ПИСМО до Иван Калканджиев от М. Сотиров и Г. Куртев 27. IХ. 1948 г. Айтос * Оригиналът на писмото се намира при Маргарита Калканджиева, тел. 84897, 8804 Сливен ул. „П.Д.Петкоп“ №32 © „Бяло Братство“ София 2000 * * * Обичний и любезний брат ръководител. Общество ученици ВВББ Иван Калкаиджиев В Сливен, ул. „Сини камъни” №24 Времената, в които живеем, носят тежки и все по-тежки изпитания и страдания. Иска се усилена, постоян