Jump to content
Hristo Vatev

Глава 11. БЪДЕЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТА И ЦЪРКВАТА.

Recommended Posts

Глава 11. БЪДЕЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТА И ЦЪРКВАТА.

73,1. Бъдещатото състояние на света ще бъде точно такова, каквото e било до сега, тъй като огромните промени, които са се случили в духовния свят, не водят до промени във външните проявления в природния свят. Точно както преди, ще има политика, мирни споразумения, съюзи и войни, и всичко останало, отнасящо се до обществото, като цяло и в частност. Когато Господ е казал:

Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.

Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове; (Матей 24:6, 7),

Той не е имал в предвид че тези събития ще се случат в природния свят, но съответстващите им в духовния свят. Тъй като Словото на пророчеството му не се отнася за царствата на земята, нито за хората на нея, не се отнасят за войни нито за глад и мор, нито за земетресения на земята, но за събитя в духовния свят, които им съответстват. За какво става въпрос в съшност е обяснено в „Небесни Тайни „,вижте връзките, предоставени в края на главата (1).

73,2. Бъдещото състояние на Църквата, обаче, няма да бъде същото. Тя може да изглежда по същия начин външно, но ще бъде различна вътрешно. Както и преди, църквите ще се различават една от друга на външен вид, както и преди, ще се различават в ученията си, и ще има и религии, както и сега има сред езичниците. Но занапред у хората на църквата ще има по-голяма свобода в мисленето(размишлението) относно въпросите на вярата, и следователно относно духовните неща, имащи отношение към небето, в следствие на възстановяването на духовна свобода. Защото всичко в небето и в ада е приведено в порядък(ред) и всяка мисъл за Божественото или против Божественото идва от там, от небесата всяка мисъл в хармония с Божественото, а от ада – всяка мисъл която се противопоставя на Божественото. Но хората не са наясно с тази промяна на състоянието, защото те не могат да повлияят на това, и тъй като те не знаят нищо за духовната свобода и вдъхновението на духовния свят. Въпреки това, тя се усеща в небесата, както и самия човек я усеща след смъртта си. На човекът му се връща духовната свобода, защото сега му е известен духовният смисъл на Словото, и по този начин открива Божествените истини повече чрез вътрешния порядък, понеже в миналото си състояние, нямало да може да ги разбере, а ако знаел за тях,щял да ги оскверни. В „Небе и Ад“ (597, до края), че човешката свобода зависи от равновесието между Небесата и Ада, и че човек на може да бъде преобразуван ако не живее в свобода.

74. Имах различни беседи с ангелите за бъдещото състояние на църквата. Те казаха, че не знаят какво ще се случи, защото само един Господ знае бъдещето. Но те знаели, че робството и живота в плен, в който е живял до сега човека на църквата са премахнати сега, чрез възстановяване на свободата, той може по-добре да разбира вътрешните истини ако иска, и така, ако той иска да стане вътрешен човек . Но те казаха, че те имат слаби очаквания относно хората от Християнската църква, имат повече надежда за хората които са далеч от заразата на християнския свят, , защото такива хора са в състояние да получат духовна светлина и да станат небесно – духовни хора. Те казаха, че в сегашнто време вътрешните истини се откриват сред тези хора, и се придобиват с духовна вяра, тоест в техния живот и в техните сърца, и те се покланят на Господа..

АВТОРСКИ БЕЛЕЖКИ

„Война“ в Словото означава духовни сражения (AC 1659, 1664, 8295, 10 455). Следователно, всички военни оръжия като лък, меч и щит, имат определено значение, касаещо духовните битки (AC 1788, 2686).

„Царства означава църквата по отношение на истините и лъжите (AC 1672, 2547). „Народи”означават различните видове добро и зло (AC 1059, 1159, 1205, 1258, 1260, 1416, 1849, 4574, 6005, 6306, 6858, 8054, 8317, 9320, 9327).

„Глад“ означава липсата на познание за истините и доброто (AC 1460, 3364, 5277, 5279, 5281, 5300, 5360, 5376, 5893), така и на опустошаването на църквата (АС 5279, 54I5, 5576, 6110, 6144, 7102).

„Мор“ означава опустошение и прекратяване на доброто и истините (AC 7102, 7505, 7507, 7511).

„Земетресение“ означава промени в състоянието на църквата (AC 3355).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×