Jump to content

ПИСМО до Иван Калканджиев от М. Сотиров и Г. Куртев 27. IХ. 1948 г. Айтос


Recommended Posts

ПИСМО

до Иван Калканджиев

от М. Сотиров и Г. Куртев

27. IХ. 1948 г. Айтос

*

Оригиналът на писмото се намира при Маргарита Калканджиева, тел. 84897, 8804 Сливен ул. „П.Д.Петкоп“ №32

© „Бяло Братство“ София 2000

* * *

Обичний и любезний брат ръководител.

Общество ученици ВВББ

Иван Калкаиджиев

В Сливен, ул. „Сини камъни” №24

Времената, в които живеем, носят тежки и все по-тежки изпитания и страдания. Иска се усилена, постоянна и с устойчивост работа за духовна светлина.

Нямайки възможност в момента да ви направим едно братско, духовно, любовно посещение, искаме с настоящето си братско писмо да ви посетим в мисъл, да се свържeмe и да обменим мисли за нашите длъжности като пастири на паствата ни, които небето е отредило като привилегия и ни ги е предало да им бъдем наставници и ръководители. Като такива какво се иска от нас? Задаваме си тоя въпрос и нашето схващане - отговор искаме да споделим и с вас, обичний братко.

Българския народ, с който кармически сме свързани и поставени да работим с колектива - Обществото В.Б.Бр. между този народ от който ние не може да се цепим, има нужда;

1. От светилници - за стоящите в тъмнота души;

2. От квас чист - за заквасване цялото тесто;

3. От запалка за свещения огън на Любовта - за запалване, засилване и поддържане огъня на замъжделите свещи и огнища преди да угаснат окончателно;

4. От сол - за осоляване разлагащите се организми, за да се застегнат и оздравят;

5. От вода за живот - за оросяване, за освежаване увехналите цветя от всеки букет, какъвто представлява колектива - обществото във всеки кръжок взет по отделно и общия колектив на учениците В.Б.Бр. в България, съставен тоя голям букет от всички кръжоци;

6. От пресен хляб - за нахранване гладните души, които биха потърсили тоя хляб - Словото на Учителя, учението на Бога Живаго - в нашите духовни кръжоци;

7. От облекло - с което да може да се облече всяка душа, за да посрещне ЖЕНИХА, който стъпва вече на земята - Висшия Божествен Разум. Ние сме в деня на Господа, живеем вече в тоя ден.

Новата духовна вълна слиза бързо към земята. Света ще се преобрази. Противодействия има, и ще има, за да се спира идването и да закъснява тая духовна вълна, за да стои още дълги години човечеството в мрак, в невежество, в робство на греха, в тинята на безчестието, в неправдата, в скържавостта, в лакомията За себичното, личното осигуряване във вреда на цялото, в гордостта и в други все отрицателни прояви.

ВЯРА ЖИВА липсва - съществува вярване и суеверие. Любовта на безкористието, на себеотричането, на братството - не се признава. Христос за мнозина християни не съществува, а и от мнозина други още се разпъва. Ние вярваме, живеем и работим в името на възкръсналия Христос - утешителя, закрилника на всички гладни, голи, боси, затворени, болни, малодушни, жадни и изобщо на всички страдутющи.

Ето защо, обичний братко, с тия слова на размишления идваме да се влеем в братската ви душа, с нашето заключение, че нам - ръководителите - за да изпълним своята задача в отговорностите ни пред Небето и да получим положителен резултат и да работим във всички градове в една обща насока, за едно общо спояване, в един общ Дух, в Духа на Любовта, налага се да имаме желание и стремеж да се освободим от всички отрицателни състояния в мисли, в чувства, в желания и в постъпки. Там, гдето няма прогресивен живот, идва послабление, замъждяване, изгасване, а тия състояния водят със себе си изпитания, страдания, противоречия, с които трябва да се справим, а то значи да губим енергия в голям разход, за да възстановим равновесието си в живота ни.

Никой член - ученик от колектива на В.Б.Бр., като ученик на Божествената школа, да не критикува брата си, т. е. да не става съдружник, помагач на тъмната ложа с нейната разрушителна дейност за създаване дисхармония между учениците и си взаимно умъчняват душите.

Известно е - ученика на В.Б.Бр., на окултната школа, не може да бъде партизанин - не може да бъде клетка от известна частица - партия, защото той е член, клетка от Цялото и принадлежи на Великото Речно Начало.

Всеки да си създава ежедневни задачи - да прави най-малкото добро. С това той си създава нишки за изтъкаване на дрехата на Любовта, на сватбарската дреха; свързва се с Великото Добро, което е възкръснало вече „горе“ и се снема на земята.

А тия малки добродетели са плодовете - капитала, с който ще се явим пред Бога.

Ние - ръководителите - да бъдем на своите постове бодри и будни. Да светим на своите братя в събранието. Да имаме бащинска обхода с любов вътрешна към всички, към всеки член от колектива ни, като техни наставници и ръководители. Ще ги имаме като свои деца и да им помагаме с бащински грижи за тяхното отглеждане и възпитание в духовна светлина.

Да имаме грижа, да бдим над всички души в братството, в кръжока ни, за да се постигне едно най-добро духовно повдигане в новата духовна вълна, за да се издигнат братствата в най-висока степен на духовно развитие, растене, цъфтене и завързване плод, за да работят в света за пробуждане съзнанието на хората и се обърнат към Бога да възприемат вътрешно идеята за Бога. За това нашия живот трябва да бъде огледало в дела пред света - образец на света - да живеем живота на идеалния човек.

На всяка болка, на всяка грижа на всеки член от обществото - кръжока да се отговаря е любов, да се възрастяват като свои деца, като наши общи чада на Братството.

Нашите и на всички ни желания и стремежи да бъдат: да видим оня плод, който е необходим за България. Тоя плод да се види най-първо във всеки от нас и във всички ръководители в България.

Нека си признаем, че ние сме отговорни за общия духовен прогрес на Б.Бр, в България.

АПЕЛ МОЛБА: да създадем с общи усилия, с обща работа, една мощна духовна вълна, една лъчезарна струя на велика светлина, която да разпръсне мрака, тъмнотата, която сега съществува, както слънчевите лъчи разпръскват нощния мрак и огряват светлинно и стоплюват всяко сърце, развеселяват всяка душа, повдигат всеки ум, укриляват всеки дух, за да се радва всеки човек на божествения светли ден!

В заключение даваме мнение:

За уякчаване връзката между членовете на обществото Б.Бр. - да се съберат ръководителите и старшите братя на една обща среща. Там ще се разгледа основно какво трябва да се прави във всички братства – всякой за себе си, според условията на мястото, за да се повдигне духовния уровен на цялото братство - общо и индивидуално, до най-висока стенен на развитие.

Желателно е да стават периодични срещи между 2-3 братя ръководители с взаимни посещения. То ще даде зазоряване в душите па всички братя.

Нека пожелаем всички ученици на Любимия ни Учител, всички ученици на Христа - да бъдат във възходяща степен на духовно развитие. Да чуват и възприемат тихия глас на Бога Живаго в своята душа, който ги подтиква и импулсира да приложат Словото му в живота си, да дадат плод и с това да изпълнят Волята Божия.

Това е работата за ученика, защото ученика е за работа, а изпитанията, които се дават, са за света. Ученика е ученик, за да твори, за да гради, а изпитанията и страданията са за света  за да се осъзнае, да се обърне към Бога, към Своя … от когото е произлязъл и да влезе в общение с Него.

Как? - Чрез МОЛИТВАТА. Света ще се научи да се моли, а нашите събрания ще смекчат страданията в света.

Ние да бъдем будни в своя път на живота. Да вършим волята Божия -да я изпълним, за да има сила в душата ни. “В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа.“ Да бъдем носители на Великата Божия Любов!

Мирът Христов да имаме - Мирът, който ни остави преди 2000 години в завет - Великото Божие наследство - да го ценим, да го пазим и възрастявамe в себе си!

27. IX. 1948 г., Айтос

С братски поздрав: М. Сотиров, Г. Куртев

 

tom100077.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...