Jump to content

Изгревът - Том 29


Recommended Posts

Почти целият том е със снимки.

https://petardanov.com/files/file/1053-%7B?%7D/

Съдържание Изгревъттом XXIX

ВЕРУЮ НА ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА

- БЕИНСА ДУНО. СЪС СВЕТСКО ИМЕ ПЕТЪР ДЪНОВ 3

20 декември 1926 г, Разговори на Учителя Дънов с ръководителите иа братските кръжоци в страната.

.Изгревът*, т. 12. с. 2. т. 14. с 697-699. 768-772

ВЕРУЮ НА ЧЕЛОВЕКЪТ ЗЕМЕН И НЕБЕСЕН.

ПРЕБИВАВАЩ ПО ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА *

16 ч. 45 мин., 31 декември 1999 г.. Вергилий Кръстев

веруюто на человека земен отговаря по точки на Веруюто на Великия Учител .Изгревът*, т 12, с. 3; т. 14. с. 770

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ - БЕИНСА ДУНО

И БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА 5

.Изгревът", т 12. с. 477

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ - БЕИНСА ДУНО

И БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА 6

.Изгревът", т 1. с. 632-672 / т 12 изд. 2011. с. 730-782

1. СНИМКИ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

И НЕГОВИ СЪВРЕМЕННИЦИ. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 7

Бележки към снимките / Вергилий Кръстев 573

Послодми слова на Учителя Дънов 586

Бележки за съборите на Бялото Братство през 1926 и 1927 г. / Вергилий Кръстев 587

Духът на Истината в Школата на Учителя Дънов и Духът на заблуждението в деянията чсловечсски. Космогония и Слово

иа Всемировият Учител - Беинса Дуко / Вергилий Кръстев 588

Пътят на ученика / Вергилий Кръстев 595

2. ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА.

СЪБОРНИ БЕСЕДИ ОТ УЧИТЕЛЯ ДАДЕНИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО ПРИ СРЕЩАТА ИМ В ГР. СОФИЯ. НА

„ИЗГРЕВА”, ПРЕЗ ЛЯТОТО 1927 г. (фототипно издание) 595

Молитва на Учителя Лотър Дънов за Божието обещание 596

Фототипно издание 597

Снимки от строежа на Салона на Изгревът и събора на Бялото Братство, 1927 г. 716

Съдържание на приложенията: архивни записи с музика на Учителя Беинса Дуно

в аранжимент на д*р Филип Стоицев / тоирежисьор Ангелия Вихрова 732

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...