Jump to content

Отличителни черти на живота


Recommended Posts

 

           Основна черта на живота е движението. Там, където то отсъства има застой, спиране, смърт. Необходимо ни е движение и в трите свята, т.е. освен на физическото поле, и в областта на мислите, и в областта на чувствата. За да сме живи трябва да даваме съответната храна на различните полета. За материалното тяло това са хранителните елементи и движението, за астралното – това са образите свързани с красивото, изящното, изкуството, музиката, творчеството, да пазим хигиена на емоциите си, да развиваме своята емоционална интелигентност, а менталнто си тяло да занимаваме с по-висши идеи и слово, да учим, да се развиваме в интелектуално отношение, да няма застои там. На причинното тяло сега няма са спирам, че ще се отдалеча от темата доста. За да не ходим като живи-мъртви в ежедневието си трябва да подхранваме, да вливаме импулси, които да напояват по различни начини нашите тела.

Друга отличителна черта на живота е пряко свързана със здравето, жизнените сили. Виждаме много хора уж живи, а те вътре празни, опустошени, разбити и по една инерция, по неволя живота им продължава. Но те не са живи. Живи са ония, които след като се събудят започват да славят Бога, готови са да тичат, да служат, да работят, да танцуват, да пеят, пълни са с благодарност, като срещнат някого ще се зарадват, добра дума ще кажат и са готови винаги да проявят доброто. Около тях е свежо, уханно и те разпръскват от светлината си щедро върху другите. Доволни са, смирени са, искат да учат, да растат, да се развиват. Те са здрави физически и психически, те са цели.

Всеки миг, в който съществуваме ние живеем според великата милост на Бога. Основна отличителна черта на живота е Божието присъствие в него, Неговото дихание, неговата Божествена искра вложена изначално в нас. Бях разрушена, бях изгубила смисъл, но Той събра разпръснатите  ми кости и вдъхна своето дихание в мен. Възкреси ме от света на мъртвите души и днес отново живея. Всичко казано до момента събирам в кратката формула:

 

In Deo sumus, movemus et vivimus!

 

„В Бога сме, движим се и живеем“

 

Борислава Богданова

12.10.2022г. , София

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...