Jump to content

1923_6 Писма до семейство Иларионови


Recommended Posts

ПИСМА ДО СЕМЕЙСТВО ИЛАРИОНОВИ

София, 9.01.1923 г.

Любезна Еленке, Да се стреми душата към Бога, това е смисълът на Живота.

Надявам се Вие да сте почнали да прозирате ръководството на Божия Дух. Истината в живота има за обект свободата на душата; Мъдростта - светлината в ума; Любовта - чистотата в сърцето. А Бог, от Когото всичко изтича, е вътрешната пълнота. Стремете се към светлината. Богатейте в добродетелта.

Поздрав на Костадина и на всички приятели и ученици на Божествената Школа. Господ на Любовта, Мъдростта, Истината и Силата е с нас. Бъдете смели и безстрашливи. Аз съм с вас. Няма да бъде волята на Черната ложа, но волята на Отца на Виделината. На малкото стадо Той е дал царство.

Само Божията Любов.

Подпис

* * *

София, 29.04.1923 г.

Любезни Костадине и Еленке,

В тия дни се иска любвеобилна Любов. Знание и мъдрост, сила и чистота в живота. Пътят на човешката душа трябва да е покрит със светлина; радост и веселие трябва да пълни нейната вътрешна същина. Тая пълнота иде само от Божията Любов, Която носи всичко в себе си, а самият живот е едно изявление на тази Любов.

Ходете със сила, вяра, надежда, кротост в тоя свещен път. Бог е Любов и само в тая Любов има смисъл да се живее.

Подпис

* * *

София, 15.06.1923 г.

Любезна Еленке,

Желая да имате пълнотата на Любовта, светлината на Истината и знанието на Мъдростта. За да се служи на Бога, иска се усърдие постоянно и пълна самозабрава. Постоянствайте. Изпитанията, това са пробните камъни.

Бог е Любов и Неговата Любов се не мени.

Всичко съдейства за добро на тези, които Господ люби.

За Всички.

Подпис

* * *

София, 1.07.1923 г.

Костадине,

На четвърти, този месец, в петък сутринта ние тръгваме от Варна за София. Излезте на Г.Оряховската гара. Елена, ако е готова, може да дойде в София и да иде до Мусала.

Поздравете и другите приятели.

Само Божията Любов.

Подпис

* * *

София, 11.10.1923 г.

Любезни Костадине,

Получих писмото Ви. Ако се окаже някоя нужда, пишете ми.

Навярно сте получили писмото на Тодора за пратката.

Ако попитате съвременен някой човек, защо се раждаме, ще ви каже, за да живеем. Отговорът е прав. Но ако ги попитате, защо трябва да живеем, ще отговорят: защото сме се родили, трябва да се живее. Но ний отговаряме: животът е условие за разумното, Божественото в света. Разумният живот осмисля всичко. А за да се живее разумно, трябва да се познава Бог.

Разумното - това е Любовта, Мъдростта, Истината. Любовта дава живот, Мъдростта - светлина, Истината - свобода. А това е смисълът на живота.

Поздрави Еленка и всички други приятели. Това е за нея.

Любов към Бога.

Подпис

* * *

София, 4.11.1923 г.

Любезна Еленке,

Бог е Любов пълна и разумна, тя носи всички блага. Да уповава човек на Господа всякога, това е смисълът на живота.

Той може да е уверен в Истината.

Трябва да се премине тоя живот в придобиване на висшето благо.

Промени в тоя свят са възможни. Но трябва учение и сила в живота, сега, в тия времена на изпитания. Без страх. Само с Любов, Мъдрост и Истина.

Само Божията Любов е Любов.

Подпис

* * *

София, 11.12.1923 г.

Любезна Елена Костадинова,

Във време на изпитание човек трябва да бъде твърд, решителен, с вяра пълна, умен и мъдър във всичките свои постъпки. Любовта винаги носи изобилие. Костадин трябва да бъде внимателен. Да спазва разумните правила на Божествения Живот. В сърцето си човек да е винаги в единение с Бога, без пропукване на съзнанието си. Всичко ще се уреди, само пазете разумното.

Само Божията Любов е Любов.

Подпис

* * *

София, 16.12.1923 г.

Люобезни Костадине,

Ти няма защо да падаш духом. Трябва да спазваш правилата на Живата природа. Ядене умерено. Не знаеш ли, че студената вода е вредна? При това, на всяко място вода не се пие. Разумно живеене е потребно не само привидно, но и по същество. Цялата душа на човека трябва да е пълна с Божествени мисли, при които упадък не става. На земята сега трябва да се живее, за да бъде праведният свидетел на Божията правда. Бодри и весели духом - това е потребно сега. Бог е Бог на Живите, а не на мъртвите.

Моят поздрав на всички приятели.

Само Божията Любов.

Подпис

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...