Jump to content

1922_12 Интервюта, дадени на събора, от Учителя


Recommended Posts

ИНТЕРВЮТА, ДАДЕНИ НА СЪБОРА ОТ УЧИТЕЛЯ*

 

Интервю с редактора на в.„Неделно утро" - бр.29 от 17 юли 1922 г.

 

Въпрос:

 

– Основата на вашето учение, на вашата философия, г. Д?

 

– Това е Любовта – отговаря Д. – Ние се сремим към истина в душата. Тя ще донесе свобода, дълбочина в ума. Тя ще създаде условия за живот. Чистота в сърцето; тя ще даде сила на човека, за да приложи великите закони на живота. Това са трите основни положения в нашето учение.

 

Ние искаме да градим, да творим. Да събаряш, това е лесно, но да събаряш, това значи да вдигаш само прах. Ние не искаме да изправяме църквата, нито да се месим в нейните вътрешни порядки. Църквата, обаче, ни гони. Тя се стреми да вдигне държавата срещу нас и предизвика гонения. Истината, обаче, винаги е тържествувала, въпреки всички гонения. Хората на религията, които са натоварени с мисията да приложат Христовото учение, са останали с хиляди години назад. Ние сме готови на един опит: да вземем два разсадника – един, в който се проповядва нашето учение; друг, който ще предоставим на църквата. Нека отпосле сравним плодовете. Същият опит бихме могли да направим и в две училища. Обучението, възпитанието на децата днес е положено на фалшиви основи. Едно наше училище, в което обучението ще се води по съвършено други методи, ще даде по-други резултати.

 

– Как гледате на брака, г. Д.?

 

– И бракът, както и всичко днес, е сложен на фалшиви основи. Съвременното семейство е фалш. То е съединение на два пола и само толкова. Ние се стремим да създадем по-друго семейство, при което няма да имаме съединение на два пола, а хармония, сближение на две души, на две същества.

 

– Твърдят, че много ваши последователки са занемарили домакинствата си и че тия домакинства, вследствие на занемаряването им, са в разложение.

 

– Ние никога не сме проповядвали нищо лошо.

 

– Посочете един нагледен пример.

 

– Човек е годен за онова, за което е създаден – отговори Дънов. – Вие може да сте добър журналист, ако сте били създадени за журналист; но това не значи, че бихте били добър лекар, ако се отдадехте на медицината. Не всяка жена е създадена, за да ръководи домакинство. Там, където домакинството е поверено на такава жена, там безспорно ще има разруха.

 

– Каква цел преследвате с тия утринни излети, които предприемате с верующите във вас, и които повдигнаха такъв шум?

 

– Това са само опити. Ние обръщаме внимание на всичко. Истина е, че излизаме сутрин, не обаче, както твърдят, за да се покланяме на слънцето. Излизаме само в известен период от годината –през пролетта, до 23 юни. Тогава всичко расте. Въздухът е богат, особено сутрин, преди изгрев слънце, с животворяща и целебна прана.

 

– Какво значение има събуването боси и газенето из росата?

 

– Това е едно изпитание на д-р Кнайповата лечебна система**. Когато земята е топла и ние сме боси, става по-лесно преминаването на електрическите токове от нея у нас.

 

Обръщаме внимание на храната, на съня. Храната като количество, качество и съдържание няма толкова голямо значение за човешкия организъм, колкото начина, по който приемаме тази храна.

 

Спането има голямо значение за нашето състояние в здравословно отношение. Ако човек иска да бъде здрав, трябва да си ляга рано, в девет – десет часа, и да става рано, половин час преди изгрева на слънцето. Никога първият слънчев лъч не трябва да ни намери в леглото.

 

Специалните правила за дишането, които ние прилагаме, оказват също така извънредно благоприятно влияние върху нашето здраве.

 

На слънцето никога не сме се покланяли. В нашите излети изучаваме какво влияние упражнява слънчевата енергия върху сърцето, върху мозъка, върху умственото развитие на човека.

 

- Как гледате на комунизма?

 

– Болшевизмът е крайност, а винаги една крайност води друга. В болшевизма има насилие, а ние не сме за насилие. И ние сме за свобода, но за свобода, постигната без насилие. Ние не правим разлика кой упражнява насилието, ако и наистина, при сегашните икономически условия, човек мъчно може да се справи без да прибегне към насилие...

 

 

За Д. съм чувал от мнозина, че по линиите на ръцете и главно посредством известни измервания

на главата, определял характера на събеседника си, а на оня, който се интересува, отгатва

бъдещето, разкрива миналото и настоящето.

Д. хвана ръката ми, взря се в нейните линии, разглежда ги с лупа. Аз за пръв път в живота си

се срещам с този човек и, нека си призная, определи с голяма точност маса черти из моя

характер.

 

 

– В какво се състои конфликтът между вас и църквата? – продължих своите въпроси.

 

– Ние не сме против вярата и против нейните догми. Ние пазим и вярата, и нейните догми. Отживелите, обаче, форми на църквата няма какво да пазим. Няма защо да месим човешкото с Божественото. Вземете, например, иконите, паленето на свещи. Това са външни църковни форми от гръцки произход, които нашата църква продължава да следва слепешката. Помислете само и отговорете – откъде-накъде да си православен само затова, защото палиш свещи. По-голямата част от тия външни църковни форми са създадени от гръцкото духовенство с цел, да извличат от тях материални облаги. Българският ум е по-практичен. Когато проповядваш, българинът най-напред ще се заинтересува да знае, дали проповядваш за пари или не. Щом проповядваш без пари, това го заинтригува и той ще си направи труд да проучи твоето учение.

 

Нашето духовенство се е отчуждило от народа. То е станало служител на държавната власт, а не на народа. Утре да умрете, няма да се намери кой да ви опее, ако ония, които са останали около вас, нямат с какво да заплатят за вашето опело. Всичко се свързва с материални облаги. И понеже ние се обявяваме против грубия материален интерес, който нашето духовенство проявява на всяка крачка, то води борба срещу нас. Христос и неговите апостоли живяха в колиби и учеха без пари. Днес архипастирите на църквата живеят в дворци и проповядват и учат за пари.

 

– Вие вярвате ли в Христа?

 

– Христос е Светлина, а ние се стремим към Светлината. Христос не само веднъж е слизал на земята. Както слънцето изгрява всеки ден, така и Христос винаги е бил на земята.

 

– Как гледате на днешното положение на България?

 

– То е тежко, но не и безнадеждно. За да бъде в такова тежко положение, виновно е духовенството. То е главната спънка. Нито само влиза в Царството Божие, нито пък пуща да влизат ония, които искат да направят това.

 

Нашите принципи не са лични. Ние желаем доброто на нашия народ, като единица от целокупното човечество. С духовенството имаме своите допирни точки. Това е Любовта, по закона на Мъдростта и Истината. Духовенството, обаче, избягва всякакъв контакт с нас.

 

– Има ли еднакви положения във вашето учение и това на Толстой?

 

– Да.

 

– Какъв е броят на вашите последователи в България?

 

– По-голям, отколкото предполагате.

 

Желаещи да се проникнат от истината има много – тук и в провинциата, в селата. Трябва само да има кой да им посочи Светлината. Нашето учение не е изолирано за България. Навсякъде в Европа и зад океана се появяват велики умове, които са си поставили за цел да обновяват, да превъзпитават човечеството в истината, разума, чистотата. Те са в непрекъснат контакт помежду си и тяхната дейност е твърде резултатна. Сега всички работят. Трябва да се създадат нови форми на живот, въпреки всички спънки, които ни се поставят. Неправдите, несправедливостта трябва да изчезнат от лицето на земята.

 

 

Интервю на Дънов с редактора на „Русенска поща" - бр.213, 1922г.

 

– Какви сте вие, г. Дънов?

 

– Чада на Любовта!

 

– Много широко понятие – „Любов". Ние разбираме любовта, но..

 

– Божествената Любов. Така е възвестил Спасителят Христос.

 

– По-нататък?

 

– Чрез нея Бог праща блага на всички свои чада. Вие не я познавате, щом сте закъснели да я приемете с чиста душа... Любовта е най-великата сила. Ако тя се приложи, светът ще се преобразува. Аз със своите ученици съм правил опити за развиване техните физически и духовни сили чрез един живот, напълно съобразен с природата и със закона на Любовта. Това е един образец на братски и сестрински живот според принципа на Христа: Любете се един друг. Тази Любов развива скритите у човека сили и способности.

 

– По-ясно г. Дънов? Светът много говори за вашата любов.

 

– Открито ние живеем, като братя и сестри. Истинските такива не познават житейската поквара. Нашето учение, нашият живот на практика е образец на душевна чистота. Погледнете кои са между нас: млади и крехки хора, възрастни и солидни, стари и изживели. Божествената сила, Любовта, у всички е еднакво силна.

 

– Стари и млади?

 

– Да. Старите се обновяват с Любовта и Правдата. Възраждат се. С тях аз достигнах върховете на Мусала, без да се разболее някой, защото им показах начините, по които могат да се ползват от електрическите и магнетични течения.

 

– Какво търсите чак на Мусала?

 

– По-близо до Бога. Там, високо, сред природата, далеч от всичко скверно на земята. Аз предлагам на владици, архимандрити да ги заведа на Мусала и там, на чист въздух и бистра вода, на широк простор при 3000 метра височина да обмислим и разрешим духовните и обществени въпроси. Тия владици и духовници ни анатемосват като отлъчени от църквата, защото уча как да се излекуват обществените недъзи.

 

– Всичко това сериозно ли говорите, г. Дънов?

 

– Слушайте! Аз отричам днешната църква на поквара, лъжа и заблуда! Там говорят за Бога, но посочете ми, где е любовта им към Бога? И народът ги изоставя вече. Да поканим българския народ да гласува за тях и мене и ще видите резултата.

 

– След любовта кажете нещо за брака.

 

– Съвременното семейство е опорочено. То е съединение на полове, а трябва да бъде свято; не съединение, а хармония между двата пола. С Любовта Божия братята и сестрите в брака ще съзнаят повеленията Божии.

 

– За слънцето, г. Дънов?

 

– Слънцето, което идва при свежа, чиста утрин, е животворно. То е рефлекс на оная необятна Божия сила, която движи и крепи света. В тая сила е съдържанието на целия мир и ние излизаме да го срещнем, хвалим Бога за благата, които ни праща чрез тази сила.

 

– За комуната?

 

– Ние с комунистите се разбираме. С тях се различаваме само по методите. Те искат да доведат това братство и равенство чрез насилие. Нашето учение е за Любовта, за естествената еволюция. В Русия, вследствие на анархизма в умовете, дойде глад за народа. Русите, които не приеха учението на Толстой, почнаха да се самоизтребват. За комуната ние не говорим много, ние само я прилагаме.

 

* От книгата "Где е Истината", Ив.Радославов(София,1922)

 

**Себастиян Кнайп(1821-1897) - Баварски свещеник и лечител, автор на оригинален водолечебен метод(бел.ред.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...