Jump to content

104. ЕДИН ДЕН НА БЕСЕДА


Recommended Posts

104. ЕДИН ДЕН НА БЕСЕДА

 

Един ден брат Димитър Звездински си наумява да опише как протича една сряда в Общият Окултен Клас. Взима тетрадката, молива, става рано, отива в салона, взима лично място и записва дословно:

 

Изгревът, 12 февруари 1941 г., сряда в 5 ч., Общ Окултен Клас.

 

В Божествената Школа на Великия Учител.

 

Тази сутрин дойдох рано и седнах в салона на един стол срещу катедрата на Учителя. Учениците на Божествената Школа изпълниха салона. Пеем песни. При песента „АУМ" Учителят влезна в Салона. Ето Той минава посред братята и сестрите. В ръцете си носи Библията. Цигулката Му е донесена по-рано и е поставена на катедрата от някой брат. Ние разбрахме, че Учителят ще свири. Той се покачи на катедрата и прав пееше с нас „АУМ". След това всички казахме молитвата „Отче наш" и изпяхме песента „Венир Бенир".

 

Учителят ни зададе тема за работа у дома. Той ни говори на тема: „За подмладяването". Той започна да ни свири с цигулката, а ние пеехме „Тъги скърби са богатство", „Братство единство" и „Време е да вървим". След това Учителят пак свиреше, а ние само слушахме. Той свиреше тихо. Ние изпяхме песента „Давай, давай".

 

С цигулка в ръка Учителят стоеше прав и слушаше как изпяхме песента „Махар Бену Аба". Учителят ни слушаше внимателно. Думите „Шела, шела, шела, Биладер Адер, Бену шела" звучаха като небесна симфония.

 

Казахме Формулата „И това е живот вечен..." Учителят стоеше прав на катедрата когато каза: „Да познаеш Този, който всичко ни е дал!"

 

След това заедно с нас, отидохме на поляната за гимнастически упражнения. Той беше пред нас и изпълняваше шестте упражнения. През всичкото време аз следях с очите си всяко Негово движение. Тогава в умът ми ето какво излезна: „Учителят е велик Божествен празник за нас. Ние вече можем да кажем, че сега Господ е между нас. Той пее и ние пеем! Той играе и ние играем.

 

Колко е добре да живее човек с Господа!"

 

Ето това е описанието на един ден на Изгрева с Учителя. Ето това е един Божествен ден на Изгрева. Така брат Звездински реализира един Божествен подтик и описа този ден. А ние откликваме на същия подтик и го поместваме.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...