Jump to content

Обща хронология


Recommended Posts

Обща хронология от раждането на Учителя 1864г. до 1944г.

Хронологията ще включва:

1. Писма от Учителя и до Учителя

2. Беседи, изнасяни през годините - хронологично подредени

3. Всички събития и случи от живота на братството, които са описани в Изгревите.

4. Всички открити други документи от Учителя

5. Снимки, които са правени през съответната година.

6. Могат да се включат и събития от България и света през съответната година, за да могат да се съпоставят събитията. Целта е да се подреди хронологично най-много запазена информация от живота на Учителя и братството, за да може желаещите да се ориентират във времето и събитията.

Вл.: Могат да се сложат и астрологични данни за някои от по-важните събития.

Link to comment
Share on other sites

1918

  • Пеньо Киров завършва земния си път (27 Януари 1918).
  • Димитър Голов завършва земния си път (26 Октомври 1918).
  • След военната капитулация на България при Добро поле (15 Септември 1918) Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира в полза на сина си Борис.
  • В първите следвоенни години към Бялото Братство се присъединява ново поколение българи, предимно студенти и интелектуалци, родени през последните две десетилетия на XIX или в първите години на XX век:
    • Паша Теодорова, Савка Керемидчиева, Елена Андреева, Мария Тодорова, Мара Белчева, Олга Славчева, Невена Неделчева, Стоянка Илиева, Весела Несторова, Борис Николов, Методий Константинов, Георги Томалевски, Георги Радев, Любомир Лулчев, Петър Пампоров, Влад Пашов, Петър Камбуров, Марин Камбуров, Борис Рогев, Николай Дойнов, Петър Димков, Елиезер Коен и много други. По това време в провинцията са оформени седем по-големи групи на Бялото Братство: във Варна - с ръководител Манол Иванов, в Бургас - с ръководител Тодор Стоименов, във Велико Търново - с ръководител Константин Иларионов, в Русе - с ръководител Никола Ватев, в Стара Загора - с ръководител Панайот Ковачев, в Пловдив - с ръководител Петко Епитропов и в Казанлък - с ръководител Захари Желев.

    [*]Борис III e Цар от 3 октомври 1918г. до 28.август 1943г.

Link to comment
Share on other sites

1920

"В България Беинса Дуно подготвя Духовен университет. За начало открива Клас за развиване на добродетели. Там се изучават значенията на цветовете и символни изображения на духовни сили и прояви, като Пентаграма, Знамето на Веригата и др.

За подготовка на бъдещата си Школа Учителят държи три беседи:

 

„Кротостта и смирението"- само за бъдещите ученички;

 

„Електричеството и магнетизмът”- само за бъдещите ученици;

 

„Мъчението" - за бъдещите сестри-ученички и братя-ученици.

 

Не е случайно, че първите две беседи са изнесени на 22 януари, когато слънцето влиза в знака Водолей - знакът на Новата Епоха. Третата беседа е дадена на 5 февруари - две седмици по-късно.

 

Учителят поставя високи критерии за учениците и те показват, че още не са готови за този път. Трябват им още две години, за да узреят тези идеи в техните съзнания. Те още не схващат, че това е принципно ново учение и го смесват с окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството. И го тълкуват от гледна точка на тези учения, според това кой какво познава. А лъчезарният Световен Учител обяви още преди две хилядолетия, че „за новото вино са необходими нови мехове". За изясняване и различаване, на 12 февруари - седмица след последната беседа - Учителят изнася беседа по нашата тема, от която ще цитирам някои мисли."

Link to comment
Share on other sites

Времени линкове

1896 "Науката и възпитанието 1896г"

1897.09.02- ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ

1901г. - „Темпераментите“ е статия от Учителя поместена в сп. „Родина“, год. ІІІ, 1901, книжка VI-VII.

1900-1915 - Веднъж в годината, през месец август, провежда срещи на "Веригата" - духовни събори, в които участват само поканени от Него хора.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...