Jump to content

Емблемата с котвата в книгите


Recommended Posts

Здравейте, приятели.

Направих едно малко проучване от кога се отпечатва символа с котвата в книгите.

До 1946 първите издания са били с емблемата на трите пламъчета а вече от 1947 са се отпечатвали с емблемата на Котвата.

В периода 1947 до 1950 година преброих 32 томчета, които са издадени с емблемата на котвата - направил съм списък с тях по- надолу.

За знака с пламъчетата

Елена Андреева в том 9 на Изгрева, страница 382 казва “Това е и пламъчето, което се е слагало на първите издания. То е с три малки пламъчета, което представлява Словото на Учителя, което носи със себе си 3-те пламъка на Любовта, Мъдростта и Истината. “

Елена Андреева: “ А котвата е знак, символизира слизането на човека. Ние имаме и друг символ, гърнето. Над салона имахме едно гърне от пръст, отворено и в него пламък гори. Да. Символ на Словото - гори и не изгаря, и не гасне. Символ за вътрешния огън на Словото.“

Спомени на Борис Николов:

"Когато издадохме книгата „Учителят" на първа страница сложихме емблемата с котвата. Също в книгата „Песни от Учителя" поставихме котвата, както и в книгата „Разговори при 7-те Рилски езера". Така че ние първи я поместихме."

Двете емблеми са стояли също и над двата входа на салона.

Тук има повече информация за знака с котвата:

https://petardanov.com/topic/6986-66-%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/#gsc.tab=0

В коментарите ще сложа още информация и снимки.

Томчета, отпечатани с котвата.

Неделни Беседи

1.Трите основи на живота, НБ (1920-21), София 1947

2.Новият човек, НБ (1921), София 1947,

3.Ще управлява всички народи, НБ (1920-22), София 1948,

4.Живият Господ НБ (1922), София 1948

5.Петимата братя, НБ (1917-38), София 1949

6.Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949

7.Поучаваш ги, НБ (1923), София 1949,

8.Условия за растене, НБ XIV (1930), София 1949,

9.Който дойде при мене, НБ (1924-25), София 1950,

Утринни Слова

1.Той създава, том 1, 1-15 беседа - София 1947

2.Старото отмина, том 2, 16-35 беседа - София 1947

3.Ликвидация на века, том 1, 1-18 беседа - София 1948,

4.Красотата на душата, том 2,19-39 беседа - София 1948,

5.Абсолютна истина, том 1,1-16 беседа - София 1949,

6.Ново разбиране, том1, 1-12 беседа - София 1949

7.Сеятелят, том 2, 13-27 беседа - София 1950,

8.Дреха на живота, том 3, 28-40 беседа - София 1950,

Общ Окултен Клас

1.Новата мисъл , ООК ХII/1 (1932-33), София 1947,

2.Високият идеал, беседа (11.09.1923), София 1927, 1948 ,

3.Работа на природата. ООК XII/2 (1932-33), София 1948,

4.Трите шкоки, ООК XII/3 (1932-33), София 1948,

Младежки Окултен Клас

1.Живот и отношения, MOKXI/1 (1931-32), София 1947,

2.Фактори в природата, МОК XI/2 (1931-32), София 1947,

3.Силите на природата, МОК XXIII/1 (1943-44), София 1947,

4.Великата разумност, МОК XII/1 (1932-33), София 1949,

5.Съразмерност в природата, MOK XII/2 (1932-33), София 1949,

СЪБОРНО СЛОВО

1.Мировата Любов - Козмичната Обич, (1919), София 1947,

2.Новото Човечество, (19.08.1920 Търново), София 1947

3.Новият живот, (19.08.1922 Търново), София 1947

4.Силите на природата, MOK XXIII/1 (1943-44), София 1947,

Извънредни Беседи

1. Път на мисълта, 6 неделни и извънредни беседи (1920-22), София 1949,

G.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...