Jump to content
Sheny Idaet

IV. БЯЛОТО БРАТСТВО

Recommended Posts

IV. БЯЛОТО БРАТСТВО

 

1. Къде е Бялото Братство? Не търсете Братството отвън. Братството е в душите и сърцата на човечеството. Не са външните форми, които ще доведат Братството. Но Братството може да се изрази и във външни социални форми.

 

2. Уставът на Бялото Братство. Получихме следното съобщение: „Представете устава си за одобрение -18.III.1949 г.

 

Братството устав няма. То има един закон, който гласи: „Всички души, които любят Бога образуват едно Велико Братство. То е в онзи и този свят. На земята и на небето. Всички те заедно си помагат и помагат на всички да се повдигнат.

 

Из едно писмо на Учителя до Никола Ватев, ръководител на Русенското Братство в онова време, когато те без да питат Учителя си създават устав, регистрират се като юридическа личност в гр. Русе и си правят членски карти. Четем следното:

 

„Мир имайте в себе си. Гледайте с вяра на бъдещето. Не се уповавайте на човешките разпореждания и уредби. Доброто, Любовта с устави не върви, тя е свободна.

 

Живейте по Бога. Само Божията Любов. (София, 8. V. 1924 г.) "

 

От устава на Русенското Братство остана само спомен. Русенското Братство само се разруши. Разрушиха си сами салона. От тях няма нито помен. Питам: какво им помогна устава? Помогна им да се саморазрушат.

 

3. Що е Братство? „Учителят запита: „Що е Братство? Всички души, които любят Бога образуват Братство. Духът е който прилага нещата."

 

4. Бялото Братство и насилието. Който и да се опитва да упражнява върху нас насилие, няма да успее. Преследват ли ни, ние изчезваме. Ще се появим, когато дойдат условията. Комунистите не могат да се примирят с нас, те са противоположното на нас. Ние проповядваме Любовта - те проповядват омразата. Ние сме за Божествената Мъдрост, те са за човешкото знание. Ние сме за Свободата, те са за насилието и робството. Въпреки всичко и те ще свършат работата си за Делото на Учителя. Ние не сме нито слаби, нито безпомощни.

 

5. Мисията на Бялото Братство. „Негова мисия е да възвърне човека в райската градина, в Царството Божие. Райската градина, това е Божествената Школа, в която човек се е учил. От там той носи някои знания и постоянно си припомня тях. Това ще рече да живееш в райската градина. В твоето сърце да тече Божествения Живот като чист извор. През твоето сърце и през твоят ум да текат най-хубавите чувства и мисли. Божествената светлина да минава безпрепятствено, да вършиш Волята Божия, да виждаш Бога и да разговаряш с Него. Това е важното. Това е същественото в живота."

 

6. Какво е Бялото Братство? Бялото Братство е идея, а не организация! Следователно ние говорим от името на една свещена идея. Нея защитаваме, за нея живеем и за нея се борим. И нея искаме да претворим в живота си.

 

7. Бялото Братство и човешката история. Човечеството има неписана история. Даже и в обикновената история прозорливия може да открие онези моменти, когато Големите братя, които са ръководили човечеството са се намесвали и са го избавяли от големи беди. Човечеството по всички населени светове в Космоса са съединени в едно човечество. Те си помагат, споделят своите придобивки. Това е Братството. Бялото Братство ръководи и пази човечеството на земята, което то допусне, това ще стане. Което не допусне, няма да стане.

 

Помислете само какви прекрасни хора са живели на земята, живеят и сега. И какво богатство и какво творчество са оставили на своите братя. Те са работници на Бялото Братство.

 

8. Бялото Братство и България. „Докато ние сме в България и работим, българите могат да бъдат сигурни за своето съществуване и благоденствие. В който ден ние напуснем България от нея нищо няма да остане. България ще се превърне в пустиня. Това всички трябва да го знаят. Нека да се напишат тези Мои думи в Божествената книга. Всички трябва да знаят, че това е дело Божие. Ако българите не изпълняват Волята Божия, те ще изпитат на гърба си Закона за Непослушанието.

 

Мнозина искат да докажем това. Няма какво да доказваме. Вие ще бъдете свидетели на това време. Ще видите какво ще стане. Тогава ще си спомните, че Моите Думи са били верни. Тогава всички ще разберат, че Божиите закони не се изменят. Всеки трябва да служи на Високия Идеал. Като служи на този Идеал той ще приложи Закона на Любовта към своя народ."

 

9. Братството и обществените организации. Братството не е обществена организация, нито религиозен кул т, нито верска общност. Братството е идея. Ние имаме съидейници, хора които обичат и живеят в Братството. Те са навсякъде, по цялата земя, по всички народи.

 

Не е въпросът във външната организация. Всичко е в идеите, в тяхната сила. Сега нямаме външна организация. Няма условия за това. Нямаме управа, което е най-малкото, което ни трябва. Все пак ние използваме най-малките условия, които ги имаме. Пак може да пием един чай и пак можем да чуем една беседа навсякъде и да направим една екскурзия в планината. Смалявайте се, смалявайте се, смалявайте се. Голямото Добро се проявява с най-малката видима величина. Запомнете това добре и го приложете. Ние го приложихме и проверихме Силата му.

 

Велик е Бог на Когото служим. Зима е. Няма трева, няма цветя, няма плодове, като че ли всичко е замряло. Сняг и ледове. Като дойде пролетта и като духне топлия вятър и грейне слънцето - изникват тревите и цветята се явяват. Ето, организацията се явява. Тъй е и с Бялото Братство. Сега е зима. Ще чакаме да се запролети. Тогава и ние ще се явим като поникнем отново.

 

10. Задача на Бялото Братство. Братството има за задача да запази живота на Словото, което Учителят ни предаде. Ще чуем един ден гласът на ангела: „Върни се, защото измряха онези, които търсиха да погубят детето".

 

Новото в живота, това е образа на Божият Син. А Неговото отражение и противоположност е свръх-човека. Ето, това е реалността от една страна и сянката от друга страна.

 

11. Братството и проекцията Му в живота. Не става въпрос за едно малко общество в България или другаде някъде по света. Ние говорим за великата идея, за Братството вложено в душата на всеки човек. Нашето Братство тук е само една безкрайна малка проекция на тази идея. Някои се страхуват от властта. Няма от какво да се страхуват. Братството е неуязвимо. Идеята на Братството е във въздуха, във светлината, в храната. Всеки има нужда от тях. Човечеството няма да може да мине без Братството. То непременно отива към Братството. Идеята за Братството се подържа от най-стария божествен институт - семейството. Това е свещена идея. Човечеството се приготовлява да я приеме. Днес всичко в света работи за Братството между човеците. Домът се приготовлява и украсява. Старата омраза се разотива.

 

Днес всички работят за Братството. Никой не може да бъде враг на Братството. Идването на Учителя е знамение, предвестник, пророчество на Новото, което идва в света. То не е отделно явление. То е израз на целокупния живот, образ на светлото бъдеще на човечеството. Всеки човек е призван да служи на Братството. Човеците ще се познаят като братя. Трагедията при жертвата, където Каин уби брата си Авела, която се повтаря от тогава хиляди и хиляди пъти ще се разреши най-после и братята ще се познаят и прегърнат.

 

Бялото Братство е господар на планетата земя и на всички други планети и слънца, защото то ги създаде, то ги устрои и то ръководи живота им.

 

12. Работата в Братството. Тихо и безшумно трябва да се организират силите в Братството за работа. Кой за каквото е пригоден, да му се даде и съответната работа. По труда му ще се оцени кой за какво го бива.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×