Jump to content

Обща информация


Recommended Posts

Месечно списание, посветено за развитието на душата, ума и сърцето ; Д-р Георги Вълков Миркович . - Год.1, N 1(1902) - . - Сливен : п-ца Труд-Пловдив, 1902-1910. (Пловдив : Труд)

Videlina1.jpg

Link to comment
Share on other sites

Номер по Иванчев: 1196 Вид: СП

ВИДЕЛИНА : Месечно списание, посветено за развитието на душата, ума и сърцето ; Д-р Георги Вълков Миркович . - Год.1, N 1(1902) - . - Сливен : п-ца Труд-Пловдив, 1902-1910. (Пловдив : Труд)

О

II - VII по 10 книжки годишно ( ян. ) 1904 - ( дек. ) 1909

VI, I 1 - 10 1 дек. 1902 - ( дек. ) 1903

VIII 1- 7 1910

Продължение на НОВА СМЕТЛИВА. 4570, чиято годишна номерация продължава в първите 3 книжки. От II 3 кор. подзагл. Месечно списание за духознание ; III 4 - 5 кор. подзагл. Месечно списание за духовн и зследвания. Приложение към I книгата на Рене Кейле. Християнска духовност. Откровение над откровението. Сливен, 1902 ; приложение и към VIII.

Списание за спиритизъм, посветено на тълкуване '' тайните явления в природата ''.

Имена, за които става дума: Миркович, Георги Вълков - основател; Бъчваров, Тодор И. - издател; Бъчваров, Тодор И. - уредник; Миркович, Георги Вълков - редактор

Тематика:

Окултизъм

Н А Л И Ч Н О С Т в Б И Б Л И О Т Е К И Т Е

Народна библиотека - Пловдив: Сигн. 61 6/8, години 1902 - 1910

Регионална библиотека - Велико Търново: Сигн. В57В57, години 1902-19061902-1906 Липси: 1907-19101907-1910

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...