Jump to content

Аурата на Учителя - неизвестен автор


Recommended Posts

https://petardanov.com/files/file/1206-%7B?%7D/Аурата на Учителя

Видях аурата на Учителя няколко пъти и то обикновено неделен ден след беседата, която Учителят държеше редовно от 10 до 11½ - 12 часа преди обед. Защо това ставаше след неделната беседа, а не след някоя от другите беседи, които Учителят изнасяше в сряда, петък или неделя в 5 часа сутрин? Аз така го обясняваш: неделните беседи винаги бяха по-дълги и аз имах възможност да концентрирам вниманието си по-продължително.

Когато за първи път видях аурата на Учителя, изненадах се много защото до тогава имах друга представа за аурата на човека. Нали още от детство виждах образи на светии в църквата - образи с ореол около главата. Обаче, това, което видях: при Учителя, беше друго: цветна обвивка с багрите на спектъра обгръщаха тялото на Учителя от главата да основата на краката. Тази цветна светлинна обвивка имаше формата на елипса, която обграждаше цялото тяло като яйце, и тялото като че се губете в нея. Ясно виждах образа на Учителя, но вниманието ми се приковаваше от хармонично преливащите се цветни нюанси около него. Светлинната обвивка остана до края на молитвата, която редовно правеше след завършване на беседата. Тя може би се е запазила и след това, но аз вече не я долавях, вероятно поради разсейването а вниманието ми причинено от движението и шума, които настъпват след беседата.

Ето какво наблюдавах в аурата на Учители през цялото време: Светлинните багри не бяха наредени, както при небесната дъга, а разпръснати, но пак хармонично - някъде преобладаваше розовата багра, другаде - виолетовата, жълтата, зелената и т. н. цялото сияние представляваше прекрасен, разноцветен букет. Защо беше така? Наблюдавах аурата и я съпоставях с преобладаващата идея в беседата. Когато Учителят застъпваше повече идеята за любовта, преобладаваше розовата багра; когато Той говореше върху мъдростта, преобладаваше жълтата багра; застъпваше ли повече материални въпроси - зелената багра и пр. Но която и багра от спектъра да доминираше, останалите повече или по-малко бяха запазени. Така че ако някой не чува беседата, а вижда аурата,стига да я разбира, би могъл да каже коя е основната тема на беседата. По същата причина всеки път, когато виждах аурата на Учителя, тя биваше различна.

Светлите багри се праскаха надалеч от тялото на Учителя и вероятно мнозина от присъстващите са ги чувствали.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...