Jump to content

1_3_2. Слънцето


Recommended Posts

Слънцето

За десет дена направете следния опит. Всеки ден, по три пъти сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си и си кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.“

„Посока на растене“, „Пулс“, стр. 130.

Ако се греете всеки ден на Слънце съзнателно, по половин час, но с участието на мисълта, ще придобиете повече, отколкото да четете с дни в някоя библиотека, да търсите какво казват лекарите за дадена болест.

„Новият светилник“, „Послушание“, стр. 49-50.

Искате ли да бъде мисълта ви всякога права, с отвес към Слънцето, направете следното: вземете една тънка дъсчица, дълга около 40-45 см, и леко я прикрепете на източната страна на стаята си. В средата на дъсчицата да виси копринен конец, на края на който закачете малка тежест – камъче, сребърен лев или малка златна монета. Така прикрепен, конецът ще ви дава идея за отвеса на мисълта. Щом погледнете към него, ще кажете: „Искам да имам права мисъл“, т.е. отвес към Слънцето. С други думи казано: искам да имам прави отношения към Бога.

„Път към Живота“, „Милосърдие и користолюбие“, стр. 52-53.

Сега мислено ще направим едно пътешествие до Слънцето и назад: пет минути отиване и пет минути връщане назад. Ще дигнете и двете си ръце нагоре, малко отворени, с дланите една срещу друга. Дясната ръка остава горе, а лявата сваляте долу. Тъй както сте, тръгвате от Земята за Слънцето. Като започнете да се връщате назад, променяте ръцете си: лявата дигате нагоре, а дясната сваляте долу. Като слезете на Земята, сваляте и лявата ръка при дясната; двете ръце поставяте една срещу друга, за да се свържете с магнетическото течение, което постоянно иде от Слънцето към Земята. Във време на упражнението ще гледате да се освободите от всякакви тревоги и безпокойствия; отидете ли до Слънцето с всички ваши смущения, вие ще се свържете с известни отрицателни течения, които ще ви въздействат дисхармонично. Значи, във време на цялото пътешествие, което ще трае всичко 10 минути, вие ще оставите багажа си на Земята, и на връщане ще си го вземете.

„Светлина на мисълта“, „Живите закони на добродетелите“, стр. 63.

Сега ние ще имаме един малък опит, едно упражнение го наричам аз – психическо упражнение. Туй упражнение е следующето: тази вечер ще идем от Месечината в Слънцето. Ще тръгнем от Земята към Месечината, и от Месечината до Слънцето, и обратно – от Месечината към Земята. Сега вие ще си представите, че излизате из вашето тяло, ще отправите вашата мисъл първо към Месечината. Всеки от вас ще си определи една скорост, с която ще пътува. Със сто километра или с 200, 300, 500, един милион километра или с 10 милиона километра, и ще полетите с тази бързина. Но да не се уплашите, вие ще турите тази бързина, която е поносима за вас. Най-първо ще си определите с каква бързина ще се движите към Месечината, и като достигнете до Месечината, в съзнанието си, гледайте какви картини ще видите. Дали краката ви ще докоснат някоя твърда почва, и каква ще бъде тя, дали някоя равнина или някой висок връх. Ще седите няколко минути, и след туй ще се устремите към Слънцето. Около Слънцето има един огнен пояс, ще се гмурнете, ще минете през него, и ще влезете в Слънцето. Този пояс е много горещ, но вътре не е тъй горещо. Като влезете вътре, ще видите един много красив свят. Той е толкова красив, но дали ще го видите или не, важното е само какви представления ще имате. Някои от вас може само да припарят. Но има и друга опасност: между Земята и Месечината има един студен пояс, може някой там да се спре. Този леден пояс, това са известни сили, електрически сили, които някой път засягат Земята и я изстудяват. И вследствие на тия засягания Земята е претърпяла катастрофи. Там като минавате, няма да ви е страх. Няма да замръзнете, аз ще ви придружавам. Няма да ви е страх, разбирате ли? Ние ще тръгнем сега. Опитът ще трае 15 минути: 5 минути до Месечината. Туй ще турите във вашето подсъзнание. Разбирате ли? Законът е такъв. Вие ще ме питате: „Може ли да направим туй нещо?“ Можем, разбира се! Казано, свършено, тръгваме! Тази вечер тръгваме! Вие ще кажете: „Как ще бъде това?“ То не е наша работа. Как? Искам и тръгвам до Месечината. Ще идем до Месечината – 5 минути, оттам до Слънцето пак 5 минути, и 5 минути ще ни вземе обратния път, да се върнем на Земята. Сега ще се успокоите хубаво. Онези, които няма да вземат участие в пътешествието, те само ще ни изпращат, няма да вдигат шум. Те ще наблюдават, ние ще се движим, и ще чакат, като се връщаме назад. Но няма да кажете: „Дали ще се върнем?“ Ще идем, и ще се върнем назад. Сега ще започнем, тръгваме вече. Достатъчно сега, е, как мислите, пътува ли се лесно до Слънцето?

„Положителни и отрицателни сили в Природата“,

Правилният растеж на ученика“, стр. 24-26.

Сега нека имаме едно мислено упражнение! Представете си в ума, че този момент в Слънцето има едно голямо събрание на интелигентни същества, които разрешават един от важните въпроси, и се постарайте, да видим можете ли мислено да се свържете с тях. Сега аз не казвам да вярвате, но само да си представите това. Ако речете да вярвате, вие ще се намерите в едно раздвоено състояние. Ще си представите това нещо в ума, като една картина. Ще си представите Слънцето не на това място, където е сега, но ще си го мислите под ъгъл 80 градуса към изток, т.е. 10 градуса до земята. Размишлението ще трае 5 минути.

„Високият идеал“, „Излишък и недоимък в живота“, стр. 3.

Направете следния опит. Когато имате хрема, мислете за Земята и вижте какъв ще бъде резултатът. След това обърнете направлението на вашата мисъл към Слънцето, да се съедините със слънчевата енергия, и пак наблюдавайте за резултата. В първият случай хремата ви ще се излекува мъчно, а във втория ще изчезне скоро. Когато имате какво и да е неразположение, правете този опит, за да се убедите в силата на слънчевата енергия. За Слънцето има две схващания: едни го схващат външно, те разбират само външното, видимото Слънце; други разбират вътрешното, духовното Слънце в човека – към това Слънце ще отправите мисълта си.

Лекции на МОК IV/3, „Новите схващания на ученика“,

Слънчевите трансформатори“, 23 лекция, стр. 108.

Направете един опит. Да кажем, когато изгрява Слънцето, в момента да видите какво ще чувствате. Какво самочувствие имате, когато една реалност ще стане! Когато дойде моментът, че тъкмо Слънцето ще изгрее, образува се една самоувереност във вас. В тебе няма и най-малко съмнение, че Слънцето ще изгрее! Тогава не може да има съмнение. Когато дойде моментът да се покаже Слънцето, в тебе всяко съмнение изчезва. Можете да направите опит с часовника си. До известно време има съмнение. И щом изчезне съмнението, Слънцето показва първия лъч. Като изчезне всичкото съмнение, първият лъч се показва.

„Минало, настояще и бъдеще“, „Дълги и къси вълни“, стр. 204-205.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...