Jump to content
Sheny Idaet

31. МАРКОВА ПРЕВЕЖДА НА ФРЕНСКИ БЕСЕДА ОТ УЧИТЕЛЯ

Recommended Posts

31. МАРКОВА ПРЕВЕЖДА НА ФРЕНСКИ БЕСЕДА ОТ УЧИТЕЛЯ

 

Маркова беше своеобразен човек, но имаше една дарба - да знае езици. Беше белгийка по произхождение. Стана преподавателка по френски език, организира много курсове в София и много ученици преминаха през нейния метод за преподаване. Най-важното бе, че всички нейни ученици про-говорваха на френски език. Само нейните ученици проговорваха и след това говореха свободно. Как ставаше това не зная - имаше качества за това.

 

Маркова познаваше Учителя още от първите години. В нейния салон се държаха едни от първите беседи на Учителя. А нейния салон е бил на ул. „Цар Шишман" където е била школата за чужди езици. Там през 1922 г. Учителят е говорил на младежите. Но тя беше своенравна, а имаше много неща и с това създаваше много грижи и бели на Учителя. Но когато решаваше нещо да свърши го правеше. Така беше превела една беседа от Учителя на френски език. Аз взех и дадох друга беседа на Маркова да я преведе на френски. Тя взе, работи известно време и ми върна материала. Гледам и виждам, че тя бе коригирала с червено мастило целият текст. Аз изтръпнах, защото видях, че тя е превеждала както си иска и както намери за добре. Знаех, че един превод от български на френски не е проста работа, но да се направят толкова поправки с червено мастило на българския текст ме ужасяваше. Страхувах се, какво ли би казал Учителят. Затова аз предадох теста на Боян Боев, а той го занесе веднага на Учителя, Той го разгледал, видял червените поправки, върнал листовете на Боян Боев и казал: „На сестра Маркова съм дал свобода на превода". Боян поел листовете, не казал нищо, после ми ги върна и предаде думите на Учителя. Накрая се обърна към мене: „Ти какво, искаш да ме скараш със сестра Маркова ли?" Обясних му, че търся Истината. Боян отговори: „Аз ти донесох и казах Истината". Така приключи този случай и аз вече имах едно знание по този проблем.

 

Но въпроса с преводите от български на чужди езици на Словото остана открит. По едно време всички се юрнаха да превеждат на френски, английски и немски. Преведоха се няколко беседи, но от онези, които можеха. Те са отпечатани. Когато и други опитваха и поставяха въпроса за превеждане на Словото на чужди езици, Учителят им каза: „Не берете грижа за чужденците. Те сами ще дойдат и сами ще си превеждат и печатат. Това си е тяхна работа. А вие си гледайте вашата работа. А вашата работа е да слушате, да четете Словото Божие и да Го прилагате. Чрез вас се предава Словото, а чрез чужденците ще се приложи и разпространи. Но това са други времена и за други хора. А сега гледайте да не загубите вашето време и себе си, което ви е определено от Школата." Ние слушаме, поглеждаме се и умуваме. Времето определено от Школата за нас не е времето, което ще бъде определено за другите, които ще дойдат след нас. Духът е един и същи, но Той определя и раздава времената на человеците по земята така както Му е угодно и както Той иска. Това е окултен закон и ние го проверихме десетилетия наред след заминаването на Учителя. Вие също ще го проверите. Затова пазете времето, което е определено за вас, за да свършите една работа за делото на Учителя, когато дойде това време. А то ще дойде, защото за всяко време се изпращат строго определени хора и те трябва да бъдат истински ученици. Верни по дух и предани на Словото на Учителя.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×