Jump to content

Писма на Боян Боев -Том 1


Recommended Posts

https://petardanov.com/files/file/930-%7B?%7D/

Разговори с Учителя

Писма на Боян Боев

книга първа
BB_pisma_1.jpg

Боян Д. Боев (1883 1963), един от най-ревностните ученици на мировия учител Беинса Дуно, е известен не само като изследовател и публицист в различни области на окултните и духовните науки, но и като хроникьор на важни събития в живота на Бялото братство.

Настоя1цата книга е съставена от писмата му до последователи на Учението. С документална точност в тях той отразява събития и разговори, свързани с делото на Учителя. Поради това те представляват изключително ценен документ както за последователите на учението на всемирното Бяло братство, така и за неговите изследователи.

При редакцията на текстовете сме се постарали максимално да запазим терминологията и начина на изразяване в началото на века. Запазили сме и оригиналното подреждане на текстовете, но сме отстранили някои допуснати повторения.

Посланието в писмата на брат Боян Боев е за духовно пробуждане, освобождаване и възраждане на човешката душа, за което той работи всеотдайно през целия си живот.© ALPHA-DAR, 2000
Съставител Боян Боев
ISBN 954-8785-30-7

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...