Jump to content

ПОЯСНЕНИЕ НА ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ГЛАВИ НА КНИГАТА "БИТИЕ"


Recommended Posts

ПОЯСНЕНИЕ НА ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ГЛАВИ НА КНИГАТА "БИТИЕ"

1. Нито един смъртен не може да разбере от буквалния смисъл, че Писанието на Стария Завет съдържа в себе си Тайните на Небето и че всички тези тайни касаят въобще или поотделно Господ, Небето, Църквата, Вярата и всичко онова, което привидно се отнася само до външната страна на Юдейската Църква. При това навсякъде има вътрешен смисъл, недоловим зад външния, освен в малкото изречения, които Господ откри и изясни на Апостолите. Известно е, например, че Жертвоприношенията означават Господ, Земята Ханаанска и Ерусалим представят Небето, което затова е наречено небесен Ханаан, Ерусалим и Рай.

2. На християнския свят още е напълно неизвестно, че Словото в цялата си сложност, до наймалкия си щрих, представлява духовни и небесни същности; затова той се отнася небрежно към Стария Завет. Още по-малко може да е известно, че Словото, като Господне и изхождащо от Господа, не може да бъде дадено никъде, ако вътрешно не касае Небето,
Църквата и Вярата. Иначе не може да бъде наречено Слово Божие и да се каже, че съдържа в себе си живот. Та откъде е животът, ако не от присъщото на живота,
т.е. от това, което по принцип се отнася до Господа, който е самият живот? Затова всичко, което вътрешно не Го касае, не живее и нещо повече - всяка дума в Писанието, не отнасяща се до Него Самия, не е божествена.

3. Без такъв живот Словото е мъртво по буква, тъй като Словото е като човека, който бива Вътрешен и Външен, което е известно на християнството. Външното на човека, отделено от Вътрешното - това е тялото, мъртво; но Вътрешното е това, което живее и оживява Външното; Вътрешното на човека е неговата душа, така и Словото, взето в буквален смисъл, е също като тялото без душата.

4. Когато мисълта схваща само буквалния смисъл, никъде няма да се види, че този смисъл съдържа в себе си гореказаното. Буквално, от първите глави на Битие може да се узнае, че става дума за Сътворението на Света, за Едем, наречен Рай, и за Адам, първия създаден човек. Кой мисли другояче? Но по-нататък ще се окаже, че те съдържат в себе си тайни, неоткривани досега, и че първата глава на Битие в своя вътрешен смисъл тълкува новораждането на човека или възраждането му, и в частност Древната Църква по такъв начин, че и най-малката дума придобива значението на обвивка.

5. Ни един смъртен не може да знае, че това е така, ако не го знае от Господа; по тази причина ще обявя още в началото, че ми бе дадено по Божественото Милосърдие на Господа да живея постоянно, без прекъсване в обществото на Духове и Ангели, да слушам разговорите им и да говоря с тях, чувайки и виждайки по този начин неща поразителни, ставащи в този живот, неща недостигнали до знанието или представата на нито един човек. Там бях осведомен за различните видове Духове, за състоянието на душата след смъртта, за Ада или бедственото състояние на грешниците; за Небето или щастливото състояние на добрите и главно за Учението на вярата, признато по пялото Небе. Ще предам впоследствие с Божественото Милосърдие на Господа много неща по тези различни предмети.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...