Jump to content

1917_01_18 Достатъчна ти е Моята благодат


alexamsterdam

Recommended Posts

Аудио - чете Цвета Коцева

От книгата "Разсмотрете криновете в полето как растат". Извънредни беседи (1915-1917 г.)

Първо издание на ИК "ВСЕМИР", София, 1997 г.

Книгата за теглене на PDF

Съдържание на томчето

Достатъчна ти е моята благодат

Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена!

 

II Послание Коринтяном., 12:9

Събирате само, а малко сеете. Но не в другите хора, а в себе си да сеете, във вашите градини. Павел като ходи по третото небе, допусна се на един дявол да го изкушава. Той отишъл с Христа на небето, а на връщане бил толкова красив, че един дявол се влюбил в него и се оженил за него. Човек, който е в плътта, ходи към небето и към земята. Три пъти се моли Павел да се освободи от този дявол, но не е можал. Вземете поука в себе си, да се борите с дявола, който е във вас. Той не може лесно да излезе, но вътре във вас се борете, да го победите.

Доволно ти е Моята благодат... значи, за да се яви силата Христова, човек трябва да бъде немощен. Като влезе дяволът в сърцето на човека, той ще го направи като керемида, ще го изсуши, опече и изяде; и така човек остава без сърце, не може да чувствува, ожесточава се и казва, че няма смисъл животът. В сърцето на немощта Господ написва своя закон."Да не би като дойда - казва Павел-да има между вас разпри", да ви намери моят дявол и вашият дявол, тогава какво ще стане с вашите дяволи? Разпри, бъркотии - прави ги все вашият дявол. Колкото да внася мъжът, жената с игла да изнася, разсипва се домът. Тъй е. Заченете, пометнете, дяволът във вас всеки с иглата изнася от вас. Павел се е молил три пъти да се из¬бави от дявола, а кой от вас се е молил за своя дявол?

Доволно ти е Моята благодат - непременно трябва да дойде силата Божия, за да се помогне в кризата, в която се намират сега жените. На Павел този дявол колко бели му беше направил, няколко пъти бой, изпита¬ния му е създавал. Туй, в което човешкият ум е съсредоточен, то расте. Може 20 години да дойде тази слабост да хлопа, но не отваряй. Иначе, като се преродите един ден, ще намерите градината си в бурени обрасла. Човешката душа е свободна от тия недъзи, но може да се присади в тях. Вред обществата развалят тези, които Павел ги изброява; когато искаме благодатта, с житото растат и бурените. Давам ви само едно упътване. Божествената благодат като дойде в човека, той не се мени, има радост - Божествената благодат е едно дълбоко въздействие. Съберете се 10 жени, помолите се и мислите, че имате Божествената благодат, а то не е освен почерпване с вино; то е психическо пиянство, както мома, кога се жени, но скоро преминава. В любовта има самопожертвувание. Вие сте в изпитание на лоши духове, а не както старите християни. Колкото изпитанията са по- големи, то и Божествената благодат е по-голяма. За да можете да се развивате, трябва да си създадете верни образи. Вие имате смътно понятие за Бога, трябва да имате интелигентно чувство, да разбирате мислите и желанията на душата, а не на тялото. Когато направите някое самопожертвувание, усещате радост. Трябва да имате строго определен образа на Христа, с най-благородни черти, с всички добродетели, като един жив човек, както е бил Той на земята. И когато се сърдите или гневите, да се запитате - трябва ли да правите така пред Него. Това е психически закон, който работи много сполучливо. Например загуби някой ваш приятел хиляда лева - ще ви е мъчно, но кога има зад гърба си друг гарант с повече, не ще ти е мъчно. Вие искате помощ все от хората, но обърнете се към Господа, като представите образа Христов, Той ще влее Своята сила във вас.

Женитба без деца няма смисъл. Детето е живият образ, в него се иждивява енергия. Тези, които нямат деца, гледат да погледнат някой ерген или чужд мъж, да се нагиздят. Христос всякогатрябва да присъствува във вашия свят, навред да върви с вас. Това е религиозен живот - без Христа мъртви кости сте. Христос трябва да дойде и ще ви направи силни в изкушенията. Изправете се на молитва с Него, ще е чута. Застанете на молитва, няма да се спирате пред недоразумения. Бележките ми са натурени и ще ги представя на Господа, вече не се спирам, бърже ще вървя. Тъй както сте наложници на лошия дух, измъчвате се да намерите своя сходна душа и да почувствувате радост. При молитвата се иска чистота. Вие няма да се освободите една от друга, тъй често пъти грехът на една жена е грях на друга. Свързани сте. Само Господ може да ви освободи от гнилото месо. Христос може да прави операции, да чисти гнило месо. Да се съсипва човек не може, но трябва да си помогне. Като отидете при Господа, ще ви повърнат назад и ще ви покажат всички живи мисли, които вървят подире ви. Молете се Господ да ви заличи прегрешенията и да останат всички добри мисли и желания. - Мразите един човек от една фамилия, която е тук от 200 члена, а горе -1000, и те ще ви пречат. -Христос живее във всичко. Като казва: "Ще вървя бърже", значи "ще отивам да съобщя какво правите и като дам своя доклад" и ще ви прекара седем пъти през огъня и всички дяволи ще излязат.Трябва да въдворите Христа между вас, докато сте тъй, няма любов. Само драскотини не ще като децата, а писмо. Христа трябва да Го създадете във вас. Той започва да се образува в душата, както детето се зачева в утробата. Може да Го пометнете, например, кога се разгневите, а туй зачеване става много рядко. Като дойде Христос във вас, и ангелите ще дойдат; като родите Христа, небето взема грижа за вас и вие ще бъдете в безопасност. Павел в седма глава е на мъки, в осма глава Христос се роди в него. Вашият стремеж е да родите Христа. Трябва да се научите на търпение, да сте смели, решителни, да сте готови да се жертвувате. Майка, която е страхлива, не може да ражда. Дяволът само гледа да убие във вас Христа, щом заченете. За Христос да сте готови на всички жертви. Като се роди Христос във вас, вие ще станете граждани на небето и ще помагате на Господа. Най-голямото нещастие е на човека, който не ражда. Раждането е в душата ви. Сега трябва да се примирите с Христа. Често има лоши духове, когато някоя жена е бременна и искат тя да пометне детето, например мъжът й се напие, бие я.

Да се роди Христос у вас и да се съедините с Бога, вие се стремите в това и Господ полага всички усилия. Не изкушавайте Господа. Например англичанката годеница, която пратила годеника си на най-опасното място да й откъсне една роза, за да й докаже, че я обича. Той я откъснал с риск на живота си и като се върнал и й подал розата, той й казва: "Сбогом завинаги!" Чувам, като се оплакват често на Христа и все помии Му носят, няма никой да благодари и да се примирят сами. Като идете при Христа, кажете: "Господи, влей Духа Си в мене, дай ми сили да търпя, дай ми смирение!" Ти преди да кажеш на Господа, Той знае твоите обиди. От твоя брат дяволът преминава в тебе и ти помагаш на брата си, който е по-слаб. Впрегнете духовете, които са във вас, на работа. Като ви срещна, ще ви попитам: "Носите ли си дявола?" Ако имате 2-3, ще ги взема, но един ще ви оставя, докато минете седма глава. Молете се Христос да оживее във вас. За Господа като се хванеш, бъди като лепка. Искай да те благослови, като си изповядаш греховете с дълбоко смирение. Като станете сутринта на молитва, Христос да е жив у вас и кажете на дявола: "Аз това ще направя." Хлопайте ден-два-десет-двайсет, като онази вдовица ще дотегнете на Господа и ще ви даде потребното. - "Жено - каза Христос - голяма е твоята вяра."

Това е то благодатта, която ви се дава за през тази година. Аз съм развял знамето. Идете и изгладете споровете. Тетрадките с малко погрешки учителят поправя, но като са много погрешките, учителят захвърля тетрадката.

Псалмите 23, 37 и 7 ще изучите.

18 януари 1917 г., неделя*

София

_________________________

Бележка: 18 януари 1917 г. се пада в четвъртък. "Неделя" е техническа грешка в изданието

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...