Jump to content

Recommended Posts

2000

 1. Вечните процеси.
  • Всички процеси, които стават по Божията воля, са вътрешни, те съществуват вечно. Всяка връзка, направена от Бога, е вечна на земята, тя само се проявява, а не се прави сега. Това трябва да знаят всички.

   2001

   Учителят.

   Човек трябва да учи от любов знанието, като нещо Божествено. Бог е Учителят на всеки човек.

   2002

   Служение.

   Каквото и да се случи на човек, който е дошъл до реалния живот, той всякога ще е готов да служи на Бога.

   2003

   Другия свят – извънземния.

   Хората търсят щастието там, дето то не съществува. Никоя жена не може да даде щастие на мъжа. Никой мъж не може да даде щастие на жената. Това е в съвременния свят.

   Туй, което хората търсят на земята, съществува в другия свят – извънземния. Обича се само Великото, Разумното. Идейното, което съдържа в себе си чистотата и знанието.

   2004

   Възлюбленият.

   Ти ще обичаш онзи, който познава живота ти, който те разбира и може да ти даде от своя живот, както Бог дава. Бог нищо не иска по отношение на нас. Той иска да ни убеди, че

   Неговата Любов по отношение на нас е вечна и постоянна. 2005

    

   IV КНИГА – ТРИТЕ ОБРАЗА НА ВЕЛИКИЯТ И ТРИТЕ ВЕЛИКИ ЗАКОНА

    

   (Из беседите и разговорите на Учителя пред класа на Добродетелите, записани от Мария Тодорова8)

    

   Обещанието

   Люби Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум.

   В Него ти ще намериш твоето здраве, твоето щастие, твоето блаженство.

   Люби ближния си като себе си. В него ти ще намериш основите на твоето повдигане.

   Бъди съвършен, както е Отец твой съвършен. В Него ще намериш връзките на вечния живот, извор на всички блага. (21.IX.1909 г.)

   2006

   „Защото Ти Си моя надежда, Господи Иеова, Упование мое Си от младостта ми.“ (Псалом 71; ст. 5)

   Бог.

    

   image

  •  

  • Този материал не е от Савка и степента на достоверност не е гарантирана.

   1. Яспис – диамант.

   2. Сапфир – син.

   3. Халцедон – разни цветове

   4. Смарагд – зелен.

   5. Сардоникс – зелен.

   6. Сардер – кърваво червен (отговаря на рубина).

   7. Хризолит – златисто жълт.

   8. Берил – морско зелен.

   9. Топаз – жълт.

   10. Хризопрас – луково жълт.

   11. Хиацинт или циркон – зюмбюлен.

   12. Аметист – виолетов. 2019

    Смелият:

    Бъдете смели и разумни! На смелия Бог помага. 2020

    Хаади-хен-зи. Туй, което мисли

    Нева сан-зу, Бию мен-си

    Хариен хаади хен зи

    Ава махаар вен хабар менси. 2021

    Дойди след мен.

    Дойди след мен! И той стана и тръгна след него. Няма по- силно изречение от това: Ела след мен!

    2022

    Сириус.

    Всички хора, които имат един светъл ум, едно благородно сърце, са под влиянието на Сириус.

    2023

    Човек.

    Това е най-хубавото име, което можем да дадем на едно същество. Много ангели желаят да бъдат човеци.

    2024

    Защо идат страданията?

    Защото не сте посрещнали Господа когатови е посетил. Христос казва: „Ти не узна времето, когато беше посетен.“ За Ерусалим.

    2025

    Трите.

    Любовта крепи вярата. Вярата крепи надеждата. Надеждата крепи живота. 2026

     

    си.

    Съвети.

    Човек, който иска да служи на Бога, не трябва да служи на себе

     

    Любовта на Бога, ще се превърне в живот в нас. Любовта е, която изглажда противоречията.

    Никога не прави един опит, докато нямаш връзка с Бога,

    понеже ще фалираш.

    Остави нещата да си текат със своето време.

    Понякога само в това седи разрешението на известни въпроси. Самото време носи тяхното разрешение. Ти само изчакай, изтърпи, докато премине злото. Условията се сменят разумно.

    Ти гледай да бъдеш в съгласие с тази разумност 2027

    Хармонията.

    Истинската хармония се гради върху науката за обертоновете. 2028

    Вярата.

    Вярата е Любовно отношение към едно разумно същество, което никога няма да измени отношенията си към вас. Един приятел, който всякога, когато сте в нужда, ще ви се притече на помощ.

    2029

    Синовете Божии.

    За да станете Син на Бога, трябва да слугувате на Любовта, Мъдростта и Истината.

    Казвам ви сега как да станете Синове Божии. 2030

    Само едно желание.

    Онзи в Когото живеем и Който живее в нас, това е Бог. Във вас трябва да остане само едно желание – да вършите Волята Божия.

    2031

    Водата.

    Стремете се по възможност да пиете най-хубавата вода, понеже тя носи елексира на живота.

    2032

    Проповедта

    Мнозина са ме питали: Как трябва да проповядва човек? Идете при някой извор и ще видите как проповядва той.

    2033

    Волята Божия.

    Учете се да мислите, учете се да чувствувате, учете се да вършите Волята Божия. Бъдете смели, да изпълните Волята Божия. Когато всички хора се решат да вършат Волята Божия, то е Царството Божие на земята.

    2034

    Особен човек.

    Особен човек наричам онзи, който мисли както Бог мисли. 2035

    Халелуйя.

    Хвалете Господа в светилището му.

    „Халилуйя“ – съществува в природата. Ти не знаеш какво значи „халилуйя“, но като я произнесеш, ще почувствуваш нещо. Туй, което почувствуваш, това е.

    2036

    Живот.

    Думата „живот“ не е българска, нито славянска, тя е ватанска

    дума.

     

    2037

    Заповедта.

    Само един Бог ще имаш. Него ще обичаш с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си сила.

    Тази заповед е дал Бог на човека, когато го е създал. 2038

    „Пътят на ученика.“

    Ще изучавате през цялата година „Пътят на ученика.“ Каквото и да ви се каже, по-хубава за вас книга от нея няма – „Пътят на ученика“, онези правила, които са вложени в нея. В „Пътя на ученика“ ще намерите разрешение на мъчнотиите си.

    2039

    Собствеността.

    Ние имаме друго разбиране за собствеността. Има един разумен свят, който определя кому какво принадлежи и отдава правото на всеки човек. Той възстановява правдата. Той може да направи богатия беден и бедния богат. За него това е най-лесно.

    2040

    Честност

    Има нещо, което като прибавите към хората, всички лица стават красиви. Едно качество е то, което ако хората го имаха, биха били красиви и щастливи. Това опитвам върху всяко лице. Представете си, че имате това качество – ако употребя думата

    „честност“, тя не изразява туй качество, не външна честност, но честност в целия наш вътрешен живот.

    2041

    Мъчението.

    Искам всички вий да сте мъченици. Когато ви попитат какво се изучава в тази школа? – Мъчението, основа на Царството Божие, нищо повече – за онези, които не разбират, а за онези, които

    разбират – начало на Великата Божия Мъдрост в пълната нейна хармония и красота.

    2042

    Формула:

    Любовта на Христа в нас ще свърши всичко започнато. 2043

    Най-добрата молитва.

    Да мислиш, че Бог е добър, че Бог е Любов, това е най-добрата молитва.

    2044

    Ученикът.

    Ученикът трябва да преживява всичко като душа, която люби

    Бога.

     

    Моралът на ученика е Божествената любов.

    Ученикът има характер, щом не изменя любовта си. Изменя ли

    я, той трябва да знай, че тя не произлиза от Бога.

    В света ние можем само да учим, а да го оправи може само Бог. Бог всичко е предвидил – нещата са точно определени.

    2045

    Истинската.

    Истинската Благост е духовна. Истинската Любов е духовна. 2046

    Бог.

    Бог е свободен спрямо всички същества и те не могат да Го задължават, но естеството Му е такова, че Той не може да не бди върху тях.

    2047

    Човек.

    Човек е сам и не е сам. Сам е, защото никого не може да задължи да се грижи за него. Не е сам, защото Бог по свободата на волята си се е предал нему.

    2048

    Помощта.

    Помощта отвън е временна, а отвътре е постоянна. 2049

    Божественото.

    Никоя форма сама по себе си не е ценна, ценен е само Бог, Който живее в нея. Формата лишена от Божественото в нея, за нищо не е потребна.

    2050

    Щастието.

    Твоето щастие е в Бога, Който живее в тебе, в Учителя, който е навсякъде. Има Един, Който те обича.

    2051

    Истината

    Човек трябва да е готов да умре за Истината. 2052

    Съдбата.

    Ако има някой грешен пред мен, Божия е съдбата, а не моя. 2053

    Огън пояждающ.

    За тези, които не разбират езика на моята Любов, аз съм огън пояждающ.

    2054

    Чистотата.

    Излишната енергия в човека създава нечистота, следователно той трябва да работи непрестанно. Работата – духовна, умствена, физическа е спасение за човека.

    Отношенията между хората трябва да бъдат свежи и чисти. През ума ти да не минава мисъл да се ползуваш от някое същество. Да търсиш само добрите черти на хората, да живееш за тях, да дадеш свобода на всякого да се прояви, както си иска, без да го критикуваш.

    2055

    Моят мир.

    Моят мир ти давам. Ще ти дойдат много страдания, изкушения, съмнения – всичко приемай с радост.

    2056

    Доброто дело.

    Човек трябва да бъде вътрешно готов за извършване на доброто дело, а кога да го извърши, това Бог ще му нареди.

    2057

    Бог.

    Бог е единственото същество, което може да обичаш без съревнование. Да любиш Бога.

    2058

    Отвън и отвътре.

    Отвън не се показвай верующ, но вътре дълбоко вярвай. Трябва човек дълбоко да вярва в Божествената Любов, Мъдрост и Истина. Този, който е уповал на Господа, никога не се е излъгал.

    2059

    Благословение.

    Има хора, които където и да отидат, носят благословение. На тях не трябва да им се препятствува.

    2060

    Ние.

    Има нещо, което Господ няма да направи. Ние ще орем, а Той ще възрасти.

    2061

    Слънцето.

    Може временно да те турят в затвор и да не виждаш Слънце, но то не значи, че не те грее.

    2062

    Божественото.

    Божественото минава през нас, но тъй бързо, че не можем да го усетим.

    2063

    Истинската любов.

    Истинската любов има началото си в другия свят. 2064

    Вяра.

    Вяра, вяра непоколебима. 2065

    Страданията.

    Страданията са необходими, без тях не може да има растене. 2066

    Най-хубавото място.

    Радвайте се, че Бог ви е написал на дланта си. То е най- хубавото място.

    2067

    Правило.

    Отидеш на гости, трябва да знаеш колко да седиш. Станеш ли веднъж, върви си, не се връщай.

    2068

    Не отлагай.

    Като кажеш нещо да го направиш, не отлагай, веднага го направи.

    2069

    Любовта.

    Любовта може да съществува между двама души и Бог, за да прояви любовта си, има нужда от душата на човека.

    2070

    Вяра.

    Човек трябва да има такава вяра в Бога, че никога да не се усъмни.

    2071

    Доброто

    Човек езика си не може да даде, но може да го употреби за доброто на другите. Тук има дълбока философия.

    2072

    Духовният човек.

    Като дойдем до духовния човек, трябва да имаме абсолютно смирение, да заеме последното място, без да се урони неговото достойнство. И да заеме първото място, без да се притури нещо на неговото достойнство.

    2073

    Душата.

    Душата е посредник между Божественото и човешкото. 2074

    Молитвата.

    Като учиш, трябва да си постоянно в молитва и да пазиш връзката си с Бога. Съзнанието ти да бъде винаги будно.

    2075

    Божественото

    Когато направите една погрешка, повикайте Божественото във вас да я изправи и се радвайте като дойде.

    2076

    Блаженство.

    Блаженство е за ученика да се освободи от ограниченията на света. Ученикът е зает с друга работа.

    2077

    Вечният живот.

    Изворът, що извира, реката, която тече нито се връща, нито се обръща, тя напред отива към морето.

    Душата, която има светлина, право разрешава. Ученикът, който в Любовта, Мъдростта и Истината расте, него Учителят познава, в него съмнение и колебание не остава. Раните на силната душа лесно зарастват. Огънят на Истината прави душата чиста. Само Божията Любов носи вечния живот.

    2078

    Служение.

    Служение на Бога, това е науката на живота. 2079

    Плодовете на Духа.

    А плодовете на Духа са: Любов – не можеш да храниш твоя мозък без любов. Радост – не може твоят мозък да расте без радостта. Мир – не може твоята мисъл да бъде силна, ако нямаш мир.

    Дълготърпение, Благост, Милосърдие – ангелите прилагат дълготърпението, благостта и милосърдието, чрез тях изявяват

    живота.

    Вяра, Кротост, Въздържание – храна за човека са вярата, кротостта и въздържанието. Човек трябва да ги развива.

    2080

    Великден.

    Великден – вечния ден. Люби истината, тя е свещеният път към Бога на вечната Любов.

    2081

    Духът.

    От духът всичко расте, цъфти, връзва и зрее. 2082

    Ученикът.

    Ученикът, който иска да мълчи, най-първо трябва да се научи да слуша.

    2083

    Формули.

    Докато ти четеш с моята свещ,

    ти имаш отслугата от моето съзнание. Твоето Слово е живот,

    Твоят Дух е Любов,

    Ти си, Господи, Виделина,

    Ти си наша опора, в Теб е нашата сила.

     

    Любовта е път за живота. Мъдростта е път за светлината. Истината е път за свободата.

    Приемай това, което иде от обятията на Този, Който е родил всичко.

    2084

     

    бъде.

     

    иска.

     

    душа.

    Вяра.

    Вяра – основа на знанието.

    Вяра – чрез която щат Божиите блага. 2085

    Правило.

    Учи и работи, в пътя на Любовта ходи, така мира ти с теб ще

     

    2086

    Божият Дух.

    Живот, знание, свобода – това Божият Дух иска.

    Светли мисли, топли чувства, добри постъпки – това душата

     

    2087

    Душата.

    Блажена е душата, която се учи с търпение.

    Доброта, Правда, милосърдие – това са пътищата на човешката

     

    2088

    Вечният живот

    Светът на Любовта е света на Вечния живот. 2089

    Незнайният връх9

    А-Б 2660 метра – тайнственият връх на Божествената Любов. 2090

    Формула:

    Любовта разкрива Бога в нас. 2091

     

    image

 2. Само съвършените неща се обичат. През каквито изпитания и страдания да минете, в края на краищата ще се убедите, че няма същество в света, което да ви обича като Бога.

  И при най-лошите условия да изпаднете, Бог работи за вашето освобождение и повдигане. Бог, за когото проповядвам, живее във всеки човек. Той се изявява като скрит вътрешен идеал, вътрешна светлина в човека.

  Чрез тази светлина човек разбира каква трябва да бъде истинската Любов.

  2007

  Вярата.

  Който вярва във Великото Начало на живота, той ще вярва и в себе си, и в своя ближен.

  2008

  Чистотата.

  Здравето на човека зависи от неговата вътрешна и външна чистота. Идейна чистота се изисква от човека.

  2009

  Отношенията.

  Като се добере човек до Божественото, разбира, че отношенията между хората са вечни и неизменни.

  Всички хора имат Божественото право да се обичат. За да не се карат, те трябва да са готови в даден момент да жертвуват човешкото си желание. Между всички хора съществуват вечни и неизменни отношения, те трябва да се доберат до тях.

  Животът на човека иде отвътре. Никой отвън не може да предаде на човека живот. Това, което иде отвътре е Божествено. То е вечно и неизменно.

  2010

  Доволство.

  Когато си недоволен, ще мислиш, че добрите хора са винаги радостни и доволни, че ангелите са радостни и доволни, и най-после Бог е радостен и доволен. Щом те са доволни и радостни, и аз ще бъда доволен и радостен.

  2011

  Обичта.

  Обичта е начин да предадем Любовта. Тя е метод, чрез който можем да предадем Божествената Любов.

  2012

  Школата.

  Школата е постоянно общение с Бога – с всички ония живи съзнателни умове и с всички благородни сърца, които имат същия стремеж.

  Следователно желанието ви за знание трябва да бъде тъй силно, че да няма мъчнотия в света, която да ви спъне. Тогава може да постигнете всичко, което искате.

  Онзи, който иска да се учи, трябва да бъде постоянно в съприкосновение с Бога на Мъдростта.

  2013

  Служението.

  Служението на Бога трябва да стане като една идея и да причинява най-голямата радост.

  2014

  Учените хора.

  Има хора, които поддържат Любовта, има хора, които подържат Вярата – учени хора са те. Простият човек нищо не може да поддържа.

  2015

  Две души.

  Само две души има в света, които се обичат. Ние формално само ги представяме.

  2016

  Враговете.

  Обичай Бога във врага си! 2017

 3. Животът.

  Ние трябва да постигнем живота, който е отвъд формите. Мисли за Възлюбления, който е един.

  2018

  Скъпоценните камъни.

 4. Незнайният връх е над езерата при хижа „Мусала“ – в десния дял.

  Послушанието

  Послушанието е Божествена връзка между ученика и Учителя. 2092

  Любовта.

  Любовта създава всичко.

  В Любовта бъди неизменен.

  В Мъдростта бъди постоянен. В Истината – неуморен.

  Ученикът трябва да учи Великата Истина на Божествения живот навреме.

  Вложи думите на Любовта в сърцето си, Словото на Мъдростта в ума си, лъчите на Истината в душата си.

  Ходи с цялостта на духа си в пътя Господен. Слушай думите на живота, прилагай ги прилежно с неуклонна вяра и непрестанна Любов. Той иде да те укрепи с крепката си десница. Неговата виделина ще весели сърцето ти. (18 юлии 1922 г., Мусалла, първо езеро.)

  2093

  Правила.

  Постави страж на сърцето си, докато е рано. И учител на ума си

  • докато е време. Предай юздите на живота си в ръцете на Неговия Дух.

   Нека Господ ти бъде ръководител и краят на живота ти ще се увенчае със сполука.

   2094

   Съвети.

   Възлюби Истината с душата си, Правдата с духа си, следвай Мъдростта с ума си и Любовта със сърцето си. Прилагай Добродетелта със силата си.

   Твоята любов да бъде като Божията Любов. Твоята любов да бъде като Едната проявена Божия Любов.

   В любовта ти да има мекота. В езика ти – мъдрост.

   В погледа ти – правда.

   В постъпките ти – доброта.

   Ходи с всичкото незлобие на сърцето си, и мирът ти ще изгрее като утринната зора

   2095

   Един.

   Има Един, Който е път за всички. Има Един, Който е живот за всички.

   Има Един, Който е Истина за всички, Този Един е само, Който те обича и Който те познава.

   2096

   Обичта

   Обичта значи, като си приел любовта, вече можеш да обичаш. Без любов не можеш да обичаш.

   Любовта се явява сама, тя иде от Бога. Щом обичаш, Любовта се е явила вече.

   Ако някой те люби, ще го посрещнеш, ще му дадеш всичко – това е обич.

   2097

   Божията любов.

   Като кажеш: „За Божията Любов всичко мога на направя“ – това значи: Аз те обичам заради Господа, заради Неговата Любов.

   2098

   Три неща.

   Три неща изисква Духът Божии:

    

   чада.

   Да се храним добре, Да живеем добре,

   Да мислим добре.

   Храненето е Неговото Слово. Добрият живот е Божията Воля. Доброто мислене е Неговата Любов.

   Дето Божият Дух живее и действува, има мир и радост. 2099

   Чада Божии.

   Господ се е обещал, че няма да лиши от нищо добро своите

    

   Това е толкова вярно и истинно, колкото Слънцето на деня. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...