Jump to content

Писмо от Божанка Ганева


Recommended Posts

МАРШ НА СВЕТЛИТЕ СИЛИ

Три концерта от цикъла „Музикалното творчество на Петър Дънов”

През 2014 - 2016 г. в зала „България” звучеше за първи път цялото музикално творчество на Учителя, изпълнено на високо професионално ниво от елитни български музикални състави и солисти. Това голямо духовно и културно събитие беше посветено на 150-годишнината от рождението на Учителя и бе инициатива на брат Петър Ганев, който пръв от братските музиканти обработи музиката на Учителя по начин, подходящ за представянето й на висока сцена. Тази задача е била завещана от Учителя за разрешаване в бъдещето. Музиката на Учителя е солова и се нуждае от композиторско доразвиване за да бъде представена пред широката аудитория. Tова е твърде отговорна задача. Защото добрата обработка трябва да се съхрани автентичния характер на музиката на Учителя – да се слее с оригинала и да развие неговия духовен потенциал. Затова е необходимо не само високо композиторско майсторство, но и познаване в дълбочина на принципите на учението на Учителя и цялостно владеене на Неговото музикално творчество. Тъй като музиката е превод на принципите на учението в един по-абстрактен свят – светът на душата. Учителят казва за нея: „На земята най-гениален израз на разумността е музиката, защото музиката е сгъстена светлина, а светлината е израз на мисъл”. В трудното време, в което живеем - на границата между две епохи, пълното представяне на музиката на Учителя в най-голямата концертна зала у нас, се превърна в победен Марш на светлите сили. Силите на Доброто идват чрез музиката на Учителя да спасят и преобразят света и да покажат на хората пътя към Божествената Любов.

СТАВАЙ, ДЪЩЕ!

Четвърти концерт

В четвъртия концерт от цикъла, състоял се на рождения ден на Учителя, 11 юли, имаха акцент песните на Учителя в народен стил. Заглавието на концерта „СТАВАЙ, ДЪЩЕ”, според едноименната песен, отразяваше мисията на Учителя за събуждане на Божественото в човешката душа. Това се извършва при смяната на епохата на грехопадението - когато Божественото спи, с епохата на Любовта - когато душата се събужда и съзнателно отива да работи в служба на Господа. Песента беше изпълнена с вдъхновение от сопраното Пламена Гиргинова. В този концерт прозвучаха и други, рядко изпълнявани песни на Учителя в народен стил, в изпълнение на Националния Филхармоничен Хор „Светослав Обретенов” и Камерен Ансамбъл „Софийски солисти”: „Не ли думах”, „А бре, синко”, „Бащина песен – Угледна мома”. Те бяха майсторски разработени в специфичния за Учителя „духовно-народностен стил” за изпълнение от хор и оркестър от диригента и композитора Петър Ганев, който този път самостоятелно подготви хора за участие в предстоящия концерт /тъй като концерта съвпадаше с конкурс за нов диригент на хора/.

Учителят работи дълги години за отварянето на „затворения кръг”, в който според Него се намира българската народна музика. По този начин Той помага на колективната душа на българския народ да напусне ограниченията и да направи решителна крачка напред към Новата епоха. Учителят дава модел за подмяна на негативната образност в бавните български народни песни с ново, оптимистично съдържание в духа на новите идеи /”Ставай, дъще”, „Татунчо” и др./, извайва нови идеални образи на хората от Новата епоха: „Ти си ме, мамо, човек красив родила” /Новият Адам в „Слънчеви лъчи” от Паневритмията/, добродетелна мома, послушен син /”Не ли думах”, „А бре синко”/, заменя човешката любов с Божествена /”Българска рапсодия”/ и др. Свидетелство за добрите резултати на този окултен подход за работа с българската народна музика беше големия ентусиазъм и радост, с които хористите от Националния Филхармоничен Хор разучиха и изпълниха песните на Учителя в народен стил. Те чувстваха своята роля на първи изпълнители на нещо новаторско и уникално в българската музика и го правеха с духовно съпричастие.

На концерта бяха представени с голям успех и други дълбоко стойностни и рядко изпълнявани песни на Учителя: „Гласът на живия Господ” /Новото възкресение/, изпълнена с духовна мощ и сила от сопраното Марияна Панова, „Песента на ангелите”, прекрасно интерпретирана от сестрите – сопрани Пламена и Гиргина Гиргинови, „Правда”, „Буря” /басът Пламен Бейков/, „Добър ден” и „Давай, давай” /баритонът Атанас Младенов/. Топло бяха аплодирани от публиката всички песни в програмата, сред които се открояваха „Отче наш” /М. Панова/, „Вяра светла” /Г. Гиргинова/, „Бог е любов” /втори вариант – Пл. Гиргинова/ и др. Концертът завърши с песента „Блага дума”, която въодушеви сцена и публика чрез една колективно споделена добродетел, обединяваща душите на хората и подготвяща ги за новата култура на Любовта.

ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ

Пети концерт

Петият концерт от цикъла, състоял се на 27 септември, ни отведе в нашата божествена родина, където слънцето никога не залязва и където хората живеят братски. Това послание на Божествения свят беше вълнуващо доведено до нас от знаменитото сопрано Цветана Бандаловска – първи солист на Софийска Национална Опера. Под вещото ръководство на диригента и автор на обработките Петър Ганев тя придаде на песента неповторимо звучене, което я превърна в празник за душата. В концерта участваха шест от седемте именити солисти на цикъла и всеки от тях вложи своя висок талант в служба на Божествената красота и хармония в музиката на Учителя. П. Ганев се беше погрижил за най-добрата изява на всеки от певците като им беше възложил подходящ за техните качества репертоар. Неговите майсторски обработки на песните на Учителя разкриваха същността иа оригиналния замисъл и засилваха неговото художествено внушение. Пламена Гиргинова изпълни с лекота и съвършенство трудни за интерпретация песни /”Студът всичко дава”, „Малката буболечица”/, като накрая стопли душите ни с прекрасната Молитва „Чуй, Господи”. Тази обработка е един от шедьоврите в творческата работа на П. Ганев с музиката на Учителя и поради това е любима за изпълнение от много братски музиканти. За първи път в цикъла се включи чудесното сопрано Вера Гиргинова, която зарадва публиката със собствен дълбокоодухотворен прочит на известните песни „Венир Бенир”, „Ранен час” и „Мелодия-Озарение”. Цветана Бандаловска ни поднесе божествено изпълнение на „Господи, колко Те обичам”, „Духът ми шепне това” и на любимата за всички песен „Радост”. Марияна Панова въодушеви публиката с разтърсващи духовни глъбини в широкия диапазон на „Нева Сензу”, проникновен молитвен дух на „Господи, Ти си всичко за мен” и лъчезарно-светлата „Радост за душата”. Гиргина Гиргинова изпя с кристален тембър едни от най-светлите стихове в Стария Завет – уникалната песен „Ще се развеселя” по текст на Исая, създаде реално преживяване на възпятите добродетели в „Милост, благост” и бодро, радостно настроение в „Зов на планината”. Атанас Младенов вдъхна у всички ни надежда с песента „Ти ще сполучиш в живота”, което става възможно с изгряването на вътрешното слънце у човека в „светлия, прав път на чистите души” /”В зорите на живота” и „Кажи ми, светли Божи лъч”/.

Националният Филхармоничен хор поднесе за първи път многогласно изпълнение на санскритските песни „Фир Фюр Фен”, „Аин Фаси” и „Вътрешният глас на Бога”, което само по себе си, в духовно извисените обработки на П. Ганев, беше събитие от висок ранг. Публиката чу за първи път още хорово изпълнение на „Побеждаване” от Паневритмията, внасяща у всички оптимизъм и сила, на „Песен на зората” и „Мога да любя”, както и на „Сладко, медено”, с която в ликуваща радост и общо изпълнение на сцена и публика завърши концерта. Удивителното въздействие на музиката на Учителя се дължи преди всичко на нейния универсален позитивизъм, който повдига душите на хората в един нов свят на красота, хармония, мир и съвършенство.

СТРАННИК СЪМ В ТОЗИ СВЯТ

Шести концерт

Шестият концерт от цикъла се състоя на 15-ти ноември. Неговото мото, чрез едноименната песен, ни свързваше с великата самота на Учителя като Божествен посланик всред противоречията и несъвършенството на човешкия свят. Всяка мисия за повдигане на съзнанието на хората тук на земята е велика жертва в служба на цялото и пълно сливане с Божията воля. Такъв е подвигът на Христовата жертва, който повежда душите на хората към света на Божествената :юбов. Тази свещена изповед на Учителя бележи един от върховете и в майсторството на П. Ганев като композитор, обработващ музиката на Учителя. Неговият подход към оригинала създава атмосфера на мирова скръб от една страна и дълбоко възвисяващ мистицизъм от друга и те ни бяха поднесени с величаво могъщество от прекрасния български бас Пламен Бейков. „Странникът” беше емоционална и духовна кулминация на първата част от концерта, който имаше и много други върхове „осемхилядници” и приличаше /в преносен смисъл/ на величествена панорама на Хималаите, гледани отвисоко. В концерта участваха за първи път всичките седем солисти на цикъла, като специален гост беше прочутото Цигулково дуо Ангел Станков - Йосиф Радионов /и двамата професори и водещи български цигулари/. Те изпълниха блестящо 5 песни от Учителя, три от които в жизнерадостен дует със съпровод на оркестър /водещ А. Станков/ - ”Малкият извор”, „Играта на поточето” и „Мелодия – Озарение” и две в солово изпълнение. „Нева Сензу” е един от шедьоврите в творчеството на Учителя и уникалната обработка на П. Ганев създава за тази свещена мелодия едно неуловимо поле от висока енергия, на базата на което тя разкрива дълбочината на своята духовна сила. Тази песен беше изпълнена с мистично вдъхновение от един от най-добрите български цигулари – Йосиф Радионов и развълнува дълбоко публиката. Една от големите заслуги на Петър Ганев в работата му с музиката на Учителя е приобщаването на високи авторитети в българската професионална музика към стойностите на окултната музика. Това се реализира в редица от многобройните му концерти. На този концерт чухме за първи път интерпретация на „Българска рапсодия” от прочутата българска оперна певица Цветана Бандаловска. Нейното изпълнение извади на показ нова, неподозирана красота и сила на внушение в слънчевия замисъл на Учителя, пренастройващ неусетно съзнанието ни към категориите на Божествения свят. Марияна Панова потопи присъстващите в дълбоко молитвен дух чрез песента „Теб търся, Господи” /нов текст на Тема 9 от Б. Ганева/ и ги зарадва с високото си майсторство в „Житеното зърно” – тема от Учителя, разработена от В. Несторова. Пламена Гиргинова изгради с увереност и духовна светлина света на Истината, която носи свобода за човешката душа /„Кажи ми ти, истината”/ и пресъздаде лъчезарния свят на слънчевия изгрев /Мелодия 3 по текст на Ст. Илиева/. Гиргина Гиргинова изпя с въодушевление за първи път инструменталната мелодия „Песен на детето” с нов текст от Петър Ганев и беше бурно аплодирана от публиката. Самото название „песен” предпоставя съчетаване на тази мелодия със слово. Това беше направено от П. Ганев с вдъхновение, разкриващо образния свят на децата в духа на новите идеи на Учителя. Картини от природата и любими горски обитатели се преплитаха с призив към най-младите за работа със земята и възхвала на силите на пролетта. Вера Гиргинова изпълни залата с любов и светлина чрез вълнуващото изпълнение на песните „Стани, стани” и „Вечер, сутрин”. Солистът на Софийска опера Атанас Младенов показа високо майсторство в ”Мога да кажа, че слънцето утре ще изгрей” и „Грее, грее светлината”. Удивително е как този млад, талантлив певец навлиза с лекота в дълбокия смисъл на песните на Учителя и предава на публиката техния съкровен характер с трогателна простота и съвършенство. В „Грее, грее” П. Ганев ни изненада приятно с новаторска обработка във флажолети, пораждащи асоциация с пречупването на слънчевите лъчи.

Втората част на концерта беше едно изключително преживяване. В нея чухме за първи път хорово изпълнение на прекрасната Молитва на Ученика – песента „Махар Бену Аба” в дълбоко мистичната обработка на Петър Ганев, която в майсторската интерпретация на Националния Филхармоничен Хор ни отведе към високи светове. За първи път бяха изпълнени многогласно от хор и две любими, широко популярни песни от Паневритмията – „Красота и подвижност” и „Радостта на земята”, които предизвикаха огромно въодушевление и възторг у публиката. Чухме също завладяващо хорово изпълнение на величествените „Химни на слънцето”, последвани от трансцеденталната молитва „Вярвам в Теб, Господи!”, в която Учителят новаторски си служи с множество модулации, за да изрази постепенното обхващане на всемира извън време и пространство. Но най-големия подарък беше оставен за на края – това беше свещения „Марш на светлите сили” /инструментална мелодия от Учителя/, изпълнен за първи път хорово с нов текст от Петър Ганев. Текстът на тази песен е съчинен от П. Ганев рано сутринта, като е приет изцяло наведнъж като духовно послание. Той отразява в дълбоко единство характера на мелодията, рисувайки в картини живота на Шестата раса. Тази божествена песен на Учителя, обработена достойно от П. Ганев за хор, оркестър и солисти, отведе цялата зала на Небето и показа на хората как изглежда света отвисоко с погледа на Божествената Любов! Всички се обединиха и се обикнаха, защото почувставаха сърцата си пълни с Любовта на Всевишния! Така работи Бог за идването на Новата епоха!

Седмият, заключителен концерт от цикъла „Музикалното творчество на Петър Дънов” ще бъде на 20 – февруари 2016 г.., събота, от 18 ч. в зала „България”. Той се нарича „НОВОТО БИТИЕ” - по едноименния солов песенен цикъл. В него Учителят създава по музически път Новият Адам – човекът „по образ и подобие Божие”, който ще живее според законите на Божествения свят. П. Ганев е обработил този цикъл за изпълнението му на сцена, превръщайки го в оратория за хор и оркестър. Тя ще бъде изпълнена в зала „България” за трети път. В последния концерт ще чуете като „бис” и някои от най-добрите изпълнения на концертите от цикъла.

Заповядайте на заключителния концерт! Нека всички заедно вземем участие във великата мистерия по сътворяването на Новия Адам!

В заключение привеждам няколко мнения за концертите от цикъла от страна на публиката:

Лили Димкова /художник/:

Музиката на Учителя е универсално послание към вселената и към всички светове и тази музика се представя в цикъл от 7 концерта в зала "България" като инициатива на Петър Ганев с негов несравним аранжимент. Изживяването на тези концерти е неповторимо! Душите ни се докосват до величието на Божия замисъл! Музиката е окултна математика и това усещаме в перфектното изпълнение на всички. Излизайки от концертите, душите ни пеят, пълни с хармония! На Петър Ганев и на всички участници - дълбок поклон и огромна Благодарност!

Благовест Жеков /музикант/:

Цикълът е апогей в представянето на музиката на Учителя досега, което се дължи на изключителната хармония, която Петър Ганев постига с духа на музиката на Учителя в своите аранжименти и интерпретация, както и на високия професионализъм на участниците, които е подбрал. Това уникално постижение трябва да се покаже не само в България, но и по целия свят! Пожелавам на Петър Ганев успех в неговата благородна мисия за разпространението на музиката на Учителя!

Проф. Недялчо Тодоров /цигулар/

Драги приятели, сем. Ганеви, приемете поздравленията ми за Шестия концерт от цикъла! Възхитен съм от вашето творческо дело! Енергията, която излъчвате, е колосална и уникална!

Татяна Грънчарова /Братска група - Разлог/:

Чрез концертите от цикъла, на които нашата братска група присъства редовно, последователите на Учителя от провинцията имат уникалната възможност на живо да се докоснат до Неговата вълшебна музика. Макар и за кратко преживяваме неповторими мигове на душевна наслада и мир! Благодарим на инициаторите в лицето на Петър Ганев, който е и диригент, и автор на обработките, на солистите, на хора и оркестъра! Да изпълняваш музиката на един Велик мислител, да успееш да докоснеш с нея сърцата на слушателите, се изисква повече от умение - изисква се ДУША!

Камелия Костадинова /Природно училище”Творилци”- с. Рилци, Благоевградско/:

Благодарим ви за това, че сте такива чисти проводници на Духа! Присъствахме на първия, втория и четвъртия концерт от цикъла. По време на концертите се усеща голямо омиротворение, присъствие на Духа, сякаш хор от светли същества пеят и свирят на сцената, а други са в залата сред публиката. Човек се изпълва вътрешно с музика от висините и неоценими богатства, които продължават да работят дълго след концертите. Това е светла и чиста храна за душата.Сърдечно благодарим за работата, която вършите, за голямото вдъхновение, което вливате в толкова много хора, част, от които успяват да присъстват на концертите, а друга - стават съпричастни чрез споделянето на записите. Ще се радваме да присъстваме и на следващите концерти и да ви подкрепяме чрез споделяне и обща работа в разумните и добри дела!

Божанка Ганева

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...