Jump to content

1915_4 ПИСМА ДО СЕМЕЙСТВО ИЛАРИОНОВИ


Recommended Posts

ПИСМА ДО СЕМЕЙСТВО ИЛАРИОНОВИ

22.ІII.1915 г.

 

София

 

Пътят на живота към Христа е светлина приятна. Ц.Б.И.1

 

П.К.Дънов

 

* * *

Любез. Е. Иларионова,2

 

Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За Всичко благодарете, защото това е Волята Божия за Вас в Христа Исуса. Духа не угасяйте. Пророчествата не имайте за нищожни. Всичко изпитвайте, доброто дръжте. Това е вътрешният смисъл на живота в това временно съжителствувание на земята. Бог е крепък вътре в нас. Той извожда своето дело в победа. Идат дни, когато лицето на земята ще се обнови и небето отгоре ще се проясни, и ще има път отборен от небето за земята. Отваряйте сърцата си всяка заран пред Господа и Той постоянно ще Ви обновява с Духа на Любовта Си. Велика е Любовта на Отца, Която разширява и Възкресява душите на своите чада. Той говори във всички вътре. Слушайте внимателно Негова глас. Изпълнявайте Волята Му драговолно.

 

Моето Желание е Вие да бъдете крепки и силни в Господа, с широки разбирания за Живота. Аз Ви изпращам всичкото добро отгоре. Но всичко, което сега става в света, е за добро. Така гледайте и така мислете и ще опитате и проверите тая Истина. Когато се минат 42 месеца, 1260 дни, трите деня и половина, войната ще се свърши. Тия три числа имат отношение към едно и също събитие, което показва целия кръг на това: откато почне, докато се свърши. Не се плашете от нищо. Смели бъдете докрай. Господ Бог Мой е с Нас. Неговите светли духове, Неговото войнство е с всички ония по лицето на земята, от всички народи, и Господ обединява сега своя народ, Божия народ. Радвайте се, че сте достигнали до тази епоха, за която Христос преди 2 000 хил. години е казал: „От нине3 ще Видите ангелите Божии да слизат и Възлизат над Сина човеческаго". Блажени са Вашите очи, които ще видят това. Блажени са ония, които виждат поникването на Делото Божие, Неговото възраствание, Неговото цъфтене и зрелия My плод. Блажени са тия, които вкусват зрелите плодове на Божията Любов. Привет и поздрав на всички приятели по име. Аз съм ги поменал. Отец ги има пред лицето Си. И Негова поглед е върху тях - да им помага, да ги ръководи и упътва в правия път на Живота. Мир, радост и Веселие от нине на всички вас, които следите и слушате Христа Господ на Мира.

 

Славка добре ли е? Вярвам да е добре.

 

Моят поздрав Вам и на Костадина.

 

Ваш Верен: П.К.Дънов

 

* * *

София, 7.V.1915г.

 

Люб.Е.К.Иларионови,

 

Получих Вашето писмо. Аз разбирам добре неустойчивостта на човешкото сърце. Съвременните хора сами себе си не познават. Всичко в тях се свежда към грубите проявления на материята. За някои е извинително това състояние, за други не. При сегашните условия, когато времената са назрели, няма какво да убеждаваме когото и да е. Нека всеки върви по своя си път и да понесе последствия та на хилядите години. Христос казва: „Моите овце познават Моя глас." Който познава гласа на добрия Пастир, той е от Неговите; които не, той не е. Ще се минат години, когато работите ще се обърнат другояче. Всичко с огън ще се опита. Всички с огън ще се кръщават. Аз бих желал всеки свещеник в Православната църква да познава Христа и да слуша Неговия глас. Старият ред на нещата мина Вече. Иде нещо ново в света, всички ще го видят. Някои ще разумеят и ще се изменят. „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим", казва духът Господен. Бъдете радостни и весели. Сега е време за радост и хваление на Господа, Който избавя своя си народ. Сега светът ще възридае и иде възплаче, а праведните ще се възрадват. Преди хиляди години праведните плачеха, светът се радваше; сега обратното. Такъв е законът. Прилив и отлив. За праведните сега настава прилив, за света - отлив. Оставете дребнавите работи настрани. Ако има нещо добро, възвишено, което да Внесе светлина и подем на сърцето, на душата, това търсете. Другото е опитано. Всички сте вече вкусили от тоя свят, знаете неговата сила и благородство. Защо да се стои повече в това непоносимо състояние? Лъжите вън. Поставете Истината за Ваш учител.

 

Моят поздрав на всички.

 

В.В. П.К.Дънов

 

* * *

София, 9.VІ.1915г.

 

Любез.Е.Иларионова,

 

Всичко ще си дойде на реда. В Цар.Божие нечисто не може да влезе. Трябва чистота на ума и сърцето. Мен ми е приятно, че има мнозина, които отбягват. Нас това не смущава. Ще има и в решетото4, и под решетото. Цялата Църква по света ще мине под огън. С огън ще се очисти всичко. Христос иде да съди света и е започнал вече своята призивна работа. Който мисли отсега нататък да живее по старому, много се лъже. Това поколение ще види страшни работи. Ний сме в света да понамалим горчивината на тая чаша, но не и да я отменим. Да дадем утеха на страждующите, които могат да възприемат учението на Божествената любов. Какво мисли светът, ние знаем много добре. И няма оръжие, което да успее против Царството Божие. Мъртвите почват вече да се събуждат и ще се събудят: едни в новия живот като пеперудите, други в стария [живот] като гъсениците. Оставете гъсениците да си лазят, не ги смущавайте. Тям предстои дълъг път още да извървят. И ние ще кажем с Господа: Пресей, Господи, отдели чистото от нечистото, гнилото от здравото, отдели потребното от непотребното. Действайте тъй всинца, както Господ ви учи отвътре. Гдето е Духът, там е свободата. При това, не бързайте. Изучавайте нещата обстойно. В Откровението има много работи, за които не мога да Ви говоря. Тръбите всякога означават политически събития, войни, размирици; защото и самата тръба е за тая цел направена - да призовава на бой. И сега тръби седмата тръба, в която царствата световни ще станат царства на Христа. Бъдещото управление на света ще бъде повече теократическо5. Свободата ще вземе своето място. Хората ще се научат да се почитат взаимно и да живеят в мир. Наши и ваши няма да има и ако ги има, ще са на опашката. Светлината ще озари умовете на хората и те ще изтрезнеят от това си състояние. Но сега изпитанията за всички не са се свършили. На мнозина Христос ще каже: „Не ви познавам, идете си от Мен вие, които работите с лъжа, измама, лицемерие, користолюбие и с всички други дяволски средства." Дяволът в моите очи е станал твърде смешен. Едни тика да се самоизтребват, а други - да бягат. Но велик е Господ, Комуто всички служат. Не бойте се от ония, които убиват тялото.

 

Ще продължите четението си: Исайя, Иоил, Битие до 28 гл. и с Даниил ще свършите. Моят привет на всички приятели. От беседите ще се ползват всички. Те са стенографирани и полека-лека може да се отпечатат, ако времето позволи.

 

В.В. П.К.Дънов

 

* * *

София, 25. VIII. 1915 г.

 

Люб. Ел. К. Иларионови,

 

Получих Вашата картичка. Мен ме радва обстоятелството, че сте направили един малък излет до Казанлък.

 

Аз желая всички вие там в Търново да бъдете бодри духом. Нека вашата вяра да бъде за пример и любовта ви да се усилва и възпламенява вътрешно. Бъдете, прочее, всички умни. Знайте, че Господ е с нас. Живият Господ, Който ръководи съдбините на народите и човешките души. Използвайте времето в четение и проучвания дълбоките висини на живота, изучавайте и обществото. Не се изолирайте, дръжте се в съприкосновение с всички хора, каквито те и да са, каквото и верую и да имат. Всеки човек, с когото и да било и с когото можете да обмените две разумни мисли, две добри думи. В тоя свят трябва да се търсят страждующите, нуждающите се от подкрепа и просвета. Вий вървете по пътя на любовта, за да опитате всички Божията благост и справедливост във всичко.

 

Наскоро един от приятелите ще ви посети и предаде моите добри пожелания за вас. Аз ще съм духом с вас и ще ви помагам да разрешавате добре трудните задачи на живота. Всичко ще се измени, светът ще влезе в нова форма. Благодарете на Господа в душата си.

 

Прочетете това на всички приятели. Търпение разумно. Животът дава всекиму каквото се пада. Този път, по който вървите, е път на благословения, път на живот, път на Божествената Мъдрост и Истина, път на Божествения Дух на Христа. „Духа не угасяйте", казва Той. Всички един ден ще дойдете при Него и ще бъде едно стадо и един пастир. Отец Небесний ще Ви благослови. Благославяй, душо моя, Господа.

 

П.К.Дънов

 

* * *

Казанлък 14.VІІІ.1915

 

Поздрав на всички приятели. Радостта ви да преизобилва. Господ е с нази. Той ще уреди и изправи всичко за добро.

 

Подпис

 

Светъл е пътят на Истината, приятен е пътят на Любовта.

 

У Б.О.И.*

 

Подпис

 

* * *

23.IX.1915 г.

 

Любез.Е.Иларионова,

 

Всичко върви по определен закон. Небето има свой счет* с хората на земята. Господ сега преглежда своите сметки - всеки ще приеме каквото му е определено. Страданията на земята никой не може да ги избегне. И грешни, и праведни еднакво ще страдат. Разликата е само тая, че добрите хора ще знаят защо страдат, а лошите не. Едните ще имат вяра и с това ще се олекчи тяхната участ. Всеки има свое минало. Имайте Вяра и онова, което е възможно, ще ви се даде. За другите неща сторете тъй, както духът 6и научи отвътре. Да се не боите. Страхливите, е казано, няма да наследят Царството Божие. Смели в Бога. Нека се вълнува светът. Нека върлуват бурите, това е тяхното време. Ще утихнат. Идат светли дни, дни на радост и веселие. Дни,когато хората ще забравят сегашните омрази и недоволства. Аз ще ви помагам, не бойте се. Ний сме по-близо до Бога сега, отколкото по-преди. Който разкарва, и него разкарват. Аз пожелах да помогна на тия хора, но те се подвоумиха. Добре. В Господа няма разкаяние. В тоя народ духовенството спи, но сега ще се пробудят. Ний ще се постараем, докат сме между тях, да им помогнем, да олекчим тяхната съдба. Ако стават човеци - добре, ако не - пак добре. Ний ще бъдем верни на себе си и Господа.

 

Моят поздрав на всички приятели. Вяра, вяра, търпение, търпение, любов, любов - това е животът.

 

Ваш: П.К.Дънов

 

* * *

София, 25.Х.1915 г.

 

Любез.Е.Иларионова,

 

В усилните времена се показва и изпитва човешкият характер. Само при такива условия се проявява човешкият дух. Мъчнотиите в живота са повдигающата Божествена ръка. Който не разбира Истината, той се самозаблуждава. Бъдещето е светло. Пред човешката душа стоят великите възможности на чистия живот. Настоящите времена са носители на възкръсналата Истина, която иде в света. Бъдете смели и решителни, с вяра да посрещнете, което Небето е отредило. Земята е само условие за живота, а Небето - гдето [той] се реализира. Tук е всичко преходно, а горе е постоянното. Гледайте на всичко отгоре, както Бог гледа. В света законът за личността, за душата, за народите, за човечеството е един и същ. Само онзи се повдига, облагородява, който го пази. Неправдата не ползва. Господ е жив и Той въздава всекиму според каквото заслужава, без разлика.

 

Ваш В.В. П.К.Дънов

 

Подпис

 

* * *

София, 30.XI.1915 г.

 

Любез.Е.Иларионова,

 

Животът на земята е училище, в което трябва добре човек да изучава преподадените уроци. Сегашният живот на всекиго е израз на неговото минало; а бъдещият му ще бъде израз на сегашния. Законът за превъплотяването или странстването на душата е закон за условията, а тъй нареченото спасение, това е Божествен метод за повдигането. 3aконът за прераждането, това е почвата, влагата, въздухът, а спасението, то е светлината, топлината за душата. Прераждането, това е капиталът на душата, а спасението - неговото използвание. Heвежите, които не разбират Божия закон, само кряскат и шум дигат наоколо. И защо ли? Питайте пътника, който пътува през прашлив път, защо прах дига? И той ще ви отговори: Защото е суша. На мнозина умовете се намират 6 такова състояние, че само прах дигат.

 

Бъдещето пред вази е велико. Отсега нататък ще живеете. Досега не сте живели, но сте се измъчвали с хиляди съмнения и несполуки в живота. А това не е живот. И сегашните страдания са израз на миналото, те са неизбежни. Новият Цар на земята за бъдеще ще тури в действие великите закони. Человеците ще се научат да живеят по-добре. Всички гледайте светло на бъдещия живот. Господ е приготвил добро. То чака всички без разлика, стига те да развият своите чувства - да схващат и разбират. Смъртта - това е едно преходящо състояние, това е временно уволняване от длъжността, а животът - новото назначаване. Работете добре, да ви назначи наново пак Христос. Велик е животът, мощна е душата, силен е Духът. Всеблаг е Господ.

 

Поздрав на всички.

 

П.К.Дънов

 

1 Ц.Б.И. - cъкращението най-вероятно се чете: Царството Божие иде (бел. ред.)

 

2 В архива, с който издателите разполагат, липсва дата (бел. ред.)

 

3 Нине (арх.) - сега (бел. ред.)

 

4 сито (бел. ред.)

 

5 политическо управление на духовенството (бел. ред.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...