Jump to content

Recommended Posts

1. В начало бе словото - Песен

http://simeonsimeonov-tenor.org/Duhut_Bojii/01_V_nachaloto_be_Slovoto.mp3

В начало бе Словото,

и Словото бе у Бога,

и Словото бе Бог.

То в начало бе у Бога.

Всичко чрез Него стана

и което е станало, 2

нищо без Него не стана.

В Него бе живота

и живота бе 2

виделина на человеците.

И виделината свети в тъмнината,

и тъмнината я не обзе. 2

2.Добрата молитва

„Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, който си ми подарил живот и здраве, да ти се рад­вам, моля те, изпроводи ми Духа Си, да ме пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ме да правя Твоята воля, да осветя­вам Твоето име и да Те славословя винаги.

Осветявай духа ми, просвещавай сърцето ми и ума ми, да пазя Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в мен с присъствието си чистите си мисли и ме упътвай да ти служа с радост.

Животът си, който посвещавам на теб за до­брото на моите братя и ближни, Ти благосла­вяй.

Помагай ми и ми съдействай да раста във всяко познание и мъдрост, да се уча от Твоето Слово и да пребъдвам в Твоята Истина.

Ръководи ме във всичко, което мисля и върша за Твоето име, да е за успеха на царството Ти на Земята.

Храни душата ми с Небесният хляб, укрепя­вай ме със силата Си, да успявам в живота си.

Като ми даваш всичките твои благословения, приложи Любовта Си да ми е вечен закон.

Защото е Твое царството и силата и сла­вата завинаги. Амин."

3. Лозинката

ЛОЗИНКА*

Дадена на 11 август, понеделник, 1914 г., в 15:З0 ч., при годишната среща на Веригата.

Първо: За прославлението и осветяването името на Господа Бога нашего на Земята между человеците и верующите, и избраните от Веригата на Господа на Словото - Спасител, Покровител, Който въздига и възкресява мъртвите и туря всичко в ред и порядък навсякъде; и да се благослови името на Господа Иисуса Христа, изявеното Слово Божие, и с Него всички, които Го любят.

Второ: За идването на Царството Божие на Земята между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните; и да се тури в действие всяка Правда, всяка Доброта, всяка Любов, всяка Мъдрост и всяка Истина; и да се възцари Господ Бог наш и да се изпълнят думите на Господа: "Отец е благоволил да ви даде Царство"; и да се всели Духът на Господа Иисуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца нашего на светлините и на Светлите духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклон сега и всякога, и през всичките векове.

Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога нашего на Земята, както е горе на Небето между светлите Ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се весели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни. Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават, и да ги избави от всички напасти на злото и лукавия, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите благости; да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страдующи, да благослови всички верующи, да укрепи своите избрани, да им даде сила и знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято име. Да ни даде победа над всичките ни врагове, да победим докрай и да послужим на Господа с радост и веселие през всичките дни на нашия живот. Да ни озари с виделината на Своето лице, да ни направи силни и крепки да творим добрата Му Воля; умни и незлобливи да ходим пред Него с пълнота. Да изцели всичките наши страдующи братя и сестри, да благослови домовете им и децата им с тях наедно, да благослови всичките им добри начинания на душата и духа и така да се въздигне Господ Бог наш в нас, както е горе в Небето.

Амин.

4. Духат божии

5 .Молитва за преуспяване на делото божие

6.Благодарствена молитва

7.Бершит ба песента - песен

http://simeonsimeonov-tenor.org/bul/IndexBul.htm

8. формула

„У Бога всичко е възможно. Аз живея в Него и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна“. три пъти

9. Формула

Бог царува на Небето,

Бог царува в живота,

да бъде Името Му благословено. (три пъти) 27г

10. Молитва за делото божие

11. Формулата на братството

“Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов.“

3 пъти

12.Господнята молитва

Отче наш,

който си на небесата,

да се свети името Твое,

да дойде царството Твое,

да бъде волята Твоя,

както на небето, така и на земята.

Хляба наш насъщний дай го нам днес

и прости дълговете наши, както и ние

прощаваме на нашите длъжници.

И не въведи нас в изкушение*,

но избави нас от лукаваго,

защото е Твое царството

и силата, и славата завинаги.

Амин.

Господи всичко това да бъде за твоя слава и за благото на нашите души.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...