Jump to content

Recommended Posts

СЪДЪРЖАНИЕ

Вместо увод

1914

Спомени на Елена Иларионова

Писма до семейство Иларионови

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА

1915

Спомени на Иван Данаилов ... 68

Спомени на Борис Николов ... 68

Спомени на Любомир Лулчев ... 69

Писма до семейство Иларионови ... 69

Писмо на Учителя до търновските свещенници Стилян Кръстев и Петър Тулешков ... 74

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА ... 75

1916

Спомени на Надежда Иларионова ... 109

Писма до семейство Иларионови ... 109

1917

Спомени на Елена Иларионова ... 112

Спомени на Иван Радославов ... 112

Писма до семейство Иларионови ... 114

Наряд за 1917-1918 г. ... 117

1918

Спомени на Борис Николов ... 118

Писма до семейство Иларионови ... 118

1919

Биографични справки на Константин Петров Борисов ... 124

Райна Калпакчиева ... 125

Спомени на Жельо Николов ... 125

Спомени на Галилей Величков ... 126

Спомени на Елена Иларионова ... 127

Спомени на Райна Калпакчиева ... 127

Спомени на Надежда Иларионова ... 127

Спомени на Илия Узунов ... 128

Писма до семейство Иларионови ... 128

СЪБОРНО СЛОВО 1919 г. ... 131

за събитията и общественият живот ... 131

за учениците ... 134

за работата през годината ... 137

методи за приложение ... 138

1920

Биографични справки:

Надежда Иларионова ... 141

Петър Камбуров ... 142

Христина Антонова ... 142

Спомени на Борис Николов ... 143

Спомени на Петър Камбуров ... 147

Спомени на Марин Камбуров ... 148

Спомени на Паша Тодорова ... 148

Спомени на Христина Антонова ... 149

Писма до семейство Иларионови ... 149

Образуване на един клас ... 150

Картините в горницата ... 153

трите картини ... 154

четирите картини ... 155

живата картина ... 156

СЪБОРНО СЛОВО 1920 г. ... 157

за събитията и църквата ... 157

за учениците ... 161

за работата през годината ... 162

гимнастически упражнения ... 165

1921

Биографична справка за Кина Попова Маркова ... 168

Спомени на Петър Камбуров ... 168

Спомени на Николай Дойнов ... 169

Спомени на Михаил Иванов ... 170

Спомени на Никола Гръблев ... 170

Проблемът Михаил Иванов и Кръстьо Христов ... 172

Писма до семейство Иларионови ... 178

Писмо до Кольо Каишев и Петър Камбуров ... 181

СЪБОРНО СЛОВО ... 181

за учението и Учителя ... 181

ръководителите и организацията ... 183

работа за годината ... 184

за учениците ... 196

за събитията ... 202

1922

Спомени на Петър Камбуров ... 205

Спомени на Христина Александрова ... 206

Спомени на Борис Николов ... 207

Спомени на Михаил Иванов ... 207

Спомени на Гена Папазова ... 207

Спомени на Георги Попов ... 208

Спомени на Георги Овчаров ... 208

Писма до семейство Иларионови ... 209

Имало ли е диспут в читалище „Надежда" ... 210

Учителя на Бялото Братство и Българската православна църква – взаимоотношения върху сцената на обществения живот (историко-философски обзор от Елеотон) ... 212

Интервюта, дадени на събора, от Учителя ... 223

ПЕНТАТРАМЪТ ... 228

Същност ... 229

Външен кръг ... 231

формулата ... 231

сабя, нож ... 232

чаша ... 233

книга ... 233

свещ, светилник ... 234

жезъл, скиптър ... 234

буквите ... 235

колело с крилца ... 236

подписът ... 236

Средният кръг ... 237

пет върха ... 238

широката врата към истината ... 238

Учителя – към правдата ... 240

тясната врата – към Любовта ... 240

окото – към Мъдростта ... 241

дървото на живота – към Добродетелта ... 242

добродетелите, техните цветове и числа ... 242

Централният кръг (най-вътрешен) ... 243

Видове пентаграми ... 244

черно-белият Пентаграм ... 244

цветният Пентаграм ... 245

музикалният Пентаграм ... 247

Пентаграмът в Паневритмията ... 249

Пентаграмът медальон ... 250

човекът-Пентаграм ... 252

Влияние на Пентаграма и работа с него ... 252

отплатата ... 252

как се поставя Пентаграм ... 252

предупреждения за последиците ... 253

последователност на движението ... 254

как се чертае Пентаграмът ... 255

работа с Пентаграма ... 255

Свещенна фигура ... 258

Библиография ... 259

СЪБОРНО СЛОВО ... 261

отваряне на Школата ... 261

Учителя и учениците ... 266

класове и задачи ... 272

организация, работа ... 276

работа за фонда ... 278

те и светът ... 279

молитви и формули ... 282

гимнастически упражнения ... 284

окултна музика ... 288

1923

Биографична справка за Стамат Тодоров Михойлов ... 292

Спомени на Петър Камбуров ... 293

Спомени на Атанас Добревски ... 293

Спомени на Елена Иларионова ... 293

Писма до семейство Иларионови ... 293

1924

Биографична справка за Марин Камбуров ... 298

Спомени на Петър Камбуров: основаване на комуната в Арбанаси ... 298

Спомени на Гена Папазова ... 303

Спомени на Елена Иларионова ... 303

Писма до семейство Иларионови ... 303

1925

Спомени на Гена Папазова ... 307

Спомени на Боян Боев ... 308

Спомени на Павлина Даскалова ... 308

Спомени на Петър Камбуров – за арбанашката комуна ... 308

Спомени на Михаил Иванов ... 310

СЪБОРНО СЛОВО ... 311

две свещенни положения ... 311

молитвата ... 316

упражнения ... 317

наряди ... 320

ЗАБРАНАТА НА СЪБОРИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ТЪРНОВО ... 324

Биографична справка за владиката Филип ... 324

Спомени на Елена Иларионова ... 325

Спомени на Борис Николов ... 326

Статия от в-к „Борба" – „Новите богомили", 12.09.1925 г ... 326 Мисли за съдбата-кармата ... 327

Спомени на великотърновски граждани за Учителя ... 328

Спомени за търновските събори ... 329

1926

Последни писма до Елена Иларионова ... 333

Спомени на Петър Камбуров – за арбанашката комуна ... 335

Спомени на Борис Николов ... 337

Спомени на Надежда Иларионова ... 337

Спомени на Павлина Даскалова ... 337

Архивът на Братството ... 341

Историята – разказ с продължение ... 342

Библиография ... 344

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Документална хроника

Том II

Първо издание

Издателство „Адфиола"

Формат 16 70x100

Печатни коли

Печатница „Абагар", Велико Търново

ISВN 954-8139-10-3

1926_pic_15.png

Цветния пентаграм, внесен в Горницата 1922 г.

(Дарение от чужбина)

1926_pic_16.png

Знамето на Бялото Братство, изразяващо човешката еволюция.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...