Jump to content

2_27 Кога твоята любов е божествена?


Iskri4ka
 Share

Recommended Posts

"Кога твоята любов е божествена?"

През един от дните, когато бях на посещение при Учителя, Той ми подаде стол и ми посочи да седна и да се доближа до Неговата маса. После извади едно тефтерче, отвори го и ми каза: "Това може да си препишете." Аз взех лист хартия и преписах дословно. На най-горния ред аз написах следното: "Преписано от светлите страници на Духа - 22 март 1944 год." Това беше подаръкът на Учителя за деня на пролетта. А сега следват думите, преписани от тефтерчето:

 

"Има един закон:

Ти, като не обичаш Онзи, Който те обича Пръв, то няма да те обича и онзи, който искаш да те обича.

Ако в началото още не можеш да обичаш Онзи, Който те обича, то поне да Го цениш.

Оценката е първата стъпка - после ще дойде Любовта.

Мъчно е да обичаш един человек, който не те обича, но ти трябва да го обичаш.

Страданията правят човека по-чувствителен, а пък чувствителността е необходима за възприемане и разбиране на Любовта.

Страданието превръща в Любов енергиите на душата. Или с други думи казано - чрез страданията съзнателно енергиите се превръщат в Любов, или с други думи казано - чрез страданието, душата се изявява като Любов.

Един човек, който не е страдал, е груб, а който е страдал има нежност, мекота и милосърдие.

Скръбта е един метод на Невидимия свят за префиняване на човешкото естество, за да се засили неговата възприемчивост за една нова светлина, за едно висше изявяване на Любовта - за ново откровение на Божествената мисъл.

Чрез страданията организмът се префинява, затова се казва: Чрез страданието в човека проблясва ново откровение за Любовта, едно ново откровение за мира, нежността и чистотата.

Двата закона:

Щом любиш хората (брата си) с това познаваш, че Бог те обича. А щом другите те обичат, с това познаваш, че ти обичаш Бога.

1. Човек се свързва с Христа, когато мисли за Христа - когато мисли с Любов.

2. Човек се свързва с Христа, когато чете Евангелието.

3. Свързва се с Него и когато върши Волята Божия беззаветно.

 

Мерило за любовта

Как да познаеш дали твоята любов е Божествена или не?:

1. Ако тази твоя любов към някого, събужда в тебе Любов към всички същества и всички същества ти стават мили, тогава тази любов към този човек е Божествена.

2.Ако тази любов към някого усилва твоя идеен живот, да служиш на Бога, да се жертвуваш за Бога и за всички, тогава тази любов е Божествена.

3. Ако нямаш желание да обсебиш това същество, което обичаш и не чакаш лични облаги от него, тогава тази Любов е Божествена.

4. Ако онези, които обичаш, в тях се внесат живот, светлина, свобода чрез твоята любов - твоята Любов е Божествена.

 

Живот - значи те да чувствуват, че дарбите им се разцъфтяват. Светлина - се разбира, че в тях почват да се явяват много нови идеи. Свобода - мистично се разбира, че Божественото в тях се проявява

без да се ограничава от нищо.

Тогава твоята любов е Божествена !

 

Същият ден Савка Керемидчиева ми подаде едно нейно тефтерче, в което лично Учителят бе написал следното:

"15. 11. 1925 год., неделя

Ем-Руха - Ангелът на светлината

Вел-Мур ъ - Царят

Давир а - дъщерята

Комура - сътворение на света

Вехади, Вехади"

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...