Jump to content
Sheny Idaet

77. АЛЕКСАНДЪР КРЪСТНИКОВ

Recommended Posts

77. АЛЕКСАНДЪР КРЪСТНИКОВ

 

В първите години около Учителя се събират много интелигентни хора. Това е цветът на интелигенцията. Около тях няма прости хора. Отначало са се събирали в богатите домове на възрастните приятели. Канени били на обеди, на вечери. Едни са идвали при Учителя, други са Го напускали.

 

Един от тях е Александър Кръстников. Отначало той също е бил при Петър Дънов, но в последствие Го напуска. Решил, че той може да бъде духовен ръководител. Той се отделил, основал „Общество за психически издирвания и духознание". Издава списание и пише книжка. Така той има един подробен очерк за ясновидката Кортеза от гр. Сливен, но в него се подписва с псевдоним Алеко К.

 

Постепенно около него кръгът на неговите последователи се разширява и той основава в гара Раковски кръжок. Най-интересното е, че той набира доста последователи и особено от селата. Събират се редовно на събрание, той изнася лекции, пеят песни и главно тълкуват онези въпроси, които теософите ги разглеждат в своите книги.

 

Защо споменавам за него? Примерът е много ясен. Учителят е дошъл в България и вместо около Него да се съберат най-интелигентните и най-умни хора и цветът на нацията, за да може да се повдигне чрез тях българският народ, то става точно обратното. Тези интелигенти през годините Го напускат, създават свои групи около себе си, събират последователи, играят ролята на проповедници и духовни ръководители. Целта е ясна, да се отклонят онези, които са изпратени от Небето, за да бъдат ученици на Учителя. И точно това става. Ние познаваме много случаи, когато хора от Братството в провинцията по някаква лична причина се разколебаха в Учителя и накрая отидоха при Кръстников. Наричаха себе си кръстниковисти. Е, имаше и други случаи, когато някои от кръстниковистите попадаха на някоя беседа на Учителя, прочитаха я и идваха при Учителя. Но най-страшното беше това, че някои от провинцията хем посещаваха братските кръжоци където се четяха беседите на Учителя, хем ходеха и при кръстниковистите. И знаете ли какво обясняваха? „И на двете места се говори за духовни въпроси. Това не ни пречи, а само ще ни обогати".

 

Тази теория е стара теория от времето на фарисеите и Христа. Тя се повтори отново в Школата на Учителя и при българите.

 

Цената на отклонението се заплаща с живот. Ние бяхме свидетели за провала на едно цяло поколение, което бе целенасочено отклонено от представителите на онези сили, които воюваха срещу Учителя. Те успяха да отклонят мнозина така, че те загубиха благоприятните си условия за работа.

 

Споменаваме това, защото непременно ще се случи и по ваше време. Срещу Духът на Заблуждените може да се противопостави само Словото на Учителя, защото то е глава на Истината.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×