравето ще го добиете от светлината. Малокръвен сте. Обикнете червения цвят на светлината. Отделете ги тези лъчи от призмата и се лекувайте с тях. Ако сте се обезсърчили, ще се обливате със сините лъчи на светлината. Ако умът ви е в безизходица, отделете жълтия цвят и така направете, че да грейне в ума. Защото умът се храни със светлина. Ако не знаете да храните ума си със светлина, вие не можете да растете и да възраствате. Това и растенията го знаят. Лъчите на светлината изобщо са едно незаменимо меню. Във вторник ще се храните с червения цвят, в сряда - с жълтия, в четвъртък със светлосиния, в петък с тъмносиния и розовия, в събота с виолетовия и черния, в неделя с оранжевия, в понеделник със зеления до жълтозелен цвят.

* * *

За да възприемете добре една храна, вие трябва да имате любов. Любовта идва чрез светлината. Най-напред събужда ума.

Храната, която слиза отгоре, дава живот. Онзи живот, който слиза от Небето, има за цел да преобрази сегашните хора. Човек по никой начин не може да се преобрази, ако той не измени храната си. Дотогава, докато вълкът се храни с месо, вълк ще си остане. Храната определя характера. За да може престъпникът да се поправи, трябва да му се дава съответна храна. Ако храните един престъпник три години с жито само, ще видите как ще се измени.

* * *

Човек не само че трябва да се откаже от месната храна, но и да се откаже от някои пороци и лоши привички. Да се откаже от известни чувства, които са много плътни, известни чувствания, с които, ако продължава да се храни с тях, ще си развали характера. 1/1 умът трябва да се храни с чисти мисли. И сърцето трябва да се храни с благородни чувства. С каквото човек се храни, такъв става.

* * *

Твърдата материя показва, че между духовната и физическата материя има едно съответствие: че едната е твърда и другата е твърда, само че божествената материя, макар и да е твърда, тя е еластична и не се чупи.

* * *

Като умираш, най-първо ще почувстваш една тъмнина, понеже около земята има един тъмен пояс, черен. Това ще продължи от една до три минути. След това ще забележиш едно зазоряване, което постепенно ще се увеличава и изведнъж ще се намериш в друг свят, с нова много мека светлина.

Ако извадиш от ума си всичко онова, което го поставя в бездействие, ще се концентрираш и веднага тази обикновена светлина ще изчезне, ще се намериш в тъмен свят, след което ще преминеш в съвсем друг свят. Това е то излъчването, при което едновременно живееш и на този свят, и на онзи. Ще видиш, че има две слънца, едното на небето, а другото на земята.

* * *

Новата и млада кръв, внесена в по-стар и болнав организъм, веднага ще го освежи, така също новата и божествена мисъл ще обнови старите ни схващания, ще внесе нова сила.

* * *

Нападне ви една болест, веднага я попитайте: „Ти имаш ли позволение от Господа да ме мъчиш или не? Ако нямаш позволение, да си вдигаш парцалите и да си вървиш!"

* * *

Главата на човека е радио с хиляди приемници, които приемат радиовълни от всички светове. Космите на главата са антени, които приемат Божията мисъл от пространството от всички светове. Затова не бива да оголява главата. Ако космите са много дебели, радиото на този човек не е хубаво, не работи правилно. Космите трябва да са меки, тънки, фини като коприна. Къдравите, много къдрави коси говорят за своенравен, капризен човек, с когото мъчно можеш да се разбереш.

* * *

За половин час може да си сготвите следната гозба: вземете две чушки, два домата и два картофа. Нарязвате доматите на ситно, на малки парченца, чушките опечени, нарежете, а картофите изчистени ще нарежете на колелца и ще ги турите да се сварят с малко вода и ще ги турите после при другия зарзават.

* * *

Ако човек има някакъв органически дефект, той се отразява върху неговото лице, но се отразява и специално върху носа му. Ако черният дроб е болен, това се отразява върху носа и очите. Ако е слаба нервната система, това се отразява върху ушите. Ушите показват какво е състоянието на нервната система на човека.

* * *

Христос имаше знания, имаше и Любов, и затова можа да нахрани с пет хляба 4-5 хиляди души и останаха 12 коша трохи. Той познаваше законите на материята и въпреки това, преди да каже да насядат да ядат, той взе хлябовете и отправи молба към Бога, към Любовта, към Мъдростта и към истината.

* * *

За да живее човек при сегашните условия като Матусал

- 969 години, той трябва да има от какво да се интересува. Не мислете, че само физическият живот е хубав, той е само предговор на други далеч по-красиви светове.

* * *

За да можем цялата Вселена да я проучим, да я разберем, да имаме понятие само за физическата й външност, за нейната материя, трябва ни едно число със 17 нули накрая. Грамадно е това число, но то представя една възможност за развитие, която Бог е вложил в нас.

Лошите мисли внасят в храната отрова, гневът - също. Като се разгневи човек, по-добре е да се нахрани хубаво, отколкото да е гладен. Храната е нещо като предпазно средство срещу отровата на гнева. Гневът отделя отровни сокове, които се отразяват зле върху празния стомах.

* * *

Във въздуха се крие божествена сила, която е в състояние да пречисти човешката кръв.

* * *

Когато човек приема храната си с любов, ще внесе в организма си най-мощните сили и енергии, които могат да обновят човека. Всяка ябълка, круша, череша, слива, картоф крият в себе си специфична сила.

Стомахът не трябва да бъде господар на главата.

Ако стомахът си свърши работата много добре, а мозъкът не свърши своята работа както трябва, тогава се раждат ред болести. Щом кръвта не приижда към главата, кръвообращението не става правилно и тогава посиняват пръстите и устните. Устните трябва да имат свеж, червен цвят.

* * *

Белият цвят идва от небето. Всички останали цветове природата праща като подаръци. И ако хората знаеха как да употребяват тези подаръци, щяха да бъдат здрави, умни. Хората днес носят червения цвят, без да знаят защо го носят. Червеният цвят прави хората смели, те трябва да знаят как и кога да го употребяват. Портокаленият цвят носи примирение; зеленият - култура, растене; земята трябва да се

оре и сее. Жълтият цвят показва, че човек трябва да бъде разумен, да използва нещата правилно. Синият цвят - да благодарим на Бога за всички блага, които ни е дал; виолетовият - да сме благодарни и да дадем от себе си не само на подобните, но на всички живи същества, към всички да сме благородни и справедливи. Черният цвят трябва да се обърне в червен.

* * *

Щом изгубиш любовта си, ти изгубваш силата си и започваш да остаряваш. Хората трябва да обичат, за да бъдат силни.

* * *

Някой боледува. Съберете се 120 души и се помолете. Тогава мисълта е мощна, не може да не помогне.

* * *

Знание има само този, който може да превърне желязото в злато, който може да използва проказата, който с едно духане може да прогони туберкулозата, който с едно махане на ръката си може да намести ума на глупака.

* * *

Всички болести показват, че сте дали достъп на един по-нисш живот до себе си. Колкото болестта е по-лоша, толкова степента на тези нисши същества е по-ниска. Хремата е най-слабата болест.

* * *

Всяка радост е една връзка с висшия божествен живот.

* * *

Ходиш и не знаеш колко са хубави и колко са полезни краката ти. Блъскаш ги по цял ден, измъчваш ги с много ходене и с тесни обуща и не се сещаш да ги помилваш, че като заболеят, почваш да им обръщаш внимание. Като те заболят краката, ще ги измиеш, ще ги помилваш, ще благодариш за тях, ще им обърнеш повечко внимание, ще ги намажеш със зехтин.

* * *

Палецът е много важен пръст - обърни му внимание, помилвай го, той е генерал, той командва.

* * *

Много от нещастията ви се дължат на това, че потискате вашите чувства. Чувствата са нещо божествено.

* * *

Когато наближи смъртта, вие изпитвате ужас от незнайното. Един е, Който може да ви избави от ноктите на смъртта. Това е Бог. Нито ангелите, нито светиите, никой не може да ви спаси. Само Бог е, Който спасява хората.

* * *

Онези тежести, с които вие сте натоварени, се дължат на това състояние на безлюбие.

* * *

Има известна лечебност в плюнката. Животните ближат раните си, за да оздравеят.

* * *

Когато човек се храни неестествено, винаги в него се образува една неестествена топлина. Онази топлина, която се увеличава, носи свои едри частици от материя. Тези едри частици при две хиляди волта могат да разкъсат тъканите на човека и той умира, но ако човек се подложи на 60 хиляди волта, електричеството ще мине през него и ще пречисти организма, без частиците му да причинят каквато и да е вреда, защото са много фини.

* * *

Грубата любов е, която разваля тъканите на душата.

* * *

Някой път лошите хора имат по-силен ум. Христос затова казва: „Синовете на този век са по-умни от Синовете на Виделината".

* * *

Люби Бога, за да те обичат.

* * *

Когато скърбим, това показва, че не вършим волята Божия, не я разбираме.

* * *

В живота има достатьчно количество енергия и материя, вследствие на което можете да живеете колкото години искате. Но вие страдате, защото давате своите тела да живеят други под наем. На вас са ви дадени тези жилища, а вие позволявате други да се настанят там. Никога не давайте апартамента (тялото), който Бог ви го е дал, под наем.

Подаграта е царска болест, дължи се на пищна, изобилна храна. Ако пък беден човек страда от подагра, тогава причината е, че много боб е ял.

* * *

Обмяната на веществата се е нарушила, защото си ял повече, дишал си малко, мислил си малко.

Може ди да изгубиш 30 килограма от тежината си, значи си умен.

* * *

Щом дяволът ви е вързал, ще постите. Ако не постите, не може да се освободите от въжетата на дявола.

* * *

Когато едно тяло има повече тъмнина, повече се окислява. Златото има малка тъмнина, затова малко се окислява. Всеки човек, който греши, има много тъмнина.

* * *

Човек не може да се избави от своите погрешки, ако не живее в светлина.

* * *

Вътрешното недоволство произтича от тъмнината, от невежеството. А от изобилието на вашето невежество и безверие е тъмнината.

Тъмнината заглушава и нямате възможности за развитие. Каквито и да са семенцата, влезли в земята, ако нямате светлина, тия семена остават в бездействие.

* * *

Колкото светлината се намалява, толкоз и умствената деятелност се намалява.

* * *

Най-високата точка е хилядолистникьт - чувството любов към Бога - в най-горната точка на главата.

* * *

Живот без движение няма.

Великите хора са другояче организирани. Не мислете, че гениалността на човека може да се прояви в едно обикновено тяло.

* * *

Когато трябва да мислиш върху нещо, снеми шапката си от главата.

* * *

Вие трябва, по което и време на нощта, да знаете къде е слънцето, да го виждате, да знаете да възприемате неговата светлина, да знаете долу ли е или горе и къде точно.

* * *

С челото си човек мисли; със задната част на главата си чувства. Само с тази част на главата, на която няма косми, човек мисли. Животните не мислят, тяхното лице цялото е обрасло в косми.

Центърът на паметта у когото е много развит (там мястото е издуто), много помни, а където е дупка, този човек не помни.

* * *

По-хубаво средство за успокояване от музиката няма.

* * *

Падението на човека седи в желанията.

* * *

Слабата памет се дължи на това, че между ума и сърцето няма съгласие. Дразните ли непрекъснато един човек с усилна памет, ще видите, че скоро паметта му ще отслабне. За да се усилва паметта, ще избягвате дразненията.

Някой умрял. Какво има да се безпокоиш - напуснал една къща, отишъл в друга къща.

* * *

Във всичките си движения трябва да сте внимателни. Вземате стол и се свиете в него, или пък се излягате. Много е важно как ще седите. Където и да сте, ще седнете изправени, краката да не се кръстосват, нито да се огъват, нито да са разкрачени.

Пазете се от ленив ум и от студено сърце.

* * *

Очите трябва да се движат - нагоре-надолу, наляво-на-дясно, а не да се движи вратът. Очите ще движите, за да приижда кръв в тях, за да се усилят. Щом очите отслабнат, човек не може да мисли, защото светлината, която влиза чрез очите в мозъка, тя образува условието да мислиш.

* * *

Леността е един голям недъг на ума, а неразположението е недъг на сърцето.

* * *

Човек, който иска да развива своята умствена сила, ще стъпва първо на пръстите и после на петите. Тези пръсти са свързани с по-висша нервна система. Тропате ли силно, като вървите, ще станете още по-нервни.

* * *

Човек, ако боледува, да има едно шишенце с вода до себе си и да намазва устните си с вода от време на време. Ако е гневлив много, да прави същото.

Една мисъл ви измъчва, турете я настрана. Тя е киселина. За да укротите киселината, трябва да намерите основа за нея. Киселината, като се съедини с основата, се укротява. Щом се разсърдите, натопете една гъбичка с вода и леко я прекарайте през устните си - най-напред ще подвижите ръката си по устните наляво, после надясно (ако причината е умствена за сръднята), но ако причината е сърдечна, ще започнете от дясно на ляво. Гъбичката да не е много мокра, да капе. Може едновременно да изпеете една песничка „Аз няма да се сърдя вече".

* * *

Песента ще спаси българина. С пеенето се разрешават мъчнотиите.

* * *

Слабата мисъл не може да образува форми. Една мисъл, за да се прояви, трябва да има съдържание и форма. Мисълта без форма ще бъде непонятна. Всеки човек, който не мисли, става лош.

* * *

Еднообразието изтощава, разнообразието усилва.

* * *

Ако се понижат трептенията на един орган, той заболява. Ако се повишат трептенията му, ще се подобри веднага състоянието.

* * *

Хубавата мисъл повишава трептенията на тялото. Лошото чувство понижава трептенията.

Всеки говор, който не е ръководен от мисълта, е енергия, която се хаби, неорганизирана енергия.

* * *

Необходимо е да изучавате отношението, което съществува между етерния двойник на човека и физическото му тяло. Етерният двойник свързва ума със сърцето.

Месната храна спира прогреса на човешката индивидуалност. Когато една храна спира развитието на човека, по-добре е да не се яде.

* * *

Някои цветя и треви само с уханието си помагат на човека да сменя поне мрачните състояния в добро настроение.

Защо са създадени ръцете на хората, само посветените знаят.

* * *

Щом се отсекат палците, човешката воля се парализира съвършено. Подвижни ли са палците, волята е в нормално положение.

* * *

Ако се сравни бързината на светлината с бързината на човешката мисъл, то бързината на светлината е като биволска кола. Мисълта се движи с квадрилиони километри в секунда.

* * *

Животните са изостанали в развитието си души.

* * *

Когато не сте разположени, помилвайте носа си 6 до 10 пъти нежно, леко.

Ако сте месоядни, яжте предните части на едно животно, а не задните. В задните части са поставени членовете на нечистотата.

Ядете ли плодове, не яжте семето, не е хубаво да се яде семето на плода.

* * *

Оплаквате се, че не ви обичат хората. Не ви обичат, понеже имате малко магнетизъм и много електричество.

* * *

Чувствата изобщо дават разширение на главата, те дават материал, но трябва и мисъл. Мисълта е, която строи хубавите форми.

* * *

Човек нищо не знае за сърцето на природата, нищо не знае за душата на Вселената и нищо не знае за духа на вечността, а пита за Онзи, към Когото няма никакво отношение.

* * *

Трябва да имате тънък ум, за да видите, че в природата всички неща са разумни. Това същество, което живее в крушата, е разумно. Съществува една интимна връзка, която сърцето на природата е турило между всички животни и човека, една вътрешна връзка. Всеки, който е скъсал връзката си с Бога, веднага умира. Сърцето на природата държи живота и продължава живота. Скъсате ли втората връзка - с ума на слънцето, веднага ще дойде умопобъркването. Трябва да държите връзка с ума на слънцето, със сърцето на природата и с душата на Вселената. Вашето сърце пулсира приблизително според пулса на природата. V някои хора, ако се отличават ударите на сърцето, то е според гъстотата на средата, в която живеят. Както е организиран човек, така са и ударите. Има едни математически отношения на ударите. Сърцето на природата, на хората и животните са свързани. Чрез сърцето на природата ще влезете в общ контакт. Докато не познавате сърцето на природата, докато функционирате със своето сърце, вашата любов ще бъде ограничена. Вашето сърце е подобно на сърцето на природата. Всяка една клетка във вашия организъм и тя си има сърце и всяко от тези сърца е свързано с общото сърце - те пулсират съобразно с туй сърце. Когато туй сърце функционира неправилно с общия организъм, тялото се разкапва. Признаете ли сърцето на природата, може да се лекувате. Ако се нараните, тогава сърцето на природата и нейните клетки се постарават и веднага раната заздравява. След няколко дни е замазано всичко.

* * *

Главата е божествената мярка. Главата на човека показва мярката, с която се мери красотата. Красивите хора имат правилни пропорции в строежа на тялото и главата.

* * *

Щом болката е нетърпима, човек изгубва съзнание. Природата отделя тази чувствителност на съзнанието, за да не страда много човек. Ако е направена една операция с упойка, за да не чувства човек, след операцията болката е двойно по-голяма. Както и да се изхитрява човек, природата е по-умна.

Болестите най-често идват от неразумно, безразборно ядене.

* * *

Сънят е хубаво, прекрасно състояние. Всичко, каквото припечелиш, в съня ще го обработваш, ще го складираш. Другия ден пак си готов за работа.

* * *

Ако някой много обича да яде, главата му в слепоочната част се разширява много.

* * *

Дразните се от всичко и постоянно, това значи, че имате нечистотии в симпатичната нервна система. Когато се натрупат нечистотии в капилярните съдове, усещате болки в ръцете, краката, в пръстите.

* * *

Защо е нехигиенично свинското месо? Щом изядете свинското месо, свинските клетки ще станат част от вас. Свинщината ще стане част от вас. Свинските клетки са много мързеливи - за да ги накараш на работа, ще харчиш повече енергия, отколкото те могат да свършат за тебе.

Плодната храна е най-здравословна, понеже е изложена на слънчевите лъчи. Там, дето светлината се увеличава, там има повече разумна енергия, повече природна енергия. Там, дето топлината се увеличава и бързината се увеличава, там има повече разумна енергия.

* * *

Ръката е справочна книга. Всичката астрология е вътре

в ръката. Всички действащи сили в природата действат в ръката.

* * *

Имате ли хрема, увеличете топлината. Подобното подоб-но лекува. Ще усилите вътрешната и външна топлина. Ще дишате топъл въздух. Хремата е един процес на чистене. Там, дето се усилва процесът, лекуването става по-бързо. Работата се свършва по-добре, когато оставим природата естествено да си свърши работата. Ние искаме да спрем хремата чрез разни медикаменти. Някой смръква солена вода, някой - студена вода, и така усложнява работата. Топло трябва на хремата.

* * *

С дишането, с яденето, с работата ние събуждаме симпатичната нервна система, а с мисленето събуждаме и поощряваме мозъчната система.

* * *

Всички песимисти имат развалена нервна система. Всички оптимисти имат здрава стомашна система.

Умирането не е страшно. Душата мяза на едно балонче, направено от много фина материя, турена в тялото, и се държи за една много тънка нишка, държи се с един тънък синкав конец под лъжичката. Като умира човек, туй балонче се отделя, скъсва се нишката и балончето излита навън. Ако сте ясновидци, ще видите с милиарди такива нишки. Вечерно време излизаш по този конец и пак по него се връщаш в тялото. Ако го нямаше този конец, не можеш да се върнеш. Желанието у човека да живее показва, че този конец е як.

Всички добри хора имат отлична дихателна система. Умният човек има отлична мозъчна система.

* * *

Всеки ден трябва да знаете колко количество въздух трябва да влезе в дробовете и по колко време трябва да седи. Всичките бронхи в дробовете трябва да бъдат отворени и всякога въздухът трябва да прониква, понеже въздухът носи една отлична енергия, без която човек не може да бъде здрав. Хубавата храна трябва да прониква в стомаха, чистият въздух в дробовете, а електричеството и магнетизмът - в човешкия мозък. Мозъкът е електрическо динамо, пълно с енергия. Най-сложната електрическа машина е вашият мозък.

* * *

Когато няма хармония между симпатичната нервна система и мозъчната нервна система, това се отразява на сърцето, пулсът не е ритмичен. За да оправиш сърцето си, трябва добре да мислиш и добре да чувстваш, тогава ритъмът, тази обща мисъл на цялата природа правилно идва и се предава по цялото тяло.

* * *

Всички искате светът вън от вас да се оправи. Светът вътре у вас трябва да се оправи.

* * *

Зеленият цвят трупа, събира навътре. Жълтият цвят разтоварва навън.

* * *

Вземете хляба - целунете го. Пиете вода - целунете я.

Дойде ли отчаянието, заловете се нещо да учите. Учението е работа.

* * *

Когато паметта се губи, малко светлина има.

* * *

Най-твърдият свят е духовният, частиците са толкова дребни, безкрайно дребни. Твърдите тела на физическия свят са много големи. Една частица на физическото поле, сравнена с една твърда частица от този духовен свят, то е все едно да сравните един атом със земята.

* * *

Страхът, скръбта, недоволството - това са все патологични състояния в човека. Безверието, отчаянието - също.

* * *

Когато човек изгуби своите желания, той става индиферентен. В древността на човек, изпаднал в това състояние, са му давали минимални дози живот, за да се усилят малко чувствата.

* *

Ако искаш да ти е мирна главата, не хвали доброто и не кори злото.

* * *

Щом се разгневите, турете си ръцете от двете страни на главата, над ушите. Това ще бъде отдушник.

* * *

Не туряйте кал във вашата глава. Калта е потребна отвън, но тази кал не трябва да бъде в човешката глава.

Физическият свят е едноизмерен, духовният свят е дву-измерен, а божественият е триизмерен.

По никой начин не казвайте, че човек може да живее без Бога. Кажете ли така, вие се осакатявате.

* * *

Когато се разболеете, пипайте си тази костичка, която е отзад зад ухото, разтривайте я леко.

* * *

Когато мислите нещо, не пипайте отзад главата си, не се почесвайте. Трябва да знаете къде да пипнете челото си. Аз само зачеквам този въпрос относно пипането, а вие сами ще го проучвате по-дълбоко. Бог ви е дал ръце, трябва да знаете как да се възпитавате чрез тях като носители на жизнени и божествени енергии. Ако се намерите в трудно положение и разумно бутате челото си, веднага от разумния свят ще ви отговорят.

* * *

Всякога отлагането да сторите нещо хубаво носи в себе си лоши последствия. От отлагането на ред идеи се е образувала вашата карма.

* * *

Не всички песни лекуват. Има песни, които лекуват, но има песни, които болести образуват.

* * *

Различните миризми на цветята дават различно състояние. Ако помиришете карамфил, той ще ви даде с уханието си хубав подтик на чувствата, но ако помиришете роза, у вас ще се събудят съвсем други чувства. А пък ако помиришете цвета на ябълка, на слива, съвсем други чувства ще изпитате. Минете през една нива, когато житото цъфти, за да видите какво влияние тази миризма ще окаже върху вас.

* * *

Външната природа, това е човекът, разложен на своите части.

* * *

Козата от охтика не страда. Здраво е козето мляко и здравословно за болни хора.

* * *

Днешната консервирана храна - това е познанието на доброто и злото. Консервираните храни са изгубили голяма част от своята хранителност.

* * *

Никога не приемайте храна, която не обичате. Малко храна ще употребявате. От малкото храна може много да извадите. По време на ядене не пийте вода. Много нездравословни състояния произтичат от лошото пиене на вода. Винаги пийте водата на глътки. Във водата се крият хранителни вещества и жизнена енергия, която поддържа организма. После има храни, за които са нужни 4-6 часа за смилане, затова те трябва да се дъвчат дълго време, защото по-голямата част от енергията се приема чрез езика. Тази фина енергия, която се взема за съграждане на тялото, се взема чрез езика. Останалата част отпосле влиза в стомаха. Дълго да се дъвче, за да може хранителната част да мине през езика, а и да не образува храната киселини и неразположение. Същото се отнася и за водата.

Водата трябва да се задържа в устата, за да може онази енергия, наречена прана, да се възприеме от езика и тогава влиза в организма. Така е и с дишането - въздухът трябва да се дъвче и да го приемате с разположение. Раздразнителните хора не дишат добре. Нетърпеливите и гневливите дишат хем бързо, хем плитко и едва пълнят с въздух само горната част на гръдния кош, а долната остава празна.

* * *

Засега съзнателната част се намира в главата; краката и ръцете усещат, но не мислят, нито съзнават. Всичката разумност е съсредоточена в човешкия мозък. Тя се предава посредством особени нерви (разумната енергия) по цялото тяло. За да дишате правилно, у вас трябва да функционират едновременно вашето съзнание и вашето самосъзнание.

* * *

Природата дава само чист въздух, а хората го замърсяват и покваряват.

* * *

Страх ви е да стоите на течение. Няма защо да се страхувате - ако съзнанието е будно и изпиете една-две чаши гореща вода, няма да се простудите.

* * *

Изстиват ви краката - концентрирайте ума си върху краката и вижте след колко минути те ще се стоплят. Ако ядеш, дишаш, пиеш вода и умът ти присъства, ще имаш непременно добри резултати.

* * *

Тук на планината, ако нещо ви заболи стомах, може да

си сварите чай от листата на ягодите или чай от боровинки. В боровинките силата е в червения цвят и понеже растат доста нависоко съдържат много прана. Церовете - това са последното нещо, което човек трябва да употребява.

* * *

Ако умът мисли едно, а сърцето чувства друго, не яжте. Ако умът е раздвоен, не дишайте.

* * *

При съзнателното дишане, след като сте дишали пра-вилно, у вас се заражда едно дълбоко желание да дишате отново. Мнозина се простудяват, като дишат, понеже поемат бързо въздуха. Много бавно трябва да поемате въздуха.

* * *

Когато някое страдание е много голямо, природата е предвидила, човек изгубва съзнание.

Правилното ходене е колкото енергия се изразходва на пръстите, толкова и на петите. Някои тръскат тялото си и вследствие на това тръскане осакатяват гръбначния си стълб и главата си, а това ще се отрази веднага и на лицето. Природата обича равномерните движения, пластични и ритмични движения.

Човек не трябва да съжалява за погрешките, които ги е направил. Има погрешки, които ако не ги е направил, не може да направи и някои добродетели.

* * *

Научете се красиво да се движите, естествено. Като вървите, да има нещо, което да ви отличава от другите. Някой си турил ръцете в джобовете, свил раменете, клатушка се,

едва си влачи краката или върви с разперени пръсти.

* * *

Ще давате с лявата ръка, ще вземате с дясната. Всички движения трябва да са плавни, не отсечени, с опънати крайници, бодро, но пластично, с мекота. Има известни криви линии, които трябва да ги изпълнявате естествено. Правите линии са за много умните хора. Правите линии са за гениалните хора, кривите са за талантливите. Важното е, каквото и да прави човек, да е красиво. Сега ще правите усилия да изправите погрешките на миналите поколения.

Това, което се възприема с едното око, не е еднакво с това, което приемате с другото око.

* * *

Както цветята познавате по тяхната миризма, така и човек се познава по миризмата. По интонацията, по неговия говор също може да го познаете. Гласът мек или груб, глух или ясен, изобщо тембърът много говори за същината на човека.

* * *

Интуицията е едно установено чувство на минала опитност. Малко погрешки стават, ако човек се ръководи от интуицията си. Интуицията е като далекоглед, който открива световете, които за обикновеното съзнание са непонятни.

* * *

Веждите са антени. Тънките вежди говорят за развита ин- туиция, те схващат късите вълни, надалече виждат. Дебелите вежди схващат дългите вълни, наблизо, днес виждат горе-долу, но за утре не могат да предсказват. Хора с дебели

вежди живеят на физическото поде, интересуват ги близки работи, бъдещето не ги интересува.

* * *

Ако ви боли стомахът, ще разтривате корена, основата на пръстите, да се лекувате. Ако ви болят гърдите, ще разтривате средната част, а ако главата ви боли, ще разтривате крайната част на пръстите. Изкуство е да знаете как да разтривате тези места.

* * *

Лявата ръка е диплом за сърцето ви, дясната е диплом за ума ви. Ръцете изобщо показват какво сте учили, какво сте постигнали, как сте постъпвали.

* * *

Не всички болести могат да се лекуват резултатно с пост, с гладуване. Бъдете много внимателни в това отношение. Опитвайте по малко, постепенно, наблюдавайте се, ако видите, че нещо не върви, спрете поста.

* * *

Има същества, които са излезли от слънцето преди планетите да са излезли. Когато слънцето е започнало да се сгъстява, да се отделят всичките крайни планети във вид на кръгове, има същества, които са излезли по-после. Първите същества се отличават от втория кръг, от третия, от четвъртия, от петия и от най-последния.

* * *

Една от причините за болки в главата е някъде в стомаха. Там капилярните съдове не действат правилно, вследствие на което и симпатичната нервна система не функционира правилно, а тя е, която доставя повече сила, повече влага в храносмилането. Най-големите функции на тялото се изпълняват от симпатичната нервна система. Като изпратите тази енергия някъде в очите си, тя постепенно ще слезе и главоболието ще изчезне. Ще концентрирате ума си и ще мислите кои са причините, че ви боли главата. Може да сте се раздразнили, да сте се скарали с някого или сте казали някои неща, които не са верни. Кривите мисли свиват капилярните съдове и с това противодействат на кръвообращението. Всяка добра мисъл действа правилно на кръвообращението, на дишането и на мисълта.

* * *

От време на време милвайте главата си там, където е центърът на божествената Любов, да приемете повече светлина и топлина и ще кажете: „Да възприема това, което слиза отгоре. Аз съм готов като възприема божията любов, да я приложа в живота си с всичката си мощ и сила, които имам".

* * *

През месец март, от 20 март до 20 април, всички ще се занимавате с главата си, с мозъка си.

Не можеш да придобиеш живота без божествената любов. Знание без тази любов - нищо не може да допринесе.

* * *

В бъдеще, когато хората и животните се нагодят повече към хляба и растителната храна, месоядните животни ще намалеят.

Един ден душата ще се храни само със Словото и тогава човек ще бъде здрав, няма да боледува. Ако сега боледувате, това значи, че не се храните със Словото Божие.

* * *

Колкото по-нечист е вашият живот, толкова повече плюн-ки излизат навън.

* * *

Щом изпълняваш волята на Бога, ще бъдеш здрав и разположен.

* * *

Ако някой ти дава нещо даром, но ти си недоволен и отказваш да го приемеш, между вас се създава карма. Недоволството създава кармата.

* * *

Всички хора, от които излиза неприятна миризма, са пътници за другия свят. Те не са завършили своето развитие на земята и ще отиват и ще се връщат постоянно, докато не почнат да ухаят.

* * *

Човек остарява от леност, а се подмладява от учение и работа.

* * *

Спасението на човека е в Словото Божие. То служи като лек за тялото и храна за душата. Словото трябва да проникне така в човека, че да не се нуждае от външен хляб.

Лошите мисли и чувства са причина за отделянето на лоша миризма от човека. Каква смрад излиза от някои хора! В такова тяло Духът не може да дойде да работи. То трябва да се пречисти основно.

За да се освободите от кашлицата, възлюбете я. Като я обикнете, тя ще ви напусне. Ако двама души обикнат онзи, който кашля, скоро ще го излекуват. Кашлицата идва след понижаване вибрациите на организма. Щом се повишат вибрациите, кашлицата минава. Любовта е в състояние да повиши вибрациите. Белите дробове трябва да се изчистят от нечистотиите и лигавата течност, която е запушила бронхите. Някои могат да се лекуват дори само с лучените люспи.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...