Jump to content

2_30 Песни от Учителя, дадени с движения


Iskri4ka
 Share

Recommended Posts

"Песни от Учителя, дадени с движения"

фир-фюр-фен

Изходно положение: Дясната ръка пред лявото рамо.

Фир-Фюр-Фен . Когато се изговарят тези думи, дясната ръка отива надясно, като прави дъгообразна линия. Тя се спира не съвсем вдясно, но

малко напред и малко повдигната до 45 градуса. Погледът е малко нагоре.

Тао би Аумен. При изговаряне на тези думи ръката се връща в първоначалното си положение.

Така се продължава до края на първата част със следното изключение:

Когато се изпяват за последен път думите Тао би Аумен, при думите Тао би дясната ръка се връща в първоначалното си положение, а при думата Аумен отива надясно. Това се прави с цел ръката при края на първата част да бъде в дясно.

Благославяй, душе моя, Господа. При тези думи дясната ръка постепенно и бавно се вдига нагоре в отвесно положение. Издигането завършва на сричката -да.

Благославяй и не забравяй. Лявата ръка постепенно се издига в отвесно положение.

Благославяй. При тази дума двете ръце се съединяват над главата под остър ъгъл. Движението завършва на -вяй.

Благославяй. Двете ръце се спущат върху главата с леко допиране до горната й част.

Благославяй и не забравяй. При тези думи ръцете се спущат бавно надолу, като след думата "благославяй" се прави съвсем късо спиране пред

гърдите.

Благославяй, душе моя, Господа. Дясната ръка бавно се издига в отвесно положение.

Благославяй и не забравяй. Лявата ръка бавно се издига до отвесно положение.

Благославяй. Двете ръце се съединяват над главата под ъгъл.

Благославяй. Двете ръце отиват на двете страни с длани обърнати навън.

Благославяй и не забравяй. Двете ръце бавно отиват към гърдите и при последната сричка се слагат върху гърдите с наклон 45 градуса с допрени срещуположни безименни и малки пръсти. Всички пръсти са слабо отдалечени един от друг. (До този момент пръстите на всяка ръка са били допрени един до друг).

Същата песен се повтаря, като се почва с лявата ръка, която се туря пред дясното рамо. Разбира се, в такъв случай лявата ръка се вдига в отвесно положение първа, а после дясната.

Аумен

Аум. Двете ръце бавно се издигат над главата, съединяват се под ъгъл и се спущат надолу с "обливане". Това се повтаря три пъти.

Ом. Дясната ръка бавно се издига до отвесно положение.

Ом. Лявата ръка бавно се издига до отвесно положение и през това време дясната ръка се спуща надолу.

Ау-. Лявата ръка остава в това положение, а дясната ръка бавно се издига до отвесно положение.

-мен. Двете ръце се съединяват над главата и с "обливане" се спущат

надолу.

Цялата песен се повтаря три пъти.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...