Jump to content

97. КРАЖБАТА НА АРХИВА НА САВКА И ПОСЛЕДСТВИЯТА


Recommended Posts

97. КРАЖБАТА НА АРХИВА НА САВКА И ПОСЛЕДСТВИЯТА

Бележки на редактора д-р Вергилий Кръстев

1. Кражбата на архива на Савка бе извършена умишлено с цел да се прекъсне приемствеността на поколенията, което сполучи напълно. Връзката бе нарушена.

2. Похищението на архива имаше за цел да покаже, че онзи, който го притежава ще може да укаже някакво въздействие върху другите и да насочи Братството в съвсем други насоки, различни от мястото, което заема Школата. Това нещо успя, но не напълно. А Школата се ръководи от Словото на Учителя.

3. Присвояването на архива на Савка имаше за цел да се разпръснат нещата и след това да бъде използван поединично, като този, който го изнася да си присвоява някакви заслуги и издава от свое име. Това нещо сполучи.

4. В разстояние на ред години се правеха опити и се изпращаха няколко лица до Лалка Кръстева да се приберат откраднатите тефтерчета, но тя заявяваше, че не желае да ги предаде.

5. Нарушаването на Окултните закони винаги води до нежелани последствия и накрая небето показва кой кому служи.

През 1994 г. бяха издадени „Свещени думи на Учителя" - II и III том на издателска къща „Всемир" на Мария Митовска, като съставител на тези два тома бе отбелязано, че е Лалка Кръстева. Беше отбелязано, че всички права са запазени съгласно закона на издателска къща „Всемир". Втори том излезна с ISВN 954-8447-02-9, а трети - ISВN - без номер.

6. В тези два тома Лалка Кръстева е ползвала приготвените от Борис Николов три томчета, които още по негово време през 1977 г. бяха напечатани на пишеща машина, подвързани и раздадени на различни лица. Те са ползвали материала на Борис Николов, но без да отбележат кой го е подготвял, кой е разчел материала и т. н. Използва се отново чрез една кражба чужд труд. Името Борис Николов не се споменава.

7. Идваме до най-невероятното. Част от материала подготвян от Борис Николов се изхвърля, друга част се променя, включват се нови раздели от Лалка Кръстева и се проваля целия дългогодишен труд на Борис Николов. А всъщност това е материала на Савка Керемидчиева, която собственоръчно е записала думите на Учителя.

8. Оригиналният текст е нарушен умишлено и е променено Словото на Учителя.

9. Нито Мария Митовска, която прави изданието, нито Лалка Кръстева могат да знаят цялата история, как са дадени „Свещените думи на Учителя", понеже на никоя от двете Борис не е разказал тази история. Той я беше описал, но я укриваше за времето, което ще дойде, за да може да се изнесе и отпечата.

10. Накрая на III-ти том на стр. 251 са дадени исторически бележки, които не са верни, не са точни и целенасочено са подбрани така да заблудят читателите.

11. И понеже методът на Учителя е такъв, че винаги накрая на всяка една кражба и лъжа се идва до Видовден. Тук се получава същото. На стр. 251 е отбелязано: „Един ден намирам в Савкините бележки, собственоръчно написано от Учителя какво още Савка трябва да направи. А то е следното:" След това на следващата страница се прилага ксерокс-копие на един ръкопис. И ето тук се намества Небето. Лалка Кръстева посочва, че това е почерк на Учителя. А това е също една голяма лъжа. Този ръкопис е на Савка Керемидчиева. Това може да се докаже на всеки, като се покаже почерка на Савка Керемидчиева от нейните тефтерчета и тетрадки. Ето тук Небето предлага едно доказателство за онези, които едно не познават почерка на Савка, друго не познават почерка на Учителя, но същевременно са обсебили нейния архив като едновременно с това крадат и труда на Борис Николов. По този начин завършва историята на една лъжа и една кражба.

12. Нарочно не е отбелязано, че целия този труд е извършен от Борис Николов. Това се прави умишлено, за да си присвоят заслугите Лалка Кръстева и Мария Митовска.

Какви доказателства могат да се дадат в потвърждение на горното?

а. Съществуват непечатани на пишеща машина три томчета подвързани, като текста е написан на пишеща машина и е с подписа на Борис Николов.

б. При разчитането на стенограмите Борис Николов ги е писал с български ръкопис и с неговият неповторим почерк, понеже той е левак, а пише с дясната ръка, при което е видно, че той е дешифрирал стенограмите и те отговарят на машинописния текст на трите томчета.

в. При ръкописа той е поставял индиго на всяка страница и така съществува копие от ръкописа му и на индиго.

г. Тези три томчета с ръкописа на Борис и неговия почерк са преснети на негатив и са извадени на фото-хартия с подписа на Борис Николов.

д. Всичко това доказва кой е разчел стенограмите, кой е подготвял материала на тези три томчета и показва кой и как е изменил и променил оригиналния текст на Борис Николов.

е. В оригиналната тетрадка на Борис Николов на стр. 75 има следния заключителен текст на Борис Николов написан собственоръчно от него по настояване на редактора и съставителя на този труд и е предназначен за следващите поколения. Той е следния:

„СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ"

 

продължава - това е втората книжка - Съвети на Учителя към ученика.

 

Учителят ги е диктувал на сестра Савка. Дешифрирани са от нейните стенограми. Това томче ще носи заглавие: „Думи на свещеното начало на живота ". Дадено е от Учителя.

 

Има материал за още едно трето томче, което ще носи заглавие: „Единната Любов. Мисли за Великата Душа."

 

А четвъртото томче ще носи заглавие: „ Трите образа на Великия".

 

Материалите ще бъдат извадени от беседите и разговорите на Учителя пред „Класа на Добродетелите".

 

Четирите заглавия са дадени от Учителя на Савка Керемидчиева. Тези упъ твания на Учителя към ученика са диктувани от Учителя на Савка в продължение на месеци от 8 часа до 10-11 часа, когато Савка е отивала за това. Учителят се разхожда из стаята и диктува. Савка седи на масата и стенографи-ра.

 

Настоящите са стенографирани от мен, Борис Николов от 1970 г. до 1976 г.

 

Същите предавам на д-р Вергил Николов Кръстев за съхранение, 20 февруари 1977 г. - Борис Николов."

В заключение какво може да се каже?

Каквото е трябвало да се каже - това е казано. Дадени са доказателства и са посочени документи. Трябваше да излезе един и да изнесе истината. Друг път няма. Другият път е пътят на заблуждението, кражбата и лъжата.

В Школата на Бялото Братство първото условие е Чистотата.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...