Jump to content

Писмо от Светослв Костов от Германия - 6.12.2020


Recommended Posts

"Когато според Часовника, който малко или много показва каква е  съдбата на човека в Космосичното му развитие, настане една специфична връзка между Сатурн и Юпитер, тогава настават онези светли моменти в съдбата на човечеството, в които хората с  мисълта си разкриват / разбират миналото. И ако търсим в историята на човечеството онези моменти, когато са започвали епохи на духовно-културно възраждане, на едно ново навлизане на минали духовни импулси  в живота на човека, както например при започване на Ренесанса, то ще намерим, че тези импулси са изцяло във взаимовръзка с една специфична закономерност между Юпитер и Сатурн."
 
Рудолф Щайнер, из лекция от 27. Юли 1923 г., Дорнах.
 
Обични приятели,
 
откакто хората сме загубили директната си връзка с духовния свят и възприемаме посланията на светлите същества посредсвом езика на звездите, астрологията, за нас играят двете външни планети Сатурн и Юпитер една решаваща роля в нашия духовно-културно-научно-икономически обществен живот. Уран, Нептун и Плутон имат едно по-скоро психично влияние, не директно видимо, тъй както и тяхната физическа светлина за нас не е видима, докато светлината на Сатурн и Юпитер ни достига директно и за това можем да кажем, че по тяхното движение можем да съдим за процесите, които стават в материално-обществения ни живот, във външния, видимия, установения строй на обществото. Те определят външната култура, установените начини на мислене и световиждане и как хората ще устроят живота си според това световиждане, според актуалния признат мироглед. Може да се каже, че Сатурн и Юпитер са шефовете в Слънчевата система по отношение на нашия земен живот.
 
За да стане по-унагледено, ще приведа още как Учителя представя принципите на тези две влияния.
Принципът на Сатурн е онази сила, която ограничава, която сгъстява всичко, а принципът на Юпитер е онази сила, която разширява и освобождава. Юпитер се изявява като идеалистичен импулс, който иска всичко да расте, да се развива, Сатурн поставя крайната граница докъде всичко това може да се разпростре в даден участък на времето.
 
Аналогия с човешкото тяло: Силата на Юпитер разделя клетките на човешкото тяло максимално една от друга, отделя максимално електроните от атомното ядро- ако само тази сила би действала върху нас, клетките на нашето тяло биха се разпръснали в пространството. Тази сила Учителя нарича вътрешно напрежение. Сатурновото влияние държи клетките на нашето тяло заедно, ограничава ги в едно цяло- но ако беше само тази сила, ние щяхме да изчезнем в точката. Тази сила Учителя нарича външно налягане.
 
В равновесието между двете се проявява живота на физическия свят. Същото нещо разгледано в обществения живот: чрез Юпитер достигат до нас онези мисли, които изразяват Духовните Истини, онези Истини, в които някога сме живели като чисто духовни същности, но без самосъзнание. Тези Истини, тези мисли предизвикват в човешката душа импулс, да въдвори всичко това в обществения живот, да реформира обществения живот според един висок идеал. Ако работеше само тази сила в организирането на обществения ни живот, то  този като такъв би се разпаднал и всеки индивид в свободния си импулс би искал да наложи своя идеал на другите. Би настанала анархия. Силата на Сатурн дава материалните ограничения, които се явяват като карма от миналото- ако само тази сила би ни влияла, то живота на земята би бил едно абсолютно робство на материята без никаква свобода и творчество. Живота ни би бил един затвор.
 
В равновесието между тези две влияния се създават онези условия, чрез които човечеството крачи напред и Царството Божие стъпка по стъпка идва на земята.
 
Сатурн прави своите обръщания на интервали от около 28 - 30 години, докато Юпитер обикаля Слънцето и Земята за около 12 години. От това се получава, че горе долу всеки 20 години тези двама Шефа са в съвпад, т.е. от гледна точка на Земята се намират на едно и също място на небето, както е в момента. В тези моменти те представляват не две сили, но едно Цяло спрямо нас. Това е една фаза, когато известен импулс, влязал преди 20 години в обществото, вече е достатъчно обработен- сега работата по него приключва и ще дойде съответно един нов такъв импулс за следващите 20 години, с който сега ще започнем да работим. Старите мъдреци са наричали тази констилация между Юпитер и Сатурн Кралски Съвпад.
 
От 2000-ната година до днес имахме една определена програма: след съвпада в последните градуси на Телец (точния аспект беше на 28. Май 2000) имахме за задача да устроим материаллния си живот (Телец, Земя). Но не само през последните 20 години....
 
Всеки 20 години кралския съвпад се мести 123 градуса по зодиака спрямо предишната му позиция преди 20 години (това е средната стойност; иначе един път може да отиде до 138 градуса по нататък, след още 20 години само 102 градуса и след това 125 градуса напред и след това 118 гр. и тн, но като се тегли чертата средната стойност е 123 градуса). Това създава едни тригонови връзки! Това означава, че кралския съвпад се състои винаги в един и същ елемент. След съвпада през Януари 1842 в първите градуси на Козирог (точния аспект е на 26.1.1842) съвпада е винаги в земни знаци: Козирог +123 гр. = Дева + 123 гр. = Телец + 123 гр. = Козирог и тн. Тъй като точното отстояние на "срещата" не е точно 120 градуса средна стойност, ами 123 градуса средна стойност, т.е. има към тригона още 3 градуса, се образува един ритъм, в който 10 (или понякога само 9, но рядко) последователни съвпада се състоят в един и същи елемент, след което сменят елемента за следващите около 200 години.
 
С това явление Духовния свят ни показва, че обществения ни живот върви на едни ритми/епохи от по 200 години (+/- 20). В голямата епоха на Рибите (около 2160 години), в която сега се намираме*, тези епохи започват винаги с 200 години водна епоха. Т.е. последователността на елементите е Вода - Огън - Земя - Въздух. Така в една голяма епоха от 2160 години общественото ни развитие върви на едни цикли от по 800 години, всеки от които има по една епоха от 200 години за всеки елемент. Всяка една такава епоха се явява от 2 до 3 пъти в една голяма епоха.
 
Последните 178 години (от 1842 насам) бяха кулминацията на материално-научното развитие на човека, на стремежа да увладеем физическия свят и  съответно на материализма (елемент Земя). За да не се "удавим" в този материализъм и окончателно да загубим връзката си с Духовния Свят, се инкарнираха в тази епоха редица духовни посветени тъй както и големи Учители, начело с Учителя и Щайнер, чрез които Христос за пореден път се жертва за нас и ни спаси от удавяне.
През тази вълнуваща 2020 година Юпитер и Сатурн почти през цялото време са в съвпад, повидимому в Козирог. Но аспекта е все още сходящ- т.е. точния аспект предстои още, Юпитер все още не е настигнал Сатурн, така да се каже. На 12. Януари 2020 беше точния съвпад между Сатурн и Плутон в 23-ия градус на Козирог. Плутон е освен друго и причинител на Вируси, масови инфекции, отрови, пандемии. Т.е. в периода на сключване на този аспект още през 2019 е възникнал добре познатия ни вече нов вирус, а когато и Юпитер достигна 23-ия градус на Козирог на 15. Март 2020, то това явление започна да модерира / влияе / променя / определя обществения ни живот. Малко преди това, докато Юпитер наближаваше, започна добре познатата ни пандемия (Плутон) свързана с ограничения (Сатурн) в обществения ни живот (Юпитер). Това е последния импулс в тази земна епоха към преорганизиране на обществения ни живот. Или по-точно: остатък от това, което е трябвало да преорганизираме през последните 200 години и не сме успяли, т.е. натрупало се е като карма и сега в последния момент го наваксваме преди събитието....
 
Събитието е точния аспект на съвпада, който все е още не се е състоял и предстои. Три дена преди да се случи обаче, Сатурн напуска окончателно Козирог на 18. Декември 2020 и влиза във Водолей,  с което силно ограничаващото му влияние ще приключи. Два дена след това, на 20. Декември 2020, и Юпитер напуска окончателно Козирога и влиза във Водолей и на 21. Декември в точно 20:20 часа (за София, съответно за целия часови пояс, в който е София) се случва нещо епохално: точния съвпад на Юпитер и Сатурн се случва в 0°29'10" (0 градуса 29 минути и 10 секунди на градуса), т.е. в 1ви градус на Водолей- след около 800 години отново започва една епоха от 200 години, в която кралския съвпад ще е винаги във въздушни знаци*. Това събитие не само става точно в 1вия градус на Водолей,  където идеалистичния импулс на Водолея е най-силен, но и съвпада с годишното имум цели, със зимното слнъцестоене, където сме в "полунощ" на живота, в най-дългата нощ, символизираща най-голямото отдалечаване на хората от Духовното, най-дълбокото слизане в материята (по отношение на обществения ни живот). Съответно кралския съвпад съвпада с влизането на Слънцето в Козирог, най-обществения знак. Това прави предстоящето събитие не едно на 800 години, ами едно по рода си!
 
Преди 2000 години нашите души и нашето съзнание достигнаха до най-дълбокото си слизане в материята и Христовия Импулс ни даде пътя на горе. Но това докато се отрази и върху обществения ни живот, във външния живот в материята, трае време. Т.е. въпреки пристигането на Христа, обществения живот продължаваше да слиза надолу. От предстоящата констилация след две седмици аз лично чета, че сега се достига най-сетне и имум цели в обществения ни живот и идва един нов Христов Импулс в полето на мисълта (въздушни знаци), който ще обърне посоката.
 
Последния въздушен кралски съвпад през миналата 200-годишна въздушна епоха беше също във Водолей през 1405 година. Той бележи края на Средновековието и начало на Възраждането, на Ренесанса. Тези последни 200 години въздушна епоха преди началото на Ренесанса са били много динамични, вдъхновяващи и силни. Например точно в този период у нас възниква и се развива едно от най-мощните движения на езотеричното християнство съществували въобще: Богомилите. Те разпространяват в най-чиста форма Учението и по този начин и Духа на Христа по цяла Европа. С Духовните Истини те изцяло повлияват посоката на развитие на Култура, Наука, Икономика, та даже отчасти и на религията. С това те изиграват една решаваща роля за идването на Ренесанса. Един от техните ученици в края на тази въздушна епоха приема символичното име Кристиан Розенкройц и продължава тяхното дело. Това всичкото става, докато Юпитер и Сатурн се "срещат" във въздушните знаци. През 1425 година, 20 години след последния въздушен съвпад през 1405 година, е първият кралски съвпад отново във воден знак (Скорпион) и това бележи началото на Ренесанса и началото на един нов цикъл от 800 години в развитието на нашия духовно-културно-обществен живот. Последния кралски съвпад от този цикъл ще е отново във Водолей през 2199 година (точния аспект ще е на 8. Април 2199), след което някъде през 2219 година ще е първия кралски съвпад отново във воден знак, с което сегашния цикъл от 800 години ще приключи.
 
Т.е. за нас започва на 21.12.2020 в 20:20 часа началото на края на настоящия 800-годишен цикъл. Ние сме буквално на прага на една епоха, в която силни идеалистични импулси наистина ще  намерят стабилна почва в обществения живот. Досега в земната епоха тези импулси имаха огромно пречки- гъстата материя не се раздвижва лесно. Но сега обществения ни живот навлиза в една по-лека среда, въздушната, където всяка една мисъл, всеки един духовен импулс ще се материализира много по-лесно.
Братя и сестри, ние имаме уникалната възможност да се подвизаваме в една епоха, къде конкретната работа за идването на културата на Любовта, Братството и Свободата започва.
 
През последните 200 години имахме за задача да овладеем физическия план, а сега ще имаме за задача да овладеем менталния. Мислите ни ще станат по-ясни и по-силни, но и ще носим по-голяма отговорност какво мислим. Досега най-важно в обществото беше, какви материални условия има, а сега мислите ще бъдат повече ценени. Разбира се това няма да стане от днес за утре, но още от самото начало ще се усети. В тази си инкарнация всичи ние, тъй както и нашите предци, за които знаем нещо, сме живели само в земната епоха. След две семици влизаме във въздушната- въпреки че директно няма да стане веднага нещо съществено, все пак ще се усети новия свеж "въздух". Даже още в деня преди това, на 20.12, съвпада вече ще е във Водолей. Така те излизат и от съвпада си с Плутон, вследствие на което през пролетта драматичната пандемия ще отшуми.
През 2021 ще имаме един нов капитал на свобода с нашите идеалистични мисли до повлияваме реално обществения живот. За това е и много важно да крепим свещени мисли за живота, да виждаме в добра светлина развитието на човечеството и по този начин да подкрепим цялото.
В тази епоха мислите ще станат за нас толкова реални, колкото и външните предмети и ясновиждането ще се яви у много хора чрез светлите мисли и връзката им с Христа в един нов здрав и чист вид.
 
Тъй като е епоха на по-голяма свобода, е и епоха на по-големи възможности- както за грешки, така и за правене на добро и духовно израстване.
За това е и много важно, всички, които са пробудени и са свързани с Христа, да зе подвизават активно и да се молят за всички хора на земята.
 
За това ви каня всички на 21.12.2020 в 20:20 часа заедно да отправим нашата молитва към Христа за пробуждането на човешките души и за свързването им с Него.
На приятелите в немско-говорящите кръгове, които също ще участват, дадох за целта Красивата Молитва - нека я кажем с будно съзнание, да преживеем всеки един стих, да оживее в нас като картина, и да сме в този момент готови да го изпълним напълно. Но и всеки може да си каже допълнително или пък само нещо друго. Важното е в този момент да сме будни и свързани с Господа, за да се прати един светъл импулс по Земята, който да докосне всяка нуждаеща се душа. Т.е. всеки може да си направи такъв наряд, какъвто най-много съответства на неговата душа. Всеки един от вас може да препрати поканата свободно и на други.
 
Обични приятели,
блажени сме, че сме сега на земята!
Ще се радвам да срещнем в Духа след две седмици!
 
Сърдечни поздрави на всички,
Светослав
 
 
 
* Когато в града зазорява, на планинския връх Слънцето вече изгрява. Така е и с епохата на Водолея- тя сега е за човечеството, което като цяло все още е в епохата на Рибите, в своето зазоряване, но за всички пробудени които имат Словото- за тях вече е дошла :-)
 
* Поради ексцентричното движение на кралския съвпад по Зодиака, през последната земна епоха имаше едно изключение: през 1981 (1.1.1981) година вместо да е в Дева, той беше в първа декада на Везни. След това отново се връща през 2000 година в земните. Т.е. въпреки това изключение епохата енергийно се е била земна, но 1981 - 2000 е имало една подготовка, едно разбутване, за да може сега след две седмици окончателно да започне въздушната епоха.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...