Jump to content

1921_14 Писма до семейство Иларионови


Recommended Posts

ПИСМА ДО СЕМЕЙСТВО ИЛАРИОНОВИ

 

София, 20.03.1921 г.

 

Любезни Костадине,

 

Бъдете тъй добър да дадете на Кина Маркова 150 лв. от моя страна засега; и всеки месец ще й давате по 25 лв. занапред.

 

Надявам се да сте добре с Еленка. Па и няма причина да не сте. Не трябва изкуствено да си създаваме ненужни тревоги. Все, що иде от Бога, било то добро или зло, повидимому е Негово благо. Тъй всички говорят, но малцина осъществяват това на опит. Докато някого не са засегнали страданията, си е много добър. Но щом дойдат отгоре му изпитанията, работите се менят. Но всичко ще се оправи с Любовта, Вярата, Надеждата.

 

Предайте това писмо.

 

Няма Любов като Божията. Само Божията Любов.

 

Подпис

 

* * *

София, 16.04.1921 г.

 

Любезни Костадине,

 

Работата на щерната Каишев да продължи и досвърши според плана уговорен. Кръстьо и Михаил да досвършат кошерите и след това – започнатия тротоар под ръководството на Каишев; и щом се свърши работата, да се върнат във Варна.

 

С пчелите ще постъпите тъй: Ти, Бойнов, Райко ще раздадате петнадесетте пчелни кошера на вдовици. Ще ги намерите, ще им кажете, че им се дава по един кошер даром с условие, да дойдат сами да си го вземат. Восъка ще го продадете всичкия и на сирачетата ще го раздадете, т.е. сумата. Дванадесетте кошера, изработени от Кръстьо и Михаил, продайте навън и сумата на тях ще се даде, то е техен труд. Тъй и другите пчеларски принадлежности. Само този е правият път да се отмахне злото. Бог е Бог на Любовта към ония, които Го познават. Едно правило има – то е Божията правота; едно ръководство - то е Духът. Тъй уреждам тая работа; ний или другите, все едно е. Ще гледате добре да свършите, без колебание.

 

Подпис

 

* * *

София, 30.04.1921 г.

 

Люобезни Костадине,

 

Пчелите ще се раздадат на вдовици извън Братството. Другояче ще излезе да правите услуга на себе си. Ще ги раздадете на кръгли вдовици, които да имат малки деца. В Бялото Братство вдовици няма, там има само братя и сестри. Цялата сума, от дъсчените кошери добита, ще я дадете на Кръстъо и Михаил без никакви удръжки; другояче ще замяза на позорна търговия с оттенък на користолюбие. Аз искам да им създам работа и всичко сторено да си го вземат. Пчели по никой начин не могат да им се дадат. Ний пчели не продаваме, нито заменяме. Те могат да си вземат от друго място. Восъкът на съвършено външни хора ще се продаде, на свои – нито грам. Сумата на кръгли сирачета ще се даде по най-разумния начин. Всичко друго – по същите правила. Всички трябва да работите в името и силата на Божията Любов, която има само един закон за приложение – той е благост, едно правило – безкористие, един път – той е Истината, една сила – тя е Мъдростта, една награда – Добродетелта, едно благо – Правдата. Един Господ на Любвта и Той е, освен Него няма друг. Той е Отец, Спасител на бедни и страдующи.

 

Подпис

 

* * *

София, 9.10.1921 г.

 

Любезни Костадине,

 

Дайте петдесет хиляди в съхранение на брат Драган Попов. Градежът на щерната в Арбанаси да остане за напролет. Сега може да се компрометира градежът, понеже не остава достатъчно време за съхнене.

 

От Н. Каишев имате ли отговор за тухлите? Пишете ми.

 

Надявам се всички да сте добре. Любов разумна и непрестанна, вяра постоянна, надежда всегдашна да пълни сърцата и душите ви.

 

В.В.С.Б.Л.*

 

Подпис

 

* В.В.С.Б.Л. – съкращение на Винаги Верен. Само Божията Любов (Бел. ред.)

 

* * *

София, 14.11.1921 г.

 

Любезни Костадине,

 

Получих писмото Ви. 22 и 12 – това са само за постройките, без храната и пътните. За храната и пътните ще отпущате отделни суми, за които ще държите точна сметка, и ония, които употребявате, по Бога да я оправдават. Да има достатъчно в храната, но да няма разточителност. Искам братята да бъдат доволни. Щом 22. и 12.x. се изхарчат, няма да отпущате повече ни стотинка. Ще ми пишете. Ако има разрешение отгоре, ще продължим работата, ако не, ще я спрем. Искам всички да се ръководите от закона на Любовта и хармонията. Никакви спорове породили се няма да разглеждате. Всички трябва да се учите сами да изправяте грешките си. Това е най-доброто. Правото пред Бога криво не може да стане, кривото пред Него право не може да стане.

 

Аз познавам само един закон в света. Той е Великият Божи закон на Любовта. И мисля, че вий и двамата с Еленка трябва да се пазите от шепотния език на лошите духове. Вий теоретически в мене вярвате, но все мислите и допущате, че някой може да ми повлияе да си изменя мислите. Това никога досега не е бивало и никога няма да бъде. В мене има само една мярка: Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Правда и Доброта. Аз се радвам, когато приятелите, братята и учениците живеят в Любовта, а когато правят грешки и грешат, там ний обръщаме погледа си на друга посока. Живейте в необикновената Любов, а не в обикновената. Който живее в първата, в душата му има мир, радост и постоянна виделина и Божието лице постоянно му се усмихва. А няма по-добро в живота от това, да живееш в Любов с Бога, да си в единомислие с Христа и да имаш Неговия Дух за ръководство. Това – за всички без изключение.

 

Моят поздрав на двама ви и на всички други братя и ученици.

 

Само Божията Любов.

 

Подпис

 

* * *

София, 12.12.1921 г.

 

Любезна Е. Иларионова,

 

Получих писмото Ви. От миналото човек да вади поука. Всеки от вас да възлюби Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта. Това е смисълът на живота. Слушайте Словото, което сега ви се предава. Онова, което ви кажа да сторите, не се колебайте. Моята дума на две няма да стане. Което ви казвам, това е самата Истина. Вий ще проверите от опит. Един е Господ в света, един е Отец, който говори. Аз сега говоря за Бога на Любовта. Слушайте и вършете Неговото Слово.

 

Изпращам ви четири беседи: „Братя и сестри на Христа", „Плачът" „Те ще просветнат", „Синът Божий". Четете ги последователно, по една всяка седмица. И след прочитането, сестрите и братята, които искат, може да си ги прочитат и преписват.

 

Това са моите писма към вас.

 

Поздрав на всички.

 

Подпис

 

* * *

София, 20.12.1921 г.

 

Любезни Костадине,

 

С лозето на Дойнов работата не е уредена. Кога се уреди, ще ви пиша. Колю съобщава, че в Арбанаси се продавала една нива 12 декара за 4000 ?! лв. Може да влезете в споразумение и да я купите. Хората се познават положително, само като издържат изпита си. Преди това са само обещаващи.

 

Изпратих ви три беседи по една сестра от Търново. Пишете, получихте ли ги. С Райко ви изпращам още две.

 

Не след дълго ще излязат и съборните беседи. Ще имате и от тях. Поздрав на всички. Прилагайте. С.Б.Л.

 

Подпис

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...