Jump to content

1917_3 ПИСМА ДО СЕМЕЙСТВО ИЛАРИОНОВИ


Recommended Posts

ПИСМА ДО СЕМЕЙСТВО ИЛАРИОНОВИ

 

,,София, 21.01.1917г.

 

Любезна Е. Иларионова,

 

Вашата Вяра да бъде всякога жива. Временните промени, които стват в душата Ви, да Ви не смущават. В Господа няма промяна. Той всякога е един и същ. Ако слънцето се затуля или потъмнява, то причината е вън от Него. Нашият живот често хвърля сянка на Божието Лице.

 

Аз мисля наскоро да Ви пратя една беседа, да си я препишете, по заглавие „Братът на най-малките". Сега д-р Попов ще ви донесе две книжки, които ще Ви бъдат полезни. От моята беседа ще научите нещо ново и полезно. Когато я получите, тя ще бъде моето обширно писмо, което държах на Новата Година.

 

Поздрав и привет на всички приятели, и особено на Костадина.

 

Ваш верен: Подпис (П.К.Дънов)

 

* * *

София, 14.03.1917г.

 

Любезна Е. Иларионова,

 

Вашето писмо е на ръка. Сърцето на всякого трябва да се пречисти и умът да се просвети с вечната Виделина. Съмнението да отстъпи място на вярата и душата да се облече в дрехата на Истината, и да се обнови със силата на всестранната Божия Обич и Благост. Да се въоръжи с думата МОГА, да спряга тоя глагол всякога за всичко добро. Каква велика дума е тази в българския език. В Писанието, в посланията на Павла, Господ е турил на едно място следната мисъл: Всичко МОГА чрез Христа. Аз ще ви говоря и друг път върху тая дума. Колко е велик този, който може да прави добро, който може да люби безкористно, самоотвержено, да учи без възмездие, да просвещава безплатно, да слугува от обич. Колко славна дума е - МОГА да ви спася, Мога да ви избавя, Мога да ви приведа при Отца на светлините, Мога да ви очистя, Мога да внеса радост и веселие в душите ви, Мога да ви озаря с Божията Милост, Мога, Мога, Мога, Мога, Мога, Мога и Мога. Благословен Господ Бог, Който МОЖЕ. Слушайте тоя глас, тоя Дух, това вечно Слово, Което МОЖЕ.

 

Моят привет на всички приятели. Ваш Верен.

 

Поздрав на Костадина. Когато пишете на брата си, да го поздравите от мен нарочно.

 

Подпис (П.К.Дънов)

 

* * *

София, 24.04.1917г.

 

Любезна Е.Иларионова, изпращам Ви наряда за жените. Сверете го и ако има погрешки, поправете ги. Ако има някои от мъжете, които доброволно желаят да го взимат, могат и те. Изпращам ви и 30 яйца за приятелите. Разпределете ги съобразно, според както ще ви съобщи Драган Попов.

 

Вършете всичко според свободата на Господния Дух. Ходете с вяра и Благостта на Господа ще ви подкрепя.

 

Моят привет на всички, Вам и на Костадина.

 

Ваш Верен: Подпис (П.К.Дънов)

 

* * *

Варна, 26.08.1917г.

 

До Всички приятели.

 

Изворите трябва да извират, реките да текат, а човекът да мисли, разсъждава и върши Волята на своя Небесен Баща, Неговата Воля да му бъде закон. Волята Божия, Словото Божие - цел в него самия. Много листа ще окапят, много черупки ще се смъкнат, докато душата достигне своето съвършенство.

 

Господ да ви упътва и води със Своя Дух, да ви показва, вътре във вас, що е доброто и правото пред Него самия. Аз ви предадох едно учение на Христа, учение на Живота, не на буквата, учение не на сектантство, а учение на мъдрост, любов, което може да обнови целокупния живот.

 

Господ, за Когото ви говоря, е жив в цялата природа, действащ във всички същества. Той говори вътре във всяка душа, във всяко сърце. Аз ви говоря за Него, с Когото всякога съм в общение. Познавам гласа Му, държа Учението Му, върша Волята Му, слушам Духа Му и радостта ми е в Неговото Живо Слово.

 

Какво благо би било за хората, ако разбираха Божия език и се мислеха, че са братя, а не врагове! Да споделяха своите скърби и своите радости! Близо е часът, ще прозвучи Небесният глас.

 

Имайте мир и търпение. Всичко Той ще уреди добре. Ще възкреси, ще оживи и ще бъде едно стадо и един Пастир на Живота.

 

Благословението на Христовия Баща отгоре да почине върху всички, които призовават Неговото име на всяко място и време.

 

П.К.Дънов

 

* * *

Варна, 14.09.1917г.

 

Любезна Еленке Иларионова,

 

До всички приятели.

 

Аз опитах българския народ и духовенството му, имат ли Любов към Бога. За мен, Истината сега е ясна. Господ е с мен. Аз ходя в пътищата Му, върша волята Му, слушам гласа Му, Духът Му пребъдва в Моята Душа и Аз пребъдвам в Него. Велико е, и славно е, да служи човек на Бога, и да пребъдва в Любовта Му. „Аз Го познавам", Казва Христос. „А Надеждата не посрамя, защото Любовта Божия е изляна в сърцата ни чрез даденаго нам Духа Святаго." Имайте вяра, имайте любов помежду си. Аз ви запознах с Живия Господ, Когото можете всякога да опитате и познаете, че е благ и Многомилостив, и благоутробен. „Опитайте и вижте, че Аз съм благ, казва Господ. Потърсете ме в ден скръбен и ще ви помогна, и ще ме прославите." Дерзайте, Аз съм с вас. Христовият Баща отгоре ще ви благослови всички, Които с чисто сърце търсите Господа. Мир ви давам Аз, мир и радост нося Аз на всички, които приемат Живото учение на Христа. Нека изтече всичката мътна вода, събрана от вековете. Нека паднат Павловите люспи от очите на хората, и те ще познаят Бога, и Той ще се засели между тях, те ще Му бъдат народ, и Той ще им бъде Господ, и Бог. Мир, Казва Христос, на моите ученици по целия свят; Мир на всички, които прилагат моето учение.

 

Мир на верните, Мир на търпеливите, Мир на кротките, на смирените духом. Мир на всички, които търсят Правдата и Царството Божие. Мир на нажалените, наскърбените; Мир, казва Господ, на моите чада, тяхно е Царството отсега. Мир, Мир иде - Мирът Божий за праведните по сърце и утеха за всички.

 

Така говори Моят Небесен Отец, Мой и ваш Баща на всички страдующи. И Аз, вашият брат, ви казвам: пазете закона Му, дръжте Словото Му, ходете в Любовта Му и ще чуете гласа Му. И всички, от голям до малък, ще Го познаете, че е Той, Единият и неизменният във всичко на Живота, и всичко произтича от Него Самия, от Неговата добра Воля.

 

Ваш верен: Подпис: (П.К.Дънов)

 

На Славка Симеонова услужете заради мен. Нека остане при Вас и аз ще се погрижа за нея. Моят Баща е Баща на сирачетата. Да ви не плаши нейното здравословно състояние. Ти ще я учиш на всичко добро. Нека тя да бъде трудолюбива, послушна, да помага през празното си време, да ходи на училище, да се учи добре, да диша дълбоко, да изкачва баира нагоре, да се ползва от светлината. Варете й копривени корени и й давай да пие от водата за пречистване на кръвта. Извадете 400 лв. от спестовната книжка и ги употребете през годината за Славка. Аз имам тази сума за нея в София и ще уредя, кога се върна.

 

Бъдете всички весели и радостни. Господ е, Който работи. Поздрави на всички приятели и привет. Прочети им написаното, нека си го имат и да го пазят за себе си. Моят поздрав и на вас.

 

Ваш верен: Подпис: (П.К.Дънов)

 

* * *

Варна, 2.09.1917г.

 

До всичи приятели.

 

Ваш Господ Исус Христос Син Божий.

 

Господ Бог наш да благослови всички, които с вяра и чисто сърце Го търсят.

 

Да им даде от Христовия Дух да Го познават и да изпълни сърцата и душите им със своята обилна любов.

 

Дръжте истината, изложена в Неговото Живо слово, което е Христос, и както знаете, че скръбта произвежда търпение, а търпението - опитност, а опитността - надежда. А надеждата не посрамява, защото ЛюбоВта Божия е изляна в сърцата чрез даденаго нам Духа Святаго.

 

Това е моят поздрав на всички, които вървят в правия път Христов - пътя на Божествената любов, пътя на вътрешната душевна свобода, пътя на новия живот и възкресението. Във всяка вътрешна доброта Божия, във всяка радост и веселие.

 

Придобивайте Божественото знание и го съхранявайте в сърцата си чрез любовта Христова. Желая всички да станете умни и съвършени в Господа и да бъдете всички с един ум и едно сърце.

 

Целомъдрени във всичката пълнота.

 

Мир на Всички Ви от Господа.

 

Ваш Верен: Подпис

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...